909 סמכותו של אלוהים אמיתית וממשית

לאלוהים סמכות וגם עוצמה

אמיתיים הם, לא רק מילים.

מתגלים בשלבים,

נחזים ביצירתו,

ושליטתו על כל דבר.

נראים באופן בו

הוא מנחה ומנהל את האדם.

מוכחים בכל דרך,

בכל פרט ובכל היבט של שלטונו,

במעשיו ובתפיסתו כל דבר.

השמיים והארץ עשויים להשתנות,

אך סמכות האל תישאר איתן.

כל הדברים אפשר שייעלמו,

אך סמכותו של אלוהים נותרת איתן.

זאת המהות שלה

ייחודית לאל, הבורא.

סמכותו ועוצמתו של אלוהים,

נראים בכל דבר,

מתגלים כאמיתיים.

עימם פועל האל,

שולט ופוקד פקודות.

אף מלאך או שליח אל לא יכול

להפגין עוצמה כזו במקומו.

רק אלוהים יכול

להפעיל עוצמה זו.

אף אחד, שום דבר לא ימלט או ישנה

את החוקים לפיהם הוא מפעילה.

עוצמה וחוקים שכאלו לעולם לא ישתנו.

השמיים והארץ עשויים להשתנות,

אך סמכות האל תישאר איתן.

כל הדברים אפשר שייעלמו,

אך סמכותו של אלוהים נותרת איתן.

זאת המהות שלה

ייחודית לאל, הבורא.

עיבוד של 'הדבר מופיע בבשר'

קודם: 796 השפעת ההבנה של טבעו של האל

הבא: 951 טבעו של אלוהים אינו סובל פגיעה

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

בנוגע לנוהג התפילה

אינכם מייחסים חשיבות לתפילה בחיי היום-יום שלכם. האדם מזניח את נושא התפילה. בעבר, התפילה הייתה שטחית, כאשר אנשים פשוט פעלו באופן מכני בפני...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה