759 עליך לשאוף לחוש אהבה ספונטנית לאל

היום עליכם לעלות על דרך המלך

כי אתם מאמינים באל המעשי

באמונתכם, אל תשאפו רק לברכותיו,

אך תשאפו לאהבו ולהכירו.

דרך נאורתו וחיפושכם,

להבינו באמת, ושאהבת אמת תהיה בליבכם.

כשאהבתכם לאל אמיתית היא,

כזו שאיש לא יהרוס או יבלום,

אתם על דרך המלך של אמונתכם.

כשאהבתכם לאל אמיתית היא,

זה מוכיח שהנכם שייכים לו,

כי ליבכם שייך לאל,

ושום דבר לא יכבוש אתכם.

כשאהבתכם לאל אמיתית היא,

כן, כשאהבתכם לאל אמיתית היא.

בשל המחיר ששילמתם, ומה שעברתם.

ועבודת האל, אהבתכם ספונטנית,

אז שוחררתם מהשפעת השטן,

וחייתם באור של דברי האל.

אם שוחררתם מכוחות החושך, נושעתם והרווחתם את האל.

באמונתכם, שאפו למטרה זו. זוהי חובתכם.

כשאהבתכם לאל אמיתית היא,

כזו שאיש לא יהרוס או יבלום,

אתם על דרך המלך של אמונתכם.

כשאהבתכם לאל אמיתית היא,

זה מוכיח שהנכם שייכים לו,

כי ליבכם שייך לאל,

ושום דבר לא יכבוש אתכם.

כשאהבתכם לאל אמיתית היא,

כן, כשאהבתכם לאל אמיתית היא.

אל תסתפקו בדברים כמו שהם.

אינכם יכולים להסס לגבי עבודת האל.

או לקחת אותה בקלות ראש.

תמיד חשבו על האל בכל המובנים.

עשו הכל למענו, ושימו את בית האל בראש דאגותיכם

כשהנכם מדברים או פועלים. זה תואם את רצון האל.

כשאהבתכם לאל אמיתית היא,

כזו שאיש לא יהרוס או יבלום,

אתם על דרך המלך של אמונתכם.

כשאהבתכם לאל אמיתית היא,

זה מוכיח שהנכם שייכים לו,

כי ליבכם שייך לאל,

ושום דבר לא יכבוש אתכם.

כשאהבתכם לאל אמיתית היא,

כן, כשאהבתכם לאל אמיתית היא.

מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

קודם: 760 אהבה טהורה ללא פגם

הבא: 639 המשמעות האדירה של בחירת אלוהים באנשים האלה

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

אלוהים עצמו, הייחודי ב'

טבעו הצודק של אלוהיםעתה, לאחר שהאזנתם לשיתוף הקודם העוסק בסמכותו של אלוהים, אני בטוח שאתם מצויידים במגוון לא קטן של מילים בנושא. כמה...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה