חשיבות ישועתם של צאצאי מואב

בשנתיים עד שלוש השנים האלה של העבודה הושג, הלכה למעשה, כל מה שצריך היה להשיג בעבודת המשפט שנעשתה עליכם. מרבית בני האדם ויתרו על חלק מסיכוייהם העתידיים ומגורלם. עם זאת, כשמוזכר שאתם צאצאי מואב, רבים מכם אינם מסוגלים לשאת זאת – תווי פניכם מתעוותים, פיכם מתעקם ועיניכם בוהות. פשוט אינכם יכולים להאמין שאתם צאצאי מואב. מואב גורש לארץ זו לאחר שקולל. שושלת צאצאיו של מואב ממשיכה עד ימינו, וכולכם צאצאיו. אינני יכול לעשות דבר – מי אמר לך להיוולד בבית מואב? אני מרחם עליך ולא ייחלתי לך דבר כזה, אבל איש אינו יכול לשנות עובדה זו. אתה צאצא של מואב, ואיני יכול לומר שאתה צאצא של דוד. אין זה משנה צאצא של מי אתה, אתה עדיין ברוא אל, למרות שהנך ברוא במעמד נמוך, נולדת למעמד נמוך. כל ברואי האל חייבים לחוות את כל עבודתו של אלוהים. כולם מהווים מושאי כיבוש עבור האל, וכולם חייבים לראות את טבעו הצודק ולחוות את חוכמתו וכול יכולתו. כיום, אתה צאצא של מואב, ועליך לקבל את המשפט והייסורים האלה. אלמלא היית צאצא של מואב, האם עדיין היה עליך לקבל את המשפט והייסורים האלה? עליכם להכיר בכך! למען האמת, לעבודה כיום על צאצאי מואב יש ערך וחשיבות עליונים. מכיוון שהעבודה נעשית עליכם, יש לה חשיבות עצומה. לו העבודה הייתה מתבצעת על צאצאי חם, היא לא הייתה חשובה, משום שבניגוד למואב, הם לא נולדו למעמד נמוך. צאצאיו של חם, בנו השני של נח, רק קוללו – הם לא נולדו כתוצאה מיחסים אסורים. הם פשוט במעמד נמוך משום שנח קילל אותם שיהיו עבדים של עבדים. מעמדם נמוך, אבל הערך המקורי שלהם לא היה נמוך. באשר למואב, אנשים יודעים שהוא היה במעמד נמוך מלכתחילה משום שהוא נולד כתוצאה מיחסים אסורים. למרות שמעמדו של לוט היה גבוה מאוד, מואב נולד ללוט ולבתו. לוט כונה איש צדיק, אבל מואב בכל זאת קולל. מואב היה בעל ערך נמוך ומעמד נמוך, ואפילו אילולא קולל, הוא עדיין היה מטונף, ובכך הוא שונה מחם. הוא לא הכיר ביהוה, ותחת זאת התנגד ליהוה ומרד בו, וזו הסיבה לכך שהוא נפל אל המקומות החשוכים ביותר. העבודה כיום על צאצאי מואב מושיעה את אלה שנפלו למקומות החשוכים ביותר. על אף שהם קוללו, אלוהים מוכן לזכות בתהילה מהם, הסיבה לכך היא שבמקור הם כולם היו אנשים ללא אלוהים בלבם. כיבוש אמיתי הוא רק הפיכת בני אדם שאין אלוהים בלבם לצייתנים לאלוהים ולאוהביו, והפרי של עבודה כזו הוא המשכנע ביותר ובעל הערך הרב ביותר. רק זו זכייה בתהילה – זו התהילה שאלוהים רוצה לזכות בה באחרית הימים. על אף שבני האדם האלה ממעמד נמוך, העובדה שהם מסוגלים כעת לזכות בישועה כה אדירה היא אכן רוממותם בידי אלוהים. העבודה הזו משמעותית מאוד, ואלוהים זוכה בבני האדם האלה באמצעות משפט. כוונתו של אלוהים איננה להעניש אותם, אלא להושיעם. אילו, במהלך אחרית הימים, אלוהים עדיין היה מבצע את עבודת הכיבוש בעם ישראל, היא הייתה חסרת ערך. אפילו אילו היא הייתה נושאת פרי, לא היו לה ערך או חשיבות רבה, ואלוהים לא היה מסוגל לזכות במלוא התהילה. הוא עובד עליכם, אתם שנפלתם למקומות החשוכים ביותר, אתם הנחשלים ביותר. בני אדם כאלה אינם מכירים בכך שאלוהים קיים והם מעולם לא ידעו שאלוהים קיים. השטן השחית את הברואים האלה עד כדי כך שהם שכחו את אלוהים. השטן עיוור אותם והם אינם יודעים שיש אלוהים בשמיים. בלבכם, כולכם עובדים אלילים ועובדים את השטן – האם אינכם בני המעמד הנמוך ביותר והנחשלים ביותר? אתם הבשר העלוב ביותר, אין לכם חירות אישית ואתם גם סובלים ממצוקות. אתם גם בני אדם במעמד הנמוך ביותר בחברה, אפילו ללא חופש אמונה. מכאן חשיבותה של העבודה עליכם. העבודה עליכם כיום, צאצאי מואב, לא נועדה להשפיל אתכם, אלא לחשוף את חשיבותה של העבודה. עבורכם, זו עלייה משמעותית בדרגה. אם יש לאדם היגיון ותובנה, הוא יאמר: "אני צאצא של מואב. באמת אינני ראוי לקבל מאלוהים רוממות אדירה כזו או ברכות כה אדירות. לפי כל מעשיי ודבריי, ועל סמך המעמד והערך שלי – בשום אופן אינני ראוי לברכות כה אדירות מאלוהים. בני ישראל אוהבים את אלוהים אהבה אדירה והוא מעניק להם את החסד שממנו הם נהנים, אבל מעמדם עולה בהרבה על זה שלנו. אברהם היה מסור מאוד ליהוה, ופטרוס היה מסור מאוד לישוע – המסירות שלהם עלתה על המסירות שלנו פי מאות מונים. על סמך המעשים שלנו, אנחנו לחלוטין בלתי ראויים ליהנות מחסדו של אלוהים." פשוט לא ניתן להביא כלל וכלל בפני אלוהים את שירותם של בני האדם האלה בסין. הוא פשוט חסר כל סדר. העובדה שאתם נהנים כעת מחסד כה רב של אלוהים נובעת אך ורק מרוממותו של אלוהים! מתי חיפשתם את עבודתו של אלוהים? מתי הקרבתם את חייכם לאלוהים? מתי ויתרתם ברצון על משפחתכם, הוריכם וילדיכם? איש מכם לא שילם מחיר גבוה! אילולא רוח הקודש הוציאה אתכם, כמה מכם הייתם מסוגלים להקריב הכול? הייתם חסידי אל עד היום רק תחת אילוץ וכפייה. איפה המסירות שלכם? איפה הציות שלכם? על סמך המעשים שלכם, צריך היה להשמיד אתכם מזמן – צריך היה למחות את כולכם עד האחרון. איזו זכות יש לכם ליהנות מברכות כה אדירות? אינכם ראויים כלל וכלל! מי מבינכם פילס נתיב משלו? מי מבינכם מצא את הדרך האמיתית בעצמו? כולכם חדלי אישים עצלנים, גרגרנים ומחפשי נוחות! אתם חושבים שאתם נהדרים? על מה יש לכם להתרברב? אפילו אם נתעלם מכך שאתם צאצאי מואב, האם אופייכם ומקום הולדתכם נעלים? אפילו אם נתעלם מכך שאתם צאצאיו של מואב, האם אין כולכם צאצאיו לחלוטין? האם ניתן לשנות את האמת שבעובדות? האם חשיפת אופייכם כעת נוגדת את העובדות? התבוננו בהתרפסות שלכם, בחייכם ובאישיותכם – האם אינכם יודעים שאתם הנמוכים שבנמוכים מקרב האנושות? על מה יש לכם להתרברב? התבוננו במעמדכם בחברה. האם אינכם ברמה הנמוכה ביותר? אתם חושבים שיש טעות בדבריי? אברהם הקריב את יצחק. מה אתם הקרבתם? איוב הקריב הכול. מה אתם הקרבתם? רבים כל כך מסרו את חייהם, הרכינו ראשם, שפכו את דמם, על מנת לחפש את הדרך האמיתית. האם אתם שילמתם את המחיר הזה? בהשוואה לכך, אינכם כשירים כלל ליהנות מחסד כה אדיר. האם נעשה לכם עוול כאשר נאמר כיום שאתם צאצאי מואב? אל תחשבו שאתם נעלים כל כך. אין לכם על מה להתרברב. ישועה כה אדירה וחסד כה אדיר ניתנים לכם ביד חופשית. לא הקרבתם דבר, ובכל זאת אתם נהנים מחסד ביד חופשית. האם אינכם מתביישים? האם הדרך האמיתית הזו היא דבר שמצאתם וחיפשתם בעצמכם? רוח הקודש אילצה אתכם לקבל אותה, הלא כן? מעולם לא היה לכם לב מחפש, ועל אחת כמה וכמה לא לב שמחפש את האמת וכמה לאמת. פשוט התרווחתם לכם ונהניתם ממנה. זכיתם באמת הזו ללא כל מאמץ מצדכם. איזו זכות יש לכם להתלונן? האם אתה חושב שאתה בעל הערך הרב ביותר? בהשוואה לאלה שהקריבו את חייהם ושפכו את דמם, על מה יש לך להתלונן? השמדתכם כעת תהיה הדבר הנכון והטבעי! אין לכם ברירה אלא לציית ולהיות חסידי אל. אתם פשוט בלתי ראויים! מרביתכם נקראתם, אך אילולא הסביבה שלכם אילצה אתכם או אילולא נקראתם, לא הייתם מוכנים כלל וכלל לצאת. מי מוכן לקבל על עצמו התכחשות כזו? מי מוכן לוותר על תענוגות הבשר? כולכם בני אדם שמתהוללים בתאווה ובנוחות ומבקשים לעצמם חיי מותרות! זכיתם בברכות כה אדירות – מה עוד יש לכם לומר? אילו תלונות יש לכם? הותר לכם ליהנות מהברכות האדירות ביותר ומהחסד האדיר ביותר בשמיים, והעבודה שהתגלתה לכם כעת מעולם לא נעשתה בעבר על פני האדמה. האין זו ברכה? אתם מיוסרים כיום משום שהתנגדתם לאלוהים ומרדתם בו. בזכות הייסורים האלה, חזיתם בחסדו ובאהבתו של אלוהים, ואף יותר מכך, חזיתם בצדק ובקדושה שלו. בזכות הייסורים האלה ובשל הטינופת האנושית, חזיתם בעוצמתו האדירה של אלוהים בקדושתו ובגדולתו. האין זו האמת הנדירה ביותר? האין אלה חיים בעלי משמעות? העבודה שאלוהים עושה מלאת משמעות! לכן, ככל שמעמדכם נמוך יותר, כך הוא מוכיח יותר עד כמה אלוהים רומם אתכם, וכך הוא מוכיח יותר את ערכה הרב של עבודתו עליכם כיום. זהו פשוט אוצר שלא יסולא בפז, שלא ניתן להשיגו בשום מקום אחר! לאורך כל העידנים, איש לא נהנה מישועה כה אדירה. העובדה שמעמדכם נמוך מוכיחה עד כמה ישועתו של אלוהים אדירה, ועד כמה אלוהים נאמן לאנושות – הוא מושיע ולא משמיד.

הסינים מעולם לא האמינו באלוהים, הם מעולם לא שירתו את יהוה ומעולם לא שירתו את ישוע. הם רק משתטחים אפיים ארצה, מבעירים קטורת, שורפים שטרות רפאים ועובדים את בודהה. הם פשוט עובדי אלילים – הם כולם מרדנים באופן קיצוני, ולכן, ככל שמעמדם של בני האדם נמוך יותר, כך הדבר מפגין יותר את התהילה שאלוהים זוכה בה מכם. יש שיאמרו, מנקודת מבטם: "אלוהים, מה העבודה שאתה עושה? אתה, אל כה נשגב, אל כה קדוש, אתה בא לארץ מטונפת? האם אתה ממעיט כל כך בערכך? אנחנו מטונפים כל כך, ובכל זאת אתה מוכן להיות איתנו? אתה מוכן לחיות בקרבנו? מעמדנו נמוך כל כך, אבל אתה מוכן להפוך אותנו לשלמים? ואתה תשתמש בנו כאות ומופת?" אני אומר: אינך מבין את רצוני. אינך מבין את העבודה שאני רוצה לעשות ואינך מבין את הטבע שלי. אינך מסוגל לתפוס את חשיבות העבודה שבדעתי לעשות. האם העבודה שלי יכולה להיות תואמת לתפיסות האנושיות שלך? לפי התפיסות האנושיות, אני הייתי צריך להיוולד במדינה נחמדה כדי להוכיח שאני שייך למעמד גבוה, כדי להוכיח שאני בעל ערך רב, וכדי להוכיח את הכבוד, הקדושה והגדולה שלי. לו הייתי נולד במקום שמכיר בי, למשפחה במעמד גבוה, ולו הייתי ממעמד גבוה, אזי הייתי זוכה ליחס טוב מאוד. זה לא היה מתאים לעבודתי, והאם עדיין היה ניתן לחשוף ישועה כה אדירה? כל בני האדם שהיו רואים אותי היו נשמעים לי, והם לא היו מזוהמים בטינופת. הייתי צריך להיוולד במקום כזה. זה מה שאתם מאמינים. אבל חישבו על כך: האם אלוהים בא אל פני האדמה לשם הנאה או לשם עבודה? אילו הייתי עובד במקום קל ונוח כזה, האם הייתי זוכה במלוא תהילתי? האם הייתי מסוגל לכבוש את כל הבריאה שלי? כשאלוהים בא אל פני האדמה, הוא לא היה שייך לעולם, והוא לא התגלם כבשר ודם כדי ליהנות מהעולם. המקום שבו העבודה הייתה חושפת את טבעו והייתה משמעותית ביותר הנו המקום שבו הוא נולד. בין אם מדובר בארץ קדושה או מטונפת, ובלי קשר למקום שבו הוא עובד, הוא קדוש. הוא ברא את כל הדברים בעולם, אם כי השטן השחית את הכול. אולם כל הדברים עדיין שייכים לאלוהים. כולם נתונים בידיו. הוא בא לארץ מטונפת ועובד בה כדי לחשוף את קדושתו. הוא עושה זאת רק למען עבודתו, כלומר הוא סובל השפלה אדירה כדי לעבוד כך, על מנת להושיע את בני האדם בארץ המטונפת הזו. הדבר נעשה על מנת לשאת עדות, למען האנושות כולה. עבודה כזו מראה לבני האדם את צדיקותו של אלוהים, והיא מטיבה להפגין את עליונותו של אלוהים. גדולתו וזקיפות קומתו מתבטאות בישועה של קבוצת בני אדם ממעמד נמוך שהאחרים בזים להם. העובדה שהוא נולד במדינה מטונפת אינה מוכיחה כלל שהוא ממעמד נמוך. היא פשוט מאפשרת לכל הבריאה לחזות בגדולתו ובאהבתו האמיתית לאנושות. ככל שהוא פועל כך יותר, כך הדבר מגלה יותר את אהבתו הטהורה לאדם, שאין בה רבב. אלוהים קדוש וצודק. אפילו שהוא נולד בארץ מטונפת, ואפילו שהוא חי בקרב בני האדם האלה מלאי הטינופת, בדיוק כפי שישוע חי בקרב חוטאים בעידן החסד, האם כל פרט ופרט בעבודתו לא נעשה למען הישרדות האנושות כולה? האם היא לא נועדה כולה כדי שהאנושות תוכל לזכות בישועה אדירה? לפני אלפיים שנה, אלוהים חי עם חוטאים במשך כמה שנים. הוא עשה זאת למען הגאולה. כיום, הוא חי בקרב קבוצה של בני אדם מטונפים ממעמד נמוך. הוא עושה זאת למען הישועה. האם כל העבודה הזו לא נועדה למענכם, בני האנוש? אם העבודה לא נועדה להושיע את האנושות, מדוע הוא חי וסבל עם חוטאים במשך כל כך הרבה שנים לאחר שנולד באבוס? אם העבודה לא נועדה להושיע את האנושות, מדוע הוא חזר כבשר ודם בפעם השנייה, נולד בארץ הזו, שבה מתקהלים שדים, וחי עם בני האדם שהשטן השחית אותם באופן יסודי? האין אלוהים נאמן? איזה חלק בעבודתו לא נועד למען האנושות? איזה חלק ממנה לא נועד למען גורלכם? אלוהים קדוש – זו עובדה נצחית. טינופת לא מזהמת אותו, על אף שהוא בא לארץ מטונפת. פירוש הדבר של כל זה הוא שאהבתו של אלוהים לאנושות חסרת אנוכיות לחלוטין, ושהסבל וההשפלה שהוא חווה אדירים ביותר! האם אינכם יודעים איזו השפלה אדירה הוא סובל למען כולכם ולמען גורלכם? במקום להושיע בני אדם דגולים או את בניהן של משפחות עשירות ורבות השפעה, הוא מושיע דווקא את בני האדם מהמעמד הנמוך שאחרים מזלזלים בהם. האין כל זה מהווה את קדושתו? האין כל זה מהווה את הצדק שלו? הוא מעדיף להיוולד בארץ מטונפת לסבול את כל ההשפלות. אלוהים אמיתי מאוד – הוא אינו עושה עבודת שקר. האין זה נכון שכל שלב בעבודתו נעשה באופן מעשי כל כך? על אף שכל בני האדם משמיצים אותו ואומרים שהוא יושב לשולחן עם חוטאים, ואפילו שכל בני האדם לועגים לו ואומרים שהוא חי בקרב בני הזוהמה, בקרב בני האדם מהמעמד הנמוך ביותר, הוא בכל זאת מקדיש את עצמו בחוסר אנוכיות, והאנושות בכל זאת דוחה אותו כך. האין הסבל שהוא חווה גדול מהסבל שלכם? האין העבודה שהוא עושה גדולה יותר מהמחיר שאתם שילמתם? אתם נולדתם בארץ מטונפת, אך אתם זכיתם בקדושתו של אלוהים. אתם נולדתם בארץ ששדים מתקהלים בה, אך קיבלתם הגנה אדירה. אילו ברירות יש לכם? אילו תלונות יש לכם? האין הסבל שהוא חווה רב יותר מהסבל שאתם חוויתם? הוא בא אל פני האדמה והוא מעולם לא נהנה מתענוגות העולם האנושי. הוא מתעב את הדברים האלה. אלוהים לא בא אל פני האדמה כדי ליהנות מתועלת חומרית מהאדם, והוא גם לא עשה זאת כדי ליהנות מהמזון, הלבוש והקישוטים של בני האדם. הוא אינו מתייחס כלל לדברים האלה. הוא בא אל פני האדמה כדי לסבול למען האדם, ולא כדי ליהנות מעושר ארצי. הוא בא כדי לסבול, כדי לעבוד וכדי להשלים את תוכנית הניהול שלו. הוא לא בחר לו מקום מגורים נחמד, בשגרירות או במלון מפואר, ואין לו כמה משרתים לשרת אותו. ממה שראיתם, אינכם יודעים האם הוא בא לעבוד או ליהנות? האם עיניכם אינן רואות? כמה הוא נתן לכם? לו הוא היה נולד במקום נוח למגורים, האם הוא היה מסוגל לזכות בתהילה? האם הוא היה מסוגל לעבוד? האם הייתה חשיבות כלשהי למעשיו? האם הוא היה מסוגל לכבוש את האנושות לגמרי? האם הוא היה מסוגל לחלץ בני אדם מארץ הטינופת? אנשים שואלים, בהתאם לתפיסות שלהם, "מאחר שאלוהים קדוש, מדוע הוא נולד במקום המטונף הזה? אתה שונא ומתעב אותנו, בני האנוש המטונפים. אתה מתעב את ההתנגדות והמרדנות שלנו. מדוע, אם כן, אתה חי בקרבנו? אתה אל כה נעלה. יכולת להיוולד בכל מקום שהוא. מדוע, אם כן, היית חייב להיוולד בארץ המטונפת הזו? אתה מטיל עלינו ייסורים ושופט אותנו מדי יום, ואתה יודע היטב שאנחנו צאצאי מואב, אז מדוע אתה עדיין חי בקרבנו? מדוע נולדת למשפחה של צאצאי מואב? מדוע עשית זאת?" מחשבות כאלה שלכם הן חסרות כל היגיון! רק עבודה כזו מאפשרת לבני האדם לחזות בגדולתו, צניעותו והסתר פניו של אלוהים. הוא מוכן להקריב הכול למען עבודתו, והוא חווה את כל הסבל למען עבודתו. הוא פועל למען האנושות, ועוד יותר מכך, כדי לגבור על השטן, כדי שכל הברואים יוכלו להישמע לריבונותו של אלוהים. רק זו היא עבודה בעלת ערך ומשמעות. לו צאצאי יעקב היו נולדים בסין, בחבל ארץ זה, והם היו אתם, מה הייתה החשיבות של העבודה שנעשית בכם? מה היה השטן אומר? השטן היה אומר: "הם פחדו ממך בעבר, הם נשמעו לך מבראשית, והם מעולם לא בגדו בך בעבר. הם אינם בני האדם החשוכים, הנחותים והנחשלים ביותר באנושות." לו העבודה אכן הייתה נעשית כך, מי היה משתכנע ממנה? הסינים הם העם הנחשל ביותר בתבל כולה. הם נולדים למעמד נמוך ועם אך מעט יושרה. הם רפי שכל וקהי-חושים, גסים ומנוונים. הם ספוגים לגמרי בטבע שטני, והם מטונפים ומופקרים. אתם ניחנים בטבע השטני הזה במלואו. ברגע שהעבודה הזו תושלם, בני האדם ישליכו מעליהם את טבעם השטני ויהיו מסוגלים להישמע לאלוהים לגמרי, ואלוהים יוכל להפוך אותם לשלמים. רק פירות כאלה של עבודה מהווים עדות בתוככי הבריאה! האם אתם מבינים מהי עדות? כיצד יש לשאת עדות בפועל? העבודה מהסוג הזה הפכה אתכם לניגוד, כמו גם לכלי שרת. יותר מכך, הפכתם למושאי ישועה. כיום, אתם אנשי האל, ומאוחר יותר תהיו אות ומופת. בעבודה זו, יש לכם כמה תפקידים שונים, ובסופו של דבר, אתם תהיו מושאי הישועה. בני אדם רבים הם שליליים בשל כך. האין הם עיוורים לגמרי? אינכם יכולים לראות דבר בבירור! רק התואר הזה מהמם אתכם? האם אתם מבינים מהו טבעו הצודק של אלוהים? האם אתם מבינים מהי הישועה של אלוהים? האם אתם מבינים מהי אהבתו של אלוהים? אין לכם שום יושרה! כשמכנים אתכם בצורה יפה, אתם מאושרים. כשמכנים אתכם בצורה רעה, אתם ממאנים ונסוגים. מה אתם? אינכם עוסקים בחיפוש הדרך האמיתית! הפסיקו לחפש ברגע זה. זה מביש! האין זה אות קלון שדבר כה פעוט מהמם אתכם?

מוטב שתלמד להכיר את עצמך מעט. אל תחשוב שאתה מרומם מדי, ואל תחלום על עלייה לשמיים. פשוט שאפו בצייתנות להיכבש על פני האדמה. אל תחשבו על החלומות הבלתי מציאותיים האלה שאינם קיימים! אם מישהו אומר משהו כמו הדברים שלהלן, אלה מילים מפי אדם נחוש בדעתו ובעל עמוד שדרה: "על אף שאני צאצא של מואב, אני מוכן להתאמץ למען אלוהים, ובעתיד, אני אפנה עורף לאב הקדמון שלי! הוא הוליד אותי וגם רמס אותי, ועד עתה חייתי בחשיכה. כיום, אלוהים שחרר אותי, וסוף-סוף ראיתי את השמש בשמיים. בכך שאלוהים חשף אותי, סוף-סוף הבנתי שאני צאצא של מואב. לפני כן, הייתי בחשיכה ולא ידעתי שאלוהים עשה עבודה כה רבה, זאת משום שהשטן הזקן עיוור אותי. אני אפנה לו עורף ואשפיל אותו לגמרי!" אם כן, האם יש לכם נחישות כזאת? על אף העובדה שלכולכם יש צלם אנוש, אתם קורסים יותר מהר מכל אחד אחר, ואתם רגישים ביותר מכל בעניין הזה. ברגע שמוזכר שאתם צאצאי מואב, פיכם משתרבב בזעף. האין זה טבע של חזיר? אתם חסרי ערך. אתם מוכנים להקריב את חייכם למען פרסום ועושר! אולי אתה מייחל לא להיות צאצא של מואב, אבל האין זה מה שאתה? אני אומר היום שזה מה שאתה, ועליך להכיר בזאת. אינני מדבר בניגוד לעובדות. יש בני אדם שהם שליליים בשל כך, אך על מה יש להיות שליליים? האם אינך גם ילדו של התנין הגדול האדום כאש? האם זהו אי צדק לומר שאתה צאצא של מואב? התבונן במה שאתה מביא לידי ביטוי, כלפי פנים וכלפי חוץ. מכף רגל ועד ראש, אין בך דבר ראוי לשבח. הפקרות, טינופת, עיוורון, התנגדות, מרדנות – האין כל אלה חלק מהטבע שלך? אתה חי כל הזמן בארץ של הפקרות ועושה את כל הרע האפשרי. אתה חושב שאתה קדוש באופן נפלא. התבונן בדברים שעשית, ועדיין אתה מרוצה כל כך מעצמך. מה ממעשיכם ראוי לשבח? אתם כמו חיות. אין לכם אנושיות! אתם מתרועעים עם בעלי חיים ומחזיקים בדעות מרושעות ומופקרות. כמה חסר לכם? אתם מסכימים שאתם ילדיו של התנין הגדול האדום כאש, ואתם מוכנים לשרת, אבל לאחר מכן, כשנאמר שאתם צאצאי מואב, אתם הופכים לשליליים. האין זו האמת? בדיוק כשם שנולדת לאימך ולאביך, איומים ככל שיהיו, עדיין נולדת להם. אפילו אם תמצא לך אם מאמצת ותעזוב את ביתך, האם אינך עדיין בנם של הוריך המקוריים? האם ניתן לשנות את העובדה הזו? האם תייגתי אותך כצאצא של מואב ללא סיבה? יש כאלה שאומרים: "אולי תוכל לכנות אותי בשם אחר?" אני אומר: "מה דעתך שאקרא לך 'ניגוד'?" הם גם אינם מוכנים להיות ניגודים. אם כן, מה אתה מוכן להיות? ניגודים, עושי שירות – האין זה מה שאתם? מה עוד היית בוחר? האם לא נולדת במדינה של התנין הגדול האדום כאש? גם אם תגיד עד בלי די שאתה צאצא של דוד, זה לא תואם לעובדות. האם זה משהו שאתה עצמך בוחר? האם אתה יכול לבחור לעצמך כל שם יפה שתרצה? אתם הילדים של התנין הגדול האדום כאש שדובר בהם בעבר, חבורה זו של בני אדם מושחתים, הלא כן? עושי השירות שהוזכרו – גם הם אתם, בני האדם המושחתים האלה, הלא כן? האות והמופת שהוזכרו ונכבשו – גם הם אתם, הלא כן? האם נתיב ההבאה לידי שלמות לא הוזכר עבורכם? אתם בני האדם שעוברים ייסורים ומשפט האם בני האדם שיהפכו למושלמים מאוחר יותר אינם מקרבכם? האם התואר הזה עדיין משנה? האם אתם כל כך חסרי היגיון שאתם אפילו לא יכולים להבין דבר כה פעוט לאשורו? אינכם יודעים מי צאצא של מי, אבל זה ברור לי ואני אומר לכם. אם אתם יכולים להכיר בכך כיום, זה בסדר. אל תחושו תמיד מושפלים כל כך. ככל שאתה שלילי יותר ונסוג יותר, כך הדבר מוכיח שאתה צאצא של השטן. יש אנשים שכאשר אתה משמיע להם מזמורים, הם אומרים: "האם צאצאי מואב יכולים להאזין למזמורים? אני לא אאזין. אני לא כשיר לכך!" אם מבקשים מהם לשיר, הם אומרים: "אם צאצאי מואב שרים, האם אלוהים מוכן להקשיב? אלוהים מתעב אותי. אני מתבייש מדי להתייצב בפני אלוהים ואינני יכול לשאת עליו עדות. אני פשוט לא אשיר, מחשש שאלוהים יתרגז כשהוא ישמע זאת." האין זו דרך שלילית להתמודד עם המצב? כברוא אל, נולדת בארץ של הפקרות, ואתה ילדו של התנין הגדול האדום כאש, וצאצא של מואב. עליך להפנות עורף לאב הקדמון שלך ולהפנות עורף לשטן. רק מי שעושה זאת הוא אדם שבאמת רוצה את אלוהים.

בראשית, כשהענקתי לכם את המעמד של אנשי האל, זינקתם משמחה יותר מכל האחרים. אבל ברגע שאמרתי שאתם צאצאי מואב, מה היה מצבכם? כולכם קרסתם! היכן שיעור הקומה שלכם? התפישה שלכם את נושא המעמדות מחמירה מדי! מרבית בני האדם אינם יכולים לשדרג את מעמדם. יש כאלה שהולכים לעשות עסקים ויש כאלה שהולכים לעבוד. ברגע שאני אומר לכם שאתם צאצאי מואב, כולכם רוצים לברוח. האם זו העדות על אלוהים שאתם מכריזים בקול אודותיה כל היום? האם זה ישכנע את השטן? האין זה אות קלון? איזו תועלת יש לקיום שלכם? כולכם אשפה! איזה סבל סבלתם שאתם מרגישים שנעשה לכם עוול כה קשה? אתם חושבים שברגע שאלוהים יענה אתכם במידה מסוימת, הוא יהיה מאושר, כאילו שאלוהים בא כדי לגנות אתכם בכוונה תחילה, וכאילו שאחרי שהוא יגנה וישמיד אתכם, עבודתו תסתיים. האם זה מה שאמרתם? האין זה נכון שאתם חושבים כך בגלל העיוורון שלכם? האם אתם עצמכם לא שואפים להצליח, או שאני מגנה אתכם בכוונה תחילה? מעולם לא עשיתי זאת – זה דבר שהגיתם בעצמכם. מעולם לא עבדתי כך, וגם אין לי כוונה כזו. אם באמת הייתי רוצה להשמיד אתכם, האם הייתי צריך לסבול מקשיים רבים כל כך? אם באמת הייתי רוצה להשמיד אתכם, האם הייתי צריך לדבר איתכם ברצינות כזו? זהו רצוני: לאחר שאושיע אתכם, אז אוכל לנוח. ככל שהאדם ממעמד נמוך יותר, כך הוא מהווה יותר מושא ישועה עבורי. ככל שתוכלו להיווכח ביותר דברים מיוזמתכם, כך אשמח יותר. ככל שתקרסו יותר, כך אהיה עצוב יותר. אתם תמיד רוצים להתהלך בגאווה ולהתיישב על כס המלכות. אני אומר לכם, זה אינו הנתיב להושיע אתכם מהטינופת. פנטזיה לשבת על כס המלכות אינה יכולה להפוך אתכם למושלמים. זה לא מציאותי. אני אומר שאתה צאצא של מואב ואתה עצוב. אתה אומר: "אם אתה רוצה שאכנס לבור התהום, אני לא אשא עליך עדות או אסבול למענך." מעשה כזה מהווה התנגדות אליי, הלא כן? האם זה יועיל לך לעשות זאת? נתתי לך חסד כה רב – האם שכחת? בזתם ללבו של אלוהים, שהוא כמו לבה של אם אוהבת, והשפלתם אותו. מה יהיו ההשלכות עבורכם? לא אכריח אותך, אם לא תישא עליי עדות, אך עליך לדעת שבסופו של דבר, אתה תיועד להישמד. אם לא אוכל לזכות בעדותך, אזכה בעדותם של אחרים. אין זה משנה לי, אך בסופו של דבר, אתה תתחרט על כך, והרגע הזה יגיע הרבה אחרי שתיפול לחשיכה. ואז, מי יהיה מסוגל להושיע אותך? אל תחשוב שהעבודה אינה יכולה להיעשות בלעדיך. נוכחותך אינה תורמת הרבה, והיעדרותך לא תורגש מאוד. אל תתייחס לעצמך ביותר מדי כבוד. אם אינך מוכן להיות חסיד אל, זה רק מוכיח שאתה מרדן ושאין בך שום דבר רצוי. אם אתה מצטיין בדיבור, האין זה משום שהצטיידת במילים שהבאתי באמצעות עבודתי? מה ראוי לשבח בך? אל תניחו לדמיונכם להשתולל! אם לא אוכל לזכות בתהילה מכם, צאצאי מואב, אני אבחר לעבודה שלי קבוצה שנייה ושלישית של צאצאי מואב, עד שאזכה בתהילה. אם אינכם מוכנים לשאת עדות למעני, הסתלקו! לא אכפה עליכם דבר! אל תחשבו שלא אהיה מסוגל להמשיך אפילו צעד אחד בלעדיכם. אין זה קשה למצוא בסין מושאים ראויים לעבודתי. לא ניתן למצוא שום דבר אחר בארץ זו – בני אדם מטונפים ומושחתים נמצאים כאן בכל מקום ממש, ועבודתי יכולה להיעשות בכל מקום. אל תהייה גאוותן כל כך! אין זה משנה עד כמה אתה גאוותן, האם אינך עדיין ילד שנולד מיחסים אסורים? התבונן בערך שלך – איזו ברירה אחרת יש לך? עצם העובדה שאני מאפשר לך לחיות היא רוממות אדירה. אם כן, בשל מה אתה עדיין יהיר? אלמלא עבודתי להבאת עידן זה לסיומו, האם לא היית נקלע זה מכבר לאסונות טבע ולאסונות מעשה-ידי-אדם? האם אתה עדיין יכול לחיות בנוחות כה רבה? אתה ממשיך להתווכח על העניין הזה. מאז שאמרתי שאתה צאצא של מואב, אתה מזעיף פנים כל הזמן. אינך רוכש השכלה, אינך קורא את דברי האל ואינך יכול לשאת את נוכחותו של אף אדם. כשאתה רואה אחרים רוכשים השכלה, אתה קוטע אותם ואומר להם דברים כדי לרפות את ידיהם. יש לך חוצפה! אתה אומר: "איזו השכלה יכולה להיות לצאצאי מואב? אני לא אטרח." האין זה דבר שחיה הייתה אומרת? האם אתה אפילו נחשב לבן אנוש? אמרתי דברים כה רבים, אך הם לא השיגו דבר בך. האם עשיתי את כל העבודה הזו לחינם? האם אמרתי את כל המילים האלו לחינם? אפילו כלב היה מכשכש בזנבו. אדם כזה אינו משתווה אפילו לכלב! האם אתם ראויים אפילו להיקרא בני אנוש? כאשר אני מדבר על צאצאי מואב, יש כאלה שמשפילים את עצמם במכוון. הם מתלבשים באופן שונה מאשר בעבר, והם מרושלים כל כך עד שהם לא נראים כמו בני אדם, והם ממלמלים: "אני צאצא של מואב. אני לא טוב. זהו חלום בהקיץ לחשוב על קבלת ברכה כלשהי. האם צאצאי מואב יכולים להפוך למושלמים?" ברגע שאני מדבר על צאצאי מואב, מרבית בני האדם מאבדים כל תקווה ואומרים: "אלוהים אומר שאנחנו צאצאי מואב – מה זה מסמן? התבוננו בנימת קולו של אלוהים, זה לא ניתן לשינוי! אין אהבה בדבריו. האין זה נכון שנועדנו להישמד?" האם שכחת את מה שנאמר קודם לכן? הדבר היחיד שאתה זוכר כעת הוא המונח "צאצאי מואב"? למעשה, מילים רבות נועדו להשפיע, אבל הן גם חושפות את העובדות האמיתיות. מרבית בני האדם אינם מאמינים לכך. אינך מוכן לסבול כך למעני. אתה מפחד מהמוות ואתה תמיד רוצה להימלט. אם אתה רוצה ללכת, לא אאלץ אותך להישאר, אבל עליי להבהיר לך: אל תחייה חיים שלמים לחינם, ואל תשכח את הדברים שאמרתי לך בעבר. כברוא אל, עליך למלא את חובתו של ברוא אל. אל תפעל בניגוד למצפונך. עליך להקדיש את עצמך לאדון הבריאה. צאצאי מואב הם גם ברואי אל, אלא שהם מהווים ניגוד, והם קוללו. יהיה אשר יהיה, אתה עדיין ברוא אל. אינך רחוק מהאמת אם אתה אומר: "אפילו שאני צאצא של מואב, נהניתי מחסד רב של אלוהים בעבר, ולכן צריך להיות לי מצפון. אני רק אכיר בכך, אך לא אתעכב על כך. אפילו אם אסבול בזרם הזה, אסבול עד הסוף, ואם אני צאצא של מואב, יהי כן. בכל זאת אהיה חסיד אל עד הסוף!" אתה חייב להיות חסיד אל עד הסוף. אם תברח, באמת לא יהיה לך סיכוי בעתיד, ותעלה על הדרך להשמדה.

טוב שתבינו את המוצא שלכם והבנתכם את העובדות האמיתיות מביאה תועלת לעבודה. אחרת, התוצאה הרצויה לא תושג. זה חלק מעבודת הכיבוש, וזה חלק הכרחי בעבודה. זו עובדה. העבודה נועדה לעורר את רוחם של בני האדם, לעורר את חוש המצפון שלהם, ולאפשר להם לזכות בישועה האדירה הזו. אם יש לאדם מצפון, עליו להודות לאלוהים עוד יותר, כשהוא רואה שהוא במעמד נמוך. עליו לאחוז בדברי האל בשתי ידיו, להיאחז בחוזקה בחסד שהאל העניק לו, ואפילו לבכות בכי מר ולומר: "מעמדנו כל כך נמוך ולא זכינו בדבר בעולם. איש אינו מעריך אותנו, את בני האדם מהמעמד הנמוך. אנחנו נרדפים במולדתנו, בעלינו דוחים אותנו, רעיותינו מגנות אותנו, ילדינו מזלזלים בנו, וכשאנחנו זקנים, גם הכלות שלנו מתנכלות אלינו. באמת סבלנו לא מעט, והעובדה שאנחנו נהנים כעת מאהבתו הרבה של אלוהים היא מזל גדול! אלמלא אלוהים הושיע אותנו, איך היינו יכולים להבין מהו סבל אנושי? האם לא היינו ממשיכים להידרדר בחטא הזה? כך אלוהים מרומם אותנו, הלא כן? אני אחד מבני האדם במעמד הנמוך ביותר, ואלוהים רומם אותי לגובה כה רב. אפילו אם אושמד, בכל זאת עליי לגמול לו על אהבתו. אלוהים מעריך אותנו מאוד ומדבר איתנו, בני האדם במעמד הנמוך, פנים אל פנים. הוא אוחז בידי כדי ללמד אותי. הוא מאכיל אותי מפיו. הוא מתגורר במחיצתי וסובל יחד איתי. אפילו אם הוא מטיל עליי ייסורים, מה אני יכול לומר? האין הייסורים האלה גם כן דרך שלו לרומם אותנו? אפילו אם אני חווה ייסורים, אני עדיין יכול לחזות בצדק שלו. אסור לי להיות חסר מצפון – עליי לגמול לאלוהים על אהבתו. אינני יכול להמשיך להתמרד נגד אלוהים". עמדתו ומעמדו של אלוהים אינם זהים למעמדם של בני האדם – הסבל שלו זהה ומזונו ומלבושיו זהים, אבל כל בני האדם מכבדים אותו וזהו ההבדל היחידי. האין כל שאר הדברים שהוא נהנה מהם זהה לאלה של בני האדם? אם כן, איזו זכות יש לכם לבקש מאלוהים יחס מסוים? אלוהים נשא בסבל כה רב ועשה עבודה כה אדירה, ואתם – שמעמדכם נמוך יותר מנמלים, נמוך יותר משרצים – רוממתם היום כל כך. אם אינך יכול לגמול לאלוהים על אהבתו, איפה המצפון שלך? יש בני אדם שמדברים מהלב, ואומרים: "בכל פעם כשאני חושב על פרידה מאלוהים, עיניי נמלאות דמעות והמצפון שלי מייסר אותי. אני מחויב לאלוהים. אני לא יכול לעשות זאת. אני לא יכול להתנהג אליו כך. לו הייתי מת ובמותי הייתי מהלל את עבודתו של אלוהים, הייתי יותר ממאושר. אחרת, אפילו אם אחיה, לא אחוש שום שלווה." הקשיבו לדברים האלה – הם מתארים את החובה שכל ברוא אל צריך למלא. אם לאדם יהיה תמיד בתוכו את החזון הזה, הוא יחוש בהירות ורוגע פנימיים. הוא יהיה בטוח בדברים האלה. אתה תאמר: "אלוהים אינו פוגע בי והוא אינו שם אותי ללעג או משפיל אותי בכוונה תחילה. על אף שהוא מדבר בנוקשות מסוימת וזה מכאיב לי בלבי, הוא עושה זאת למעני. על אף שאלוהים מדבר בנוקשות כזו, הוא בכל זאת מושיע אותי והוא בכל זאת מתחשב בחולשותיי. הוא אינו משתמש בעובדות כדי להעניש אותי. אני מאמין שאלוהים הוא הישועה." אם באמת יהיה לך חזון כזה, אין זה סביר שתימלט. מצפונך לא יניח לך ללכת, והגינוי מצד המצפון שלך יאמר לך שאל לך להתנהג כך כלפי אלוהים. אתה חושב על כל החסד שזכית לו. שמעת דברים רבים ממני – האם ייתכן ששמעת אותם לחינם? אין זה משנה מי עוד נמלט, אתה אינך יכול לעשות זאת. אחרים אינם מאמינים, אבל אתה חייב להאמין. אחרים נוטשים את אלוהים, אבל אתה חייב לדבוק באלוהים ולשאת עדות למענו. אחרים משמיצים את אלוהים, אבל אתה אינך יכול לעשות זאת. אין זה משנה עד כמה אלוהים מתאכזר אליך, בכל זאת עליך להתנהג אליו יפה. עליך לגמול לאלוהים על אהבתו וצריך להיות לך מצפון, משום שאלוהים חף מכל פשע. הוא כבר סבל השפלה אדירה בכך שירד אל הארץ מהשמיים כדי לעבוד בקרב בני האדם. הוא קדוש ואין בו כל טינופת. כמה השפלה הוא סבל בכך שהוא בא אל ארץ של טינופת? העבודה בקרבכם היא למענכם. אם תנהגו כלפיו בחוסר מצפון, מוטב שתמותו בהקדם!

כיום, למרבית בני האדם אין את ההיבט הזה של החזון. הם כלל אינם יכולים להעלות על דעתם את העבודה הזו, ואינם יודעים מה אלוהים באמת רוצה להשלים באמצעותה. בייחוד המבולבלים – נדמה שהם נכנסו למבוך ואיבדו את הדרך אחרי כמה פניות. אם תסביר להם לעומק את מטרתה של תוכנית הניהול של אלוהים, הם כבר לא יהיו מבולבלים. בני אדם רבים אינם יכולים לתפוס זאת והם סבורים שעבודתו של אלוהים היא לענות בני אדם. הם אינם מבינים את החוכמה והנפלאות של עבודתו של אלוהים, והם אינם מבינים שעבודתו היא גילוי עוצמתו האדירה, ויותר מכך, הושעת האנושות. הם אינם רואים את כל הדברים האלה. הם רק רואים האם יש להם סיכויים כלשהם בעתיד, והאם יהיו מסוגלים להיכנס לשמיים. הם אומרים: "עבודתו של אלוהים תמיד עקיפה כל כך. מוטב שתאפשר לנו לראות את חוכמתך באופן ישיר. אל תענה אותנו כך. האיכות שלנו ירודה מדי ואיננו מבינים את רצונך. זה יהיה נהדר אם תדבר ותפעל באופן ישיר. אתה רוצה שננחש, אבל איננו מסוגלים. יהיה טוב אם תזדרז ותאפשר לנו לראות את תהילתך. מה הצורך לעשות דברים באופן עקיף כל כך?" הדבר שהכי חסר לכם כעת הוא מצפון. דאגו שיהיה לכם יותר מצפון. פקחו את עיניכם לרווחה כדי לראות מי באמת עושה את שלבי העבודה הזאת. אל תיחפזו להסיק מסקנות. כעת, לכל היותר, הבנת משהו על ההיבט השטחי של אורח החיים שעליך לחוות. עדיין יש אמת רבה שעליך לחוות, ובבוא היום שבו תוכל להבין אותה במלואה, כבר לא תדבר כך וגם לא תתלונן. גם לא תמהר להגדיר דברים. אתה תאמר: "אלוהים חכם כל כך, אלוהים קדוש כל כך. אלוהים רב עוצמה כל כך!"

קודם: שיפור האיכות נועד לקבל את ישועתו של אלוהים

הבא: חוויותיו של פטרוס: הידע שלו על ייסורים ומשפט

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

אודות כל אחד שמבצע את תפקידו

בזרם הנוכחי, לכל אדם שאוהב את אלוהים באמת ובתמים ניתנת ההזדמנות לכך שאלוהים יהפוך אותו למושלם. אין זה משנה אם הוא צעיר או מבוגר, כל עוד הוא...

פשעים יובילו את האדם לגיהינום

הזהרתי אתכם פעמים רבות והענקתי לכם אמיתות רבות כדי לכבוש אתכם. כעת, אתם מרגישים מועשרים הרבה יותר מכפי שהרגשתם בעבר, מבינים עקרונות רבים...

פרק 33

למען האמת, על פי מה שאלוהים עשה בבני האדם ונתן להם, וכן על פי מה שבני האדם ניחנים בו, אפשר לומר שדרישותיו מבני האדם אינן מוגזמות ושהוא לא...

פרק 32

דברי האל גורמים לבני האדם לתהות ולבהות. נדמה שכאשר אלוהים מדבר, הוא מגרש את האדם ומדבר אל האוויר, כאילו הוא לא מקדיש אף מחשבה למעשיו של...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה