669 רק דרך ניסיונות קשים תוכלו להכיר את חביבות האל

I

השאיפה להשביע את רצון האל

היא לנהוג לפי דברי האל באהבה.

בלי קשר לזמן, אם לאחרים לא יעמוד הכוח,

בקרבך לבך עדיין יאהב את האל,

ישתוקק ויתגעגע לאלוהים,

זהו למעשה שיעור קומה.

רק דרך קושי וזיכוך

יכול האדם להכיר את חביבות האל.

עד עכשיו האדם חווה,

רק חלק מחביבותו של האל.

אך לא די בכך, לאדם עוד חסרים דברים.

הוא חייב לחוות עוד מעבודת האל

ואת כל הזיכוך שבסבל,

טבעו של האדם יכול להשתנות,

טבעו של האדם יכול להשתנות.

II

שיעור קומתך תלוי באהבתך לאל,

אם תעמוד איתן במבחנים קשים,

אם תיחלש בהשפעת הסביבה,

אם תעמוד על שלך כשידחו אותך.

העובדות יראו את אופי האהבה, את אופי האהבה שלך לאל.

רק דרך קושי וזיכוך

יכול האדם להכיר את חביבות האל.

עד עכשיו האדם חווה ,

רק חלק מחביבותו של האל.

אך לא די בכך, לאדם עוד חסרים דברים.

הוא חייב לחוות עוד מעבודת האל

ואת כל הזיכוך שבסבל,

טבעו של האדם יכול להשתנות,

טבעו של האדם יכול להשתנות.

III

ניכר בעבודת האל

שהוא באמת אוהב את האדם.

אך עיניו הרוחניות של האדם אינן פקוחות לרווחה.

הוא אינו יכול לראות את רצון האל,

חלקים רבים מעבודת האל,

ודברים רבים שחביבים באלוהים.

לאדם יש מעט מדי אהבה אמיתית לאל.

רק דרך קושי וזיכוך

יכול האדם להכיר את חביבות האל.

עד עכשיו האדם חווה,

רק חלק מחביבותו של האל.

אך לא די בכך, לאדם עוד חסרים דברים.

הוא חייב לחוות עוד מעבודת האל

ואת כל הזיכוך שבסבל,

טבעו של האדם יכול להשתנות,

טבעו של האדם יכול להשתנות.

האמנת באל כל הזמן הזה.

המשפט המחמיר והישועה העליונה של האל

הובילו אותך אל דרך הישר.

IV

רק דרך קושי וזיכוך

יכול האדם להכיר את חביבות האל.

עד עכשיו האדם חווה,

רק חלק מחביבותו של האל.

אך לא די בכך, לאדם עוד חסרים דברים.

הוא חייב לחוות עוד מעבודת האל

ואת כל הזיכוך שבסבל,

טבעו של האדם יכול להשתנות,

טבעו של האדם יכול להשתנות.

מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

קודם: 666 להיבחן על ידי דברי האל פירושו לזכות בברכתו

הבא: 399 נתיב האמונה באלוהים הוא נתיב האהבה לאלוהים

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

פרק 12

כשכל בני האדם ישימו לב, כשכל הדברים יתחדשו ויקומו לתחייה, כשכל בני האדם יישמעו לאלוהים ללא נקיפות מצפון, וכשהם יהיו מוכנים לשאת על כתפיהם...

פרק 19

חובה על האנושות להשתמש בדבריי כתשתית להישרדותה. האדם חייב לבסס את חלקו האישי בכל חלק מדבריי – אחרת האדם יביא לאובדנו וימיט על עצמו קלון....

פרק 18

לאורו של ברק, כל בעל חיים מתגלה בצורתו האמיתית. בדומה לכך, תחת אורי, האדם השיב לעצמו את הקדושה שהייתה לו בעבר. הו, העולם המושחת של העבר!...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה