אזהרה למי שלא מנהיג את האמת

אלה מבין האחים והאחיות שתמיד מביעים את השליליות שלהם הם משרתי השטן ומפריעים לכנסייה. יום יבוא ובני האדם האלה יסולקו ויגורשו. אם בני אדם שאין באמונתם באלוהים לב ירא-אל הפועם בקרבם, ושאין להם לב שנשמע לאלוהים, לא זו בלבד שלא יהיו מסוגלים לעשות שום עבודה למען אלוהים אלא נהפוך הוא – הם יהפכו לבני אדם שמפריעים לעבודתו של אלוהים ומתריסים נגדו. אמונה באלוהים ללא ציות או יראה, ובמקום זאת, התרסה נגדו, זו החרפה הגדולה ביותר למאמין. אם דיבורו והתנהלותו של מאמין תמיד מרושלים ובלתי מאופקים כמו אלה של הלא-מאמינים, הרי שמאמין כזה אפילו מרושע יותר מלא-מאמין – הוא שד טיפוסי. צריך היה לסלק מהכנסייה את אלה שמבטאים דברי ארס וזדון, מפיצים שמועות, מחרחרים מדון ויוצרים מחנות בין האחים והאחיות. אולם משום שעבודתו של אלוהים נמצאת בתקופה שונה, בני האדם האלה מוגבלים, מכיוון שנגזר עליהם להיות מסולקים. כל מי שהשטן השחית אותו ניחן בטבע מושחת. שאחדים פשוט ניחנים בטבע מושחת, ואחרים אינם כאלה: לא זו בלבד שיש להם טבע שטני מושחת, אלא גם אופיים זדוני באופן קיצוני. לא רק שמעשיהם ודבריהם חושפים את טבעם המושחת והשטני, אלא שהם עצמם הם התגלמות השטן המרושע. התנהגותם מפריעה לעבודתו של אלוהים ופוגעת בה, מעכבת את ההיווכחות של האחים והאחיות בחיים ופוגמת בחיים הרגילים של הכנסייה. במוקדם או במאוחר יש לסלק את בני האדם האלה, שהם זאבים בעור של כבש, ויש לאמץ גישה חסרת רחמים, גישה של דחייה, כלפי משרתים אלה של השטן. רק כך ניתן לעמוד לצדו של אלוהים, ומי שלא יכול לעשות זאת מתפלש ברפש עם השטן. אלוהים תמיד שוכן בלבם של אלה שמאמינים בו באמת ואשר לבם תמיד ירא-אל ואוהב-אל. על המאמינים באלוהים לפעול בזהירות ובתבונה, וכל מעשיהם צריכים לעמוד בדרישותיו של אלוהים ולְרַצות את לבו. אל להם להיות עקשנים ולעשות ככל העולה על רוחם – התנהגות כזו אינה תכונה קדושה. אנשים אינם יכולים להתרוצץ כאחוזי טירוף כאשר הם מנופפים בדגלו של אלוהים, בעודם מתרברבים ומרמים בכל מקום – זו התנהלות מרדנית ביותר. למשפחות יש כללים ולאומות יש חוקים – קל וחומר כך הדבר בבית האל, הלא כן? האם אין הסטנדרטים בו נוקשים אף יותר? האם אין בו אפילו יותר צווים מנהלתיים? בני האדם חופשיים לעשות כרצונם, אך לא ניתן לשנות את הצווים המנהלתיים של אלוהים. אלוהים הוא אל שאינו סובל פגיעה מצד בני האדם, הוא אל שממית בני אדם – הייתכן שבני האדם עדיין לא יודעים זאת?

בכל כנסייה יש בני אדם שגורמים בעיות לכנסייה או מפריעים לעבודתו של אלוהים. כל בני האדם האלה הם שטנים שחדרו במסווה לבית האל. בני אדם כאלה יודעים לשחק היטב: הם באים לפניי ביראה גדולה, בהנהון ובהשתחוויות, כמו כלבים מוכי שחין. הם מקדישים את "כל כולם" להשגת היעדים שלהם עצמם, אך מגלים את ארשת פניהם המכוערת בפני האחים והאחיות. כשהם רואים מישהו שמנהיג את האמת, הם משתלחים בו ודוחפים אותו הצידה, וכשהם רואים מישהו עוצמתי יותר מהם, הם מתחנפים ומתרפסים בפניו. הם גידולי פרא בכנסייה. אפשר לומר שברוב הכנסיות יש "נחשים מקומיים" ו"כלבי שעשועים" כאלה. הם מסתודדים יחד, קורצים ומאותתים זה לזה בסתר, ואף אחד מהם לא מנהיג את האמת. הארסי שבהם הוא "השד הראשי", ובעל היוקרה הרבה ביותר ביניהם מוביל אותם ונושא את דגלם גבוה. אנשים אלה משתוללים בכנסייה, מפיצים את השליליות שלהם, יורקים מוות, עושים ככל העולה על רוחם, אומרים ככל העולה על רוחם, ואיש אינו מעז לעצור אותם. טבעם השטני עולה על גדותיו. ברגע שהם מתחילים לגרום להפרעות, אווירת מוות משתררת בכנסייה. בני האדם שמנהיגים את האמת בכנסייה נזנחים, אינם מסוגלים לתת את כל-כולם, ואילו בני האדם שמפריעים להתנהלות בכנסייה ומפיצים מוות פורקים כל עול בתוכה. יתרה מזאת, רוב בני האדם נוהים אחריהם. כנסייה כזו פשוט נמצאת תחת שליטתו של השטן, והשטן מולך בה. אם אנשי הכנסייה לא יתקוממו ויגרשו את השדים הראשיים האלה, גם הם יושמדו במוקדם או במאוחר. מעתה ואילך, יש לנקוט באמצעים נגד כנסיות כאלה. אם אלה שמסוגלים להנהיג מעט אמת לא מבקשים לעשות זאת, הכנסייה הזו תוחרם. אם אף אחד בכנסייה לא מוכן להנהיג את האמת, ואם אף אחד בה לא יכול לשאת עדות על אלוהים, הרי שצריך לבודד את הכנסייה הזו לגמרי ולגדוע את קשריה עם כנסיות אחרות. מעשה כזה נקרא "לקבור את המוות"; כך מגרשים את השטן. אם יש מספר נחשים מקומיים בכנסייה, וכן כמה "זבובים קטנים" שנוהים אחריהם ושאין להם כל יכולת הבחנה, ואם אנשי הכנסייה עדיין לא יכולים להתנער מהכבלים ומהמניפולציות של הנחשים האלה אחרי שראו את האמת, הרי שהשוטים האלה יסולקו בסופו של דבר. ייתכן שהזבובים הקטנים האלה לא עשו שום מעשה איום, אבל הם אפילו יותר ערמומיים, חלקלקים וחמקנים, וכל זבוב כזה יסולק. לא יישאר אף אחד! בני אדם ששייכים לשטן יוחזרו לשטן, ואילו בני אדם ששייכים לאלוהים ייצאו ללא ספק לחפש אחר האמת. הדבר נקבע לפי האופי שלהם. כל חסידי השטן יגוועו! אין רחמים לבני אדם כאלה. ואלה שיוצאים לחפש אחר האמת יזכו באספקה ויוכלו להתענג על דבר האל כאוות נפשם. אלוהים צודק – הוא אינו מפלה איש לטובה. אם אתם שדים, אינכם מסוגלים להנהיג את האמת; ואם אתם בני אדם שמחפשים אחר האמת, לבטח לא תפלו בשבי השטן. בכך אין שום ספק.

בני האדם שלא שואפים להתקדם תמיד מייחלים שאחרים יהיו שליליים ועצלים כמותם. בני האדם שלא מנהיגים את האמת מקנאים באלה שמנהיגים את האמת, ותמיד מנסים להוליך שולל את אלה שמבולבלים ונעדרים יכולת הבחנה. הדברים שבני האדם האלה מביעים יכולים לגרום לכם להתנוון, להידרדר, להגיע למצבים לא הולמים ולהתמלא בחושך. הם גורמים לכם להתרחק מאלוהים, להוקיר את הבשר והדם ולהיכנע לתשוקות. בני האדם שלא אוהבים את האמת ואשר תמיד מתנהלים עם אלוהים בחוסר אכפתיות נעדרים הכרה עצמית, וטבעם מפתה בני אדם לחטוא ולהתריס נגד אלוהים. הם לא מנהיגים את האמת וגם לא מאפשרים לאחרים להנהיג אותה. הם מוקירים את החטא ולא מתעבים כלל את עצמם. הם לא מכירים את עצמם, הם מונעים מאחרים להכיר את עצמם, והם מונעים מאחרים לכמוה לאמת. בני האדם שאותם הם מוליכים שולל צוללים אל תוך החשיכה ולא יכולים לראות את האור. הם לא מכירים את עצמם, לא מבינים בבירור את האמת ומתרחקים יותר ויותר מאלוהים. הם לא מנהיגים את האמת, מונעים מאחרים להנהיג את האמת ומביאים את האווילים האלה להתייצב בפניהם. במקום לומר שהם מאמינים באלוהים, עדיף לומר שהם מאמינים באבותיהם הקדמונים, או שהם מאמינים באלילים שבלבם. עדיף שבני האדם האלה, שאומרים שהם חסידי האל, יפקחו את עיניהם ויביטו היטב כדי לראות במי הם מאמינים בדיוק: האם אתם באמת מאמינים באלוהים, או שמא זהו השטן? אם אתם יודעים שאמונתכם אינה באלוהים אלא באלילים שלכם עצמכם, מוטב שלא תטענו שאתם מאמינים. אם באמת אינכם יודעים במי אתם מאמינים, מוטב שלא תטענו שאתם מאמינים. אמירה כזו היא חילול קודש! אף אחד לא מכריח אתכם להאמין באלוהים. אל תאמרו שאתם מאמינים בי, שמעתי מספיק מילים כאלה לפני זמן רב ואני לא רוצה לשמוע אותן שוב, מפני שהדבר שאתם מאמינים בו הוא האלילים שבלבכם והנחשים המקומיים שבקרבכם. בני האדם שתמיד נדים בראשיהם באי שביעות רצון כשהם שומעים את האמת ומחייכים מאוזן לאוזן בכל פעם שהם שומעים דיבורים על מוות, הם צאצאיו של השטן וכולם יסולקו. יש בכנסייה בני אדם רבים ללא כל יכולת הבחנה, וכאשר מתרחשת הונאה, הם מתייצבים באופן בלתי צפוי לצדו של השטן. הם אפילו נעלבים כאשר קוראים להם משרתי השטן. יהיו שיאמרו שאין להם כל יכולת הבחנה, אך הם תמיד עומדים בצד המנוגד לאמת. אף פעם אינם עומדים בצד של האמת ברגע הקריטי, ולעולם אינם קמים לסנגר על האמת. האם באמת אין להם יכולת הבחנה? מדוע הם עומדים לצדו של השטן באופן בלתי צפוי? מדוע לעולם אינם אומרים אף מילה הוגנת או סבירה למען האמת? האם המצב הזה באמת נובע מבלבול רגעי שלהם? ככל שיש לאדם פחות יכולת הבחנה, כך הוא פחות מסוגל לעמוד בצד של האמת. מה זה מוכיח? האין זה מוכיח שבני האדם חסרי יכולת ההבחנה אוהבים רוע? האין זה מוכיח שהם צאצאים נאמנים של השטן? מדוע הם תמיד מסוגלים לעמוד לצדו של השטן ולדבר בשפתו? כל מילה וכל מעשה שלהם, ואף הבעות פניהם, מוכיחים היטב שהם לא אוהבים את האמת בשום אופן, אלא שהם בני אדם שמתעבים את האמת. העובדה שהם יכולים לעמוד לצדו של השטן מעידה על כך שהשטן באמת אוהב את השדים העלובים האלה, שנלחמים למען השטן כל חייהם. האין העובדות האלה ברורות לגמרי? אם אתם באמת אוהבים את האמת, מדוע אינכם מסוגלים להעריך כלל את בני האדם שמנהיגים את האמת, ומדוע אתם נוהים אחרי אלה שלא מנהיגים את האמת ברגע שהם מעיפים בכם מבט? איזו מין בעיה היא זו? לא אכפת לי אם יש לכם יכולת הבחנה או לא, לא אכפת לי כמה יקר המחיר ששילמתם, לא אכפת לי כמה אדירים כוחותיכם, ולא אכפת לי אם אתם נחשים מקומיים או המנהיגים נושאי הדגל. אם כוחותיכם אדירים, הסיבה היחידה לכך היא שאתם נעזרים בעוז ידו של השטן. אם יוקרתכם רבה, הסיבה היחידה לכך היא שיש סביבכם יותר מדי בני אדם שלא מנהיגים את האמת. אם לא סולקתם, הסיבה לכך היא שכעת לא הזמן לעבודת הגירוש, אלא הזמן לעבודת הסילוק. אין בהילות לגרש אתכם כעת. אני רק מחכה לבוא היום אחרי שתסולקו, ובו אעניש אתכם. כל מי שלא מנהיג את האמת יסולק!

בני האדם שמאמינים באלוהים באמת ובתמים הם אלה שמוכנים להנהיג את דבר האל ולהנהיג את האמת. בני האדם שיכולים באמת ובתמים לשאת עדות על אלוהים הם גם אלה שמוכנים להנהיג את דברו, והם אלה שיכולים לעמוד בצד של האמת באמת ובתמים. בני האדם שמשתמשים בתכסיסים ועושים עוול הם כולם בני אדם שאין להם אמת, והם ממיטים חרפה על אלוהים. אלו שגורמים למריבות בכנסייה הם משרתיו של השטן, והם התגלמותו של השטן. בני אדם כאלה הם כה זדוניים. בני האדם חסרי יכולת ההבחנה, אשר לא מסוגלים לעמוד בצד של האמת, רוחשים כולם כוונות רעות ומכתימים את האמת. יתרה מכך, הם נציגים טיפוסיים של השטן. הם כבר לא יכולים לזכות בגאולה, ומיותר לציין שהם כולם יסולקו. בני האדם שלא מנהיגים את האמת לא ראויים להישאר במשפחתו של אלוהים, והדבר נכון גם לגבי אלה שהורסים את הכנסייה בכוונה תחילה. אך כעת לא הזמן לעשות עבודת גירוש. הם פשוט ייחשפו ויסולקו בסופו של דבר. אין לבצע עוד עבודה חסרת תועלת על בני האדם האלה. מי ששייך לשטן לא מסוגל לעמוד בצד של האמת, ואילו מי שמחפש אחר האמת יכול לעמוד בצדה. מי שלא מנהיג את האמת לא ראוי לשמוע את דרך האמת ולא ראוי לשאת עדות על האמת. האמת לא נועדה לאוזניו של אדם כזה; היא מיועדת לאלו שמנהיגים אותה. לפני שיתגלה סופו של כל אדם, אלוהים יזנח את בני האדם שמפריעים לכנסייה וקוטעים את העבודה, כדי לטפל בהם מאוחר יותר. ברגע שהעבודה תסתיים, בני האדם האלו ייחשפו בזה אחר זה ואז יסולקו. בינתיים, בזמן אספקת האמת, אין כל התייחסות אליהם. כשהאמת כולה תתגלה לאדם, צריך יהיה לסלק את בני האדם האלה, מכיוון שזו תהיה גם העת שבה כל בני האדם ימוינו על פי סוגם. הערמומיות העלובה של בני האדם חסרי יכולת ההבחנה תגרום לכך שבני אדם רעים ישמידו אותם ויורידו אותם מדרך הישר, מבלי אפשרות לשוב אליה. כך צריך לטפל בבני האדם האלה, מכיוון שהם לא אוהבים את האמת, מפני שאינם מסוגלים לעמוד בצד של האמת, מפני שהם נוהים אחרי בני אדם רעים ועומדים בצד של בני אדם רעים, ומפני שהם מתריסים נגד אלוהים ועושים יד אחת עם בני אדם רעים. הם יודעים היטב שבני האדם הרעים האלה קורנים רוע, אך הם מקשים את לבם ומפנים את גבם לאמת כדי לנהות אחריהם. כל בני האדם האלה, שלא מנהיגים את האמת אלא עושים מעשים הרסניים ונוראים, הם למעשה עושי רשע, הלא כן? על אף שיש ביניהם כאלה שמתנשאים כמלכים ואחרים שמשתרכים אחריהם, אופי ההתרסה שלהם נגד אלוהים זהה לחלוטין, הלא כן? איזה תירוץ יכול להיות להם לכך שאלוהים לא מושיע אותם? איזה תירוץ יכול להיות להם לכך שאלוהים לא צודק? האם אין הרוע שלהם עצמם הוא שמשמיד אותם? האם לא המרדנות שלהם עצמם תגרור אותם מטה אל הגיהינום? בני האדם שמנהיגים את האמת יזכו בישועה ויהפכו למושלמים באמצעות האמת בסופו של דבר. בני האדם שלא מנהיגים את האמת יזמינו עליהם את השמדתם באמצעות האמת בסופו של דבר. זה הסוף שממתין למי שמנהיג את האמת ולמי שלא מנהיג אותה. אני ממליץ לכל מי שלא מתכנן להנהיג את האמת לעזוב את הכנסייה בהקדם האפשרי כדי להימנע מעשיית חטאים נוספים. בבוא העת, יהיה מאוחר מדי להתחרט. במיוחד חייבים לעזוב עוד מוקדם יותר כל בני האדם שיוצרים מחנות ויוצרים פילוג, וכן כל הנחשים המקומיים ששוכנים בתוך הכנסייה. בני אדם כאלה, שניחנים באופי של זאבים מרושעים, לא מסוגלים להשתנות. מוטב שיעזבו את הכנסייה בהקדם האפשרי ולא ישובו לעולם להפריע לחיים הראויים של האחים והאחיות – כך יוכלו להימנע מעונשו של אלוהים. כדאי שאלה מכם שנהו אחריהם ינצלו את ההזדמנות הזו כדי להתבונן בעצמם ולחשוב על כך. האם תנהו אחרי הרשעים ותצאו מהכנסייה, או שתישארו ותהיו לחסידים צייתנים? עליהם לשקול את העניין בקפידה. אני נותן לכם עוד הזדמנות אחת לבחור. אני ממתין לתשובתכם.

קודם: עבודתה של רוח הקודש ועבודתו של השטן

הבא: האם התעוררתם לחיים?

אסונות הפכו כעת לאירוע שכיח ברחבי העולם. האם תרצו להילקח למלכות השמיים לפני האסונות הגדולים? הצטרפו לקבוצת אונליין כדי לדון בכך ולמצוא את הדרך.

תוכן דומה

מה אתם יודעים על אמונה?

באדם קיימת רק המילה הלא ודאית אמונה, אך האדם אינו יודע ממה עשויה האמונה, כל שכן מדוע יש לו אמונה. האדם מבין מעט מדי והאדם עצמו לקוי מדי; יש...

למי אתם נאמנים?

נכון להיום, כל יום שאתם עוברים חיוני וחשוב מאוד לייעודכם ולגורלכם, ולכן עליכם להוקיר את כל מה שיש לכם ולנצור בלבכם כל דקה שחולפת. עליכם...

דברי האל לתבל כולה – פרק 4

על כל בני עמי המשרתים אותי להיזכר בעבר: האם אהבתכם כלפיי הייתה מוכתמת בטומאה? האם נאמנותכם אליי הייתה טהורה ובלב שלם? האם הכרתם אותי באמת?...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה