69 מהות עבודת הכיבוש

הבעיה הגדולה ביותר של האדם

היא שהוא חושב אך ורק על גורלו,

הופך את סיכוייו העתידיים לאלילים, ועובד את האל למענם.

הוא לא עובד את האל בשל אהבתו כלפיו.

לכן יש לסלק את האנוכיות

והחמדנות, את מה שמפריע לו לעבוד את האל.

כך תושג תוצאת כיבוש האדם.

עבודת הכיבוש משיגה את תוצאתה

באמצעות הסרת גורלו וסיכוייו של האדם,

שיפוט טבעו המרדני וייסורו,

לא בחתימת הסכמים, הענקת חסד וברכות לאדם,

אלא בהסרת חירותו וסיכוייו העתידיים

כדי לחשוף את נאמנותו.

זו עבודת הכיבוש.

בכיבושים הראשונים של האדם, הכרחי לטהרו

משאיפותיו הפרועות וחולשותיו הגורליות,

ובכך לחשוף את אהבתו לאל,

לשנות את השקפתו על החיים ועל האל,

ואת משמעות קיומו.

בדרך זו, אהבת האדם לאל מטוהרת

ולב האדם נכבש באמת.

הו, עבודת הכיבוש משיגה את תוצאתה

באמצעות הסרת גורלו וסיכוייו של האדם,

שיפוט טבעו המרדני וייסורו,

לא בחתימת הסכמים, הענקת חסד וברכות לאדם,

אלא בהסרת חירותו וסיכוייו העתידיים

כדי לחשוף את נאמנותו.

זו עבודת הכיבוש.

אולם בגישת האל כלפי כל ברואיו

הוא לא כובש לשם הכיבוש בלבד.

אלא, הוא כובש כדי לזכות באדם, למען כבוד האל,

כדי להשיב את צלמו המקורי של האדם.

הו, עבודת הכיבוש משיגה את תוצאתה

באמצעות הסרת גורלו וסיכוייו של האדם,

שיפוט טבעו המרדני וייסורו,

לא בחתימת הסכמים, הענקת חסד וברכות לאדם,

אלא בהסרת חירותו וסיכוייו העתידיים

כדי לחשוף את נאמנותו.

זו עבודת הכיבוש.

מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

קודם: 120 חשיבותה של עבודת האל באחרית הימים באומת התנין הגדול האדום כאש

הבא: 643 חשיבותה של עבודת האל על צאצאי מואב

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

פרק 17

קולי מהדהד כרעם ומאיר את ארבע כנפות העולם ואת העולם כולו, ובעיצומם של הרעם והברק, האנושות מוכה אפיים ארצה. אף אדם לא עמד איתן בעיצומם של...

עליכם לחפש דרך לִתְאום למשיח

רבות עבדתי בקרב בני האדם, ורבים הדברים שהטפתי באוזניכם בזמן הזה. דברים אלו נאמרו למען ישועת האדם ובמטרה לאפשר לאדם לתאום לי. למרות זאת,...

הדרך... (6)

בזכות עבודתו של אלוהים הגענו לימים אלה, ולפיכך אנו השורדים בתוכנית הניהול של אלוהים. העובדה שנותרנו כאן היום מעידה שאלוהים רומם אותנו,...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה