מה מצב הקשר שלכם עם אלוהים?

באמונתכם באלוהים, עליכם לכל הפחות לגמור בדעתכם לקיים קשר רגיל עם אלוהים. ללא קשר רגיל עם אלוהים, אובדת המשמעות של האמונה באלוהים. ניתן בהחלט לכונן קשר רגיל עם אלוהים על ידי השקטת לבכם בנוכחותו של אלוהים. קשר רגיל עם אלוהים פירושו להיות מסוגלים לא לפקפק בשום עבודה של אלוהים ולא להתכחש לשום עבודה שלו, וכן להיות מסוגלים להישמע לעבודתו. פירוש הדבר הוא להחזיק בכוונות הנכונות בנוכחות אלוהים, לא לתכנן תוכניות לעצמכם, ולהתייחס בראש ובראשונה לאינטרסים של משפחתו של אלוהים בכל דבר ועניין. פירושו לקבל את חקירתו של אלוהים ולהישמע להסדריו. עליכם להיות מסוגלים להשקיט את לבכם בנוכחותו של אלוהים בכל מעשיכם. אפילו אם אינכם מבינים את רצונו של אלוהים, עליכם למלא את חובותיכם ואת אחריותכם כמיטב יכולתכם. כשרצונו של אלוהים מתגלה לכם, פעלו לפיו, ואז לא תאחרו את המועד. כאשר הקשר שלכם עם אלוהים יהפוך לרגיל, יהיה לכם קשר רגיל גם עם בני אדם. כל הדברים מושתתים על היסוד של דברי האל. שתו ואכלו את דברי האל ואחר כך הנהיגו בפועל את דרישות האל. תקנו את נקודות המבט שלכם ואל תעשו דברים שמתנגדים לאלוהים או מפריעים לכנסייה. אל תעשו דברים שאינם מועילים לחייהם של אחיכם ואחיותיכם, אל תאמרו דברים שאינם תורמים לאנשים אחרים ואל תעשו מעשים מבישים. היו הוגנים ומכובדים בכל מעשיכם ודאגו שכל מעשה שלכם יהיה ראוי להצגה בפני אלוהים. על אף שבשרכם חלש לפעמים, עליכם להיות מסוגלים להעדיף בראש ובראשונה את האינטרסים של משפחתו של אלוהים, בלי לחמוד רווח לעצמכם, ועליכם להיות מסוגלית לפעול ביושר. אם תהיו מסוגלים לנהוג כך, אזי הקשר שלכם עם אלוהים יהיה רגיל.

עליכם לבחון האם המניעים שלכם תקינים בכל מעשיכם. אם אתם מסוגלים לפעול בהתאם לדרישותיו של אלוהים, אזי הקשר שלכם עם אלוהים רגיל. אלה הסטנדרטים המינימליים. בחנו את המניעים שלכם, ואם תגלו שנעורו בכם כוונות שגויות, היו מסוגלים להפנות להן עורף ולפעול בהתאם לדברי האל. כך תהפכו לבני אדם ישרים בפני אלוהים, דבר שיהווה הוכחה לכך שהקשר שלכם עם אלוהים רגיל ושכל מעשיכם הם למען אלוהים ולא למען עצמכם. בכל מעשיכם ודבריכם, היו מסוגלים להסדיר את לבכם, להיות צדיקים במעשיכם, לא להיות מונחים על-ידי רגשותיכם ולא לפעול לפי הרצון האישי שלכם. אלה העקרונות שעל פיהם צריכים להתנהל המאמינים באלוהים. ניתן לגלות את המניעים של האדם ואת שיעור קומתו באמצעות דברים קטנים, ולפיכך, כדי שבני אדם יעלו על נתיב הפיכתם למושלמים בידי אלוהים, עליהם ראשית לתקן את הכוונות שלהם ואת הקשר שלהם עם אלוהים. רק כאשר הקשר שלכם עם אלוהים יהיה רגיל, תהיו מסוגלים להפוך למושלמים בידי אלוהים, ורק אז יוכלו הטיפול, הגיזום, הטלת המשמעת והזיכוך של אלוהים להשיג את התוצאה הרצויה בכם. כלומר, אם בני האדם יהיו מסוגלים לנצור את אלוהים בלבם, לא ישאפו לתועלת אישית ולא יחשבו על הסיכויים שלהם (במובן של הבשר), אלא, תחת זאת, יישאו את העול של ההיווכחות בחיים, יעשו כל שביכולתם לחפש את האמת, ויישמעו לעבודתו של אלוהים – אם תוכלו לעשות זאת, אזי היעדים שאתם שואפים להשיג יהיו נכונים והקשר שלכם עם אלוהים יהיה רגיל. ניתן לכנות את תיקון הקשר של האדם עם אלוהים השלב הראשון בהיווכחות במסע הרוחני שלו. אף על פי שגורלו של האדם נתון בידיו של אלוהים ונגזר מראש בידי אלוהים והאדם עצמו אינו יכול לשנותו, השאלה האם תוכלו להפוך למושלמים בידי אלוהים או ליפול בנחלתו של אלוהים תלויה בשאלה האם יש לכם קשר רגיל עם אלוהים. ייתכן שחלקים מסוימים בכם חלשים ומרדניים, אך כל עוד השקפותיכם וכוונותיכם נכונות וכל עוד הקשר שלכם עם אלוהים נכון ורגיל, תהיו כשירים להפוך למושלמים בידי אלוהים. אם לא יהיה לכם קשר נכון עם אלוהים ואם תפעלו למען הבשר או למען משפחתכם, אזי גם אם תעבדו קשה מאוד, המאמץ שלכם יהיה לשווא. אם יהיה לכם קשר רגיל עם אלוהים, אזי כל שאר הדברים יסתדרו. אלוהים אינו מסתכל על שום דבר אחר פרט לשאלה האם ההשקפות שלכם בנוגע לאמונה באלוהים נכונות: במי אתם מאמינים, למען מי אתם מאמינים, ומדוע אתם מאמינים. אם תהיו מסוגלים להבין את הדברים האלה בבירור ולהנהיג את ההשקפות שלכם באופן חיובי, אזי תתקדמו בחיים ואף תובטח לכם היווכחות בנתיב הנכון. אם הקשר שלכם עם אלוהים אינו רגיל ואם השקפותיכם בנוגע לאמונה באלוהים סוטות מהנתיב הנכון, אזי כל שאר הדברים יהיו לשווא, וככל שתאמינו, לא תקבלו דבר. רק אחרי שהקשר שלכם עם אלוהים יהיה רגיל, אלוהים ישבח אתכם – כאשר תזנחו את בשר, תתפללו, תסבלו, תשאו עול, תישמעו לאלוהים, תעזרו לאחיכם ואחיותיכם, תקדישו מאמצים רבים יותר לאלוהים, וכן הלאה. הערך והחשיבות של מעשיכם תלויים בשאלה האם הכוונות שלכם נכונות והאם השקפותיכם הולמות. כיום, רבים מאמינים באלוהים כאילו הסבו ראשם הצידה להביט בשעון – ההשקפות שלהם מעוותות ויש ליישרן בפריצת דרך. אם בעיה זו תבוא על פתרונה, הכול יהיה בסדר. אם לא, הכול יסתיים בלא כלום. ישנם אנשים שמתנהגים יפה בנוכחותי, אך מאחורי גבי הם מתנגדים כל הזמן. זהו ביטוי לנכלוליות ולמרמה, ובני אדם מהסוג הזה הם משרתיו של השטן. הם ההתגלמות הטיפוסית של השטן שנועדה לבחון את אלוהים. אתם בני אדם תקינים רק אם הנכם מסוגלים להישמע לעבודתי ולדבריי. כל עוד תהיו מסוגלים לאכול ולשתות את דברי האל, כל עוד כל מעשיכם יהיו ישרים ומכובדים וראויים לייצוג בפני אלוהים, וכל עוד לא תעשו דברים מבישים או דברים שיפגעו בחייהם של אחרים, וכל עוד תחיו באור ולא תניחו לשטן לנצל אתכם, הרי שהקשר שלכם עם אלוהים יוסדר.

אמונתך באלוהים מחייבת אותך להציב את הכוונות וההשקפות שלך בסדר הנכון. עליך להבין כראוי את דברי האל, את עבודת האל, את כל הסביבות שאלוהים מסדיר, את האדם שאלוהים מעיד עליו ואת האל המעשי – ולהתייחס אליהם כראוי. אסור לך לנהוג על-פי המחשבות האישיות שלך או לערוך תוכניות קטנוניות משל עצמך. בכל מעשיך, עליך להיות מסוגל לחפש את האמת, ומכורח מעמדך כברוא האל, להישמע לכל עבודתו של אלוהים. אם ברצונך להפוך למושלם בידי אלוהים ולעלות על הנתיב הנכון בחיים, אזי על לבך לחיות תמיד בנוכחותו של אלוהים. אל תהיה מופקר, אל תנהה אחרי השטן, אל תותיר לשטן הזדמנות כלשהי לעשות את עבודתו ואל תניח לשטן להשתמש בך. עליך להעניק את כל כולך לאלוהים ולהניח לאלוהים למשול בך.

האם אתה מוכן להיות משרתו של השטן? האם אתה מוכן שהשטן ינצל אותך? האם אתה מאמין באלוהים, והאם אתה דבק באלוהים כדי שהוא יוכל להפוך אותך למושלם או שמא כדי לשמש כניגוד לעבודתו של אלוהים? האם אתה מעדיף לחיות חיים בעלי משמעות, שבהם תיפול בנחלתו של אלוהים, או חיים חסרי ערך וריקים מתוכן? האם אתה מעדיף שאלוהים ישתמש בך או שהשטן ינצל אותך? האם אתה מעדיף לאפשר לדברי האל ולאמת שלו למלא אותך או שמא להניח לחטא ולשטן למלא אותך? הרהר בכך בכובד ראש. בחיי היום-יום שלך, עליך להבין אלו מילים אתה אומר ואלו מעשים שלך עלולים לפגום בקשר שלך עם אלוהים. אחר כך, עליך לתקן את דרכיך ולהיווכח באופן הנכון. בכל עת, בחן את דבריך, את מעשיך וכל מהלך ומהלך שלך, ואת כל המחשבות והרעיונות שלך. הבן את מצבך לאשורו והיווכח באופן עבודתה של רוח הקודש. רק כך יתאפשר לך קשר רגיל עם אלוהים. על ידי כך שתשקול האם הקשר שלך עם אלוהים רגיל, תהיה מסוגל לתקן את הכוונות שלך, להבין את אופיו ומהותו של האדם ולהבין את עצמך באמת. בעשותך כן, תהיה מסוגל להיווכח בחוויות אמיתיות, לזנוח את עצמך באמת ולציית בכוונה שלמה. כאשר תתנסה בשאלה האם הקשר שלך עם אלוהים רגיל, תמצא הזדמנויות להֵיהָפֵך למושלם בידי אלוהים ותהיה מסוגל להבין מצבים רבים בעבודתה של רוח הקודש. כמו כן, תהיה מסוגל לזהות רבים מתכסיסיו של השטן ואת הקנוניות שלו. רק דרך זו תוביל אותך להֵיהָפֵך למושלם בידי האל. אתה מסדיר את הקשר שלך עם אלוהים כדי להישמע לכל ההסדרים של אלוהים וכדי להיווכח באופן עמוק אף יותר בחוויות אמיתיות, ולהשיג אף יותר מעבודתה של רוח הקודש. כשתנהיג קשר רגיל עם אלוהים, הצלחתך תנבע, ברוב המקרים, מזניחת הבשר ומשיתוף פעולה אמיתי עם אלוהים. עליך להבין ש"ללא לב המשתף פעולה, קשה לקבל את עבודתו של אלוהים. אם הבשר לא יסבול, ברכת האל לא תתקיים. אם הרוח לא תיאבק, השטן לא יבויש". אם תנהיג את העקרונות האלה ותבין אותם לאשורם, אזי יוסדרו ההשקפות שלך בנוגע לאמונה באלוהים. בנוהג הנוכחי שלך, עליך להיפטר מדפוס החשיבה של "חיפוש לחם כדי להשביע רעב". עליך להיפטר מדפוס החשיבה ש"רוח הקודש עושה הכול, ובני האדם אינם מסוגלים להתערב". מי שאומר זאת חושב: "בני האדם יכולים לעשות ככל העולה על רוחם, ובבוא העת, רוח הקודש תעשה את עבודתה. אין לבני האדם צורך לרסן את הבשר או לשתף פעולה. ישנה חשיבות רק לכך שרוח הקודש תרגש אותם." הדעות האלו מגוחכות. רוח הקודש אינה מסוגלת לעבוד בנסיבות כאלו. השקפה כזו מפריעה מאוד לעבודתה של רוח הקודש. לעתים קרובות, עבודתה של רוח הקודש מושגת באמצעות שיתוף הפעולה של בני האדם. אלה שאינם משתפים פעולה ואינם נחושים בדעתם, אך שואפים לשנות את טבעם ולזכות בעבודתה של רוח הקודש ובהארה ונאורות מאלוהים, מטפחים מחשבות מופרזות בעליל. דבר זה נקרא "סיפוק הרצון של עצמך ומתן חנינה לשטן". לבני אדם כאלה אין קשר רגיל עם אלוהים. עליך למצוא הרבה גילויים וביטויים של טבעך השטני ולאתר נוהגים שלך שסותרים את דרישותיו הנוכחיות של אלוהים. האם תהיה מסוגל כעת לזנוח את השטן? עליך לכונן קשר רגיל עם אלוהים, לפעול בהתאם לכוונותיו של אלוהים ולהפוך לבן אדם חדש עם חיים חדשים. אל תהרהר בעבירות מן העבר, אל תפריז בחרטה. היה מסוגל לקום על רגליך, לשתף פעולה עם אלוהים ולמלא את החובות שעליך למלא. כך יהפוך הקשר שלך עם אלוהים לרגיל.

אם, אחרי שתקרא זאת, רק תטען שאתה מקבל את המילים האלו, אולם לבך לא יתרגש מהן ולא תשאף להפוך את הקשר שלך עם אלוהים לרגיל, הדבר יוכיח שאינך מייחס חשיבות לקשר שלך של אלוהים. הדבר יוכיח שהשקפותיך טרם הוסדרו ושכוונותיך טרם התקבעו על נפילה בנחלתו של אלוהים ועל הגדלת תהילתו. תחת זאת, הן מכוונות לאפשר לקנוניות של השטן לנצח ולאפשר לך להשיג את המטרות האישיות שלך. אנשים כאלה מטפחים כוונות והשקפות שגויות. ככל שאלוהים מדבר או פועל, בני אדם כאלה נותרים אדישים לחלוטין ואינם משתנים כלל ועיקר. לבם לא חש כל פחד והם אינם מתביישים כלל. בני אדם כאלה הם טיפשים חסרי רוח. קרא כל אמירה של אלוהים, הבן אותה ומיד אחר כך הנהג אותה. ייתכן שבעבר בשרך היה חלש, היית מרדני או התנגדת. הייתה התנהגותך בעבר אשר הייתה, אין לכך השלכות רבות והדבר אינו יכול למנוע מחייך להגיע לבגרות כיום. כל עוד אתה מסוגל לקיים קשר רגיל עם אלוהים כיום, יש תקווה. אם בכל פעם שאתה קורא את דברי האל, חל בך שינוי ואנשים אחרים רואים שהשתנית לטובה, הדבר מצביע על כך שהקשר שלך עם אלוהים הוסדר והוא רגיל כעת. אלוהים אינו מתייחס אל בני האדם על סמך העבירות שלהם. ברגע שתבין ותהיה מודע, כל עוד תהיה מסוגל לחדול להתמרד או להתנגד, אזי אלוהים עדיין ירחם עליך. כאשר יהיו לך הבנה ונחישות לשאוף להיעשות מושלם בידי אלוהים, אזי ייעשה מצבך בנוכחותו של אלוהים רגיל. בכל אשר תעשה, חשוב תוך כדי מעשה: מה אלוהים יחשוב אם אעשה זאת? האם הדבר יועיל לאחיי ולאחיותיי? האם הדבר יועיל לעבודה בבית האלוהים? בחן את כוונותיך בתפילה, בשיתוף, בדיבור, בעבודה או בקשר שלך עם אחרים, ובדוק אם יש לך קשר רגיל עם אלוהים. אם אינך מסוגל לזהות את הכוונות והמחשבות שלך, הרי שאין לך יכולת הבחנה, והדבר מוכיח שאינך מבין את האמת די הצורך. אם תהיה מסוגל להבין היטב את כל מעשיו של אלוהים ותוכל לראות דברים דרך העדשה של דברי האל, בעודך ניצב לצדו של אלוהים, אזי השקפותיך יהיו נכונות. לפיכך, ישנה חשיבות עליונה עבור כל מאמין באלוהים לכונן קשר טוב עם אלוהים. הכול צריכים להתייחס לכך כאל משימה בעלת חשיבות עליונה וכאל האירוע המשמעותי ביותר בחייהם. עליך לאמוד כל דבר שאתה עושה לפי השאלה, האם יש לך קשר רגיל עם אלוהים. אם הקשר שלך עם אלוהים רגיל ואם הכוונות שלך נכונות, פעל. על מנת לשמור על קשר רגיל עם אלוהים, אסור לך לפחד להפסיד בעניינים אישיים. אסור לך להניח לשטן לנצח. אסור לך להניח לשטן לקנות בך אחיזה, ואסור לך להניח לשטן לשים אותך ללעג ולקלס. כוונות כאלה הן סימן לכך שהקשר שלך עם אלוהים רגיל, לא למען הבשר אלא למען שלוות הרוח, למען זכייה בעבודתה של רוח הקודש ולמען סיפוק רצונו של אלוהים. על מנת להיווכח במצב הנכון, עליך לכונן קשר טוב עם אלוהים ולהסדיר את השקפותיך בנוגע לאמונה באלוהים. זאת כדי שתיפול בנחלתו של אלוהים וכדי שאלוהים יחשוף בך את הפירות שמניבים דבריו, יאיר אותך ויהפוך אותך לנאור אף יותר. כך תיווכח בהתנהגות הנכונה. המשך לאכול ולשתות מדברי האל הנוכחיים, היווכח באופן עבודתה הנוכחית של רוח הקודש, פעל בהתאם לדרישותיו הנוכחיות של אלוהים, אל תקיים נוהגי אמונה מיושנים, אל תיאחז בדרכי פעולה ישנות, והיווכח מהר ככל האפשר באופן העבודה של ימינו. כך יהפוך הקשר שלך עם אלוהים לרגיל לחלוטין ותעלה על הנתיב הנכון של אמונה באלוהים.

קודם: מלכות אלף השנים הגיעה

הבא: רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

אנחתו של האל הכול יכול

יש סוד אדיר בלבכם שאתם לעולם לא מודעים לקיומו משום שאתם חיים בעולם ללא אור. השטן שבה את לבכם ואת רוחכם, החשכה מכסה את עיניכם, ואתם לא...

(א) דברים בנושא אמונה באלוהים

מהי אמונה אמיתית באלוהים כיום? זוהי קבלה של דבר האל כמציאות חייכם והכרה של אלוהים על פי דברו במטרה לרחוש אליו אהבת אמת. לשם הבהרה: האמונה...

(ג) דברים בנושא קדושתו של אלוהים

"קדושתו של אלוהים" משמעה שמהותו של אלוהים היא מושלמת, שאהבתו חסרת אנוכיות, כל שאלוהים נותן לאדם הוא חסר אנוכיות, וביום הזה אתם תכירו בכך...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה