דיברות העידן החדש

כאשר אתם מתנסים בעבודת האל, עליכם לקרוא את דבריו בעיון ולהצטייד באמת. אך באשר למה שברצונכם לעשות או לאופן שבו אתם רוצים לעשות זאת, אין צורך בתפילתכם הכנה או בתחינתכם, ואכן, דברים אלה חסרי תועלת. עם זאת, כיום, הבעיות שניצבות בפניכם הן שאינכם יודעים איך להתנסות בעבודת האל ושיש בכם פסיביות רבה. אתם מכירים דוקטרינות רבות, אבל אין לכם מציאות רבה. האין זה סימן שאתם טועים? ניכרות טעויות רבות בקבוצה שאתם שייכים לה. כיום, אתם לא יכולים להשיג ניסיונות כאלה כ"עושי שירות", ואינכם מסוגלים להצליח להשיג ניסיונות וזיכוך נוספים הקשורים לדברי האל ואינכם מסוגלים אפילו לדמיין אותם. עליכם לדבוק בדברים רבים שעליכם להביא לידי ביטוי. כלומר על בני האדם לדבוק בחובות הרבות שהם צריכים לבצע. זה מה שצריך לדבוק בו, וזה מה שיש לבצע. תנו לרוח הקודש לעשות את מה שרוח הקודש חייבת לעשות. האדם לא יכול להשתתף בכך. על האדם לדבוק במה שעל האדם לעשות, ואין לכך כל קשר לרוח הקודש. אלה הם רק הדברים שעל האדם לעשות, והדברים שעליו לדבוק בהם כדיברות, בדיוק כמו הדבקות לחוקי התנ"ך. על אף שהעידן הזה אינו עידן החוק, עדיין יש מילים שתואמות את עידן החוק שצריך לדבוק בהן. הן לא יוצאות לפועל מתוך הסתמכות על המגע של רוח הקודש – על האדם לדבוק בהן. למשל: לא תמתחו ביקורת על עבודתו של האל המעשי. לא תתנגדו לאדם שאלוהים העיד עליו. בפני אלוהים, תישארו במקומכם ולא תהיו מופקרים. עליכם לדבר במתינות, ודבריכם ומעשיכם חייבים לתאום את הסדריו של האדם שאלוהים העיד עליו. עליכם לירוא את עדותו של אלוהים. לא תתעלמו מעבודתו של אלוהים וממוצא פיו. לא תחקו את הנימה ואת המטרות של אמירותיו של אלוהים. כלפי חוץ, לא תעשו דבר שמהווה התנגדות מובהקת לאדם שאלוהים העיד עליו וכן הלאה. בדברים אלה על כל אדם לדבוק. בכל עידן, אלוהים מציין כללים רבים הדומים לחוקים, ועל האדם לדבוק בהם. כך אלוהים מרסן את טבעו של האדם ומזהה את כנותו. קחו למשל את המילים "כַּבֵּ֥ד אֶת־אָבִ֖יךָ וְאֶת־אִמֶּ֑ךָ" מעידן התנ"ך. המילים האלה לא תקפות כיום. באותה עת, הן פשוט ריסנו חלק מטבעו החיצוני של האדם. הן שימשו כדי להוכיח את האמונה הכנה של האדם באלוהים, והיו סימן לבני האדם שמאמינים באלוהים. על אף שאנחנו נמצאים כעת בעידן המלכות, עדיין יש כללים רבים שהאדם חייב לדבוק בהם. כללי העבר לא חלים. כיום, יש נוהגים רבים ומתאימים יותר שעל בני האדם לבצע, ושיש בהם צורך. לא מעורבת בהם עבודתה של רוח הקודש – על בני האדם לעשות אותם.

בעידן החסד, רבים מהנוהגים של עידן החוק הושלכו הצדה משום שהחוקים האלה לא היו יעילים במיוחד לעבודה בעת ההיא. לאחר בהם הושלכו הצדה, נקבעו נוהגים רבים שהתאימו לעידן, ואשר הפכו לכללים הרבים של היום. כשבא אלוהים של היום, הכללים האלה בוטלו, ולא צריך היה עוד לדבוק בהם, ונקבעו נוהגים רבים שמתאימים לעבודה של ימינו. כיום, הנוהגים האלה הם לא כללים, אלא שהם מיועדים להשגת תוצאה. הם מתאימים להיום, וייתכן שמחר הם יהפכו לכללים. לסיכומו של עניין, עליך לדבוק במה שנושא פירות עבור העבודה של ימינו. אל תחשוב כלל על המחר: מה שנעשה היום הוא למען היום. ייתכן שמחר יהיו נוהגים טובים יותר שתידרש לבצע, אך אל תחשוב על כך יותר מדי. דבוק במה שיש לדבוק בו היום כדי להימנע מהתנגדות לאלוהים. כיום, הדבר שהאדם חייב לדבוק בו יותר מכל הוא זה: אסור לכם לנסות לשדל את האל שניצב לנגד עיניכם או להסתיר ממנו דבר. לא תאמר דברי זוהמה או דברי יוהרה בפני אלוהים שניצב בפניך. לא תרמה את אלוהים שלנגד עיניך במילים טובות ונאומים נאים, כדי לזכות באמונו. לא תנהג בזלזול בפני אלוהים. תישמע לכל מוצא פיו של אלוהים, ולא תתנגד, תחלוק על דבריו או תערער עליהם. לא תפרש כאוות נפשך את מוצא פיו של אלוהים. תנצור לשונך כדי למנוע ממנה לגרום לך ליפול טרף לתכסיסיהם הערמומיים של בני האדם הרשעים. היזהר בצעידה, כדי לא לחרוג מהגבולות שאלוהים הציב לך. אם תעשה כן, הדבר יגרום לך לומר דברים שאלוהים רואה כיהירים וגאוותניים, ולכן, אלוהים יתעב אותך. לא תפיץ בחוסר זהירות את מוצא פיו של אלוהים, פן בני אדם אחרים יקניטו אותך והשדים ישימו אותך ללעג. תישמע לכל עבודתו של אלוהים של היום. אפילו אם לא תבין אותה, לא תעביר עליה ביקורת. מותר לך רק לחפש ולשתף. איש לא יפר את מקומו המקורי של אלוהים. אתה רק יכול לשרת את אלוהים של היום מעמדתו של האדם. אתה לא יכול ללמד את אלוהים של היום מעמדתו של האדם – זו טעות לעשות זאת. אסור לאף אחד לא להחליף את האדם שאלוהים מעיד עליו. בדבריך, במעשיך ובמחשבותיך העמוקות ביותר, אתה נמצא בעמדתו של האדם. יש להקפיד על כך. זו אחריותו של האדם. אסור לשנות זאת, משום שזו תהיה הפרה של הצווים המנהליים. כולם צריכים לזכור זאת.

התקופה הארוכה שבמהלכה אלוהים דיבר ואמר את אמירותיו גרמה לאדם לחשוב שקריאה ושינון של דברי האל היא מטלתו העיקרית. איש לא שם לב לנוהג. אתם אפילו לא מקפידים על הדברים שעליכם להקפיד עליהם, ועובדה זו גרמה לקשיים ובעיות רבים עבור השירות שלכם. אם לא דבקת בדברים שיש לדבוק בהם לפני הנהגת דברי האל, אתה שייך לבני האדם שאלוהים שונא ודוחה. עליך להיות כנה וישר בדבקותך בנוהגים האלה. אל תתייחס אליהם כאל שלשלאות – דבוק בהם כמו בדיברות. כיום, אתה לא צריך לדאוג מהשאלה אילו תוצאות יש להשיג. לסיכומו של עניין, כך עובדת רוח הקודש, ומי שפוגע באלוהים חייב להיענש. רוח הקודש חסרת רגש, והיא לא מתחשבת במה שאתה מבין כיום. אם תפגע באלוהים, הוא יעניש אותך. אם תפגע בו במסגרת אזור השיפוט שלו, הוא לא יחוס עליך. לא אכפת לו עד כמה אתה רציני בדבקותך לדבריו של ישוע. אם תפר את דברות האל כיום, הוא יעניש אותך; הוא יגזור עליך דין מוות. איך תוכל שלא לדבוק בהם? אתה חייב לנהוג בדבקות, אפילו אם תסבול מעט כאב! בעתיד, כל הדתות, המגזרים, האומות והזרמים יהיו חייבים לדבוק בנוהגים האלה. איש לא פטור, אלוהים לא יחוס על איש! זאת משום שהנוהגים האלה הם מה שרוח הקודש תעשה כיום, ואיש לא יכול לפגוע בהם. על אף שהם לא אדירים, כל אדם חייב לעשות אותם, והם הדיברות שישוע, אשר קם לתחייה ועלה השמיימה, קבע לבני האדם. ב"הנתיב... (7)" נכתב שהגדרתו של ישוע לשאלה אם אתה צדיק או חוטא היא על פי יחסך לאלוהים כיום, הלא כן? אסור להתעלם מהעובדה הזו. בעידן החוק, דור אחר דור של פרושים האמינו באלוהים, אך כשבא עידן החסד, הם לא הכירו את ישוע והם התנגדו לו. לכן לא היה כל ערך למעשיהם, לכן מעשיהם היו לשווא, ולכן אלוהים לא קיבל אותם. אם תוכל להבין זאת, לא תחטא בקלות. ייתכן שבני אדם השוו את עצמם לאלוהים. מהו טעמה של ההתנגדות לאלוהים? האם הוא מר או מתוק? עליך להבין זאת – אל תעמיד פנים שאתה לא יודע. ייתכן שיש בני אדם שעדיין לא משוכנעים בלבם. אולם אני ממליץ לך לנסות ולגלות – גלה מה הטעם. כך בני אדם רבים לא יהיו חשדנים לגביו כל הזמן. בני אדם רבים קוראים את דברי האל, אך מתנגדים אליו בסתר בלבם. לאחר שהתנגדת אליו כך, אתה מרגיש כאילו דקרו אותך וסובבו את הסכין, הלא כן? אם זו לא חוסר הרמוניה במשפחה, זו אי-נוחות פיזית, או המחלות של הבנים וְשל הבנות. על אף שאלוהים יחוס על בשרך ודמף ולא יהרוג אותך, ידו לעולם לא תרפה מכם. האם אתה חושב שהמצב כל כך פשוט? חשוב עוד יותר שבני האדם שקרובים לאלוהים יתמקדו בכך בפרט. ככל שהזמן יחלוף, אתה תשכח את המצב הזה, ומבלי לשים לב, תשקע בפיתויים, תתעלם מהכל, וכך תתחיל לחטוא. האם אתה חושב שזה דבר של מה בכך? אם תוכל לעשות זאת היטב, יש לך סיכוי להפוך למושלם – לקבל את ההכוונה מפי אלוהים עצמו, בפני אלוהים. אם אתה חסר התחשבות, אתה תתקשה – אתה תתריס נגד אלוהים, דבריך ומעשיך יהיו מופקרים, ובמוקדם או במאוחר אתה תיסף ברוחות עזות ובגלים אדירים. כל אחד מכם צריך לדבוק בדיברות. אם תפר אותם, האדם שאלוהים העיד עליו לא יגנה אותך, אך רוח האל לא סיימה איתך, והיא לא תחוס עליך. האם אתה מסוגל לשאת בהשלכות של העבירות שלך? לפיכך, ללא קשר למה שאלוהים אומר, עליך להנהיג את דבריו, ועליף לדבוק בהם בכל דרך אפשרית. זה לא עניין פעוט!

קודם: איך לשרת בהרמוניה עם רצון האל

הבא: מלכות אלף השנים הגיעה

אסונות הפכו כעת לאירוע שכיח ברחבי העולם. האם תרצו להילקח למלכות השמיים לפני האסונות הגדולים? הצטרפו לקבוצת אונליין כדי לדון בכך ולמצוא את הדרך.

תוכן דומה

מלכות אלף השנים הגיעה

האם ראיתם את עבודתו של אלוהים בקרב קבוצת בני האדם הזו? אלוהים אמר שגם במלכות אלף השנים בני האדם חייבים לפעול על פי אמירותיו, ושגם בעתיד...

הקדמה

למרות שבני אדם רבים מאמינים באלוהים, מעטים מבינים את משמעותה של אמונה באלוהים ומה עליהם לעשות כדי למלא את רצונו של אלוהים. זאת משום שעל אף...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה