שאלה 4: אלוהים השתמש במשה כדי לעשות את העבודה של עידן החוק, לכן מדוע אלוהים לא משתמש בבני אדם כדי לעשות את עבודת המשפט שלו באחרית הימים? האם הוא באמת צריך להתגלם כבשר ודם כדי לעשות זאת בעצמו?

תשובה:

השאלה מדוע על אלוהים להתגלם כבשר ודם כדי לעשות את עבודת השפיטה באחרית הימים מעסיקה מאוד אנשים רבים הצמאים לאמת והמחפשים את הופעתו של אלוהים. זוהי גם שאלה שנוגעת לשאלה האם נוכל להינשא אל מלכות השמיים. לכן חשוב מאוד להבין היבט זה של האמת. מדוע על אלוהים להתגלם כבשר ודם כדי לעשות את עבודת השפיטה שלו באחרית הימים במקום להשתמש באדם שיעשה את עבודתו? הגורם המכריע כאן הוא טבעה של עבודת השפיטה. מכיוון שעבודת השפיטה היא הביטוי האלוהי של האמת וביטוי של טבעו הצודק: לכבוש, לטהר ולהושיע את האנושות.

(...)

עבודת השפיטה של אלוהים באחרית הימים מתמצה בביטוי היבטים רבים של האמת, הבעת טבעו של אלוהים, כל מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו, גילוי פשרן של כל התעלומות, שפיטת טבעו השטני של האדם המתנגד לאלוהים ובוגד בו, חשיפה וניתוח של דברי בני אדם והתנהגותם וגילוי מהותו הקדושה והצודקת של אלוהים וטבעו שאין לפגוע בו לבני האדם. כאשר נבחרי האל עוברים את השיפוט באמצעות דברי אלוהים, זה כאילו שהם ניצבים פנים אל פנים מול אלוהים, החושף ושופט אותם. כאשר אלוהים שופט את בני האדם, עליו לאפשר להם לראות את הביטוי של טבעו הצודק, כאילו הם חוזים במהותו הקדושה של אלוהים, כאילו הם רואים את האור הגדול יורד מהשמיים. לראות את דברי אלוהים זה כמו חרב פיפיות חדה הננעצת בלבו וברוחו של אדם וגורמת לו לחוות סבל שלא יתואר. רק כך אדם יכול להגיע לכלל הכרת טבעו המושחת והאמת שביסודה של שחיתותו, לחוש השפלה עמוקה, להסתיר פניו בבושה ולהשתטח ארצה בפני אלוהים בחרטה כנה. לאחר מכן הוא יוכל לקבל את האמת ולחיות על פי דברי אלוהים, לפטור עצמו כליל מהשפעת השטן ולזכות בישועתו של אלוהים שיביא אותו לידי שלמות. עבודות כגון שפיטת האדם, טיהורו והושעתו רק אלוהים בהתגלמותו יכול לעשות באופן אישי.

לאחר שחווינו את השפיטה באמצעות דברי האל הכול יכול, כולנו חשנו כיצד האדם אינו יכול לפגוע בקדושתו של אלוהים ובטבעו הצודק. כל אות מדברי אלוהים חדורה במלכותיות ובחרון אף. כל מילה מהדהדת במרכז לבנו וחושפת עד היסוד את טבענו השטני המתנגד לאלוהים ובוגד בו, וכן את רכיבי הטבע המושחת הקבורים כה עמוק בלבנו, עד שאפילו אנו עצמנו איננו מסוגלים לראות אותם. בכך מתאפשר לנו לזהות עד כמה טבענו ומהותנו מלאים ביהירות, צדקנות, אנוכיות ובוגדנות, וכיצד אנו חיים לפי הללו כמו שטנים חיים המשוטטים על פני האדמה והנעדרים ולו קורטוב של אנושיות. מצב זה מאוס ומתועב בעיני אלוהים. אנו חשים מושפלים ומיוסרים מתוך חרטה. אנו רואים את שפלותנו ורשעותנו ויודעים שאיננו ראויים לחיות במחיצת אלוהים, ולכן אנו משתטחים ארצה ומוכנים לזכות בישועת האלוהים. כאשר אנו חווים את השפיטה שבדברי האל הכול יכול, אנו באמת נוכחים בהופעתו של אלוהים. אנו רואים שאין להשחית את קדושת האלוהים ואין לפגוע בצדקתו. אנו מזהים את הכוונות הכנות ואהבת האמת שעמן אלוהים שואף להושיע את בני האדם, ורואים את האמת והמהות שביסוד השחתתנו בידי השטן, וכך אנו מתחילים לחוש יראת אלוהים בלבנו, מקבלים בשמחה את האמת ופועלים על פי התוכניות שאלוהים הועיד לנו. כך מטוהר בהדרגה טבענו המושחת. השינויים שהשגנו היום נבעו מכך שאלוהים התגלם כבשר ודם כדי לעשות את עבודת השפיטה. לכן רק כאשר אלוהים בהתגלמותו מביע את האמת, מביע את טבעו הצודק של אלוהים, את כל מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הוא כדי לבצע את עבודת השפיטה, רק אז חוזה האדם בהופעת אור האמת, בהופעתו של אלוהים, ומתחיל לזכות בידיעה אמיתית של אלוהים. רק כך יכול האדם להיטהר ולהיוושע. מלבד המשיח, איש אינו יכול לעשות את עבודת השפיטה באחרית הימים.

(...)

עבודת השפיטה של אלוהים באחרית הימים חייבת להיעשות תוך ביטוי האמת, טבעו של אלוהים, כול-יכולתו וחוכמתו כדי לכבוש ולטהר את בני האדם ולהביאם לכדי שלמות. אלוהים מופיע בעצמו כדי לעשות עבודת שפיטה זו באחרית הימים. עבודה זו מסמנת את תחילתו של עידן אחד וסופו של אחר. את העבודה הזאת חייב לעשות אלוהים בהתגלמותו. אף אדם אינו יכול לעשות עבודה זו במקומו. מדוע רבים מאמינים שעל אלוהים להשתמש בבני אדם כדי לעשות את כל עבודתו, ולא להתגלם כבשר ודם ולעשות את העבודה בעצמו? זה לא ייאמן! האם האנושות באמת מקבלת בברכה את בבואו של אלוהים? מדוע ישנם תמיד אנשים כה רבים המקווים שאלוהים ישתמש בבני אדם כדי לעשות את עבודתו? זה מפני שבני אדם עובדים על פי תפיסותיהם שלהם. הם עושים דברים בדיוק בצורה שבני אדם חושבים שיש לעשותם, ולכן אנשים מעריצים בנקל אנשים אחרים, מעלים אותם על נס ונעשים חסידיהם. אך צורת העבודה של אלוהים לעולם אינה תואמת את תפיסות האדם. אלוהים אינו עושה דברים כפי שלדעת בני האדם יש לעשותם. לכן קשה לאדם לתאום לאלוהים. מהותו של אלוהים היא האמת, הדרך והחיים. טבעו של אלוהים קדוש, צודק ובלתי ניתן לפגיעה. לעומתו, בני האדם המושחתים הושחתו ע"י השטן עד היסוד. כל טבעם הוא שטני וקשה להם לתאום לאלוהים. לכן קשה לבני אדם לקבל את עבודתו של אלוהים בהתגלמותו, והם אינם נכונים ללמוד ולברר. הם מעדיפים לסגוד לבני אדם ולהאמין בעבודתם כעיוורים. הם מקבלים עבודה זו ונשמעים לה כאילו הייתה עבודתו של אלוהים. מהי כאן הבעיה? תוכלו לומר שלאנושות אין שמץ של מושג בדבר משמעותה של אמונה באלוהים והתנסות בעבודתו. לפיכך, עבודתו של אלוהים באחרית הימים חייבת להתמצות בכך שההתגלמות האלוהית תביע את האמת כדי ליישב את כל בעיותיה של האנושות המושחתת. בעניין שאלתכם, מדוע אלוהים לא משתמש בבני אדם כדי לעשות את עבודת השפיטה שלו באחרית הימים, האם עדיין דרושה לכם תשובה? מהותו של האדם היא האדם. מהות אלוהית אינה ברשותו של האדם, ולכן האדם אינו מסוגל לבטא את האמת, להביע את טבעו של אלוהים, את כל מה ששייך לאלוהים ואת מה שאלוהים הוא, ואינו מסוגל לעשות את עבודת הושעת האנושות. אין צורך לציין שכל בני האדם הושחתו בידי השטן ושיש להם טבע חוטא. לכן כיצד ניתן לומר שהם מוסמכים לשפוט אנשים אחרים? היות שאדם מזוהם ומושחת אינו מסוגל לטהר ולהושיע את עצמו, כיצד הוא מצפה לטהר ולהושיע אחרים? אנשים כאלה זוכים רק לבוז כאשר אחרים לא רוצים לקבל את שיפוטם. רק אלוהים צודק וקדוש, ורק אלוהים הוא האמת, הדרך והחיים. לכן התגלמותו של אלוהים חייבת לבצע את עבודת השפיטה של אלוהים באחרית הימים. זוהי עובדה שאף אדם אינו מסוגל לבצע עבודה כזאת.

עכשיו, מדוע אלוהים השתמש באדם כדי לעשות את עבודתו בעידן החוק? זה מפני שעבודת עידן החוק ועבודת השפיטה באחרית הימים הן עבודות שטבען שונה. בעידן החוק, בני האדם היו המין האנושי שנולד לאחרונה. השטן השחית אותם רק במידה מזערית. עבודתו של יהוה אלוהים התמצתה בעיקר בפרסום חוקים ודיברות כדי לתת לבני האדם הקדומים מסגרת לפיה יוכלו לחיות על פני האדמה. שלב זה בעבודה לא נועד לשנות את טבע האדם ולא דרש הצגת אמיתות נוספות. אלוהים פשוט נצרך להשתמש באדם שיעביר לבני ישראל את החוקים שהוא קבע, כדי שבני ישראל ידעו כיצד להישמע לחוקים, לעבוד את יהוה ולנהל חיים נורמליים על פני האדמה. משעשה כן, שלב זה בעבודה הושלם. לכן אלוהים יכול היה להשתמש במשה כדי להשלים את עבודת עידן החוק. הוא לא הזדקק להתגלמות כדי לבצע את העבודה באופן אישי. לעומת זאת, מטרתה של עבודת השפיטה של אלוהים באחרית הימים היא להושיע את האנושות שהשטן השחית מן היסוד. במקרה זה לא די יהיה בפרסום כמה קטעים מדברי אלוהים וכמה חוקים. יש לומר אמת בהיקף גדול. יש לתת ביטוי מלא לטבעו הפנימי של אלוהים, לכל מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו. יש לפתוח בפני כל בני האדם את האמת, הדרך והחיים, כאילו אלוהים עצמו נגלה לאנושות פנים אל פנים. הללו יאפשרו לבני האדם להבין את האמת ולהכיר את אלוהים. כשאלוהים עושה זאת, הוא מטהר את בני האדם מן היסוד, מושיע אותם ומביאם לידי שלמות. על אלוהים לעשות זאת באופן אישי באמצעות ההתגלמות. איש אינו יכול לעשות עבודה זאת במקומו. אלוהים יכול להשתמש בנביאים כדי לפרסם קטעים ספורים מדבריו, אך אלוהים אינו מתיר לנביאים לתת ביטוי לטבעו הפנימי של אלוהים, לכל מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הוא, אף לא לבטא את האמת במלואה, מפני שבני אדם אינם ראויים לעשות זאת. אילו השתמש אלוהים בבני אדם כדי לתת ביטוי מלא לטבעו ולאמת, סביר להניח שהם היו משפילים את אלוהים. היות שטבעו של האדם מושחת, הוא מועד לחשוף את תפיסותיו ואשליותיו, ולכן בהכרח יהיו פגמים בעבודתו שעלולים להשפיל בנקל את אלוהים ולהשפיע על היעילות הכוללת של עבודתו. האדם גם מועד להציב את כל מה ששייך לו ואת מה שהינו במקום כל מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו, ולכלול את פגמי האדם בעבודתו למען האמת. הדבר יוביל לאי-הבנת האלוהים ולהשפלתו. מלבד זאת, אילו השתמש אלוהים באדם כדי לבטא את טבעו ואת האמת שלו במלואם, בשל פגמיו של האדם, אנשים לא היו מוכנים לקבל את הדברים ואולי אף היו מתנגדים. השטן היה מוצא פגמים, מטיח האשמות, מלבה את אי שביעות הרצון של בני האדם מאלוהים, מתסיס למרידות ומסית אותם לייסד מלכות עצמאית משלהם. זוהי התוצאה הסופית כאשר אדם עושה את עבודתו של אלוהים. במיוחד כאשר אלוהים מושיע את האנושות המושחתת מיסודה באחרית הימים, בני אדם אינם מקבלים ואינם נשמעים בקלות לעבודתו של אלוהים בהתגלמותו. לכן אילו השתמש אלוהים בבני אדם כדי לעשות עבודה זו, הסיכוי שבני האדם היו מקבלים עבודה זו ונשמעים לה היה פחות בהרבה. האין אלו העובדות בפשטותן? התבוננו בכמרים ובבכירים שבעולם הדת. האם התנגדותם לעבודתו של אלוהים בהתגלמותו והוקעתם אותה שונות במשהו מהאופן שבו הכוהנים הגדולים והפרושים היהודים התנגדו לישוע אדוננו בעבר? הושעת האנושות בידי אלוהים אינה מטלה קלה. עלינו להבין כיצד אלוהים חושב!

(...)

עבודת השפיטה של אלוהים באמצעות ההתגלמות באחרית הימים היא באמת מלאת משמעות. אלוהים התגלם כבשר ודם על פני האדמה באחרית הימים, חי בקרב בני האדם ומפרסם את דבריו לאנושות. הוא מבטא את טבעו של אלוהים, את מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו בפני ההמונים. את מי אלוהים אוהב ואת מי הוא מתעב, אל מי מפנה אלוהים את חמתו ואת מי הוא מעניש, מצבו הרגשי, דרישותיו מבני האדם, כוונתו כלפיהם, השקפת העולם האידיאלית של האדם, ערכיו, ועוד. אלוהים מודיע לבני האדם את כל הדברים הללו ומעניק להם יעדים ברורים לחיים כדי שלא ייאלצו לשוטט ללא מטרה בעבודה דתית מעורפלת. כפי שנאמר בדברי האל, "האל בהתגלמותו כבשר ודם מביא לסופו של העידן שבו רק גבו של יהוה הופיע בפני האנושות, וכן חותם את העידן שבו האמינה האנושות באל המעורפל." כל מי שחווה את דבריו של האל הכול יכול ואת עבודתו באחרית הימים מחזיק בתפיסה דומה: גם אם חווינו את שיפוטו וייסוריו של אלוהים, סבלנו ניסיונות מסוגים שונים ועברנו זיכוך, ועוננו קשות בידי רדיפותיה הברוטליות והפראיות של המפלגה הקומוניסטית הסינית, ראינו כיצד שורה עלינו טבעו הצודק של אלוהים, חזינו במלכותיותו ובחרון אפו של אלוהים, בכול-יכולתו ובחוכמתו, וראינו את הביטוי של כל מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו, כאילו ראינו את אלוהים עצמו. הגם שלא ראינו את גופו הרוחני של אלוהים, טבעו הפנימי של אלוהים, כול-יכולתו, חוכמתו, כל מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו, כל אלה נתגלו בפנינו במלואם כאילו שאלוהים הופיע בפנינו פנים אל פנים, אפשר לנו להכיר אותו באמת והעניק לנו לב ירא אלוהים, וזאת כדי שנוכל להישמע לכל תוכנית שלאלוהים יש עבורנו עד מותנו. כולנו חשים שדרך דבריו ועבודתו של אלוהים אנו רואים את אלוהים ולומדים להכירו באופן מעשי ואמיתי, וכן שהשלנו מעלינו לחלוטין את כל התפיסות והאשליות והפכנו לאלה המכירים באמת את אלוהים. לפנים, חשבנו שטבעו של אלוהים הוא אהבה וחמלה, והאמנו שאלוהים תמיד ימחל ויסלח לבני האדם על חטאיהם, אך לאחר שחווינו את השיפוט שבדברי האל הכול יכול, התחלנו להבין באמת שטבעו של אלוהים אינו רק חמלה ואהבה, אלא גם צדק, מלכותיות וחרון אף. כל מי שפוגע בטבעו ייענש. לכן אנו יכולים לירוא את אלוהים, לקבל את האמת ולחיות על פי דברי אלוהים. בכך שהתנסינו בעבודת השפיטה של האל הכול יכול באחרית הימים, כולנו הגענו באמת ובאופן מעשי לכלל הבנה שטבעו של אלוהים קדוש, צודק ואינו ניתן לפגיעה. כולנו חווינו את חמלתו ואהבתו של אלוהים ולמדנו באמת להעריך את כול-יכולתו וחוכמתו של אלוהים. הבנו כיצד אלוהים הנמיך עצמו בחשאי, זכינו להכיר את כוונותיו הכנות, את מעלותיו האהובות הרבות, את מצבו הרגשי, את נאמנותו, את יופיו וטובו, את סמכותו, את ריבונותו, את האופן שבו הוא בוחן כל דבר בקפידה ועוד. כל מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו הופיע בפנינו, כאילו חזינו באלוהים עצמו, ובכך התאפשר לנו להכיר את אלוהים פנים אל פנים. איננו מאמינים עוד באלוהים ונשמעים לו על פי תפיסותינו ואשליותינו. אנו חשים יראת אמת והערצה לאלוהים, נשמעים לו ונסמכים עליו באמת. אנו הבנו באמת שאילו אלוהים לא התגלם כבשר ודם באופן אישי כדי להביע את האמת ולשפוט את בני האדם, לעולם לא היינו מכירים את אלוהים ולא היינו מסוגלים לשחרר עצמנו מן החטא ולהשיג טיהור. לא משנה כיצד תסתכלו על כך, את עבודת השפיטה של אלוהים באחרית הימים חייב לעשות אלוהים בהתגלמותו. איש אינו יכול להחליפו. היות שמוכרות לנו תפיסותיהם ואשליותיהם של בני האדם, אילו השתמש אלוהים באדם כדי לעשות את עבודת השפיטה שלו באחרית הימים, הוא לא היה מסוגל להשיג את התוצאה הרצויה.

מתוך 'שאלות ותשובות קלאסיות על בשורת המלכות קטעים נבחרים'

קודם: שאלה 3: מדוע באחרית הימים אלוהים התגלם כבשר ודם בדמותו של בר האנוש כדי לעשות את עבודת המשפט? מה ההבדל בין הגוף הרוחני של ישוע אדוננו שקם לתחייה לבין התגלמותו כבר האנוש? זה עניין שאנחנו לא מבינים – אנא חלקו את שיתופכם בנושא הזה.

הבא: שאלה 5: מדוע נאמר שאלוהים בהתגלמותו כבשר ודם חייב להושיע את האנושות המושחתת? זה דבר שרוב בני האדם לא מבינים – אנא חלקו את שיתופכם בנושא הזה.

אסונות הפכו כעת לאירוע שכיח ברחבי העולם. האם תרצו להילקח למלכות השמיים לפני האסונות הגדולים? הצטרפו לקבוצת אונליין כדי לדון בכך ולמצוא את הדרך.

תוכן דומה

הקדמה

למרות שבני אדם רבים מאמינים באלוהים, מעטים מבינים מהי משמעותה של אמונה באלוהים ומה עליהם לעשות כדי להיות כלבבו של אלוהים. זאת משום שעל אף...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה