669 רק דרך ניסיונות קשים תוכלו להכיר את חביבות האל

I

השאיפה להשביע את רצון האל

היא לנהוג לפי דברי האל באהבה.

בלי קשר לזמן, אם לאחרים לא יעמוד הכוח,

בקרבך לבך עדיין יאהב את האל,

ישתוקק ויתגעגע לאלוהים,

זהו למעשה שיעור קומה.

רק דרך קושי וזיכוך

יכול האדם להכיר את חביבות האל.

עד עכשיו האדם חווה,

רק חלק מחביבותו של האל.

אך לא די בכך, לאדם עוד חסרים דברים.

הוא חייב לחוות עוד מעבודת האל

ואת כל הזיכוך שבסבל,

טבעו של האדם יכול להשתנות,

טבעו של האדם יכול להשתנות.

II

שיעור קומתך תלוי באהבתך לאל,

אם תעמוד איתן במבחנים קשים,

אם תיחלש בהשפעת הסביבה,

אם תעמוד על שלך כשידחו אותך.

העובדות יראו את אופי האהבה, את אופי האהבה שלך לאל.

רק דרך קושי וזיכוך

יכול האדם להכיר את חביבות האל.

עד עכשיו האדם חווה ,

רק חלק מחביבותו של האל.

אך לא די בכך, לאדם עוד חסרים דברים.

הוא חייב לחוות עוד מעבודת האל

ואת כל הזיכוך שבסבל,

טבעו של האדם יכול להשתנות,

טבעו של האדם יכול להשתנות.

III

ניכר בעבודת האל

שהוא באמת אוהב את האדם.

אך עיניו הרוחניות של האדם אינן פקוחות לרווחה.

הוא אינו יכול לראות את רצון האל,

חלקים רבים מעבודת האל,

ודברים רבים שחביבים באלוהים.

לאדם יש מעט מדי אהבה אמיתית לאל.

רק דרך קושי וזיכוך

יכול האדם להכיר את חביבות האל.

עד עכשיו האדם חווה,

רק חלק מחביבותו של האל.

אך לא די בכך, לאדם עוד חסרים דברים.

הוא חייב לחוות עוד מעבודת האל

ואת כל הזיכוך שבסבל,

טבעו של האדם יכול להשתנות,

טבעו של האדם יכול להשתנות.

האמנת באל כל הזמן הזה.

המשפט המחמיר והישועה העליונה של האל

הובילו אותך אל דרך הישר.

IV

רק דרך קושי וזיכוך

יכול האדם להכיר את חביבות האל.

עד עכשיו האדם חווה,

רק חלק מחביבותו של האל.

אך לא די בכך, לאדם עוד חסרים דברים.

הוא חייב לחוות עוד מעבודת האל

ואת כל הזיכוך שבסבל,

טבעו של האדם יכול להשתנות,

טבעו של האדם יכול להשתנות.

מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

קודם: 666 להיבחן על ידי דברי האל פירושו לזכות בברכתו

הבא: 399 נתיב האמונה באלוהים הוא נתיב האהבה לאלוהים

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

פרק 13

בדבריי ובאמירותיי נסתרות כמה מכוונותיי, אך בני האדם אינם מכירים או מבינים אף אחת מהן. הם ממשיכים לקבל את דבריי מהחוץ ולציית להם מהחוץ,...

עבודה והיווכחות (4)

אילו האדם היה באמת יכול להיווכח בהתאם לעבודתה של רוח הקודש, חייו היו צומחים במהירות כמו צמח הבמבוק לאחר גשם אביבי. על פי שיעור קומתם הנוכחי...

פרק 6

האל הכול יכול, ראש וראשון לכל דבר, מפעיל את כוחו המלכותי מכס מלכותו. הוא מושל בתבל ובכל ומכוון אותנו על פני האדמה כולה. בכל עת נהיה קרובים...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה