909 סמכותו של אלוהים אמיתית וממשית

לאלוהים סמכות וגם עוצמה

אמיתיים הם, לא רק מילים.

מתגלים בשלבים,

נחזים ביצירתו,

ושליטתו על כל דבר.

נראים באופן בו

הוא מנחה ומנהל את האדם.

מוכחים בכל דרך,

בכל פרט ובכל היבט של שלטונו,

במעשיו ובתפיסתו כל דבר.

השמיים והארץ עשויים להשתנות,

אך סמכות האל תישאר איתן.

כל הדברים אפשר שייעלמו,

אך סמכותו של אלוהים נותרת איתן.

זאת המהות שלה

ייחודית לאל, הבורא.

סמכותו ועוצמתו של אלוהים,

נראים בכל דבר,

מתגלים כאמיתיים.

עימם פועל האל,

שולט ופוקד פקודות.

אף מלאך או שליח אל לא יכול

להפגין עוצמה כזו במקומו.

רק אלוהים יכול

להפעיל עוצמה זו.

אף אחד, שום דבר לא ימלט או ישנה

את החוקים לפיהם הוא מפעילה.

עוצמה וחוקים שכאלו לעולם לא ישתנו.

השמיים והארץ עשויים להשתנות,

אך סמכות האל תישאר איתן.

כל הדברים אפשר שייעלמו,

אך סמכותו של אלוהים נותרת איתן.

זאת המהות שלה

ייחודית לאל, הבורא.

עיבוד של 'הדבר מופיע בבשר'

קודם: 796 השפעת ההבנה של טבעו של האל

הבא: 951 טבעו של אלוהים אינו סובל פגיעה

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

פרק 4

על כל בני עמי המשרתים אותי להיזכר בעבר: האם אהבתכם כלפיי הייתה מוכתמת בטומאה? האם נאמנותכם אליי הייתה טהורה ובלב שלם? האם הכרתם אותי באמת?...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה