תעלומת ההתגלמות (2)

בתקופה שבה ישוע עבד ביהודה, הוא עשה זאת בגלוי, אך כעת אני עובד ומדבר בקרבכם בחשאי. הכופרים אינם מודעים לכך כלל. עבודתי בקרבכם סגורה בפני אנשים מבחוץ. הדברים האלה, הייסורים והשיפוטים האלה ידועים רק לכם ולא לאף אדם אחר. כל העבודה הזו מתבצעת בקרבכם ופתוחה רק לכם. איש מהכופרים אינו יודע על כך, מפני שהעת טרם הגיעה. בני האדם כאן קרובים להפוך לשלמים, לאחר שעברו ייסורים, אך אלה שבחוץ אינם יודעים דבר על כך. העבודה הזו נסתרת מדי! התגלמותו של אלוהים כבשר ודם נסתרת מהם ואיש אינו יכול לומר שאלוהים גלוי. על אף שהכול גלוי באלוהים, הכול חשוף והכול משוחרר בו, הדבר נכון רק לגבי אלה שמאמינים בו. ככל שהדבר נוגע לאחרים, לכופרים, דבר אינו ידוע להם. העבודה שמתבצעת כאן בקרבכם, בסין, מבודדת בקפידה כדי למנוע מהם לדעת זאת. אם הם יהיו מודעים לעבודה הזאת, הם רק יגנו אותה וירדפו אותה. הם לא יאמינו בה. העבודה באומה של התנין הגדול האדום כאש, המקום הנחשל מכולם, איננה משימה קלה. אילו העבודה הזו הייתה מתפרסמת, לא ניתן היה להמשיך בה. שלב העבודה הזה פשוט לא יכול להתבצע במקום הזה. אילו עבודה זו הייתה מתבצעת בגלוי, איך הם היו יכולים להתיר לה להתקדם? הדבר היה מעמיד את העבודה בסיכון גדול עוד יותר, הלא כן? אילו העבודה הזו לא הייתה נסתרת, אלא נמשכה כמו בתקופתו של ישוע, כאשר הוא ריפא חולים וגירש שדים באופן מדהים, האם בני השטן לא היו מנצלים אותה מזמן? האם הם היו יכולים לסבול את קיומו של אלוהים? אילו הייתי נכנס כעת לבתי הכנסת כדי להטיף ולהרצות לבני האדם, היו קורעים אותי לגזרים לפני זמן רב, הלא כן? ואם זה היה קורה, כיצד יכולה הייתה העבודה שלי להמשיך להתבצע? העובדה שאותות ומופתים לא מתבטאים בגלוי נועדה כדי להסתיר. לכן, אסור שהכופרים יראו את עבודתי, יידעו עליה או יגלו אותה. אילו שלב העבודה הזה היה נעשה באופן דומה לשלב של ישוע בעידן החסד, הוא לא יכול היה להיות כה יציב כפי שהוא כעת. על כן, הסתרת העבודה באופן הזה מועילה לכם ולעבודה כולה. כשעבודתו של אלוהים על פני האדמה תגיע לקצה, כלומר כשהעבודה החשאית תסתיים, שלב העבודה הזה ייפתח לרווחה. כולם יידעו שיש בסין קבוצה של מתגברים. כולם יידעו שאלוהים התגלם כבשר ודם בסין ושעבודתו הגיעה לסופה. רק אז יתברר לאדם: מדוע טרם נראתה בסין הידרדרות או התמוטטות? מתברר שאלוהים מבצע את עבודתו בסין באופן אישי ושהוא הביא קבוצה של בני אדם לידי שלמות והפך אותם למתגברים.

אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם מציג את עצמו רק בפני כמה חסידים בתקופה שבה הוא מבצע את עבודתו באופן אישי, ולא בפני כל הברואים. הוא התגלם כבשר ודם רק כדי להשלים שלב אחד בעבודתו, ולא כדי להראות את צלמו. אולם עליו לבצע את עבודתו בעצמו, ולפיכך עליו לעשות אותה כבשר ודם. כשהעבודה הזו תסתיים, הוא יעזוב את העולם האנושי. הוא אינו יכול להישאר בקרב האנושות לאורך זמן מחשש שיעמוד בדרכה של העבודה שעתידה לבוא. הוא מציג בפני ההמון רק את טבעו הצודק ואת כל מעשיו, ולא את צלם גופו כאשר הוא התגלם פעמיים כבשר ודם, משום שאלוהים יכול להראות את צלמו רק דרך טבעו ולא להחליף אותו בצלם התגלמותו כבשר ודם. צלם הבשר והדם שלו מוצג רק למספר מוגבל של בני אדם, רק לחסידיו כשהוא עובד כבשר ודם. זו הסיבה לכך שהעבודה המתבצעת כעת נעשית בחשאי. באופן דומה, ישוע הראה עצמו רק ליהודים, כשהוא עשה את עבודתו, ומעולם לא נראה בפומבי באומות אחרות. לפיכך, כשהוא השלים את עבודתו, הוא עזב את העולם האנושי במהירות ולא התעכב. בתקופה שלאחר מכן, לא הוא הציג את צלמו לאדם, אלא הייתה זו רוח הקודש שביצעה את העבודה ישירות. לאחר שעבודתו של אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם תסתיים לגמרי, הוא יעזוב את עולמם של בני התמותה ולעולם לא יעשה שוב עבודה דומה לזו שעשה בתקופה שבה היה בשר ודם. רוח הקודש עושה ישירות את כל העבודה שבאה לאחר מכן. במהלך התקופה הזו, האדם כמעט אינו יכול לראות את צלמו של אלוהים כבשר ודם. הוא אינו מראה את עצמו לאדם כלל, אלא נותר נסתר תמיד. זמנה של עבודתו של אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם מוגבל. היא מתבצעת בעידן, תקופה ואומה מסוימים, ובקרב בני אדם מסוימים. עבודה כזו מייצגת רק את העבודה במהלך התקופה שבה אלוהים מתגלם כבשר ודם. היא מייצגת עידן. היא מייצגת את עבודתה של רוח האל בעידן מסוים אחד, ולא את מכלול עבודתה. לפיכך, צלמו של אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם לא יראה לעיני כל העמים. הדבר שמוצג בפני ההמון הוא צדקתו של אלוהים וכל טבעו, ולא צלמו כפי שהוא התגלם פעמיים כבשר ודם. לא צלם אחד נראה לעיני האדם ולא שני הצלמים במשולב. לפיכך, חיוני שאלוהים בהתגלמותו כבשר ודם יעזוב את פני האדמה עם השלמת העבודה שעליו לעשות, מפני שהוא בא רק כדי לעשות את העבודה שעליו לעשות, ולא כדי להראות את צלמו לבני האדם. על אף שאלוהים, שהתגלם פעמיים כבשר ודם, כבר הגשים את חשיבותה של ההתגלמות, הוא בכל זאת לא יגלה עצמו לאומה כלשהי שלא ראתה אותו מעולם בעבר. ישוע לעולם לא יראה את עצמו שוב ליהודים כשמש הצדק, והוא גם לא יעמוד על פסגת הר הזיתים ויופיע בפני כל העמים. כל מה שהיהודים ראו הוא את דמותו במהלך חייו ביהודה. הסיבה לכך היא שעבודתו של ישוע בהתגלמותו כבשר ודם נגמרה לפני אלפיים שנה. הוא לא ישוב ליהודה בצלם של יהודי, וודאי שלא יציג את צלמו כיהודי לאומות גויים כלשהן, משום שצלמו של ישוע בהתגלמותו כבשר ודם הוא בסך הכול צלם של יהודי, ולא צלמו של בר האנוש שיוחנן ראה. על אף שישוע הבטיח לחסידיו שהוא ישוב, הוא לא סתם יראה את עצמו בצלם של יהודי לכל אלה שנמצאים באומות הגויים. עליכם לדעת שעבודתו של אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם נועדה לפתוח עידן. העבודה הזו מוגבלת לכמה שנים והוא אינו יכול להשלים את כל עבודתה של רוח האל, בדיוק כפי שצלמו של ישוע כיהודי יכול היה לייצג רק את צלם האל כשהוא עבד ביהודה, והוא יכול לעשות את עבודת הצליבה בלבד. בתקופה שבה ישוע התגלם כבשר ודם, הוא לא יכול היה לעשות את העבודה של סיום העידן או של השמדת האנושות. לפיכך, לאחר שהוא נצלב והשלים את עבודתו, הוא עלה לרום הגבוה ביותר והסתתר לנצח מפני האדם. מאז ואילך, המאמינים הנאמנים מקרב אומות הגויים לא יכלו לראות את חזותו של ישוע אדוננו, אלא רק את דיוקנו, שאותו הם תלו על קיר. דיוקן זה הוא רק תמונה שצייר אדם, ולא הצלם שאלוהים עצמו הראה לאדם. אלוהים לא יראה את עצמו בגלוי לעיני ההמון בצלם מהתקופה שבה התגלם פעמיים כבשר ודם. העבודה שהוא עושה בקרב בני האדם נועדה לאפשר להם להבין את טבעו. כל זה מוצג לאדם דרך עבודת העידנים השונים. הדבר מושג באמצעות הטבע שהוא גילה ברבים ובאמצעות העבודה שהוא עשה, ולא דרך חזותו של ישוע. כלומר האדם אינו מתוודע אל צלמו של אלוהים באמצעות צלם הבשר והדם, אלא באמצעות העבודה שעושה אלוהים בעל הצלם והצורה בהתגלמותו. ובאמצעות עבודתו, דמותו נראית וטבעו נודע. זו משמעות העבודה שברצונו לעשות כבשר ודם.

לאחר שהעבודה של שתי ההתגלמויות של אלוהים כבשר ודם תגיע לסופה, הוא יתחיל להראות את טבעו הצודק בכל רחבי אומות הכופרים ולאפשר להמון לראות את צלמו. הוא יבטא את טבעו ויבהיר בכך את סופן של הקטגוריות השונות של בני האדם, ובכך יביא את העידן הישן לקצו באופן מלא. הסיבה לכך שעבודתו כבשר ודם איננה נרחבת מאוד (כפי שישוע עבד רק ביהודה, וכיום אני עובד רק בקרבכם) היא שלעבודתו כבשר ודם יש גבולות וסייגים. הוא רק מבצע פרק זמן קצר של עבודה בצלם של בשר ודם רגילים. הוא אינו משתמש בהתגלמות זו כבשר ודם כדי לעשות את עבודת הנצח או את עבודת ההופעה בפני כל עמי הכופרים. העבודה הזו כבשר ודם יכולה רק להיות מוגבלת בהיקפה (כגון עבודה ביהודה בלבד או בקרבכם בלבד), ואחר כך להתרחב, באמצעות העבודה המתבצעת בגבולות אלה. כמובן שעל רוח האל לבצע ישירות את עבודת ההרחבה הזו, וזו כבר לא תהיה עבודתה בהתגלמותה כבשר ודם. זאת מכיוון שיש גבולות לעבודה כבשר ודם והיא איננה מתרחבת לכל קצות תבל. היא אינה יכולה להשיג זאת. באמצעות העבודה כבשר ודם, רוח האל מבצעת את העבודה הבאה. על כן, העבודה שנעשית כבשר ודם היא עבודה ראשונית, אשר מתבצעת בתוך גבולות מסוימים. לאחר מכן, רוח האל ממשיכה בעבודה הזו, ואף עושה כן בהיקף נרחב.

אלוהים יורד אל פני האדמה רק כדי לעשות את העבודה של הנחיית העידן, בכוונתו רק לפתוח עידן חדש ולהביא את העידן הישן לקצו. הוא לא בא כדי להביא לידי ביטוי מהלך חיים של אדם על פני האדמה, לחוות עבור עצמו את השמחה והעצב של העולם האנושי, להפוך אדם מסוים למושלם במו ידיו או להשגיח באופן אישי על צמיחתו של אדם מסוים. זו איננה עבודתו. עבודתו היא רק לפתוח את העידן החדש ולהביא את העידן הישן לקצו. כלומר הוא יפתח באופן אישי עידן, יביא באופן אישי את העידן האחר לקצו ויביס את השטן על ידי ביצוע העבודה באופן אישי. בכל פעם שהוא מבצע את עבודתו באופן אישי, הוא כאילו מציב את כף רגלו בשדה הקרב. תחילה הוא כובש את העולם וגובר כבשר ודם על השטן. הוא זוכה בכל התהילה ומסיר את הלוט מעל העבודה של כל אלפיים השנים, באופן כזה שלכל בני האדם על פני האדמה יהיה את הנתיב הנכון לצעוד בו, כמו גם חיים של שמחה ושלווה. אולם אלוהים אינו יכול לחיות זמן רב עם האדם על פני האדמה, מפני שאלוהים הוא אלוהים, ואחרי הכול, הוא שונה מהאדם. הוא אינו יכול לחיות חיים שלמים של אדם רגיל, כלומר הוא אינו יכול לשכון על פני האדמה כאדם שאין בו שום דבר יוצא מגדר הרגיל, מכיוון שיש לאלוהים חלק מזערי בלבד מהאנושיות הרגילה של בני האדם הרגילים על מנת לקיים את חייו כאדם. במילים אחרות, איך ייתכן שאלוהים יקים משפחה, יפתח קריירה ויגדל ילדים על פני האדמה? האם זו לא תהיה חרפה עבורו? יש לו אנושיות רגילה רק למטרה של ביצוע עבודה באופן רגיל, ולא כדי לאפשר לו להקים משפחה ולפתח קריירה בדומה לאדם רגיל. די בהיגיון הרגיל, במחשבה הרגילה שלו ובמזון והלבוש הרגילים של בשרו ודמו כדי להוכיח שיש לו אנושיות רגילה. אין צורך שיקים משפחה או יפתח קריירה כדי להוכיח שהוא מצויד באנושיות רגילה. אין בכך כל צורך! אלוהים שיורד אל פני האדמה, הוא הדבר שנהיה לבשר. הוא פשוט מאפשר לאדם להבין את דברו ולראות את דברו, כלומר הוא מאפשר לאדם לראות את העבודה שמבצעים הבשר והדם. כוונתו איננה שבני האדם יתייחסו להתגלמותו כבשר ודם בדרך מסוימת, אלא רק שהאדם יהיה צייתן עד הסוף, כלומר יישמע לכל הדברים שיוצאים מפיו ולכל העבודה שהוא עושה. הוא רק עובד כבשר ודם והוא אינו מבקש מהאדם בכוונה תחילה להלל את גדולתה וקדושתה של התגלמותו כבשר ודם. הוא רק מראה לאדם את חוכמת עבודתו ואת כל הסמכות שבידיו. לפיכך, על אף שהוא ניחן באנושיות יוצאת דופן, הוא אינו מכריז הכרזות ומתמקד רק בעבודה שעליו לעשות. עליכם לדעת מדוע אלוהים התגלם כבשר ודם, ובכל זאת הוא אינו מפרסם את אנושיותו הרגילה או מעיד עליה, אלא פשוט מבצע את העבודה שהוא רוצה לעשות. לפיכך, כל מה שאתם יכולים לראות מאלוהים בהתגלמותו כבשר ודם הוא את מהות אלוהותו. הסיבה לכך היא שהוא לעולם אינו מכריז מהי הווייתו האנושית על מנת שהאדם יחקה אותה. רק כשאדם מנחה בני אדם אחרים הוא מדבר על הווייתו האנושית, כדי שיוכל לזכות בהערצתם ובמסירותם, ובכך להנהיג אותם. לעומת זאת, אלוהים כובש את האדם באמצעות עבודתו בלבד (כלומר עבודה שהאדם אינו מסוגל להשיג). אין זה משנה אם האדם מעריץ אותו או סוגד לו. כל שהוא עושה הוא להחדיר באדם הרגשת יראה כלפיו או תחושה של דבר שלא ניתן להבין אותו. אין לאלוהים צורך להרשים את האדם. כל שהוא זקוק לו הוא שתיראו אותו לאחר שתהיו עדים לטבעו. העבודה שאלוהים עושה היא שלו. האדם אינו יכול לעשות אותה במקומו והאדם אינו יכול להשיגה כלל. רק אלוהים עצמו יכול לעשות את העבודה שלו ולבשר על עידן חדש כדי להוביל את האדם לחיים חדשים. העבודה שהוא עושה נועדה לאפשר לאדם לקבל חיים חדשים ולהיכנס לעידן חדש. שאר העבודה מועברת לבני האדם שניחנים באנושיות רגילה ואשר זוכים להערצתם של אחרים. לפיכך, בעידן החסד, אלוהים השלים את העבודה של אלפיים שנה בתוך שלוש שנים וחצי בלבד מתוך שלושים ושלוש שנותיו כבשר ודם. כשאלוהים יורד אל פני האדמה כדי לבצע את עבודתו, הוא תמיד משלים את העבודה של אלפיים שנה או של עידן שלם בשנים ספורות בלבד. הוא אינו מתמהמה ואינו מתעכב. הוא פשוט מרכז את העבודה של שנים רבות כדי שהיא תושלם בתוך שנים מעטות. הסיבה לכך היא שהעבודה שהוא עושה באופן אישי נועדה פשוט לפתוח דרך מוצא ולהוביל את העידן החדש.

קודם: תעלומת ההתגלמות (1)

הבא: תעלומת ההתגלמות (3)

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

האמת הפנימית של עבודת הכיבוש (2)

בעבר רציתם למשול כמו מלכים, והיום עליכם לוותר על כך. אתם עדיין רוצים למשול כמו מלכים, לשאת את השמיים ולתמוך בארץ. כעת, חשבו על השאלה: האם...

פרק 19

חובה על האנושות להשתמש בדבריי כתשתית להישרדותה. האדם חייב לבסס את חלקו האישי בכל חלק מדבריי – אחרת האדם יביא לאובדנו וימיט על עצמו קלון....

אודות כל אחד שמבצע את תפקידו

בזרם הנוכחי, לכל אדם שאוהב את אלוהים באמת ובתמים ניתנת ההזדמנות לכך שאלוהים יהפוך אותו למושלם. אין זה משנה אם הוא צעיר או מבוגר, כל עוד הוא...

על הרשעים להיענש

הבחינה אם אתם נוהגים בצדיקות בכל מעשיכם והבחינה אם אלוהים צופה אחר כל המעשים שלכם הם העקרונות ההתנהגותיים של אלה המאמינים באלוהים. תזכו...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה