4. ההבחנה בין הדרך האמיתית והדרך השקרית,ובין הכנסייה האמיתית והכנסייה השקרית

דברי אלוהים רלוונטיים:

מהו העיקרון היסודי ביותר של חיפוש דרך האמת? עליכם לבחון אם הדרך הזו כוללת את עבודתה של רוח הקודש ואם הדברים הנאמרים מביעים את האמת כפי שנטען, וכן להכריע מה המשמעות הגלומה בהן מבחינתכם. היכולת להבחין בין דרך האמת לדרך הכזב מצריכה מספר היבטים של ידע בסיסי, שהיסודי בהם הוא ההבחנה אם מדובר בעבודתה של רוח הקודש. זאת משום שמהות אמונתו של האדם באלוהים היא האמונה ברוח האל, ואפילו אמונתו באל בהתגלמותו כבשר ודם, נובעת מכך שהבשר והדם מגלמים את רוחו של אלוהים, ולפיכך גם אמונה כזו היא עדיין אמונה ברוח האל. יש הבדלים בין רוח האל לבין בשרו ודמו, אך מכיוון שהבשר והדם מקורם ברוח, והם למעשה דבר האל שהפך לבשר ודם, הרי שהאדם מאמין במהות הטבעית של אלוהים. אם כן, בהבחנתכם אם מדובר בדרך האמת, ראשית עליכם לבדוק אם מדובר בעבודתה של רוח הקודש, ולאחר מכן עליכם לבדוק אם יש אמת בדרך זו. האמת היא טבע החיים של האנושיות הרגילה, כלומר הדברים שנדרשו מהאדם כשאלוהים ברא אותו בראשית בעיקר, כל המאפיינים של האנושיות הרגילה (לרבות ההיגיון האנושי, התובנות, החוכמה והידע הבסיסי של הקיום האנושי). כלומר, עליכם לבדוק אם דרך זו יכולה להוביל את האדם לחיים של אנושיות רגילה, אם האמת הרלוונטית נדרשת מתוקף המציאות של האנושיות הרגילה, אם האמת הזו מעשית ואמיתית ואם העיתוי נכון. אם ישנה אמת, הרי שהיא יכולה להוביל את האדם לחוויות רגילות ואמיתיות. יתר על כן, האדם הופך לרגיל מאי-פעם, ההיגיון האנושי של האדם הופך לשלם יותר, חיי האדם כבשר בדם וחייו הרוחניים הופכים מסודרים יותר מאי-פעם ורגשותיו הופכים לרגילים מאי-פעם. זהו העיקרון השני. יש עיקרון אחד נוסף, שהוא שמא האדם מכיר את אלוהים יותר ויותר ושמא חוויית עבודה ואמת כאלה יכולה לעורר בו אהבה לאלוהים, ולקרב אותו לאלוהים יותר מאי-פעם. כל אלה מאפשרים למדוד אם אכן מדובר בדרך האמת. יש צורך בסיסי לקבוע אם הדרך הזו מציאותית ולא על-טבעית ואם היא יכולה לספק את חיי האדם. אם הדרך עומדת בעקרונות אלה, ניתן להסיק שמדובר בדרך האמת. אני לא אומר את הדברים אלה כדי לגרום לכם לקבל דרכים אחרות במהלך החוויות העתידיות שלכם, ואני לא אומר אותם כנבואה שתהיה בעתיד עבודה של תקופה חדשה. אני אומר אותם כדי שתוכלו לדעת בוודאות שהדרך הקיימת היום היא דרך האמת, וכדי להרגיע את ספקותיכם בנוגע לאמונתכם בעבודה הנוכחית ולאפשר לכם לזכות בתובנות בנוגע אליה. ישנם רבים שפוסעים בדרך מבולבלים, חרף היותם משוכנעים באמיתותה. ודאות כזו לא מושתתת על עקרונות ובמוקדם או במאוחר, אנשים אלה יסולקו. גם אלה המגלים התלהבות מיוחדת בחסידותם בטוחים רק שלוש שמיניות מהזמן והדבר מראה כי אין להם תשתית. משום שאיכותכם עלובה מדי והתשתית שלכם שטחית מדי, אינכם מבינים דבר בהבחנה. אלוהים לא חוזר על עבודתו, הוא לא עושה עבודה שאינה מציאותית, הוא לא בא בדרישות מוגזמות מהאדם והוא לא עושה עבודה החורגת מגבול ההיגיון האנושי. כל העבודה שהוא עושה נמצאת בגבולות ההיגיון האנושי הרגיל והיא לא חורגת מגבולות ההיגיון של האנושיות הרגילה, ועבודתו עומדת בדרישות הרגילות של האדם. כשמדובר בעבודתה של רוח הקודש, האדם הופך אף לרגיל יותר ואנושיותו הופכת אף רגילה יותר. לאדם יש ידע הולך וגדל בנוגע לטבעו השטני המושחת, ובנוגע למהות האדם, וכמיהתו לאמת הולכת וגוברת. במילים אחרות, חיי האדם מתפתחים עוד ועוד וטבעו המושחת של האדם מסוגל עם הזמן ליותר ויותר שינויים – פירוש כל הדברים האלה הוא שאלוהים הופך לחיי האדם. אם דרך כלשהי לא מסוגלת לחשוף את הדברים שהם עצמם מהותו של האדם, לא מסוגלת לשנות את טבעו של האדם ויתר על כן, לא מסוגלת להביאו בפני אלוהים או להעניק לו הבנה אמיתית של אלוהים, והיא אפילו הופכת את אנושיותו לעלובה יותר ואת ההיגיון שלו לחריג יותר, הרי שזו אינה דרך האמת וייתכן שמדובר בעבודתה של רוח רעה או בדרך הישנה. במילים אחרות, זו לא עבודתה הנוכחית של רוח הקודש.

קטע מתוך "רק מי שמכיר את אלוהים ואת עבודתו יכול לְרַצות את אלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר'

בכל אחד משלביה של עבודת האל, ישנן דרישות מקבילות מהאדם. כל מי שנמצא בזרם של רוח הקודש ניחן בנוכחותה של רוח הקודש ובמשמעת שלה, ומי שלא נמצא בזרם של רוח הקודש נתון לפקודתו של השטן ונעדר את עבודתה של רוח הקודש. בני אדם הנמצאים בזרם של רוח הקודש הם אלה שמקבלים את עבודתו החדשה של אלוהים, אלה שמשתפים פעולה בעבודתו החדשה של אלוהים. אם מי שנמצא בתוך הזרם הזה לא מסוגל לשתף פעולה ולא יכול להנהיג את האמת שהאל דורש כיום, תוטל עליו משמעת, ובמקרה הגרוע ביותר רוח הקודש תנטוש אותו. מי שיקבל את העבודה החדשה של רוח הקודש יחיה בתוך הזרם של רוח הקודש ויזכה לטיפול ולהגנה מצד רוח הקודש. רוח הקודש הופכת לנאור את מי שנכון ליישם את האמת; ורוח הקודש מטילה משמעת ואף מענישה, את מי שאינו נכון ליישם את האמת. בלי קשר לסוג שאליו משתייכים בני האדם האלה, כל עוד הם בתוך הזרם של רוח הקודש, אלוהים יישא באחריות על כל מי שיקבל את עבודתו החדשה למען שמו. מי שמאדיר את שמו של אלוהים ונכון להנהיג את דבריו יזכה בברכתו, ומי שיתמרד בו ולא ינהיג את דבריו יקבל ממנו עונש. בני האדם הנמצאים בזרם של רוח הקודש הם אלה שמקבלים את העבודה החדשה, ומכיוון שקיבלו את העבודה החדשה, עליהם לשתף פעולה עם אלוהים כראוי, ואסור להם להתנהג כמורדים שאינם ממלאים את חובתם. זוהי הדרישה היחידה של אלוהים מהאדם. מצבו של מי שלא מקבל את העבודה החדשה שונה: בני האדם האלה נמצאים מחוץ לזרם של רוח הקודש, והמשמעת והתוכחה של רוח הקודש לא חלות עליהם. בני האדם האלה חיים כל היום בבשר ודם, והם חיים בדעתם, וכל מעשיהם הם על פי הדוקטרינה שמפיק הניתוח והמחקר של מוחם שלהם. אלה לא הדרישות של עבודתה החדשה של רוח הקודש, וקל וחומר שאין זה שיתוף פעולה עם אלוהים. מי שלא מקבל את עבודתו החדשה של אלוהים נעדר את נוכחותו של אלוהים, ויתרה מזאת, הוא לא נהנה מברכתו ומהגנתו של אלוהים. רוב דבריהם ומעשיהם של בני אדם כאלה נאחזים בדרישות העבר של עבודת רוח הקודש. הם מגלמים לא אמת אלא דוקטרינה. די בדוקטרינה הזו ובתקנים האלה כדי להוכיח שההתכנסות של אנשים אלה אינה אלא הדת. הם אינם אנשיו הנבחרים או מושאי עבודתו של אלוהים. לאסיפת כל בני האדם האלה אפשר לקרוא כנס דת גדול, אך אי-אפשר לקרוא לה כנסייה. זוהי עובדה שלא ניתן לשנות. עבודתה החדשה של רוח הקודש אינה ברשותם. מתוך מה שהם עושים עולה ריח חזק של דת; נדמה שהדברים שהם מביאים לידי ביטוי גדושים בדת; לא קיימות בהם נוכחותה של רוח הקודש ועבודתה, וקל וחומר שהם אינם זכאים לקבל את המשמעת או את ההבנה העמוקה של רוח הקודש. בני האדם האלה הם כולם גופות חסרות חיים ושרצים חסרי רוחניות. הם לא מכירים את מרדנותו והתנגדותו של האדם, לא מכירים את רשעותו העמוקה של האדם, וקל וחומר שהם לא מכירים את כל עבודתו של אלוהים ואת רצונו הנוכחי של אלוהים. הם כולם בני אדם בורים ושפלים, חלאות אדם שאינם ראויים להיקרא מאמינים! אף מעשה שלהם לא נוגע לניהולו של אלוהים, ועל אחת כמה וכמה שהם לא יכולים לשבש את תוכניותיו של אלוהים. דבריהם ומעשיהם מגעילים מדי, עלובים מדי, ופשוט לא ראוי כלל להזכירם. אין דבר שעושים בני האדם שלא נמצאים בתוך הזרם של רוח הקודש שנוגע כלל לעבודה החדשה של רוח הקודש. משום כך, ללא קשר למעשיהם, הם חסרים את המשמעת של רוח הקודש, ומעבר לכך, הם חסרים את ההבנה העמוקה של רוח הקודש. זאת משום שאלה בני אדם שאין להם אהבה לאמת, שרוח הקודש מאסה בהם ודחתה אותם. הם נקראים רשעים מפני שהם מתהלכים בגוף בשר ודם ועושים את כל מה שמתחשק להם, תחת שלט האל. שעה שאלוהים עובד, הם עוינים כלפיו במכוון, והם רצים בכיוון המנוגד לו. חוסר שיתוף הפעולה של האדם עם אלוהים הוא מעשה מרדני ביותר בפני עצמו, ולכן אלה שפועלים בניגוד לאלוהים יקבלו בפרט את העונש הראוי, הלא כן?

קטע מתוך "עבודת האל ונוהגו של האדם" ב'הדבר מופיע בבשר'

קטעים לעיון מתוך דרשות ושיתוף:

אם הקהילה הדתית כולה לא הייתה מתנגדת ועוינת כלפיה, זו לא הייתה דרך האמת. זיכרו: דרך האמת לבטח תזכה בהתנגדות מצד רוב האנשים, ואפילו העולם. כשישוע אדוננו הגיע לראשונה לעבוד ולהטיף, האם לא התנגדה לו כל היהדות? בכל פעם שאלוהים מתחיל בעבודה חדשה, לאנושות המושחתת יש קושי עצום לקבל אותה, שכן עבודתו של אלוהים מנוגדת לתפישות בני האדם ומפריכה אותן. לאנשים חסרה היכולת להבין, והם אינם מסוגלים לחדור אל ממלכת הרוח, ואלמלא עבודתה של רוח הקודש, הם לא היו מסוגלים לקבל את דרך האמת. אם מאמינים שזו עבודתו של אלוהים, אולם היא אינה זוכה להתנגדות מצד הקהילה הדתית, והיא חופשיה מהתנגדותו ועוינותו של העולם, הדבר מוכיח שעבודת האל היא כוזבת. מדוע אין האנושות מסוגלת לקבל את האמת? ראשית, האדם הוא בשר, הוא חומר גשמי. דברים גשמיים אינם מסוגלים לחדור אל ממלכת הרוח. מה פירוש "אינם מסוגלים לחדור אל ממלכת הרוח"? הפירוש הוא שהם אינם מסוגלים לראות את הרוחות, את פעולות הרוחות ואת ממלכת הרוח, שהם אינם רואים את כל מה שאלוהים אומר ועושה. אנשים יהיו עיוורים ביחס למה שקורה בממלכת הרוח. בעולם הגשמי, אנשים רואים רק דברים גשמיים. אינכם יכולים לראות איזו רוח עושה איזו עבודה בבני אדם או מה רוחו של אלוהים באה לעשות ולומר. לעתים תוכלו לשמוע את קולו של אלוהים, אולם אינכם יודעים מהיכן הוא מגיע. אתם קוראים את דבריו מספר, אולם עדיין אינכם יודעים כיצד או מתי אמר אלוהים את הדברים הללו או מה פירושם. אנשים אינם מסוגלים לחדור אל ממלכת הרוח או לתפוש את מקור דברי אלוהים, ולכן הם זקוקים להארה ולנאורות של רוח הקודש ולעבודת רוח הקודש כדי להבין את האמת. שנית, האנושות הושחתה במידה יסודית מדי וספגה לתוכה את שלל מיני הארס של השטן וידע רב. אם האדם אומד את הכול תוך שימוש בשלל פילוסופיות וידע שטניים, הוא לעולם לא יוכל לקבוע מהי האמת. ללא הארתה ונאורותה של רוח הקודש, האדם לא היה מסוגל להבין את האמת. לכן דרך האמת נתונה באורח בלתי נמנע לרדיפה ולדחייה מצד האדם. מדוע קל לאנשים לקבל את הידע והפילוסופיות של השטן? קודם כול, הם עולים בקנה אחד עם תפישותיהם ועם מטרות הבשר שלהם, והם מועילים לבשרם. הם אומרים לעצמם, "קבלת ידע כזה מועילה לי: הידע ישיג לי קידום, יביא לי הצלחה ויאפשר לי להשיג דברים. עם ידע כזה אנשים יעריכו אותי". הדברים שמועילים לאנשים עולים בקנה אחד עם תפישותיהם. ...לאחר שהושחתו במידה כזו, והיות שאינם יכולים לחדור על ממלכת הרוח, אנשים יכולים רק להתנגד לאלוהים, וכך עבודתו של אלוהים נתקלת בדחייה, התנגדות וגינוי מצד האדם מהרגע שהחלה. זה דבר נורמלי. אם עבודתו של אלוהים לא הייתה נתקלת בגינוי והתנגדות מצד העולם והאנושות מהרגע שהחלה, הדבר היה מוכיח שהיא אינה האמת. אם כל מה שנאמר על ידי אלוהים היה עולה בקנה אחד עם תפישותיהם של אנשים, האם היו מגנים את דבריו? האם היו מתנגדים להם? בוודאי שלא.

קטע משיתופיהם של בכירים

כנסייה מורכבת מהאנשים שאלוהים באמת גזר את גורלם מראש ובחרם – היא מורכבת מאלה האוהבים את האמת, המבקשים את האמת והמחזיקים בעבודת רוח הקודש. רק כשאנשים אלה מתאספים לאכול ולשתות את דברי אלוהים, להוביל את חיי הכנסייה, לחוות את עבודתו של אלוהים ולבצע את חובתם כברואי אלוהים, כנסייה יכולה להתהוות. אם אספסוף אומר שהוא באמת מאמין באלוהים, מתפלל וקורא את דברי אלוהים, אולם אינו אוהב את האמת או עוסק בחיפושה, אינו מבצע טקסים דתיים, ונעדר את עבודת רוח הקודש, כי אז אין מדובר בכנסייה. ליתר דיוק, כנסיות הנעדרות את עבודת רוח הקודש אינן כנסיות. הן רק מקומות דתיים שבהם אנשים מבצעים טקסים דתיים. אין זאת קהילת אנשים הנשמעים באמת לאלוהים והחווים את עבודתו של אלוהים...

(...)

...כנסייה היא התאספות של אנשים שבאמת מאמינים באלוהים ועוסקים בבקשת האמת, והיא בהחלט אינה כוללת את הרשעים – הללו אין מקומם בכנסייה. אם קבוצת אנשים, שאינם עוסקים בבקשת האמת ואינם עושים דבר כדי ליישם את האמת, היו מתכנסים יחד, זו לא הייתה כנסייה. זה היה מקום דתי או אספסוף. כנסייה חייבת להיות מורכבת מאנשים שבאמת מאמינים באלוהים ועוסקים בבקשת האמת, שאוכלים ושותים את דברי אלוהים, שסוגדים לאלוהים, שממלאים את חובתם, שחווים את עבודתו של אלוהים ושרכשו את עבודת רוח הקודש. רק זוהי כנסייה. לכן, כשאתם בוחנים אם מדובר בכנסייה אמיתית, עליכם להסתכל תחילה אילו מין אנשים יש בה. לאחר מכן, עליכם לראות אם יש להם או אין להם את עבודת רוח הקודש. אם אסיפתם נעדרת את עבודת רוח הקודש, היא אינה כנסייה, ואם אין היא התאספות של אלה העוסקים בבקשת האמת, היא אינה כנסייה. אם בכנסייה אין אף אחד המחזיק באמת, אז הכנסייה הזו נעדרת את עבודת רוח הקודש. אם יש בה אדם שמוכן לבקש את האמת, ואותו אדם נשאר בכנסייה הזו, אז אותו אדם לא יוכל להינצל. מוטב לו לעזוב את האספסוף הזה ולחפש כנסייה במהירות האפשרית. אם בכנסייה יש שלושה או חמישה אנשים העוסקים בבקשת האמת, ושלושים או חמישים שאינם אלא אספסוף, אז אותם שלושה או חמישה שבאמת מאמינים באלוהים ועוסקים בבקשת האמת צריכים להתאחד. אם הם מתאחדים, התאספותם נחשבת לכנסייה, כנסייה מעוטת חברים עד מאוד, אבל כנסייה טהורה.

קטע מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

המנהיגים והכמרים בעולם הדתי לא היו חוו את עבודתו של אלוהים, ורוח הקודש לא הפכה אותם למושלמים ובנתה אותם, אלא שהם הפכו למנהיגים וכמרים בקהילה הדתית לאחר שסיימו את לימודיהם בסמינר וקיבלו תעודה. הם נעדרים את עבודתה ואישורה של רוח הקודש, אין להם שמץ של ידיעה אמיתית אודות אלוהים, ופיותיהם אינם מסוגלים לדבר על דבר מלבד ידע ותיאוריות תיאולוגיים. הם לא חוו באמת שום דבר. אנשים כאלה לחלוטין אינם ראויים לשמש בידי אלוהים. איך הם יוכלו להוביל את בני אדם בפני אלוהים? הם מנופפים בתעודת הסמכה ממדרשה כהוכחה לזכויות היתר שלהם, עושים כל שביכולתם להתרברב בבקיאותם בכתבי הקודש, והם יהירים במידה בלתי נסבלת – ומשום כך אלוהים מוקיע ומתעב אותם, והם איבדו את עבודת רוח הקודש. בכך אין כל ספק. השאלה מדוע הפכה הקהילה הדתית לאויבו בנפש של המשיח מסקרנת עד מאוד. על מה מצביעה העובדה שבעידן החסד היהדות צלבה את אדוננו ישוע המשיח? בעידן המלכות של אחרית הימים, הקהילה הדתית התאחדה והיא מקדישה את כל מאמציה להתנגדות לעבודתו של אלוהים באחרית הימים ולשיפוטה. היא מתכחשת למשיח של באחרית הימים שהתגלם כבשר ודם ודוחה אותו. היא המציאה שמועות שונות אודות אלוהים בהתגלמותו וכנסיית האל, תקפה אותם, השמיצה אותם, חיללה את שמם, וזה מכבר צלבה את ישוע שחזר, המשיח של אחרית הימים. זה מוכיח שהקהילה הדתית התנוונה זה מכבר לכדי כוחות השטן המתנגדים לאלוהים ומורדים בו. הקהילה הדתית אינה נשלטת בידי אלוהים, ועוד פחות מכך היא נשלטת בידי האמת. היא נשלטת לחלוטין בידי בני האדם המושחתים, ויתרה מזאת, בידי צוררי המשיח.

כשאנשים מאמינים באלוהים במקום דתי כמו זה – כזה ששייך לשטן ונשלט בידי שדים וצוררי המשיח – הם מסוגלים רק להבין דוקטרינות דתיות ולקיים טקסים ונהלים דתיים. הם לעולם לא יבינו את האמת, לעולם לא יחוו את עבודתו של אלוהים, והם חסרי כל סיכוי להינצל. שכן אין דבר מעבודת רוח הקודש במקומות דתיים, והם מבחילים את אלוהים. אלוהים מתעב מקומות אלה, מוקיע אותם ומקלל אותם. אלוהים מעולם לא הכיר בדת, ועוד פחות מכך שיבח אותה, ועוד מימי אדוננו ישוע אלוהים מוקיע את הקהילה הדתית. לכן כשאתם מאמינים באלוהים, אתם חייבים למצוא מקומות המכילים את עבודת רוח הקודש. רק אלה הן כנסיות אמיתיות, ורק בכנסיות אמיתיות תוכלו לשמוע את קולו של אלוהים ולגלות את עקבות עבודתו של אלוהים. זוהי הדרך שבה מבקשים את אלוהים.

קטע משיתופיהם של בכירים

קודם: 3. ההבחנה בין המשיח האמיתי ומשיחי שקר

הבא: 5. ההבדל בין להיות חסידי אל ולהיות חסידיהם של בני אדם

אסונות הפכו כעת לאירוע שכיח ברחבי העולם. האם תרצו להילקח למלכות השמיים לפני האסונות הגדולים? הצטרפו לקבוצת אונליין כדי לדון בכך ולמצוא את הדרך.

תוכן דומה

הקדמה

למרות שבני אדם רבים מאמינים באלוהים, מעטים מבינים מהי משמעותה של אמונה באלוהים ומה עליהם לעשות כדי להיות כלבבו של אלוהים. זאת משום שעל אף...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה