אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

הדבר מופיע בבשר

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

רוחב הדף

0 תוצאת(תוצאות) חיפוש

לא נמצאו תוצאות

עליכם להבין את העבודה – אל תהיו חסידים מבולבלים!

כיום ישנם בני אדם רבים שמאמינים באופן מבולבל. הסקרנות שלכם רבה מדי, רצונכם לעסוק בשאיפה לברכות עז מדי, ורצונכם לעסוק בחיפוש חיים קטן מדי. בני האדם שמאמינים בימינו בישוע חדורים בהתלהבות. ישוע יברך אותם בבואם לביתם השמימי – האם הם לא יכולים להאמין בכך? יש כאלה שמאמינים לאורך כל חייהם, הם מאמינים ארבעים או חמישים שנה, ולעולם לא נמאס להם לקרוא בספרי הקודש. הסיבה לכך היא שיהיה אשר יהיה, כל עוד הם מאמינים, הם ייכנסו לשמיים. אלוהים מוביל אתכם לאורך הנתיב הזה מזה שנים ספורות בלבד, אך אתם כבר מתקשים וכבר פגה הסיבולת שלכם. הסיבה לכך היא שהרצון שלכם לזכות בברכות חזק מדי. אתם צועדים בדרך האמיתית הזו שנשלטת על ידי הרצון שלכם לזכות בברכות ועל ידי לבכם הסקרן. אתם לא מבינים טוב במיוחד אם שלב העבודה הזה. הרבה ממה שאני אומר היום לא פונה אל בני האדם שמאמינים בישוע. הדברים לא נאמרים כלל וכלל כדי להיאבק בתפיסות שלהם. למעשה, התפיסות האלה שנחשפות הן אותן תפיסות שקיימות בקרבכם, מפני שאתם לא מבינים מדוע יש להניח בצד את ספרי הקודש, אתם לא מבינים מדוע אני אומר שעבודתו של יהוה התיישנה, ואתם לא מבינים מדוע אני אומר שעבודתו של ישוע התיישנה. למעשה, יש לכם תפיסות רבות שלא נתתן להן קול. יש לכם דעות רבות שסגרתם בתוך לבכם, ואתם פשוט נוהים אחרי ההמון. האם אתם חושבים שהתפיסות שלכם מעטות? העניין הוא רק שאתם לא מבטאים אותן בקול רם! למעשה, אתם חסידים רק באופן שטחי, אתם לא מחפשים את הדרך האמיתית כלל וכלל, ואתם לא באים במכוון כדי לזכות בחיים. יש לכם גישה של רצון לראות מה יקרה, וזה הכל. משום שלא הרפיתם מרבות מהפיסות הישנות שלכם, אף אחד מכם לא היה מסוגל להעלות את עצמו לחלוטין כקורבן מנחה. גם בשלב הזה, אתם עדיין מודאגים כולכם מהגורל שלכם עצמכם, ואתם עדיין חושבים יומם וליל ולעולם לא מסוגלים להרפות ממנו. האם אתם חושבים שהפרושים שאני מדבר עליהם הם "האנשים הזקנים" בדת? האין הנציגים שלכם הפרושים המתקדמים ביותר בעידן הנוכחי? האם אתם חושבים שכשאני מתאר בני האדם שבודקים אותי כנגד ספרי הקודש, אני מתייחס רק למומחים בחוגים הדתיים? האם אתם חושבים שכשאני מדבר על בני האדם שיצלבו שוב את אלוהים, אני מדבר על המנהיגים בחוגים הדתיים? אתם השחקנים הטובים ביותר שמגלמים את התפקיד הזה, הלא כן? האם אתם חושבים שכל מה שאני אומר כדי להיאבק בתפיסות של בני האדם נועד ללעוג לכמרים ולבכירי הדת? גם אתם לקחתם חלק בכל הדברים האלה, הלא כן? האם אתם חושבים שיש לכם רק תפיסות מעטות? העניין הוא שכיום למדתם להיות נבונים מאוד. אתם לא מדברים על הדברים שאתם לא מבינים או חושפים את רגשותיכם לגביהם, אך פשוט אין בלבכם יראה וציות. בעיניכם, למידה, עיון והמתנה הם הנהגים הטובים ביותר שלכם כיום. למדתם להיות נבונים מדי. עם זאת, האם אתם יודעים שזו פסיכולוגיה ערמומית מסוימת שלכם? האם אתם חושבים שרגע של תבונה מצדכם יעזור לכם להימלט מהייסורים הנצחיים? למדתם להיות "חכמים" מדי! ויש כאלה ששואלים אותי שאלות כגון: "כשיבוא יום ובני אדם דתיים ישאלו אותי, 'מדוע אלוהיך לא עשה אף נס?' כיצד עליי להסביר זאת?" העניין הוא לא שאנשי דת ישאלו שאלות כאלה. העניין הוא שאתם לא מבינים את העבודה של היום, ושיש לכם יותר מדי תפיסות. האם אתם עדיין לא יודעים למי אני מתייחס כשאני מדבר על בעלי סמכות דתיים? האם אתם לא יודעים למי אני מסביר את ספרי הקודש? האם אתם לא יודעים אל מי אני מדבר כשאני מתאר את שלושת שלבי העבודה? אלמלא הייתי אומר את הדברים האלה, האם הייתם משתכנעים בקלות כזו? האם הייתם נכנעים בקלות כזו? האם עד כדי קל לכם להניח בצד את התפיסות הישנות האלה? בפרט "בני האדם האמיתיים" שמעולם לא שמעו לאף אחד – האם הם היו נשמעים לי בקלות כזו? אני יודע שעל אף שאתם ניחנים באנושיות באיכות ירודה, על אף שהאיכות שלכם עלובה מאוד, על אף שהמוח שלכם פחות מפותח, ועל אף שאין לכם היסטוריה ממושכת של אמונה באלוהים, יש לכם למעשה תפיסות רבות, והטבע המולד שלכם מסרב להישמע לאף אחד בקלות ראש. עם זאת, כיום, אתם מסוגלים להישמע לאלוהים מפני שאתם מאולצים וחסרי אונים. אתם טיגריסים בכלוב ברזל – אתם לא מסוגלים לתת דרור לכישורים שלכם. היה לכם קשה לעוף, גם אם היו לכם כנפיים. על אף שאתם לא מקבלים ברכות, אתם מוכנים להמשיך קדימה. אך זו לא רוחכם כ"בני אדם טובים", אלא שהוכיתם אפיים ארצה באופן יסודי, ואתם אובדי עצות. העניין הוא שכל העבודה הזו הכתה בכם אפיים ארצה. אילו היה דבר כלשהו שהייתם מסוגלים להשיג, לא הייתם כה צייתנים כפי שאתם היום, מפני שבעבר, הייתם כולכם חמורי פרא במדבר. אם כן, מה שנאמר כיום לא מכוון אל בני אדם מדתות וזרמים שונים, והוא לא נועד להיאבק בתפיסות שלהם. במקום זאת, הדברים נאמרים כדי להיאבק בתפיסות שלכם.

משפט הצדק החל. האם אלוהים עדיין ישרת כקורבן חטאת למען בני האדם? האם אלוהים יגלם שוב תפקיד של רופא למען בני האדם? האם אין לאלוהים שום סמכות מעבר לכך? ישנה קבוצה שלמה של בני אדם שהושלמו ונאספו בפני כס המלכות. האם אלוהים עדיין יגרש שדים וירפא חולים? האין זה מיושן מדי? האם עדות תהיה אפשרית אם המצב ימשיך כך? אלוהים נצלב בעבר. אם כן, האם הוא יהיה צלוב לנצח נצחים? לאחר שהוא גירש שדים בעבר, האם הוא יגרש אותם לנצח נצחים? האם זה לא נחשב להשפלה? רק כששלב העבודה הזה רם יותר מהשלב הקודם, עבודת העידן צועדת קדימה. לאחר מכן, תגיע אחרית הימים, ויבוא היום שבו העידן ייחתם. לפיכך, בני אדם שעוסקים בחיפוש האמת חייבים להקפיד להבין בבירור את החזיונות. זה היסוד. בכל פעם שאני משתף אתכם בחזיונות, אני תמיד רואה את העפעפיים של בני אדם מסוימים מתחילים לרדת כשהם מתחילים להירדם – הם לא רוצים להקשיב. אחרים שואלים: "מדוע אתם לא מקשיבים?" אדם כזה אומר, "זה לא עוזר לחיי או להיווכחות שלי במציאות. מה שאנחנו רוצים הוא נתיבים של נוהג." כשאני לא מדבר על נתיבים של נוהג, וכשאני מדבר על העבודה, הוא אומר, "ברגע שאתה מתחיל לדבר על העבודה, אני מתחיל להירדם." כעת אני מתחיל לדבר על נתיבים של נוהג, והוא מתחיל לכתוב סיכומים של דבריי. אני מתחיל לדבר שוב על העבודה, והוא חוזר שלא להקשיב. האם אתם יודעים במה אתם חייבים להיות מצוידים כעת? היבט אחד הוא חזיונות לגבי העבודה, וההיבט השני הוא הנוהג שלכם. אתם חייבים לתפוס את שני ההיבטים. אם לא יהיו לכם חזיונות בשאיפתכם להתקדם בחיים, הרי שלא יהיה לכם יסוד. אם יש לכם רק הנתיבים של הנוהג ללא שום חיזיון, ואם אתם לא מבינים כלל את העבודה של כלל תוכנית הניהול, הרי שאתם לא יוצלחים. אתם חייבים להבין את היבט החזיונות, ובאשר לאמיתות הקשורות לנוהג, אתם צריכים למצוא את הנתיבים המתאימים של הנוהג אחרי שתבינו אותם. אתם צריכים לנהוג לפני דברי האל ולהיווכח לפי התנאים שלכם. חזיונות הם היסוד, ואם לא תתייחסו לכך, לא תהיו מסוגלים להיות חסידי אל עד הסוף. כשתחוו כך חוויות, או שתרדו מדרך הישר או שתיפלו ותיכשלו. לא תהיה שום דרך להצליח! בני האדם שאין להם חזיונות גדולים כיסוד לחייכם יכולים רק להיכשל ולא להצליח. אתם לא יכולים לעמוד איתן! האם אתם יודעים מה פירוש הדבר להאמין באלוהים? הם אתם יודעים מה פירוש הדבר להיות חסידי אל? ללא חזיונות, באיזה נתיב תצעדו? בעבודה של היום, אם לא יהיו לכם חזיונות, אלוהים לא יוכל להשלים אתכם כלל ועיקר. במי אתם מאמינים? מדוע אתם מאמינים בו? מדוע אתם חסידים שלו? האם אתם מאמינים כמו מתוך משחק? האם אתם מתייחסים לחייכם כאל מעין צעצוע? אלוהים של היום הוא החיזיון הגדול מכולם. כמה ממנו אתם מכירים? כמה ממנו ראיתם? מכיוון שראיתם את אלוהים של היום, האם יסוד אמונתכם באלוהים בטוח? האם אתם חושבים שכל עוד תנהו אחרי אלוהים באופן המבולבל הזה, תזכו בישועה? האם אתם חושבים שאתם יכולים לדוג במים עכורים? האם זה עד כדי כך פשוט? כמה מהתפיסות שלכם לגבי מה שאלוהים של היום אומר הנחתם בצד? האם יש לכם חיזיון של אלוהים של היום? איפה טמונה הבנתכם את אלוהים של היום? אתם תמיד מאמינים שעל ידי היותכם חסידי אל תוכלו לזכות בו, ושעל ידי ראייתו תוכלו לזכות בו,[א] ושאף אחד לא יוכל להניא אתכם. אל תחשבו שעד כדי כך קל להיות חסידי אל. העיקר הוא שאתם חייבים להכיר אותו, אתם חייבים להכיר את עבודתו, חייב להיות לכם הרצון לעבור עתות מצוקה למענו, חייב להיות לכם הרצון להקריב את חייכם למענו, וחייב להיות לכם הרצון שהוא יהפוך אתכם למושלמים. זה החזון שצריך להיות לכם. לא די בכך שתמיד תחשבו על הנאה מחסדים. אל תניחו שאלוהים רק עומד לרשותם של בני האדם ומעניק להם חסדים. טעות בידיכם! אם האדם לא יכול לסכן את חייו כדי להיות חסיד אל, ואם הוא לא יכול לעזוב את כל רכושו החומרי כדי להיות חסיד אל, הרי שהוא בשום אופן לא יהיה מסוגל להיות חסיד אל עד הסוף! חזיונות חייבים לשמש לכם כיסודכם. אם יבוא היום שבו יפקוד אתכם אסון, מה יהיה עליכם לעשות? האם עדיין תהיו מסוגלים להיות חסידי אל? אל תאמרו בקלות ראש אם תהיו מסוגלים להיות חסידי אל עד הסוף. מוטב שקודם כל תפקחו את עיניכם לרווחה כדי לראות את המצב הנוכחי. על אף שייתכן שאתם כעת כמו עמודי התווך של בית המקדש, יבוא יום שבו תולעים יכרסמו בכל עמודי התווך האלה, מה שיגרום לבית המקדש לקרוס, מפני שבהווה, ישנם כל כך הרבה חזיונות שחסרים לכם. אתם מתייחסים רק לעולמות האישיים הקטנים שלכם, ואתם לא יודעים מה הדרך ההולמת והמהימנה ביותר לחיפוש. אתם לא מתייחסים לחזיון העבודה של היום, ואתם לא מחזיקים בדברים האלה בלבכם. האם אתם יכולים לדמיין שיום יבוא ואלוהים ישים אתכם במקום לגמרי לא מוכר? האם אתם חושבים על שום שבו אולי אחטוף מכם הכל? מה יקרה לכם אז? האם המרץ שלכם ביום הזה יהיה כמו שהוא כעת? האם האמונה שלכם תחזור? בהיותכם חסידי אל, אתם חייבים להכיר את החיזיון האדיר ביותר שהוא "אלוהים". זה העניין החשוב ביותר. בנוסף, אל תחשבו שבעצם היפרדותכם מבני אדם ארציים כדי להתקדש, אתם הופכים למשפחתו של אלוהים. כיום אלוהים עצמו הוא זה שעובד בקרב הברואים. אלוהים הוא זה שבא אל בני האדם כדי לעשות את עבודתו, ולא כדי להוביל קמפיינים. בקרבכם, אין אפילו מעטים שמסוגלים לדעת שהעבודה של היום היא עבודתו של אלוהים שבשמיים שהתגלם כבשר ודם. העניין הוא לא להפוך אתכם לבני אדם כישרוניים יוצאי דופן. במקום זאת, העניין הוא לעזור לכם להבין את חשיבותם של החיים האנושיים, לדעת מה יעדם של בני אנוש ולהכיר את אלוהים במלואו. אתם צריכים לדעת שאתם ברואים בידי הבורא. מה שאתם צריכים להבין, מה שאתם צריכים לעשות, כיצד עליכם לפעול כחסידי אל – אלה האמיתות שעליכם להבין, הלא כן? האין אלה החזיונות שאתם צריכים לראות?

כשיש לאדם חזיונות, יש לו יסוד. כשתנהגו על סמך היסוד הזה, יהיה לכם הרבה יותר קל להיווכח. כך לא יהיו לכם שום חששות על סמך ההיווכחות, ויהיה לכם הרבה יותר קל להיווכח. ההיבט הזה של הבנת החזיונות והבנת העבודה הוא העיקר. עליכם להצטייד בהיבט הזה. אם אתם לא מצוידים בהיבט הזה של האמת, ואם אתם רק מדברים על הנתיבים של נוהג, זה פגם עצום. גיליתי שרבים מכם לא מדגישים את ההיבט הזה, וכשאתם מקשיבים להיבט הזה של האמת, אתם כאילו מקשיבים לדברי דוקטרינה. יום יבוא ותהיו בסיכון להפסד. יש מילים מסוימות כעת שאתם לא מבינים ושלא נטמעו בתוככם. במקרה הזה, עליכם לחפש בסבלנות, ויום יבוא ותבינו. הצטיידו לאט-לאט. אפילו אם אתם מבינים רק מעט דוקטרינות רוחניות, זה עדיין מצב טוב יותר מאשר התעלמות מוחלטת מהן. המצב הזה עדיף על אי-הבנה מוחלטת. זה עדיף למען ההיווכחות שלכם, וזה יסלק את החששות שלכם. זה מצב טוב יותר מאשר החזקה בשפע תפיסות. עדיף בהרבה להחזיק בחזיונות האלה כיסוד. ללא חששות כלל, ניתן להיווכח בהליכה יהירה ובשחצנות. מה הטעם תמיד להיות חסידי אל מבולבלים ומפקפקים? הדבר משול לכיסוי אוזניכם בעודכם גונבים פעמון. כמה נחמד להיכנס למלכות בהליכה יהירה ובשחצנות! מדוע לכם להיות מלאים בדאגות? זו פשוט חוויה של מצוקות, הלא כן? כשתבינו את עבודתו של יהוה, את עבודתו של ישוע ואת שלב העבודה הזה, יהיה לכם יסוד. יכול להיות שכעת, אתם סבורים שזה דבר פשוט מאוד. יש כאלה שאומרים, "כשרוח הקודש תתחיל את העבודה האדירה, יהיו לי כל המילים. הסיבה לכך שאני לא מבין באמת כעת היא שרוח הקודש לא העניקה לי נאורות רבה במיוחד." זו לא משימה עד כדי כך קלה. המצב הוא לא שאתם מוכלים לקבל זאת עכשיו, ואז בבוא הרגע, תשתמשו בכך במומחיות. זה לא בהכרח המצב! אתם סבורים שאתם מצוידים היטב ושלא תתקשו להגיב לבני האדם הדתיים האלה ולתאורטיקנים הדגולים ביותר – אתם חושבים שאפילו תוכלו להפריך את דבריהם. האם באמת תהיו מסוגלים לעשות זאת? איזו הבנה כבר יש לכם בהתחשב בחוויות השטחיות בלבד שחוויתם? הצטיידות באמת, השתתפות בקרב על האמת ונשיאת עדות על שמו של אלוהים אינם כפי שאתם חושבים. אתם סבורים שכל עוד אלוהים יעבוד, כל הדברים יושגו. באותה עת, ייתכן שיהיו שאלות מסוימות שיבלבלו אתכם, וייתכן שתהיו המומים. השאלות החשובות הן אם שלב העבודה הזה ברור לכם, ועד כמה אתם באמת מבינים אותו. אם לא תוכלו לגבור על כוחות האויב ולא תוכלו להביס את כוחות הדת, הרי שתהפכו ללא יוצלחים, הלא כן? אם חוויתם את העבודה של היום, ראיתם אותה במו עיניכם ושמעתם אותה במו אוזניכם, אך בסופו של דבר, לא תהיו מסוגלים לשאת עדות, האם יהיה לכם מספיק כבוד עצמי להמשיך לחיות? עם מי תהיו מסוגלים להתמודד? אל תחשבו בפשטות רבה מדי כעת. העבודה בהמשך הדרך לא תהיה פשוטה כפי שאתם מדמיינים שהיא תהיה. לא כל כך קל או פשוט לצאת למלחמה על האמת. כעת אתם צריכים להיות מצוידים. אם לא תהיו מצוידים באמת כעת, כשיבוא הרגע ורוח הקודש לא תעבוד באופן רוחני, אתם תהיו אובדי עצות.

הערות שוליים:

א. בטקסט המקורי נכתב "אתם תמיד מאמינים שעל ידי היותכם חסידי אל תוכלו לזכות, ושעל ידי ראייתו תוכלו לזכות."

קודם:חוויותיו של פטרוס: הידע שלו על ייסורים ומשפט

הבא:כיצד עליכם לצעוד בישורת האחרונה של הנתיב

פוסט בנושא דומה

 • מי שלא תואם למשיח בוודאי מתנגד לאלוהים

  כל בני האדם מבקשים לראות את ארשת פניו האמתיים של ישוע וכולם שואפים להיות איתו. אני מאמין שאף אחד מהאחים והאחיות לא היה אומרים שהוא לא מוכן לראות את יש…

 • פרק 16

  יש דברים כה רבים שאני רוצה לומר לאדם, דברים כה רבים שעליי לומר לו. אולם יכולות הקבלה של האדם דלות מדי: הוא לא מסוגל להבין את דבריי בשלמותם, כפי שאני …

 • פרק 14

  במהלך העידנים, אף בן אנוש לא נכנס למלכות, ולכן איש לא זכה בחסד של עידן המלכות, ואיש לא ראה את מלך המלכות. על אף שתחת הארתה של רוחי, בני אדם רבים התנבא…

 • פרק 7

  על כל סניפי המערב לשמוע את קולי: בעבר, האם הייתם נאמנים אליי? האם שמעתם לעצותיי המצוינות? האם יש לכם תקוות שהן מציאותיות ולא מעורפלות או לא בטוחות? נ…