(ב) דברים בנושא דרישותיו של אלוהים מהאדם

האם אתם מוכנים ליהנות מברכותיי על הארץ, ברכות הדומות לאלה שבשמיים? האם אתם מוכנים להתייחס לאופן שבו אתם מבינים אותי, נהנים מדבריי ומכירים אותי בתור הדבר החשוב והמשמעותי ביותר בחייכם? האם אתם באמת מסוגלים להישמע לי לגמרי, מבלי לחשוב על סיכוייכם העתידיים? האם אתם באמת מסוגלים לקבל את העובדה שאני אמית אתכם ואוביל אתכם כמו כבשים? האם יש ביניכם כאלה שמסוגלים להשיג דברים כאלה? האם ייתכן שכל מי שאני מאשר וכל מי שמקבל את הבטחותיי הוא מי שזוכה בברכתי? האם הבנתם משהו מהדברים האלה? אם אני אבחן אתכם, האם באמת תוכלו להיות נתונים לתזמוריי, ובמהלך הניסיונות האלה, האם באמת תוכלו לחפש את כוונותיי ולתפוס את לבי? אני לא רוצה שתהיו מסוגלים לומר הרבה מילים מרגשות מאוד או לספר הרבה סיפורים מרתקים. במקום זאת, אני דורש שתהיו מסוגלים לשאת עליי עדות טובה, ושתוכלו להיווכח במציאות באופן מלא ועמוק. אלמלא דיברתי באופן ישיר, האם יכולתם לנטוש כל מה שסביבכם ולהתיר לי להשתמש בכם? זו המציאות שנחוצה לי, הלא כן? מי מסוגל לתפוס את משמעות הדברים האלה? עם זאת, אני דורש שתפסיקו לכרוע תחת עול הדאגות, שתהיו זהירים בהיווכחותכם ושתבינו את מהותם של דבריי. כך תימנעו מאי-הבנת דבריי ואי-בהירות באשר לכוונתי שעלולות לגרום להפרה של הצווים המנהליים שלי. אני מקווה שאתם תופסים את כוונותיי עבורכם בדבריי. אל תחשבו עוד על סיכוייכם העתידיים, ותפעלו על פי החלטתכם בפניי – להישמע לתזמורי האל בכל הדברים. כל מי שנמצא בביתי צריך לעשות כמיטב יכולתו. עליכם להקדיש את מיטבכם לחלק האחרון של עבודתי על פני האדמה. האם אתם באמת מוכנים להנהיג דברים כאלה?

מתוך 'פרק 4' מתוך 'דברי האל לתבל כולה'

דרישותיו של אלוהים מאנשי המלכות הן כדלקמן:

1. עליהם לקבל את התפקידים שאלוהים מפקיד בידיהם, כלומר עליהם לקבל את כל הדברים שנאמרים בעבודתו של אלוהים באחרית הימים.

2. עליכם להיווכח בהכשרה של המלכות.

3. עליכם לעסוק בשאיפה שאלוהים ירגש את לבם. כשלבכם יפנה לחלוטין אל אלוהים, וכשיהיו לכם חיים רוחניים רגילים, אתם תחיו במישור החירות, כלומר תחיו תחת הטיפול וההגנה של אהבת האל. רק כשתחיו תחת הטיפול וההגנה של אלוהים, תהיו שייכים לאלוהים.

4 .עליהם ליפול בנחלתו של אלוהים.

5. עליהם להפוך לביטוי של כבודו של אלוהים על פני האדמה.

מתוך 'הכירו את העבודה החדשה ביותר של אלוהים וצעדו בעקבות אלוהים'

בכל עת, אנשיי חייבים לעמוד על המשמר נגד המזימות הערמומיות של השטן, להגן על שער ביתי למעני, להיות מסוגלים לתמוך זה בזה, ולקיים זה את זה, וזה ימנע מכם ליפול בפח השטן, משום שאז כבר יהיה מאוחר מדי לחרטות. מדוע אני מכשיר אתכם בבהילות כזו? מדוע אני אומר לכם את עובדות עולם הרוח? מדוע אני מזכיר לכם ומפציר בכם פעם אחר פעם? האם אי-פעם הקדשתם לכך מחשבה? האם אי-פעם הבנתם זאת? לפיכך, לא רק שאתם צריכים להיות מסוגלים להפוך למיומנים על סמך יסוד העבר, אלא שמעבר לכך, עליכם לסלק את הדופי שבכם בהכוונת המילים של היום, מה שיאפשר לכל אחד מדבריי להכות שורש וללבלב ברוחכם, ובאופן חשוב יותר, לשאת יותר פרי. זאת משום שמה שאני דורש הוא לא פרחים בהירים ועשירים אלא פרי שופע – ויתרה מזאת, פרי שלא מרקיב. האם אתם מבינים את פירושם האמיתי של דבריי? על אף שהפרחים בחממה רבים כמו כוכבי השמיים, ועל אף שהם מושכים את כל התיירים, ברגע שהם קמלים, הם הופכים למרוטים כמו המזימות הערמומיות של השטן, ואיש לא מתייחס אליהם יותר. אך עבור בני האדם שהועפו ברוח ונחרכו בשמש, אני נושא עדות על עצמי: על אף שהפרחים האלה לא יפים, ברגע שהם קמלים, באים הפירות, משום שזו דרישתי.

מתוך 'פרק 3' מתוך 'דברי האל לתבל כולה'

הדבר שאני מחפש הוא נאמנותכם וצייתנותכם כעת, אהבתכם ועדותכם כעת. אפילו אם אינכם יודעים ברגע זה מהי עדות או מהי אהבה, עליכם לתת לי את כל כולכם, ולמסור לידי את האוצרות היחידים שברשותכם: נאמנותכם וצייתנותכם. עליכם לדעת, העדות לניצחוני על השטן מצויה בנאמנות ובצייתנות של האדם, כמו גם העדות לכיבושי המוחלט את האדם. חובת אמונתכם בי היא לשאת עדות למעני, להיות נאמנים לי בלבד ולהיות צייתנים עד הסוף. לפני שאתחיל את הצעד הבא של עבודתי, כיצד תשאו עדות למעני? כיצד תהיו נאמנים וצייתנים לי? האם תקדישו את כל נאמנותכם לתפקידכם, או שמא פשוט תוותרו? האם תעדיפו להישמע לכל הסדריי (גם אם אלו מוות או חורבן) או שתימלטו באמצע הדרך כדי להימנע מייסוריי? אני מייסר אתכם כדי שתשאו עדות למעני, ותהיו נאמנים וצייתנים לי. בנוסף, הייסורים הנוכחיים הם כדי לפרוש את הצעד הבא של עבודתי ולאפשר לעבודה להתקדם ללא הפרעה. לפיכך, אני דוחק בכם להיות חכמים ולא להתייחס לחייכם או לחשיבות קיומכם כאל חול חסר ערך. התוכלו לדעת בדיוק מה עבודתי העתידית תהיה? התדעו כיצד אעבוד בימים שיבואו וכיצד עבודתי תתפתח? עליכם לדעת את חשיבות חווייתכם את עבודתי, ובנוסף, את חשיבות אמונתכם בי. עשיתי כל כך הרבה; כיצד אוכל לוותר בחצי הדרך כפי שאתם מדמיינים? עשיתי עבודה כה נרחבת; כיצד אוכל להשמידה? אכן, באתי להביא עידן זה לקיצו. זו האמת, אך מעבר לכך עליכם לדעת שאתחיל עידן חדש, עבודה חדשה ומעל לכל, אפיץ בשורה אודות המלכות. לכן עליכם לדעת שהעבודה כעת היא רק להתחיל עידן ולהניח את היסודות להפצת הבשורה והבאת העידן לסיום בעתיד. עבודתי אינה פשוטה כפי שנדמה לכם, ואינה חסרת ערך או משמעות כפי שאתם עשויים להאמין. לפיכך, אני אומר לכם כבעבר: עליכם לתת את חייכם לעבודתי ויתר על כן, עליכם להקדיש את עצמכם לכבודי. נוסף על כך, עדותכם למעני היא שציפיתי לה זמן רב, ועוד יותר מכך ייחלתי לכך שתפיצו את בשורתי. עליכם להבין את שבלבבי.

מתוך 'מה אתם יודעים על אמונה?'

עכשיו הוא הזמן שבו רוחי עובדת נמרצות, והזמן שבו אני מתחיל את עבודתי בקרב אומות הגויים. אפילו יותר מזה, זה הזמן שבו אני מסווג את הבריאה כולה ושם כל ברייה בקטגוריה הראויה לה, כך שעבודתי תוכל להתקדם מהר יותר ובאופן יעיל יותר. לכן עודני דורש שתמסרו את כל כולכם למען כל עבודתי; יתר על כן, עליכם להבחין בבירור בכל העבודה שעשיתי בכם ולהיות בטוחים בה; עליכם להקדיש את כל כוחכם לעבודתי כדי שהיא תוכל להיות יעילה יותר. זה הדבר שעליכם להבין. חדלו מלהילחם זה בזה, מלחפש דרכי מפלט או מלחפש נחמות של בשר ודם, מה שיעכב את עבודתי ויהרוס את עתידכם המופלא. הדבר רק יהרוס אתכם ולא יגן עליכם בשום אופן. זה יהיה טיפשי מצדכם, הלא כן? הדבר שאתם נהנים ממנו היום בתאוותנות הוא בדיוק הדבר שהורס את עתידכם, בעוד הכאב שאתם סובלים כיום הוא בדיוק מה שמגן עליכם. עליכם להיות מודעים בבירור לדברים האלה כדי לחמוק מהפיתוי שתתקשו להימלט ממנו, ולהימנע מכניסה בשוגג לערפל הסמיך כך שלא תוכלו למצוא את השמש. כשהערפל הסמיך יתפזר, תמצאו את עצמכם בשיפוט של היום הגדול.

מתוך 'עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם'

עשיתי עבודה שאף אחד אחר לא יכול לעשות רק מתוך תקווה שהאדם ישיב לי כגמולי במעשים טובים. על אף שמעטים הם אלה שיכולים להשיב לי כגמולי, אני בכל זאת משלים את מסעי בעולם האנושי ומתחיל את השלב הבא בעבודה המתפתחת שלי, מכיוון שהתרוצצותי בקרב בני האדם לאורך השנים הרבות נשאה פירות, ואני מרוצה מאוד. לא אכפת לי ממספר בני האדם אלא ממעשיהם הטובים. כך או כך, כולי תקווה שתכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם שלכם – אז אתרצה. אחרת, אף אחד מכם לא יימלט מהאסון. אני הוא זה שימיט עליכם את האסון, ומובן שאני הוא זה שיתזמר אותו. אם לא תוכלו להיראות טובים בעיניי, הרי שאין לכם מנוס, והאסון יפקוד אתכם.

מתוך 'הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם'

בני אדם שמאמינים באלוהים מזה זמן רב קיוו ליעד יפהפה. כל בני האדם שמאמינים באלוהים מקווים שייפול בחלקם לפתע מזל טוב. הם מקווים שבקרוב הם יגלו בשלווה שהם קיבלו מעמד כזה או אחר בשמיים. אולם אני אומר שבני האדם האלה, עם המחשבות החביבות שלהם, מעולם לא ידעו אם יש להם ההסמכה לקבל מזל טוב או מעמד בשמיים. אתם מכירים את עצמכם היטב כעת, אך אתם עדיין מקווים שתוכלו להימלט מהאסונות של אחרית הימים ומידו של האל הכול יכול המענישה את בני האדם הרעים. נדמה שחלומות מתוקים ורצון בחיים נוחים הם מאפיין שכיח בכל בני האדם שהשטן השחית, ושהם לא רק הברקה של אדם אחד ויחיד. אף על פי כן, אני בכל זאת רוצה לשים קץ לרצונות הראוותניים שלכם ולהיטות שלכם לזכות בברכות. בהתחשב בעובדות שעבירותכם רבות ושמרדנותכם רבה ואפילו מתרבה והולכת, איך העובדות האלה מתיישבות עם תוכניותיכם החביבות לעתיד? אם אתם רוצים להמשיך כאוות נפשכם כשאתם טועים, מבלי שדבר יעצור אתכם, אך אתם בכל זאת רוצים שחלומותיכם יתגשמו, אני מפציר בכם להמשיך בערפול החושים שלכם ולעולם לא להתעורר, מפני שהחלום שלכם ריק מתוכן והוא לא יגרום לאלוהים הצודק להחריג אתכם. אם אתם רק רוצים שחלומותיכם יתגשמו, לעולם אל תחלמו, אלא תמיד התמודדו עם האמת – הכירו בעובדות. זו הדרך היחידה לישועתכם. מהם השלבים בשיטה הזו במילים ברורות?

ראשית, בחנו את כל עבירותיכם ואת כל ההתנהגויות והמחשבות שלא תואמות את האמת.

זו משימה שאפשר לעשות בקלות, ואני סבור שבני אדם חושבים מסוגלים לעשות זאת. עם זאת, בני האדם שלעולם לא יודעים מה הכוונה בעבירה ובאמת הם יוצאי הדופן, משום שהם לא בני אדם חושבים ביסודם. אני מדבר על בני האדם שאלוהים אישר, שהם כנים, ואשר לא פגעו בחומרה בצווים המנהלתיים, ויכולים למצוא את העבירות שלהם עצמם. על אף שזו משימה שאני דורש מכם שתוכלו לבצע בנקל, זו לא המשימה היחידה שאני דורש מכם. יהיה אשר יהיה, אני מקווה שלא תצחקו בחדרי חדרים על הדרישה הזו, ויתרה מזאת, שלא תזלזלו בה או תקלו בה ראש. התייחסו אליה ברצינות, ואל תדחו אותה על הסף.

שנית, עבור כל אחת מהעבירות שלכם והמרדנויות שלכם, חפשו אמת מתאימה והשתמשו באמיתות האלה כדי לפתור אותן, ואז החליפו את מעשי העבירה שלכם ואת המחשבות והמעשים המרדניים שלכם בהנהגת אמת.

שלישית, היו כנים, לא כאלה שתמיד מתחכמים וזוממים. (כאן אני דורש מכם שוב להיות כנים).

אם תוכלו לבצע את שלושת המשימות האלה, אתם בני אדם בני מזל שהחלומות שלהם מתגשמים ואשר זוכים במזל טוב. ייתכן שתתייחסו אל הדרישות הבלתי מושכות האלה ברצינות, וייתכן שתתייחסו אליהן בחוסר אחריות. כך או כך, התכלית שלי היא להגשים את חלומותיכם ולהנהיג את האידאלים שלכם, ולא ללעוג לכם או לשטות בכם.

מתוך 'עבירות יובילו את האדם לגיהינום'

מלכתחילה הצבתי לאדם רף גבוה מאוד. אם הנאמנות שלכם באה עם כוונות ותנאים, אני מעדיף שלא לקבל שום נאמנות כזאת, מפני שאני מתעב את כל מי שמרמה אותי בכוונותיו וסוחט אותי בתנאים. אני רוצה שהאדם יהיה נאמן אליי בלבד, ושהוא יעשה הכל למען המילה האחת וכדי להוכיח את המילה האחת: אמונה. אני בז לדבריכם הממותקים שמטרתם לשמח אותי, מכיוון שאני תמיד נוהג בכם בכנות גמורה ולכן אני רוצה שגם אתם תתייחסו אליי באמונה אמיתית.

מתוך 'האם אתם מאמינים באלוהים באמת?'

מה שירשתם היום עולה על ירושתם של כל השליחים והנביאים הקודמים, והוא גדול אפילו מירושתם של משה ופטרוס. אי-אפשר לקבל ברכות תוך יום או יומיים – יש לזכות בהן באמצעות הקרבות רבות. כלומר אתם זקוקים לאהבה מזוככת, לאמונה גדולה ולאמיתות הרבות שאלוהים דורש מכם להשיג. בנוסף, עליכם להישיר מבט אל הצדק ולעולם לא לפחד או להיכנע, ואתם זקוקים לאהבה מתמדת לאלוהים שאינה דועכת. נדרש שתהיו נחושים, ושיתחולל שינוי בטבע חייכם. יש לתקן את שחיתותכם ועליכם לקבל את כל התזמור של אלוהים ללא תלונות, ואפילו להיות צייתנים עד המוות. זה מה שעליכם להשיג. זו מטרתה הסופית של עבודתו של אלוהים, ואלה הדרישות שאלוהים מציב לקבוצת בני האדם הזו. ככל שאלוהים מעניק לכם דברים, כך גם עליו לדרוש מכם בחזרה ולהציב לכם דרישות הולמות. לפיכך, כל עבודתו של אלוהים לא נעשית ללא סיבה, ומכאן אפשר להבין מדוע אלוהים מבצע שוב ושוב עבודה של רף גבוה ודרישות קפדניות. זו הסיבה לכך שעליכם להיות חדורי אמונה באלוהים. בסיכומו של עניין, כל עבודתו של אלוהים נעשית למענכם, כדי שתהיו ראויים לקבל את ירושתו. היא לא נעשית למען כבודו של אלוהים עצמו, אלא למען ישועתכם, וכדי להפוך את בני האדם ששייכים לקבוצה הזו, שמיוסרים כל כך בארץ הטמאה, למושלמים. עליכם להבין את רצונו של אלוהים. לכן, אני מוכיח את בני האדם הבורים הרבים, שנעדרים כל תובנה והיגיון: אל תעמידו את אלוהים במבחן, והפסיקו להתנגד. אלוהים כבר סבל את כל הייסורים שהאדם מעולם לא סבל, וסבל מזמן השפלות רבות יותר בשם האדם. ממה עוד אינכם יכולים להרפות? מה חשוב לכם יותר מרצונו של אלוהים? מה חשוב לכם יותר מאהבתו של אלוהים? גם כך, עבודתו של אלוהים כבר מפרכת כפליים כשהיא מתבצעת בארץ הטמאה הזו. אם האדם יחטא ביודעין וברצון, עבודתו של אלוהים תצטרך להתארך. על כל פנים, זה לא משרת איש ולא מביא תועלת לאף אחד.

מתוך 'האם עבודתו של אלוהים פשוטה כפי שהאדם חושב?'

הדברים שאני אומר הם אמיתות שמכוונות אל כל האנושות, ולא רק אל אדם מסוים או סוג מסוים של בני אדם. לפיכך, עליכם להתמקד בקבלת דבריי מנקודת המבט של האמת, וכן לשמור על גישה של תשומת לב מלאה וכנות. אל תתעלמו מאף מילה או אמת אחת שאני אומר, ואל תתייחסו לכל דבריי בבוז. בחייכם, אני רואה שרבים ממעשיכם לא רלוונטיים לאמת, ולכן אני מבקש מכם בפרט להפוך למשרתי האמת ולא להיות עבדים לרשעות וכיעור. אל תרמסו את האמת ואל תחללו אף פינה בבית האל. זוהי תוכחתי לכם.

מתוך 'שלוש תוכחות'

כולי תקווה שלא תבזבזו את המאמצים הקשים שלי, ויתרה מזאת, שתוכלו להבין את כל הקפדנות והחשיבה שהקדשתי, ושתתייחסו לדבריי כאל היסודות להתנהגותכם כבני אנוש. בין שמדובר במילים שאתם מוכנים להאזין להן ובין אם לאו, ובין שמדובר במילים שאתם מקבלים בהנאה או מקבלים באי-נוחות, עליכם להתייחס אליהן ברצינות. אחרת, הטבע וארשת הפנים השגרתית והבלתי מודאגת שלכם ירגיזו אותי באמת, ואפילו יגעילו אותי. אני מקווה מאוד שכולכם תוכלו לקרוא את דבריי פעם אחר פעם – אלפי פעמים – ואפילו לדעת אותם בעל-פה. רק כך תוכלו לעמוד בציפיות שלי מכם. עם זאת, אף אחד מכם לא חי כך כעת. נהפוך הוא, כולכם שרויים בעומקם של חיי שחיתות של אכילה לשובע ושתייה לרוויה, ואף אחד מכם לא משתמש בדבריי כדי להעשיר את לבו ואת נפשו. זו הסיבה שהגעתי למסקנה שפניה האמיתיים של האנושות הם פניה של מי שתמיד תבגוד בי, ושאיש לא יכול להיות נאמן לחלוטין לדבריי.

מתוך 'בעיה חמורה מאוד: בגידה (1)'

דרישותיו הנכונות של אלוהים מן האנושות ומחסידיו הן כדלהלן. אלוהים דורש מחסידיו חמישה דברים: אמונת אמת, תמיכה נאמנה, משמעת מוחלטת, ידע אמיתי ויראה כנה.

בחמשת הדברים האלה, אלוהים דורש שבני האדם לא יפקפקו בו עוד ולא יהיו חסידיו בעזרת דמיונם או השקפות מעורפלות ומופשטות. אסור להם להיות חסידיו של אלוהים עם דמיונות או תפישות כלשהם. אלוהים דורש שכל אחד מחסידיו יהיה חסיד נאמן, ושלא יהיה חסיד שלא בלב שלם או באופן לא מחייב. כשאלוהים דורש ממך דרישות כלשהן או בוחן אותך, שופט אותך, מטפל בך, גוזם אותך, מטיל עליך משמעת ומכה בך, עליך להישמע לו באופן מוחלט. אסור לך לשאול מהן הגורמים או להתנות תנאים, כל שכן לדבר על הסיבות. על המשמעת שלך להיות מוחלטת. הכרת האל היא התחום שבו בני האדם חסרים יותר מכול. הם לעתים קרובות כופים על אלוהים אימרות, אמירות ודברים שאינם קשורים אליו, מתוך אמונה שדברים אלה הם ההגדרה המדויקת ביותר להכרת האל. הם אינם יודעים שלאימרות אלה שנובעות מדמיונם של בני אדם, מן ההיגיון שלהם ומן התבונה שלהם, אין כל קשר למהותו של אלוהים. לפיכך, ברצוני לומר לכם שבידיעתם של בני האדם שהאל חפץ בה, אלוהים אינו רק מבקש ממך להכיר באלוהים ובדבריו, אלא שהידע שלך על אלוהים יהיה נכון. גם אם תוכל לומר רק משפט אחד או שאתה מודע רק למעט, על המודעות המעטה הזו להיות נכונה ואמיתית, ותואמת את מהותו של האל עצמו, שכן אלוהים מתעב שבחים כלפיו מצד בני אדם שאינם מציאותיים ושלא נשקלו היטב. יתרה מזאת, הוא שונא כאשר בני אדם מתייחסים אליו כאל אוויר. הוא שונא שכאשר במהלך דיון בנושאים הקשורים לאלוהים, אנשים מדברים בקלות דעת, משוחחים כרצונם וללא היסוס, ומדברים בכל דרך שהם רואים לנכון. יתרה מזאת, הוא שונא את מי שמאמין כי הוא מכיר את אלוהים, שמתרברב בהכרת אלוהים, ושדן בנושאים הקשורים לאלוהים ללא ריסון וללא איפוק. האחרונה מחמשת הדרישות הייתה יראה כנה. זוהי דרישתו העליונה של אלוהים מכל חסידיו. כשיש למישהו ידע נכון ואמיתי על אלוהים, הוא באמת מסוגל לירוא את אלוהים ולסור מרע. יראה זו נובעת ממעמקי לבו ומתוך רצון, ולא מפני שאלוהים דחק בו. אלוהים אינו מבקש שתיתן לו במתנה עמדה או התנהגות נחמדה כלפי חוץ, אלא הוא מבקש שתירא אותו ותפחד מפניו ממעמקי לבך. יראה זו מושגת כתוצאה משינויים בטבע חייך, מפני שיש לך ידע על אלוהים, מפני שיש לך הבנה על מעשיו של אלוהים, בזכות הבנתך את מהותו של אלוהים, ומפני שהכרת בעובדה שאתה אחד מברואיו של אלוהים. לפיכך, מטרתי בשימוש במילה "כנה" כדי להגדיר יראה, היא שבני האדם יבינו כי על יראתם של בני האדם את אלוהים לבוא מעומק לבם.

מתוך 'אלוהים עצמו, הייחודי י''

הזמן קצר וזו הסיבה לכך שאלוהים עובד כך. ישנה תקווה שתוכלו לאהוב את אלוהים בכל לבבכם, ובכל דעתכם ובכל מאודכם, ממש כפי שאתם מוקירים את החיים שלכם עצמכם. האין אלה חיים בעלי המשמעות העמוקה ביותר? איפה עוד תוכלו למצוא את משמעות החיים? האם זה לא יהיה עיוורון גמור? האם אתם מוכנים לאהוב את אלוהים? האם אלוהים ראוי לאהבתו של האדם? האם בני האדם ראויים להערצתו של האדם? אם כן, מה עליכם לעשות? לאהוב את אלוהים בעוז וללא הסתייגות, ולראות מה אלוהים יעשה בכם. לראות אם הוא יקטול אתכם. לסיכום, המשימה לאהוב את אלוהים חשובה יותר מהעתקה וכתיבה של דברים למען אלוהים. עליכם להציב בראש סדר העדיפויות את מה שהכי חשוב, כדי שתהיה יותר משמעות לחייכם וכדי שהם יתמלאו באושר, ואז עליכם לחכות לכך שאלוהים "יגזור את דינכם". אני תוהה אם תוכניתכם תכלול אהבה לאלוהים – מי ייתן שתוכניתם של כולם תהיה כזו שאלוהים מגשים, ומי ייתן שהיא תתגשם.

מתוך 'פרק 42' מתוך 'פירושים של מסתרי דברי האל לתבל כולה'

על האדם לעסוק בשאיפה להביא לידי ביטוי חיים בעלי משמעות, ואסור לו להסתפק בנסיבות חייו הנוכחיות. כדי להביא לידי ביטוי את צלמו של פטרוס, על האדם לרכוש את הידע והניסיון של פטרוס. על האדם לעסוק בחיפוש אחר דברים יותר נעלים ועמוקים. עליו לשאוף להשגת אהבה עמוקה וטהורה יותר לאלוהים ולחיים בעלי ערך ומשמעות. רק חיים כאלה הם חיים אמיתיים – רק כך יוכל האדם להידמות לפטרוס. עליכם להתמקד בנקיטת יוזמה בנוגע להיווכחות בצד החיובי, ואסור לכם להיכנע ולאפשר לעצמכם להתדרדר למען הקלה רגעית תוך התעלמות מאמיתות יותר עמוקות, מוגדרות ומעשיות. על אהבתכם להיות מעשית, וחובה עליכם למצוא דרכים להשתחרר מהחיים המושחתים והשאננים האלה שלא שונים מחייה של חיה. עליכם להביא לידי ביטוי חיים בעלי משמעות, חיים בעלי ערך, ואסור לכם להשלות את עצמכם או להתייחס לחייכם כאל צעצוע. אמיתות שלא ניתנות להשגה לא קיימות עבור כל מי ששואף לאהוב את אלוהים, ואין שום דין שהן לא יוכלו לעמוד בו. איך עליכם לחיות את חייכם? איך עליכם לאהוב את אלוהים? איך עליכם להשתמש באהבתכם אליו כדי לספק את רצונו? אין דבר חושב מזה בחייכם. מעל הכל, עליכם להיות בעלי שאיפות והתמדה, ואסור לכם להיות חלשים וחסרי עמוד שדרה. עליכם ללמוד איך לחוות חיים בעלי משמעות ואיך לחוות אמיתות בעלות משמעות, ואסור לכם לנהוג כך בעצמכם כלאחר יד. בלי שתשימו לב, חייכם יחלפו להם. ולאחר מכן, האם תהיה לכם עוד הזדמנות לאהוב את אלוהים? האם האדם יכול לאהוב את אלוהים לאחר מותו? עליכם להחזיק באותן השאיפות ובאותו המצפון שהיו לפטרוס. על חייכם להיות בעלי משמעות, ואסור לך לשחק עם עצמכם משחקים. כבני בני אנוש וכאנשים שמנסים להתקרב לאלוהים, עליכם להיות מסוגלים לשקול בזהירות את האופן שבו אתם מתייחסים לחייכם, את האופן שבו תעלו את עצמכם כקורבן מנחה לאלוהים, את האופן שבו תוכלו להעמיק את המשמעות של אמונתכם באלוהים, ואת האופן שבו עליכם לאהוב את אלוהים בצורה טהורה יותר, יפה יותר וטובה יותר, משום שאתם אוהבים את אלוהים.

מתוך 'חוויותיו של פטרוס: הידע שלו על ייסורים ומשפט'

התוודעות למהותו של אלוהים היא לא עניין פעוט. עליכם להבין את טבעו. כך תתוודעו בהדרגה ובלא יודעין למהותו של אלוהים. לאחר שתיווכחו בידע הזה, תגלו שאתם מתקדמים אל מצב רם יותר ויפה יותר. בסופו של דבר, תתביישו בנפשכם המגעילה, עד כדי כך שתרגישו שאין לכם שום מקום מסתור. במקביל לכך, התנהלותכם תפגע פחות ופחות בטבעו של אלוהים, לבכם יתקרב יותר ויותר ללבו של אלוהים, ובהדרגה תטפחו בלבכם אהבה כלפיו. זה הסימן לכך שהאנושות נכנסת למצב יפהפה. אולם טרם הגעתם למצב הזה. בעודכם מתרוצצים הלוך ושוב למען גורלכם, למי תהיה הנטייה לנסות להכיר את מהותו של אלוהים? אם המצב הנוכחי יימשך, תפרו את הצווים המנהליים בלא יודעין, משום שאתם מכירים כל כך מעט מטבעו של אלוהים. אם כן, מעשיכם כיום מניחים את היסודות לעבירותיכם נגד טבעו של אלוהים, הלא כן? העובדה שאני מבקש מכם להבין את טבעו של אלוהים לא נוגדת את עבודתי. זאת מכיוון שאם תפרו את הצווים המנהליים לעתים קרובות, מי מכם יוכל להימלט מעונש? אם כך, האם עבודתי לא תהיה לגמרי לשווא? לפיכך, אני בכל זאת דורש שבנוסף לבחינת התנהלותכם, תיזהרו בצעדים שאתם נוקטים. זו תהיה הדרישה הגדולה יותר שאני אציב בפניכם, ואני מקווה שתשקלו אותה בקפידה ותייחסו אליה חשיבות. אם יבוא היום שבו מעשיכם יגרמו לי לזעם משתולל, רק אתם תישאו בתוצאות, ואף אחד אחר לא יישא בעונש במקומכם.

מתוך 'חשוב מאוד להבין את טבעו של אלוהים'

על כולכם להביט פנימה בהקדם האפשרי כדי לראות כמה חלקים ממכלול תכונותיכם עדיין בוגדים בי. אני ממתין לתשובתכם בקוצר רוח. אל תדחו אותי. אני אף-פעם לא משחק משחקים עם בני האדם. אם אני אומר שאעשה משהו, אני בהחלט עושה אותו. אני מקווה שכולכם יכולים להתייחס אל דבריי ברצינות ולא חשוב שהם רק רומן מדע בדיוני. מה שאני רוצה מכם הוא מעשים מוחשיים, ולא את הדמיונות שלכם. לאחר מכן, עליכם לענות על שאלות שלי, למשל: 1. אם אתם באמת עושי שירות, האם אתם יכולים לשרת אותי נאמנה, מבלי יסודות של שטחיות או שליליות? 2. אם תגלו שמעולם לא הערכתי אתכם, האם בכל זאת תהיו מסוגלים להישאר ולשרת אותי כל חייכם? 3. אם תשקיעו מאמצים רבים אך עדיין אהיה קר אליכם מאוד, האם תהיו מסוגלים להמשיך לעבוד למעני באלמוניות? 4. אם לאחר שתשקיעו מאמצים מסוימים למעני, עדיין לא אגשים את דרישותיכם הקטנוניות, האם הדבר ירפה את ידיכם והאם תהיו מאוכזבים ממני, והאם אפילו תזדעמו ותתלוננו שניצלתי אתכם? 5. אם תמיד הייתם נאמנים אליי ותמיד אהבתם אותי, אך תסבלו ייסורים של חולי, את קשיי החיים ואת נטישתם של חבריכם וקרובי משפחתכם, או אם תחוו כל אסון אחר בחיים, האם נאמנותכם ואהבתכם כלפיי יישארו בעינן? 6. אם אף אחד מהדברים שדמיינתם לא יתאם את מה שעשיתי, כיצד תצעדו בנתיבכם העתידי? 7. אם לא תקבלו שום דבר שקיוויתם לקבל, האם תוכלו להמשיך להיות חסידים שלי? 8. אם מעולם לא הבנתם את התכלית והחשיבות של עבודתי, האם אתם יכולים להיות צייתנים ולא למתוח ביקורת שרירותית ולהסיק מסקנות שרירותיות? 9. האם אתם יכולים לנצור בלבכם את כל הדברים שאמרתי ואת כל העבודה שעשיתי כשאני ביחד עם האנושות? 10. האם אתם מסוגלים להיות חסידים נאמנים שלי, והאם אתם מוכנים לסבול עבורי למען החיים גם אם לא תקבלו דבר? 11. האם אתם מסוגלים שלא לשקול את נתיב ההישרדות העתידי שלכם, לתכנן אותו או להיערך אליו למעני? השאלות האלה הן הדרישות האחרונות שלי מכם, ואני מקווה שכולכם תוכלו להשיב לי.

מתוך 'בעיה חמורה מאוד: בגידה (2)'

קודם: (א) דברים בנושא אהבתו של אלוהים לאדם

הבא: (ג) דברים על האופן שבו אלוהים מוכיח את האדם ומנחם אותו

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

רבים הקרואים אך מעטים הנבחרים

קראתי לרבים בעולם להיות לי לחסידים. בין כל החסידים נמנים אלה שמשרתים ככמרים, אלה שמובילים, אלה שהם הבנים, אלה שמהווים את העם ואלה שמשרתים....

פרק 27

ההתנהלות האנושית מעולם לא נגעה ללבי ומעולם גם לא נראתה לי יקרת ערך. בעיני האדם, אני תמיד נוהג בו בחומרה, ובעיניו, אני תמיד רודה בו. בכל...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה