דבר האל משיג הכל

אלוהים אומר את דבריו ועושה את עבודתו בהתאם לעידנים השונים, ובעידנים שונים, הוא אומר דברים שונים. אלוהים לא מציית לכללים או חוזר על אותה עבודה, והוא לא חש נוסטלגיה לדברים שהיו בעבר. הוא אל שתמיד חדש ולעולם לא ישן, ובכל יום הוא אומר דברים חדשים. עליכם לציית למה שיש לציית לו היום – זוהי אחריותו וחובתו של האדם. יש חשיבות מכרעת לכך שהנוהג יתרכז סביב אורו ודבריו של אלוהים בהווה. אלוהים לא מציית לכללים, והוא יכול לדבר מנקודות מבט רבות ושונות כדי להביע את חוכמתו וכול יכולתו. בלי קשר לשאלה אם הוא מדבר מנקודת המבט של הרוח, או של האדם, או בגוף שלישי – אלוהים הוא תמיד אלוהים, ואסור לכם לומר שהוא לא אלוהים משום נקודת המבט האנושית שממנה הוא מדבר. בקרב בני אדם מסוימים הופיעו תפיסות כתוצאה מנקודות המבט השונות שמהן אלוהים מדבר. בני אדם כאלה לא מכירים את אלוהים ולא מכירים את עבודתו. אילו אלוהים היה מדבר תמיד מנקודת מבט אחת, האדם היה קובע כללים לגבי אלוהים, הלא כן? האם ייתכן שאלוהים היה מתיר לאדם לפעול כך? תהיה אשר תהיה נקודת המבט שממנה אלוהים מדבר, לאלוהים יש כוונות לכל אחד. אילו אלוהים היה מדבר תמיד מנקודת המבט של הרוח, האם הייתם יכולים לבוא איתו במגע? לפיכך, הוא מדבר בגוף שלישי כדי להעניק לכם את דבריו ולהוביל אתכם אל תוך המציאות. כל דבר שאלוהים עושה הוא הולם. בקצרה, אלוהים עושה הכל, ואסור לכם להטיל בכך ספק. מכיוון שהוא אלוהים, תהיה אשר תהיה נקודת מבט שממנה הוא ידבר, הוא עדיין יהיה אלוהים. זוהי אמת שלא משתנה. תהיה אשר תהיה הדרך שבה הוא יעבוד, הוא עדיין יהיה אלוהים, ומהותו לא תשתנה! פטרוס אהב את אלוהים כל כך והיה אדם כלבבו של אלוהים, אך אלוהים לא היה לו עד כאדון הבריאה או המשיח, מפני שמהותו של ברוא היא כפי שהיא, והיא לעולם לא יכולה להשתנות. בעבודתו, אלוהים לא מציית לכללים, אלא משתמש בשיטות שונות כדי שעבודתו תהיה יעילה, וכדי לאפשר לאדם להכיר אותו יותר טוב. כל שיטת עבודה שלו עוזרת לאדם להכיר אותו, ומטרתה להפוך את האדם למושלם. תהיה אשר תהיה שיטת העבודה שבה הוא ישתמש, מטרתה של כל אחת מהן היא לבנות את האדם ולהפוך אותו למושלם. אף על פי שאחת משיטותיו נמשכה אולי זמן רב מאוד, מטרתה הייתה לחשל את אמונתו של האדם באלוהים. לפיכך, אסור לכם להטיל ספק. כל אלה שלבים בעבודתו של אלוהים, ועליכם להישמע להם.

הנושא שעליו אנחנו מדברים היום הוא היווכחות במציאות. לא מדובר בעלייה השמיימה או בשליטה כמלכים; מדובר רק בעיסוק בחיפוש אחר ההיווכחות במציאות. אין עיסוק מעשי ממנו, ודיבור על שליטה כמלכים אינו מעשי. יש באדם סקרנות רבה, והוא עדיין מודד את עבודתו של אלוהים היום לפי תפיסותיו הדתיות. לאחר שהוא חווה כה רבות משיטות העבודה של אלוהים, האדם עדיין לא מכיר את עבודתו של אלוהים, עדיין מחפש אותות ומופתים, ועדיין בודק אם דברי האל התגשמו. האין זה עיוורון גדול? האם ללא הגשמת את דברי האל, הייתם עדיין מאמינים שהוא אלוהים? כיום, בני אדם רבים כאלה בכנסייה ממתינים לחזות באותות ובמופתים. הם אומרים שאם דברי האל יתגשמו, הרי שהוא אלוהים, ואם דברי האל לא יתגשמו, הרי שהוא לא אלוהים. אם כך, האם אתם מאמינים באלוהים משום שדבריו מתגשמים או מפני שהוא אלוהים עצמו? יש לתקן את השקפתו של האדם על האמונה באלוהים! כשאתם רואים שדברי האל לא התגשמו, אתם בורחים – האם זו אמונה באלוהים? כשאתם מאמינים באלוהים, עליכם להותיר הכל לחסדי אלוהים ולהישמע לעבודתו של אלוהים. אלוהים אמר דברים כה רבים בתנ"ך – אילו מהם ראיתם במו עיניכם שהתגשמו? האם אתם יכולים לומר שיהוה איננו האל האמיתי מפני שלא ראיתם זאת? גם אם דברים רבים התגשמו, האדם אינו מסוגל לראות זאת בבירור משום שאין לו את האמת והוא אינו מבין דבר. אחדים רוצים לברוח כאשר הם חשים שדברי האל לא התגשמו. נסו זאת – בדקו אם אתם יכולים לברוח. לאחר שתברחו, בכל זאת תחזרו. אלוהים שולט בכם בדברו, ואם תעזבו את הכנסייה ואת דבר האל, לא תהיה לכם דרך לחיות. אם אתם לא מאמינים בכך, נסו בעצמכם – האם אתם סבורים שתוכלו סתם לעזוב? רוח אלוהים שולטת בכם, ואתם לא יכולים לעזוב. זהו צו מנהלי של אלוהים! אם יש בני אדם שרוצים לנסות, הם יכולים! אתם אומרים שהאדם הזה הוא לא אלוהים. אם כך, בצעו חטא נגדו וראו מה הוא יעשה. ייתכן שגופכם לא ימות ועדיין תוכלו למצוא לעצכם מזון ולבוש, אך מבחינה נפשית הדבר יהיה קשה מנשוא. אתם תרגישו לחץ וייסורים, ודבר לא יכאב יותר מכך. האדם לא יכול לשאת ייסורים וחורבן נפשיים – אולי תוכלו לשאת את הסבל הגופני, אך אתם לא מסוגלים כלל לשאת לחץ נפשי ועינויים ממושכים. כיום, אחדים נעשו שליליים מפני שלא יכלו לראות אותות ומופתים כלשהם, אך איש אינו מעז לברוח, שלילי ככל שיהיה, משום שאלוהים שולט באדם באמצעות דברו. למרות שהעובדות לא הופיעו, בכל זאת איש אינו יכול להימלט. האין אלה מעשיו של אלוהים? אלוהים ירד כיום אל פני האדמה כדי להעניק לאדם חיים. בניגוד למה שבני האדם מדמיינים, הוא לא מפתה את האדם על ידי עשיית אותות ומופתים כדי להבטיח יחסים שלווים בין אלוהים והאדם. כל מי שלא מתמקד בחיים, ובמקום זאת מתרכז בניסיון לגרום לאלוהים לעשות אותות ומופתים, נמנה על הפרושים! בזמנו, הפרושים הם אלה שצלבו את ישוע. אם אתם מודדים את אלוהים לפי השקפתכם שלכם על האמונה באלוהים, אם אתם מאמינים באלוהים אם דבריו מתגשמים, ומטילים ספק ואף מחללים את קדושתו של אלוהים אם הם לא מתגשמים, אתם צולבים אותו, הלא כן? בני אדם כאלה מתרשלים במילוי חובתם, והם מתהוללים בנוחות מתוך חמדנות!

מצד אחד, הבעיה הגדולה ביותר של האדם היא שהוא לא מכיר את עבודתו של אלוהים. אומנם עמדתו של האדם היא לא עמדה של הכחשה, אך היא עמדה של ספק. הוא לא מכחיש, אך הוא גם לא מכיר הכרה מלאה. אם בני האדם יכירו באופן מקיף את עבודתו של אלוהים, הם לא יברחו. מצד שני, הבעיה היא שהאדם לא מכיר את המציאות. כיום, כל אדם בא במגע עם דבר האל. אדרבא, בעתיד, לא תחשבו לחזות באותות ובמופתים. אני אומר לכם בפשטות: בשלב הנוכחי, כל מה שאתם מסוגלים לראות הוא דברי האל, ועל אף שאין עובדות, בכל זאת ניתן ליצוק אל תוך האדם את חייו של אלוהים. העבודה הזו היא העבודה העיקרית במלכות אלף השנים, ואם אתם לא מסוגלים לתפוס את העבודה הזו, אתם תיחלשו ותתמוטטו, תיפלו ארצה במהלך ניסיונות, וחמור מכך, השטן ישבה אתכם. אלוהים ירד אל פני האדמה בעיקר כדי לומר את דבריו. הדבר שעמו אתם באים במגע הוא דבר האל, הדבר שאתם רואים הוא דבר האל, הדבר שאתם שומעים הוא דבר האל, הדבר שאתם מצייתים לו הוא דבר האל, הדבר שאתם חווים הוא דבר האל, וההתגלמות הזו של אלוהים משתמשת בדבר האל בעיקר כדי להפוך את האדם למושלם. אלוהים בהתגלמותו לא עושה אותות ומופתים, ובייחוד, הוא לא עושה את העבודה שעשה ישוע בעבר. על אף ששניהם אלוהים וששניהם בשר ודם, כהונתם לא זהה. בבואו של ישוע, גם הוא עשה חלק מעבודתו של אלוהים ואמר כמה דברים – אך מה הייתה העבודה העיקרית שהוא הגשים? הדבר העיקרי שהוא הגשים היה עבודת הצליבה. הוא התגלם בדמות בשר ודם חוטאים כדי להשלים את עבודת הצליבה ולגאול את האנושות כולה, ולמען חטאה של האנושות כולה הוא שימש כקורבן חטאת. זוהי העבודה העיקרית שהוא הגשים. בסופו של דבר, הוא העניק לבאים אחריו את נתיב הצלב כדי שהוא ינחה אותם. מטרת בואו של ישוע הייתה בעיקר להשלים את עבודת הגאולה. הוא גאל את האנושות כולה והביא לאדם את בשורת מלכות השמיים, ויתרה מכך, הוא הביא את הנתיב למלכות השמיים. כתוצאה מכך, כל הבאים אחריו אמרו, "עלינו לצעוד בנתיב הצלב ולהקריב את עצמנו למען הצלב." כמובן, בראשית ישוע עשה גם עבודה אחרת ואמר דברים כדי לגרום לאדם להכות על חטא ולהתוודות על חטאיו. עם זאת, כהונתו הייתה עדיין הצליבה, ושלוש השנים וחצי שבהן הוא הטיף על הדרך היו הכנה לצליבה שבאה לאחר מכן. הפעמים שבהן ישוע התפלל היו אף הן למען הצליבה. חיי האדם הרגיל שהוא ניהל ושלושים ושלוש השנים וחצי שבהן הוא חי על פני האדמה, נועדו בעיקר למען השלמת עבודת הצליבה, הן נועדו להעניק לו כוח כדי שיוכל לבצע עבודה זו, וכתוצאה מכך, אלוהים הפקיד בידיו את עבודת הצליבה. איזו עבודה יגשים אלוהים בהתגלמותו כיום? כיום, אלוהים התגלם כבשר ודם בעיקר כדי להשלים את עבודת "הדבר מופיע בבשר" ולהשתמש בדברו כדי להפוך את האדם למושלם ולגרום לו לקבל את הטיפול והזיכוך של דבר האל. בדבריו, הוא גורם לכם לזכות באספקה ובחיים. בדבריו, אתם רואים את עבודתו ואת מעשיו. אלוהים משתמש בדברו כדי להמיט עליכם ייסורים ולזכך אתכם, ולפיכך, אם אתם סובלים קשיים, גם זה נובע מדבר האל. כיום, אלוהים לא עובד באמצעות עובדות אלא באמצעות מילים. רק לאחר שדברו מגיע אליכם, רוח הקודש יכולה לעבוד בתוככם ולגרום לכם לסבול כאב או להרגיש מתיקות. רק דבר האל יכול להביא אתכם אל תוך המציאות, ורק דבר האל מסוגל להפוך אתכם למושלמים. על כן, לכל הפחות עליכם להבין זאת: העבודה שאלוהים עושה באחרית הימים מהווה בעיקר את השימוש בדברו כדי להפוך כל אדם למושלם וכדי להנחות את האדם. כל העבודה שהוא עושה היא באמצעות הדבר. הוא לא נעזר בעובדות כדי לייסר אתכם. יש מקרים שבהם בני אדם מסוימים מתנגדים לאלוהים. אלוהים לא גורם לכם לאי-נוחות רבה, בשרכם לא חווה ייסורים ולא סובל קשיים – אך מיד כשדבר האל מגיע אליכם ומזכך אתכם, אתם לא יכולים לשאת זאת. האין זה כך? בזמנם של עושי השירות, אלוהים אמר להשליך את האדם לבור התהום. האם האדם אכן הגיע אל בור התהום? רק באמצעות השימוש במילים לזיכוך האדם, האדם נכנס לבור התהום. על כן, באחרית הימים, כשאלוהים מתגלם כבשר ודם, הוא נעזר בעיקר בדברו כדי להגשים את הכל ולהבהיר אל הכל. רק מדבריו אפשר להבין מה הוא; רק מדבריו אפשר להבין שהוא אלוהים עצמו. כשאלוהים בהתגלמותו יורד אל פני האדמה, הוא לא עושה שום עבודה מלבד אמירת דברים – לכן, אין צורך בעובדות; די במילים. זאת משום שהוא בא בעיקר כדי לעשות את עבודתו, לאפשר לאדם לחזות בעוצמתו ובעליונותו בדבריו, לאפשר לאדם להבין מדבריו שהוא מסתתר בענווה ולאפשר לאדם להכיר את כל כולו מדבריו. כל מה ששייך לאלוהים וכל מה שאלוהים הינו מצוי בדבריו; חוכמתו ונפלאותו מצויות בדבריו. כך מתגלות לכם השיטות הרבות שבהן אלוהים אומר את דבריו. רוב עבודתו של אלוהים במשך כל הזמן הזה היה אספקה, גילוי וטיפול למען האדם. הוא לא מקלל את האדם כלאחר יד, ואפילו כשהוא כן מקלל אותו, הוא עושה זאת באמצעות דברו. על כן, בעידן הזה שבו אלוהים מתגלם כבשר ודם, אל תנסו לראות שוב את אלוהים כשהוא מרפא חולים ומגרש שדים, ואל תנסו תמיד לראות אותות – אין טעם! האותות האלה לא יכולים להפוך את האדם למושלם! במילים פשוטות: כיום, האל הממשי עצמו שמתגלם כבשר ודם רק מדבר ולא פועל. זו האמת! הוא משתמש בדבריו כדי להפוך אתכם למושלמים וכדי להאכיל ולהשקות אתכם. הוא משתמש בדבריו גם כדי לעבוד, והוא משתמש בהם במקום עובדות כדי לגרום לכם להכיר את ממשיותו. אם אתם מסוגלים לתפוס את הסוג הזה בעבודתו של אלוהים, קשה לכם היות פסיביים. במקום להתמקד בדברים שליליים, עליכם להתמקד רק בדברים החיוביים – כלומר בין שדברי האל מתגשמים ובין שלא, ובין שמופיעות עובדות ובין שלא, אלוהים גורם לאדם לזכות בחיים מתוך דבריו, וזה האות המשמעותי ביותר, ועוד יותר מכך, זוהי עובדה שאין עליה עוררין. זו העדות הטובה ביותר שאפשר להכיר באמצעותה את אלוהים, וזה אות משמעותי עוד יותר מהאותות. רק הדברים האלה יכולים להפוך את האדם למושלם.

מיד כשנפתח עידן המלכות, אלוהים החל לבטא את דבריו. בעתיד, הדברים האלה יתגשמו בהדרגה, ובעת הזו, האדם יצמח אל החיים. שימושו של אלוהים בדבריו לגילוי טבעו המושחת של האדם הוא אמיתי יותר והכרחי יותר. אלוהים לא משתמש בדבר מלבד דבר האל כדי לעשות את עבודתו, במטרה להפוך את אמונתו של האדם למושלמת. זאת מפני שהיום הוא עידן הדבר, והוא מצריך אמונה, נחישות ושיתוף פעולה מצד האדם. עבודתו של אלוהים בהתגלמותו באחרית הימים היא להשתמש בדברו למטרות של שירות ותמיכה באדם. רק לאחר שאלוהים בהתגלמותו יסיים לומר את דבריו, הם יתחילו להתגשם. במהלך הדיבור, דבריו לא מתגשמים, מפני שכאשר הוא בשלב הבשר ודם, דבריו לא יכולים להתגשם. זאת על מנת שהאדם יוכל לראות שאלוהים הוא בשר ודם ולא רוח, כדי שהאדם יוכל לחזות בממשותו של אלוהים במו עיניו. ביום שבו עבודתו תושלם – כשכל הדברים שעליו לומר על פני האדמה כבר יאמרו – דבריו יתחילו להתגשם. עידן הגשמת דברי האל אינו כעת, מפני שאלוהים לא סיים לומר את דבריו. לפיכך, כשתראו שאלוהים עדיין אומר את דבריו על פני האדמה, אל תמתינו להגשמת דבריו. כשאלוהים יחדל לומר את דבריו, וכשעבודתו על פני האדמה תושלם, אז דבריו יתחילו להתגשם. מבינה אחת, יש אספקת חיים בדברים שהוא אומר על פני האדמה. מבחינה אחרת, יש נבואה – נבואה על העתיד לבוא, על דברים שייעשו ועל דברים שטרם הושגו. גם בדבריו של ישוע הייתה נבואה. מבחינה אחת, הוא סיפק חיים, ומבחינה אחרת, הוא אמר דברי נבואה. כיום לא מדובר באמירת דברים וביצוע עובדות בעת ובעונה אחת, מפני שיש פער גדול מדי בין מה שהאדם יכול לראות במו עיניו לבין מה שאלוהים עושה. ניתן רק לומר שלאחר שעבודתו של אלוהים תושלם, דבריו יתגשמו, והעובדות יבואו לאחר דברי האל. על פני האדמה, אלוהים בהתגלמותו של אחרית הימים מבצע את כהונת הדבר, ובביצוע כהונת הדבר, הוא רק אומר דברים ולא מתעניין בעניינים אחרים. לאחר שעבודתו של אלוהים תשתנה, דבריו יתחילו להתגשם. כיום, דבריו משמשים תחילה כדי להפוך אתכם למושלמים. כשהוא יזכה בכבוד בתבל כולה, תושלם עבודתו – כשכל הדברים שהיו צריכים להיאמר ייאמרו, וכשכל הדברים יהפכו לעובדות. אלוהים ירד אל פני האדמה באחרית הימים כדי לבצע את כהונת הדבר, על מנת שבני אדם רבים יוכלו להכיר אותו ועל מנת שהאדם יוכל לראות מה הוא, לראות את חוכמתו ואת כל מעשיו הנפלאים מתוך דברו. במהלך עידן המלכות, אלוהים משתמש בעיקר בדברו כדי לכבוש את כל בני האדם. בעתיד, דברו יגיע גם לכל דת, מגזר, אומה וזרם. אלוהים משתמש בדברו כדי לכבוש, לגרום לכל בני האדם להבין שדברו נושא עמו סמכות ועוצמה – על כן, כיום אתם ניצבים רק בפני דבר האל.

הדברים שאלוהים אומר בעידן הזה שונים מאלה שנאמרו במהלך עידן החוק, וכן מהדברים שנאמרו במהלך עידן החסד. בעידן החסד, אלוהים לא עשה את העבודה של דבר האל, אלא רק תיאר את הצליבה כדי לגאול את האנושות כולה. בכתבי הקודש מתוארים רק הסיבה לכך שהיה על ישוע להיצלב, הייסורים שהוא סבל על הצלב והאופן שבו על האדם להיצלב למען אלוהים. במהלך העידן ההוא, כל העבודה שאלוהים עשה התרכזה בצליבה. במהלך עידן המלכות, אלוהים בהתגלמותו אומר דברים כדי לכבוש את כל מאמיניו. זהו "הדבר מופיע בבשר" – אלוהים בא באחרית הימים כדי לעשות את עבודתו, כלומר הוא בא להגשים את החשיבות האמיתית של הדבר המופיע בבשר. הוא רק אומר דברים, ולעתים רחוקות יש הופעה של עובדות. זוהי עצם המהות של הדבר המופיע בבשר, וכשאלוהים בהתגלמותו אומר את דבריו, זוהי הופעתו של הדבר בבשר וזה הדבר המתגלם בבשר. "בְּרֵאשִׁית הָיָה הַדָּבָר, וְהַדָּבָר הָיָה עִם הָאֱלֹהִים, וֵאלֹהִים הָיָה הַדָּבָר, וְהַדָּבָר נִהְיָה בָּשָׂר". הדבר הזה (עבודת הופעתו של הדבר בבשר) הוא העבודה שאלוהים יגשים באחרית הימים, וזהו הפרק האחרון בכל תוכנית הניהול שלו. לכן אלוהים צריך לרדת אל פני האדמה ולבטא את דבריו בבשר. מה שנעשה היום, מה שייעשה בעתיד, מה שאלוהים יגשים, יעדו הסופי של האדם, בני האדם שיזכו בישועה, בני האדם שיושמדו, וכן הלאה – העבודה הזו שיש להשיג בסוף תוארה כולה בבירור, וכולה נועדה להגשים את החשיבות האמיתית של הדבר המופיע בבשר. הצווים המנהליים והחוקה שנקבעו בעבר, בני האדם שיושמדו, בני האדם שיבואו למנוחה – על כל הדברים הללו להתגשם. זוהי העבודה העיקרית שמגשים אלוהים בהתגלמותו באחרית הימים. הוא גורם לבני אדם להבין לאן שייכים בני האדם שאלוהים הועיד מראש ולאן שייכים אלה שאלוהים לא הועיד מראש, כיצד יסווגו עמו ובניו, מה יקרה לישראל, מה יקרה למצרים – בעתיד, כל אחד מהדברים האלו יוגשם. שלבי עבודתו של אלוהים מאיצים. אלוהים משתמש בדברו כאמצעי כדי לגלות לאדם מה ייעשה בכל עידן, מה יעשה אלוהים בהתגלמותו באחרית הימים ומה הכהונה שעליו לבצע. כל הדברים האלה נועדו להגשים את משמעותו האמיתית של הדבר המופיע בבשר.

אמרתי קודם לכן ש"כל מי שמתמקד בצפייה באותות ובמופתים, יינטש. אלה לא בני האדם שיהפכו למושלמים." אמרתי דברים כה רבים, אך בני האדם לא יודעים דבר על העבודה הזו, ולאחר שהגיעו לשלב הזה, בני האדם עדיין מבקשים אותות ומופתים. האם אמונתכם באלוהים היא עיסוק בחיפוש אחר אותות ומופתים או שמא מטרתה לזכות בחיים? גם ישוע אמר דברים רבים, וחלקם טרם התגשמו עד כה. האם אתם יכולים לומר שישוע הוא לא אלוהים? אלוהים היה עד לכך שישוע היה המשיח ובנו האהוב של אלוהים. האם אתם יכולים להכחיש זאת? כיום, אלוהים רק אומר דברים, ואם אתם לא מסוגלים להכיר את הדברים לעומק, אתם לא יכולים לעמוד איתן. האם אתם מאמינים בו מפני שהוא אלוהים, או שמא אתם מאמינים בו על סמך השאלה אם דבריו התגשמו? האם אתם מאמינים באותות ובמופתים, או שמא אתם מאמינים באלוהים? כיום הוא לא עושה אותות ומופתים – האם הוא אכן אלוהים? אם הדברים שהוא אומר לא מתגשמים, האם הוא אכן אלוהים? האם מהותו של אלוהים נקבעת לפי השאלה אם הדברים שהוא אומר מתגשמים? מדוע יש בני אדם שמחכים תמיד להתגשמות דבריו של אלוהים לפני שהם מוכנים להאמין בו? האין פירוש הדבר שהם לא מכירים אותו? כל בעלי התפיסות האלה הם בני אדם שמתכחשים לאלוהים. הם מודדים את אלוהים באמצעות תפיסות. אם דברי האל מתגשמים, הם מאמינים בו, ואם לא, הם לא מאמינים בו. הם עוסקים תמיד בחיפוש אחר אותות ומופתים. האין הם הפרושים של התקופה המודרנית? השאלה אם אתם מסוגלים לעמוד איתן תלויה בשאלה אם אתם מכירים את אלוהים האמיתי – יש לכך חשיבות מכרעת! ככל שהמציאות של דבר האל בכם גדולה יותר, כך גדולה יותר היכרותכם עם ממשיותו של אלוהים, וכך אתם מסוגלים יותר לעמוד איתן במהלך ניסיונות. ככל שאתם מתמקדים יותר בחיפוש אחר אותות ומופתים, כך אתם מסוגלים פחות לעמוד איתן, וכך ניכר יותר שתיפלו לנוכח ניסיונות. אותות ומופתים הם לא היסודות. רק ממשיותו של אלוהים היא החיים. יש בני אדם שלא מכירים את ההשפעות שעבודתו של אלוהים עתידה להשיג. הם מעבירים את ימיהם בבלבול מבלי לעסוק בהכרת עבודתו של אלוהים. עיסוקם הוא תמיד בניסיון לגרום לאלוהים לממש את תשוקותיהם, ורק לאחר מכן הם רציניים באמונתם. הם אומרים שהם יעסקו בחיים אם דברי האל יתגשמו, אך שאם דבריו לא יתגשמו, לא תהיה להם אפשרות לעסוק בחיים. האדם סבור שהאמונה באלוהים היא העיסוק בראיית אותות ומופתים והעיסוק בעלייה השמיימה ואל הרקיע השלישי. אך אחד לא אומר שאמונתו באלוהים היא העיסוק בהיווכחות במציאות, העיסוק בחיים והעיסוק בנפילה בנחלתו של אלוהים. איזה ערך יש לעיסוק כזה? מי שלא עוסק בהכרת האל ובריצויו של אלוהים הוא אדם שלא מאמין באלוהים ואשר מחלל את קדושתו של אלוהים!

האם אתם מבינים כעת מהי אמונה באלוהים? האם אמונה באלוהים היא ראיית אותות ומופתים? האם היא עלייה השמיימה? האמונה באלוהים היא לא דבר קל כלל. הנוהגים הדתיים הללו צריכים להיעקר מהשורש. עיסוק בחיפוש אחר ריפוי חולים וגירוש שדים בידי האל; התמקדות באותות ובמופתים; כמיהה לשפע חסדים, שלווה ושמחה מידי האל; עיסוק בתנאי העתיד ובנוחות הבשר – אלה הם נהגים דתיים, ונהגים דתיים כאלה הם צורה מעורפלת של אמונה. מהי אמונה אמיתית באלוהים כיום? זוהי קבלה של דבר האל כמציאות חייכם והכרה של אלוהים על פי דברו במטרה לרחוש אליו אהבת אמת. לשם הבהרה: האמונה באלוהים היא במטרה להישמע לו, לאהוב אותו ולמלא את חובתו של כל ברוא אל. זוהי מטרת האמונה באלוהים. עליכם להכיר את חביבותו של אלוהים, להבין כמה אלוהים ראוי ליראה, ולגלות כיצד אלוהים עושה את עבודת הישועה בברואיו והופך אותם למושלמים – זה המינימום שצריך להיות לכם באמונתכם באלוהים. אמונה באלוהים היא בעיקר מעבר מחיים של בשר ודם לחיים של רחישת אהבה לאלוהים, מחיים במצב של שחיתות לחיים בתוך דברי אלוהים; היא היציאה מתחומו של השטן והחיים במסגרת דאגתו והגנתו של אלוהים, היכולת להישמע לאלוהים ולא לבשר והדם, מתן האפשרות לאלוהים לזכות בכל לבכם ולהפוך אתכם למושלמים, וההשתחררות מהטבע השטני המושחת. אמונה באלוהים נועדה בעיקר על מנת שעוצמתו וכבודו של אלוהים יוכלו להתבטא בכם, כדי שתוכלו להגשים רצונו של אלוהים, לממש את תוכניתו של אלוהים, ולהיות מסוגלים לשאת עדות על אלוהים בפני השטן. האמונה באלוהים לא צריכה להיות למען ראיית אותות ומופתים או למען בשרכם ודמכם. עליה להיות למען העיסוק בשאיפה להכיר את אלוהים, להישמע לאלוהים, ולהישמע לו עד המוות כמו פטרוס. זה מה שיש להשיג בעיקר. אכילה ושתייה של דבר האל נועדו כדי להכיר את אלוהים ולהשביע את רצונו. אכילה ושתייה של דבר האל מאפשרת לכם להכיר טוב יותר את אלוהים, ורק לאחר מכן תוכלו להישמע לאלוהים. רק בעזרת ידע אודות אלוהים, תוכלו לאהוב אותו, וזו המטרה שצריכה להיות לאדם באמונתו באלוהים. אם באמונתכם באלוהים, אתם מנסים תמיד לחזות באותות ומופתים, נקודת המבט של האמונה הזו באלוהים היא שגויה. אמונה באלוהים היא בעיקר קבלה של דבר האל כמציאות חייכם. רק הנהגת הדברים שנאמרו מפי אלוהים וביצועם בתוככם נחשבים להשגת מטרתו של אלוהים. באמונה באלוהים, על האדם לשאוף לכך שאלוהים יהפוך אותו מושלם, לשאוף ליכולת להישמע לאלוהים ולהתאפיין בציות גמור לאלוהים. אם תוכלו להישמע לאלוהים ללא תלונות, לשים לב לרצונותיו של אלוהים, להגיע לשיעור קומתו של פטרוס ולהתאפיין בסגנון של פטרוס שאלוהים דיבר עליו, תשיגו הצלחה באמונתכם באלוהים, והדבר יעיד על כך שאלוהים זכה בכם.

אלוהים עושה את עבודתו בתבל כולה. כל מאמיניו חייבים לקבל את דברו, ולאכול ולשתות את דברו. איש לא יכול ליפול בנחלתו של אלוהים על ידי ראיית האותות והמופתים שאלוהים עושה. לאורך העידנים, אלוהים תמיד השתמש בדברו כדי להפוך את האדם למושלם, ולכן אסור לכם להקדיש את כל תשומת לבכם לאותות ומופתים, אלא לשאוף לכך שאלוהים יהפוך אתכם למושלמים. בעידן החוק של התנ"ך, אלוהים אמר כמה דברים, ובעידן החסד, גם ישוע אמר דברים רבים. לאחר שישוע אמר דברים רבים, השליחים והתלמידים שבאו מאוחר יותר גרמו לבני אדם לנהוג על פי הדברות שישוע קבע וחוו חוויות על פי המילים והעקרונות שישוע דיבר עליהם. באחרית הימים, אלוהים משתמש בדברו בעיקר כדי להפוך את האדם למושלם. הוא לא משתמש באותות ובמופתים כדי לדכא את האדם או כדי לשכנע אותו. זה לא יכול להבהיר את עוצמתו של אלוהים. אילו אלוהים היה רק עושה אותות ומופתים, לא היה ניתן להבהיר את ממשיותו של אלוהים, ולכן לא היה ניתן להפוך את האדם למושלם. אלוהים לא הופך את האדם למושלם באמצעות אותות ומופתים, אלא נעזר בדברו כדי להשקות את האדם ולרעות אותו. לאחר מכן, האדם הופך לצייתן לגמרי ומכיר את אלוהים. זו המטרה של העבודה שהוא עושה והדברים שהוא אומר. אלוהים לא משתמש בשיטה של עשיית אותות ומופתים כדי להפוך את האדם למושלם – הוא משתמש בדבריו ובשיטות עבודה רבות ושונות כדי להפוך את האדם למושלם. בין שאלוהים מבצע זיכוך, טיפול, גיזום או אספקת דברים, הוא עושה זאת על ידי דיבור מנקודות מבט רבות ושונות, כדי להפוך את האדם למושלם ולאפשר לו להכיר טוב יותר את העבודה, החוכמה והנפלאות של אלוהים. כשהאדם יושלם כאשר אלוהים יחתום את העידן באחרית הימים, הוא יעמוד בדרישות כדי לחזות באותות ומופתים. כשתכירו את אלוהים ותהיו מסוגלים להישמע לאלוהים בלי קשר למעשיו, לא יהיו לכם עוד תפיסות אודותיו כאשר תראו אותות ומופתים. לעת עתה, אתם מושחתים ואתם לא מסוגלים להישמע לאלוהים לגמרי – האם אתם עומדים בדרישות כדי לראות אותות ומופתים? המועד שבו אלוהים יעשה אותות ומופתים הוא המועד שבו הוא יעניש את האדם ושבו יתחלף העידן. יתרה מכך, זה יקרה כשייחתם העידן. כשעבודתו של אלוהים מתבצעת כרגיל, הוא לא עושה אותות ומופתים. קל עד מאוד לעשות אותות ומופתים, אך זה לא עיקרון עבודתו של אלוהים, וזו לא המטרה שלשמה אלוהים מנהל את האדם. אילו האדם היה רואה אותות ומופתים וגופו הרוחני של אלוהים היה מופיע בפני האדם, כל בני האדם היו מאמינים באלוהים, הלא כן? אמרתי בעבר שאלוהים זוכה בקבוצה של מתגברים מהמזרח – מתגברים שיוצאים מהצרה הגדולה. מה פירושם של הדברים האלה? פירושם הוא שבני האדם האלה שנפלו בנחלתו של אלוהים הפכו לצייתנים באמת רק לאחר שהם עברו משפט וייסורים, טיפול, גיזום וזיכוכים מסוגים שונים. אמונתם של בני אדם כאלה לא מעורפלת ומופשטת, אלא אמיתית. הם לא ראו אותות ומופתים או ניסים כלשהם. הם לא מדברים על מכתבים ודוקטרינות סתומים או על תובנות עמוקות. במקום זאת, יש בידיהם מציאות, ודברי האל וידע אמיתי על ממשיותו של אלוהים. קבוצה כזו מסוגלת יותר להבהיר את עוצמתו של אלוהים, הלא כן? עבודתו של אלוהים באחרית הימים היא עבודה אמיתית. בעידן של ישוע, הוא לא בא כדי להפוך את האדם למושלם, אלא כדי לגאול את האדם, ולכן הוא עשה כמה ניסים כדי לגרום לבני אדם להיות חסידיו. זאת מכיוון שהוא בא בעיקר כדי להשלים את עבודת הצליבה, ועשיית אותות לא הייתה חלק מן העבודה של כהונתו. האותות והמופתים האלה היו עבודה שנעשתה כדי להפוך את עבודתו ליעילה. הם היו עבודה נוספת, והם לא ייצגו את עבודת העידן כולו. גם במהלך עידן החוק של התנ"ך, אלוהים עשה אותות ומופתים. עם זאת, העבודה שאלוהים עושה היום היא עבודה ממשית, והוא בהחלט לא יעשה אותות ומופתים כעת. אם הוא היה עושה אותות ומופתים, עבודתו הממשית הייתה משתבשת, והוא לא היה מצליח לעשות עוד עבודה. אילו אלוהים היה אומר שדברו ישמש כדי להפוך את האדם למושלם, אך גם היה עושה אותות ומופתים, האם אפשר היה להבהיר אם האדם מאמין בו באמת או לא? לפיכך, אלוהים לא עושה דברים כאלה. יש באדם יותר מדי מן הדת. אלוהים בא באחרית הימים כדי לסלק את כל התפיסות הדתיות ואת הדברים העל-טבעיים שבאדם ולגרום לו להכיר את ממשיותו של אלוהים. אלוהים בא כדי להסיר צלם מופשט ודמיוני של אל – צלם של אל שבמילים אחרות לא קיים כלל. על כן, כעת הדבר היחיד שיש לו ערך רב הוא שתכירו את המציאות! האמת גוברת על הכל. כמה אמת יש ברשותכם כיום? האם כל מה שעושה אותות ומופתים הוא אלוהים? גם רוחות רעות יכולות לעשות אותות ומופתים – האם כולן אלוהים? הדבר שהאדם מחפש באמונתו באלוהים הוא האמת, והדבר שהוא עוסק בחיפוש אחריו הוא החיים, ולא אותות ומופתים. זו צריכה להיות מטרתו של כל מי שמאמין באלוהים.

קודם: עידן המלכות הוא עידן הדבר

הבא: בני האדם שיהפכו למושלמים חייבים לעבור זיכוך

אסונות הפכו כעת לאירוע שכיח ברחבי העולם. האם תרצו להילקח למלכות השמיים לפני האסונות הגדולים? הצטרפו לקבוצת אונליין כדי לדון בכך ולמצוא את הדרך.

תוכן דומה

דיברות העידן החדש

כאשר אתם מתנסים בעבודת האל, עליכם לקרוא את דבריו בעיון ולהצטייד באמת. אך באשר למה שברצונכם לעשות או לאופן שבו אתם רוצים לעשות זאת, אין...

עד כמה אתם מבינים את אלוהים?

בני האדם מאמינים באלוהים מזה זמן רב, אך רובם לא מבינים את המילה הזו, "אלוהים", ורק עושים כמצווה עליהם בבלבול. אין להם מושג מדוע בדיוק האדם...

דברי האל לתבל כולה – פרק 8

כשההתגלויות שלי יגיעו לשיאן, וכשמשפטי יגיע אל קצו, יגיע הזמן שבו כל בני עמי יתגלו ויושלמו. אני תר את כל קצות התבל בחיפוש תמידי אחר בני אדם...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה