פרק 7, היבטים אחרים של האמת שעליכם להבין באמונתכם באלוהים

דברי אלוהים רלוונטיים:

מה קיבל האדם מאז שהאמין באלוהים לראשונה? מה ידעת על אלוהים? כמה השתנית הודות לאמונתך באלוהים? עכשיו כולכם יודעים שאמונת האדם באלוהים אין מטרתה היחידה ישועה של הנפש ורווחת הבשר, וכן אין מטרתה להעשיר את חייו באמצעות אהבה כלפי אלוהים וכן הלאה. אם הדברים ימשיכו כך, אם אתה אוהבם את אלוהים רק לשם רווחת הבשר או עונג רגעי, הרי שאפילו אם בסופו של דבר תגיע אהבתך לאלוהים לשיאה ולא תבקש דבר, ה"אהבה" שאתה מחפש עודנה אהבה טמאה והיא אינה משביעה את רצונו של אלוהים. אלה שמשתמשים באהבה לאלוהים כדי להעשיר את חייהם המשעממים ולמלא חלל בלבם הם אלה שחפצים לחיות חיים קלים, ואינם אלה שבאמת חפצים לאהוב את אלוהים. אהבה כזו היא בעל כורחו של האדם, רדיפה אחר עונג רגשי, ואלוהים אינו זקוק לסוג כזה של אהבה. אם כך, לאיזה סוג שייכת אהבה כשלך? לשם מה אתה אוהב את אלוהים? כמה אהבת אמת אתה רוחש לאלוהים עכשיו? אהבתם של מרביתכם היא כפי שתואר לעיל. אהבה מסוג כזה יכולה רק לשמר את המצב הקיים – היא אינה יכולה להשיג יציבות נצחית ולא להכות שורש באדם. סוג כזה של אהבה הוא כפרח שפרח ואז קמל אך לא נשא כל פרי. במילים אחרות, משאהבת את אלוהים כך פעם אחת אך אין מי שיכוון אותך בהמשך נתיבך, אתה תיכשל. אם אתה יכול לאהוב את אלוהים רק בזמנים של אהבת אלוהים, ולאחר מכן לא תשנה את טבע חייך, הרי שתמשיך להיות אפוף בהשפעת החושך, ללא מפלט, ועדיין לא תוכל להיחלץ מכבלי השטן ומהונאתו. אף אדם כזה אינו יכול להתקבל לגמרי אצל אלוהים. בסופו של דבר, רוחו, נשמתו וגופו של אדם כזה עדיין יהיו נחלתו של השטן. אין ספק בכך. וכל מי שאינו יכול להתקבל אצל אלוהים יחזור למקומו המקורי, כלומר בחזרה לנחלת השטן, והוא יירד אל האגם הבוער באש ובגופרית כדי לקבל על עצמו את השלב הבא בעונשו מאלוהים. אלה שמתקבלים אצל אלוהים הם אלה שמורדים בשטן ונמלטים מתחומו. בני אדם כאלה יימנו באופן רשמי בין אלה שבמלכות. זה האופן שבו אנשים שבמלכות מגיעים אליה.

קטע מתוך "באיזו נקודת מבט צריכים להחזיק מאמינים" ב'הדבר מופיע בבשר'

היום, עליכם לעלות על דרך המלך משום שאתם מאמינים באל המעשי. באמונתכם באלוהים, אינכם צריכים לשאוף רק לברכתו אלא לשאוף לאהבת אלוהים ולהכרת אלוהים. באמצעות הנאורות שבאה ממנו ועיסוקכם שלכם, אתם יכולים לאכול ולשתות את דברו, לפתח הבנה אמיתית של אלוהים ולהחזיק באהבת אמת לאלוהים שנובעת מלבכם. במילים אחרות, אהבתכם לאלוהים אמיתית מאוד, כך שאיש לא יוכל להשמיד את האהבה שאתם רוחשים לו או להפריע לה. אז אתם מצויים על דרך המלך של האמונה באלוהים. זוהי הוכחה לכך שאתם שייכים לאלוהים, שכן לבכם בידיו של אלוהים ולכן דבר אחר לא יכול לכבוש אתכם. משום החוויה שלכם, המחיר ששילמתם ועבודת אלוהים, אתם מסוגלים לפתח אהבה טבעית לאלוהים. מאותו רגע ואילך, אתם נחלצים מהשפעת השטן וחיים באורו של דבר אלוהים. רק משתחלצו מהשפעת החושך, תוכלו להיחשב כמי שנפלו בנחלת אלוהים. באמונתכם באלוהים, עליכם לשאוף למטרה זו. זוהי חובתו של כל אחד מכם. אסור לאיש להיות שאנן בנוגע לדברים כהווייתם. אסור לכם להיות חצויים בדעתכם באשר לעבודתו של אלוהים ואל לכם להתייחס אליה בקלות ראש. עליכם לחשוב על אלוהים בכל המובנים ובכל רגע ולעשות כל דבר עבורו. וכשאתם מדברים או עושים דברים, עליכם להציב את ענייני בית אלוהים בראש סדר העדיפויות שלכם. רק כך תפעלו בהתאם לרצון אלוהים.

קטע מתוך "עליכם לחיות למען האמת משום שאתם מאמינים באלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר'

מי שמשרת את אלוהים צריך לא רק לדעת כיצד לסבול למענו. יותר מכך, עליו גם להבין שהאמונה באלוהים נועדה לשם השאיפה לאהוב אותו. אלוהים משתמש בך לא רק כדי לזכך אותך או כדי לגרום לך סבל, אלא הוא משתמש בך כדי שתכיר את פעולותיו, כדי שתכיר את החשיבות האמיתית של החיים האנושיים ובפרט, כדי שתדע ששירות לאלוהים אינו משימה קלה. חוויית עבודתו של אלוהים אינה סובבת סביב הנאה מחסד, אלא סביב סבל למען אהבתך כלפיו. מכיוון שאתה נהנה מחסדו של אלוהים, עליך גם ליהנות מהייסורים שהוא ממיט עליך. עליכם לחוות את כל זה. אתה יכול לחוות את הנאורות של אלוהים בתוכך, ואתה יכול גם לחוות את אופן טיפולו בך ואת משפטו. באופן זה, החוויה שלך תהיה שלמה. אלוהים עשה עליך את עבודת המשפט והייסורים. דבר האל טיפל בך. אך אין די בכך. הוא גם הפך אותך לנאור והאיר אותך. כשאתה שלילי וחלש, אלוהים דואג לך. כל העבודה הזו נועדה לגרום לך לדעת שכל דבר שנוגע לאדם נתון לתזמורו של אלוהים. אתה עשוי לחשוב שהאמונה באלוהים משמעה סבל או עשיית דברים רבים למענו. אתה עשוי לחשוב שמטרת האמונה באלוהים היא שבשרך יידע שלווה, או כדי שכל פרט בחייך יתנהל באופן חלק, או כדי שיהיה לך נוח ושתהיה רגוע בכל דבר ועניין. אולם, אף אחד מהדברים האלה אינו מהווה מטרה שראוי לשייכה לאמונה באלוהים. אם אתה מאמין למען המטרות האלה, אזי נקודת המבט שלך שגויה, ופשוט אין זה אפשרי להפוך אותך למושלם. פעולותיו של אלוהים, טבעו הצודק של אלוהים, חוכמתו, דבריו ומופלאותו והיותו בלתי נתפס הם כולם דברים שבני האדם צריכים להבין. השתמש בהבנה זו כדי לסלק מלבך את כל הדרישות, התקוות והתפיסות האישיות שלך. רק על-ידי סילוק הדברים האלה תוכלו לעמוד בתנאים שאלוהים דורש, ורק על ידי כך יוכלו להיות לך חיים ותוכל לְרַצות את אלוהים. אמונה באלוהים נועדה לְרַצות אותו וכדי להביא לידי ביטוי את הטבע שהוא דורש, כדי שפעולותיו ותהילתו יוכלו להתבטא באמצעות קבוצה זו של בני אדם בלתי ראויים. זו נקודת ההשקפה הנכונה לאמונה באלוהים, וזה גם היעד שעליך לשאוף אליו. עליך להחזיק בהשקפה הנכונה לגבי האמונה באלוהים ועליך לשאוף לזכות בדברי האל. עליך לאכול ולשתות את דברי האל ולהיות מסוגל להביא לידי ביטוי את האמת, ובפרט, לראות את פעולותיו המעשיות, את מעשיו המופלאים בכל רחבי תבל, וכן את העבודה המעשית שהוא עושה כבשר ודם. באמצעות חוויותיהם המעשיות של בני האדם, הם יכולים להעריך כיצד אלוהים עושה את עבודתו עליהם ומה רצונו מהם. כל זה נועד להיפטר מטבעם השטני והמושחת של בני האדם. לאחר שתשליך החוצה את כל הטומאה והרשע שבתוכך, ולאחר שתשליך ממך את כוונותיך השגויות, ולאחר שתפתח אמונת אמת באלוהים - רק באמצעות אמונת אמת תוכל לאהוב את אלוהים באמת ובתמים. אתם יכול לאהוב את אלוהים באמת ובתמים רק על יסוד האמונה בו. האם אתה יכול להשיג אהבה לאלוהים בלי להאמין בו? מכיוון שאתה מאמין באלוהים, אסור לך להיות מבולבל בנוגע לכך. יש בני אדם שנמלאים מרץ ברגע שהם רואים שאמונה באלוהים תביא להם ברכה. אבל אז הם מאבדים את כל האנרגיה שלהם ברגע שהם רואים שעליהם לסבול מזיכוך. האם זו אמונה באלוהים? בסופו של דבר, עליך להשיג ציות מלא ומוחלט לאלוהים באמונתך. אתה מאמין באלוהים, אך עדיין יש לך דרישות ממנו, יש לך תפיסות דתיות רבות שאינך יכול לוותר עליהן, ועניינים אישיים רבים שאינך יכול להרפות מהם, ואתה עדיין שואף לזכות בברכה עבור הבשר ועדיין רוצה שאלוהים יציל את בשרך ויושיע את נשמתך – כל אלה התנהגויות של בני אדם בעלי נקודת השקפה שגויה. על אף שבני אדם עם אמונות דתיות מאמינים באלוהים, הם אינם שואפים לשינוי טבעם ואינם עוסקים בשאיפה להכיר את אלוהים, אלא מבקשים, תחת זאת, רק את האינטרסים של בשרם. לרבים מכם יש אמונות ששייכות לקטגוריה של אמונות דתיות. זו איננה אמונה אמיתית באלוהים. כדי להאמין באלוהים, צריך להיות לבני האדם לב שמוכן לסבול למען אלוהים ורצון לוותר על עצמם. אם בני האדם אינם עומדים בשני התנאים האלה, אמונתם באלוהים איננה תקפה, והם לא יהיו מסוגלים להשיג שינוי בטבעם. רק בני אדם שבאמת ובתמים עוסקים בחיפוש האמת, שואפים להכיר את אלוהים ועוסקים בחיפוש חיים הם בני אדם שבאמת ובתמים מאמינים באלוהים.

קטע מתוך "בני האדם שיהפכו למושלמים חייבים לעבור זיכוך" ב'הדבר מופיע בבשר'

האם אתם מבינים כעת מהי אמונה באלוהים? האם אמונה באלוהים היא ראיית אותות ומופתים? האם היא עלייה השמיימה? האמונה באלוהים היא לא דבר קל כלל. הנוהגים הדתיים הללו צריכים להיעקר מהשורש. עיסוק בחיפוש אחר ריפוי חולים וגירוש שדים בידי האל; התמקדות באותות ובמופתים; כמיהה לשפע חסדים, שלווה ושמחה מידי האל; עיסוק בתנאי העתיד ובנוחות הבשר – אלה הם נהגים דתיים, ונהגים דתיים כאלה הם צורה מעורפלת של אמונה. מהי אמונה אמיתית באלוהים כיום? זוהי קבלה של דבר האל כמציאות חייכם והכרה של אלוהים על פי דברו במטרה לרחוש אליו אהבת אמת. לשם הבהרה: האמונה באלוהים היא במטרה להישמע לו, לאהוב אותו ולמלא את חובתו של כל ברוא אל. זוהי מטרת האמונה באלוהים. עליכם להכיר את חביבותו של אלוהים, להבין כמה אלוהים ראוי ליראה, ולגלות כיצד אלוהים עושה את עבודת הישועה בברואיו והופך אותם למושלמים – זה המינימום שצריך להיות לכם באמונתכם באלוהים. אמונה באלוהים היא בעיקר מעבר מחיים של בשר ודם לחיים של רחישת אהבה לאלוהים, מחיים במצב של שחיתות לחיים בתוך דברי אלוהים; היא היציאה מתחומו של השטן והחיים במסגרת דאגתו והגנתו של אלוהים, היכולת להישמע לאלוהים ולא לבשר והדם, מתן האפשרות לאלוהים לזכות בכל לבכם ולהפוך אתכם למושלמים, וההשתחררות מהטבע השטני המושחת. אמונה באלוהים נועדה בעיקר על מנת שעוצמתו וכבודו של אלוהים יוכלו להתבטא בכם, כדי שתוכלו להגשים רצונו של אלוהים, לממש את תוכניתו של אלוהים, ולהיות מסוגלים לשאת עדות על אלוהים בפני השטן. האמונה באלוהים לא צריכה להיות למען ראיית אותות ומופתים או למען בשרכם ודמכם. עליה להיות למען העיסוק בשאיפה להכיר את אלוהים, להישמע לאלוהים, ולהישמע לו עד המוות כמו פטרוס. זה מה שיש להשיג בעיקר. אכילה ושתייה של דבר האל נועדו כדי להכיר את אלוהים ולהשביע את רצונו. אכילה ושתייה של דבר האל מאפשרת לכם להכיר טוב יותר את אלוהים, ורק לאחר מכן תוכלו להישמע לאלוהים. רק בעזרת ידע אודות אלוהים, תוכלו לאהוב אותו, וזו המטרה שצריכה להיות לאדם באמונתו באלוהים. אם באמונתכם באלוהים, אתם מנסים תמיד לחזות באותות ומופתים, נקודת המבט של האמונה הזו באלוהים היא שגויה. אמונה באלוהים היא בעיקר קבלה של דבר האל כמציאות חייכם. רק הנהגת הדברים שנאמרו מפי אלוהים וביצועם בתוככם נחשבים להשגת מטרתו של אלוהים. באמונה באלוהים, על האדם לשאוף לכך שאלוהים יהפוך אותו מושלם, לשאוף ליכולת להישמע לאלוהים ולהתאפיין בציות גמור לאלוהים. אם תוכלו להישמע לאלוהים ללא תלונות, לשים לב לרצונותיו של אלוהים, להגיע לשיעור קומתו של פטרוס ולהתאפיין בסגנון של פטרוס שאלוהים דיבר עליו, תשיגו הצלחה באמונתכם באלוהים, והדבר יעיד על כך שאלוהים זכה בכם.

קטע מתוך "דבר האל משיג הכל" ב'הדבר מופיע בבשר'

אתה מקווה שאמונתך באלוהים לא תביא עליך שום אתגרים ותלאות, אף לא את הקשיים הקלושים ביותר. אתה תמיד עוסק בדברים חסרי ערך ולא מייחס שום ערך לחיים, ובמקום זאת מציב את מחשבותיך המוגזמות לפני האמת. אתה כל כך חסר ערך! אתה חי כמו חזיר – איזה הבדל יש בינך לבין חזיר או כלב? האם כל אלה שלא מנסים להשיג את האמת, ובמקום זאת אוהבים את הבשר, אינם חיות? האם כל האנשים המתים ומחוסרי הנשמה הללו אינם הגוויות המהלכות? כמה דברים נאמרו לכם? האם רק עבודה מעטה נעשתה בקרבכם? כמה הענקתי לכם? אם כך, מדוע לא זכית בדבר מהללו? על מה יש לך להתלונן? האין זה נכון שלא השגת דבר משום שאתה מאוהב מדי בבשר? האם זה לא כך משום שהמחשבות שלך מוגזמות מדי? האם זה לא כך משום שאתה מאוד טיפש? אם אתה לא יכול לזכות בברכות הללו, היכול אתה להאשים את אלוהים על שלא הושיע אותך? אתה מנסה להשיג שלווה הודות לאמונתך באלוהים – כדי שהילדים שלך יהיו פטורים ממחלות, כדי שלבעלך תהיה עבודה טובה, כדי שהבן שלך ימצא אישה טובה, כדי שהבת שלך תמצא בעל הגון, כדי שהשוורים והסוסים שלך יחרשו את האדמה כראוי, כדי שתזכה בשנה של מזג אוויר טוב עבור יבולך. זה מה שאתה מחפש. מטרת החיפוש שלך היא כדי לחיות בנוחות בלבד, כדי שלא יקרו תאונות למשפחה שלך, כדי שהסערות יחלפו על פניך, כדי שחצץ לא יפגע בפניך, כדי שהיבולים של משפחתך לא יוצפו, כדי שלא תושפע משום אסון, כדי לחיות בחיק אלוהים, כדי לחיות בקן נעים וחמים. פחדן שכמותך שתמיד עוסק בבשר – היש לך לב, היש לך נשמה? האין אתה חיה? אני מעניק לך את הדרך האמיתית בלי לבקש דבר בתמורה, אך אתה לא מנסה ללכת בה. האם אתה אחד מאלה שמאמינים באלוהים? אני מעניק לך את החיים האנושיים האמיתיים, אך אתה לא מנסה לחיות אותם. האם יש הבדל בינך לבין חזיר או כלב? חזירים לא מנסים לחיות את חיי האדם, הם לא מנסים להיטהר, והם לא מבינים מה הם החיים. מדי יום לאחר שהם אוכלים לשובעה, הם פשוט ישנים. אני נתתי לך את הדרך האמיתית, אך אתה לא קיבלת אותה: אתה חסר-כל. האם אתה מוכן להמשיך בחיים האלה, בחיים של חזיר? מה החשיבות בחייהם של אנשים כאלה? חייך נבזים ושפלים, אתה חי בקרב זוהמה ופריצות ואתה לא שואף לשום יעד – האין חייך הם החיים השפלים ביותר שיש? היש לך החוצפה להביט באלוהים? אם תמשיך לחוות בצורה זו, האין זה נכון שלא תשיג דבר? הדרך האמיתית ניתנה לך, אך מעשיך האישיים והתנהגותך הם אלה שיקבעו אם בסופו של דבר תוכל ללכת בה או לא.

קטע מתוך "חוויותיו של פטרוס: הידע שלו על ייסורים ומשפט" ב'הדבר מופיע בבשר'

עד כמה בדיוק אתה אוהב את אלוהים כיום? ועד כמה בדיוק אתה מודע לכל מה שאלוהים עשה בך? אלה הדברים שעליך ללמוד. כשאלוהים הגיע אל פני האדמה, כל מה שהוא עשה באדם וכל מה שהוא אפשר לאדם לראות נועדו לכך שהאדם יאהב אותו ויכיר אותו באמת. מבחינה מסוימת, העובדה שהאדם מסוגל לסבול למען אלוהים ושהוא הצליח להגיע עד הלום, נובעת מאהבתו של אלוהים, ומבחינה אחרת היא נובעת מהישועה של אלוהים. יתרה מזאת, היא נובעת מעבודת המשפט והייסורים שאלוהים ביצע באדם. אם אין לכם את המשפט, הייסורים והניסיונות של אלוהים, ואם אלוהים לא גרם לכם לסבול, הרי שלמען האמת, אינכם אוהבים את אלוהים באמת. ככל שעבודתו של אלוהים באדם רבה יותר, וככל שסבלו של האדם רב יותר, כך ברור יותר עד כמה עבודתו של אלוהים משמעותית, וכך לבו של האדם מסוגל יותר לאהוב את אלוהים באמת ובתמים. כיצד לומדים את האופן שבו יש לאהוב את אלוהים? ללא עינויים וזיכוך, ללא ניסיונות כאובים – ויתרה מזאת, אילו אלוהים היה נותן לאדם רק חסד, אהבה ורחמים – האם הייתם מסוגלים להגיע למצב שבו אתם אוהבים את אלוהים באמת ובתמים? מצד אחד, במהלך הניסיונות של אלוהים, האדם מתוודע לפגמים שלו ומבין שהוא חסר משמעות, בזוי ועלוב – שאין לו דבר ושהוא לא כלום. מצד שני, במהלך הניסיונות, אלוהים יוצר סביבות שונות למען האדם כדי שהאדם יהיה מסוגל יותר לחוות את החביבות של אלוהים. על אף שהכאב רב, ולעיתים בלתי נסבל – ואפילו מגיע לרמה של יגון משתק – לאחר שהאדם חווה אותו, הוא מבין עד כמה חביבה עבודתו של אלוהים בו, ורק על היסוד הזה נולדת באדם אהבה אמיתית לאלוהים. כיום, האדם רואה שעם החסד, האהבה והרחמים של אלוהים לבדם, האדם אינו מסוגל להכיר את עצמו באמת, ועל אחת כמה וכמה שהוא אינו מסוגל להכיר את מהותו שלו. רק באמצעות זיכוך ומשפט של אלוהים גם יחד, ובמהלך תהליך הזיכוך עצמו, האדם יכול להכיר את הפגמים שלו ולדעת שאין לו דבר. כך, אהבתו של האדם לאלוהים מושתתת על היסודות של הזיכוך והמשפט של אלוהים. אם אתם נהנים רק מחסדו של אלוהים, מחיי משפחה שלווים או מברכות חומריות, הרי שלא נפלתם בנחלתו של אלוהים, ואמונתכם באלוהים לא יכולה להיחשב למוצלחת. אלוהים כבר ביצע שלב אחד בעבודת החסד כבשר ודם, וכבר העניק לאדם ברכות חומריות, אך האדם אינו מסוגל להפוך למושלם באמצעות חסד, אהבה ורחמים בלבד. בחוויותיו של האדם, הוא פוגש בחלק מאהבתו של אלוהים, ורואה את האהבה והרחמים של אלוהים, אך לאחר שחווה זאת זמן מה, הוא מבין שחסדו של אלוהים, אהבתו ורחמיו אינם יכולים להפוך את האדם למושלם, ושהם אינם יכולים לגלות את הדברים המושחתים באדם, ואינם יכולים לפטור את האדם מטבעו המושחת או להפוך את אהבתו ואמונתו למושלמות. עבודת החסד של אלוהים הייתה העבודה של תקופה אחת, והאדם אינו יכול להסתמך על הנאה מחסדו של אלוהים על מנת להכיר את אלוהים.

קטע מתוך "רק על ידי ניסיונות כאובים תוכלו להכיר את חביבותו של אלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר'

רבים מחסידיו של אלוהים עסוקים רק בשאלות כיצד לזכות בברכות או להימנע מאסון. ברגע שמוזכרות העבודה והניהול של אלוהים, הם משתתקים ומאבדים כל עניין. הם מאמינים שידיעת התשובות לשאלות המשעממות האלה לא תוביל לצמיחה בחייהם ולא תביא להם כל תועלת, ועל כן אף שהם שמעו מסרים מסוימים באשר לניהולו של אלוהים, הם מתייחסים אליהם כלאחר יד. הם לא רואים בהם דבר מה יקר ערך שיש לקבל וקל וחומר שהם לא מקבלים אותם כחלק מחייהם. לבני אדם כאלה יש מטרה פשוטה אחת בהיותם חסידים של אלוהים, ומטרה זו היא לזכות בברכות. בני אדם כאלה אינם טורחים לשים לב לכל דבר אחר שאינו קשור ישירות למטרה זו. מבחינתם, האמונה באלוהים כדי לזכות בברכות היא היעד הלגיטימי ביותר ודווקא בכך נעוץ ערכה של אמונתם. הם לא מושפעים על ידי דברים שלא יכולים לסייע להם להשיג את המטרה הזו. זהו מצבם של מרבית בני האדם המאמינים כיום באלוהים. המטרה והמניע שלהם נראים לגיטימיים, מפני שבמקביל לאמונתם באלוהים, הם גם פועלים למען אלוהים, מקדישים את עצמם לאלוהים וממלאים את חובתם. הם מוותרים על נעוריהם, זונחים משפחה וקריירה ואפילו מעבירים שנים בהתעסקויות הרחק מביתם. למען יעדם הסופי, הם משנים את האינטרסים שלהם, משנים את השקפתם על החיים ואפילו משנים את הכיוון שהם מחפשים, אך הם לא יכולים לשנות את מטרת אמונתם באלוהים. הם מתרוצצים למען ניהול האידיאלים האישיים שלהם. ללא קשר לאורכה של הדרך וללא קשר לכמות הקשיים ומכשולים שהם נתקלים בהם בדרכם, הם דבקים במטרותיהם ונותרים עשויים לבלי חת מפני המוות. איזה כוח גורם להם להמשיך להקדיש כך את עצמם? האם זהו מצפונם? האם זהו אופיים הנהדר והאצילי? האם זוהי נחישותם להילחם בכוחות הרשע עד הסוף? האם זוהי אמונתם, שבה הם נושאים עדות על אלוהים מבלי לבקש כל תמורה? האם זוהי נאמנותם, שלשמה הם מוכנים לוותר על הכל כדי למלא את רצון האל? או שמא זוהי רוח מסירותם שבה הם מוותרים תמיד על דרישות אישיות ראוותניות? העובדה שבני אדם שמעולם לא הכירו את עבודת הניהול של אלוהים נותנים כל כך הרבה היא פשוט נס מופלא! לעת עתה, בואו לא נדון בשאלה כמה נתנו בני האדם האלה. לעומת זאת, התנהגותם ראויה מאוד לניתוחנו. פרט ליתרונות הקשורים להם הדוקות, האם ייתכן שיש כל סיבה אחרת לכך שבני האדם האלה, שלעולם לא מבינים את אלוהים, ייתנו לו כל כך הרבה? בכך אנחנו מגלים בעיה שלא זוהתה קודם לכן: הקשר בין האדם ואלוהים הוא קשר של אנוכיות עירומה. זהו קשר בין מעניק הברכות ומקבל הברכות. במילים פשוטות, זהו קשר הדומה לקשר בין עובד ומעביד. העובד עובד רק כדי לקבל את הגמול שהמעביד מעניק לו. בקשר כזה, אין חיבה אלא רק עסקה; אין אהבה הדדית, אלא רק צדקה וחסד; אין הבנה, אלא רק תרעומת מודחקת ותרמית. אין אינטימיות, אלא רק תהום שלא ניתן לגשר עליה. כשהדברים מגיעים למצב כזה, מי יכול לשנות מגמה שכזו מן הקצה אל הקצה? וכמה בני אדם מסוגלים להבין באמת עד כמה נואש הפך הקשר הזה? אני סבור שכשאנשים צוללים אל תוך השמחה שבזכייה בברכות, איש מהם לא מסוגל לדמיין עד כמה קשר כזה עם אלוהים הוא מביך ומכוער.

הדבר העצוב ביותר באמונה של האנושות באלוהים הוא שהאדם מקיים ניהול משל עצמו בתוך עבודתו של אלוהים ומזלזל בניהולו של אלוהים. הכישלון הגדול ביותר של האדם טמון באופן שבו, בד בבד עם שאיפתו להתמסר לאלוהים ולעבוד אותו, האדם בונה לעצמו את ייעודו האידיאלי תוך חישוב האופן שבו יוכל לזכות בברכה הגדולה ביותר ובייעוד הטוב ביותר. גם אם בני אדם מבינים עד כמה הם מעוררי רחמים, מלאי שנאה ועלובים, כמה מהם מוכנים לזנוח בקלות את האידיאלים והתקוות שלהם ולוותר עליהם? ומי מסוגל לעצור את עצמו מלכת ולהפסיק לחשוב רק על עצמו? אלוהים זקוק לאלה שישתפו איתו פעולה הדוקות כדי להשלים את הניהול שלו. נחוצים לו בני האדם שיקדישו את שכלם וגופם לעבודת הניהול שלו כדי להתמסר לו. הוא לא זקוק לבני אדם שיושיטו את ידם ויתחננו אליו בכל יום, ועל אחת כמה וכמה הוא לא זקוק לבני אדם הנותנים מעט ואז מצפים לקבל גמול עבור הטובה הזו. אלוהים מתעב את בני האדם התורמים תרומה קטנה ולאחר מכן נחים על זרי הדפנה. הוא שונא את בני האדם קרי הדם המתמרמרים על עבודת הניהול שלו ורק רוצים לדבר על העלייה לשמיים ועל זכייה בברכות. הוא מתעב אף יותר את בני האדם המנצלים את ההזדמנות שהעניקה להם העבודה שהוא עושה לשם ישועת האנושות. זאת מפני שלבני האדם האלה מעולם לא היה אכפת מה אלוהים מייחל להשיג ולרכוש באמצעות עבודת הניהול שלו. הם רק עסוקים בשאלה כיצד הם יכולים לנצל את ההזדמנות שהעניקה להם עבודתו של אלוהים כדי לזכות בברכות. הם אדישים כלפי לבו של אלוהים, משום שכל עיסוקם הוא בעתיד ובגורל האישי שלהם עצמם. בני האדם המתמרמרים על עבודת הניהול של אלוהים ושאין להם כל עניין ברצונו של אלוהים ובאופן שבו הוא מושיע את האנושות, עושים מה שמסב להם הנאה ללא כל קשר לעבודת הניהול של אלוהים. אלוהים לא זוכר את התנהגותם, לא מאשר אותה, וקל וחומר שהוא לא מביט עליה בעין יפה.

קטע מתוך "האדם יכול לזכות בישועה רק תחת ניהולו של אלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר'

במה עליך לעסוק עכשיו? הדברים שאתה צריך לעסוק בהם הם: האם אתה מסוגל לשאת עדות על עבודתו של אלוהים, האם אתה יכול להפוך לביטוי ולמימוש של אלוהים, והאם אתה כשיר לשימושו של אלוהים. כמה עבודה אלוהים עשה בך באמת? כמה דברים ראית? בכמה דברים נגעת? כמה דברים חווית וטעמת? בין אם אלוהים בחן אותך, טיפל בך או הטיל עליך משמעת, פעולותיו ועבודתו בוצעו עליך, אך כמאמין באלוהים וכאדם שמוכן להפוך למושלם בידי אלוהים, האם אתה מסוגל לשאת עדות על עבודתו של אלוהים על סמך החוויה המעשית שלך? האם אתה מסוגל להביא את דבר אלוהים לידי ביטוי באמצעות חוויה מעשית? האם אתה מסוגל לקיים את הזולת באמצעות החוויה המעשית שלך ולהקדיש את כל חייך כדי לשאת עדות על עבודתו של אלוהים? על מנת לשאת עדות על עבודתו של אלוהים, אתה חייב להסתמך החוויה שלך, על הידע שלך ועל המחיר ששילמת. רק כך תוכל לרצות את אלוהים. האם אתה בן אדם שנושא עדות על עבודתו של אלוהים? האם יש לך שאיפה כזו? אם אתה מסוגל לשאת עדות על שמו של אלוהים, ויתרה מזאת, על עבודתו, ואם אתה מסוגל להביא לידי ביטוי את הצלם שאלוהים דורש מאנשיו, פירוש הדבר שהנך עד למען אלוהים. כיצד נושאים עדות על אלוהים בפועל? הדבר נעשה על ידי שאיפה וכמיהה להבאת דבר אלוהים לידי ביטוי, ועל ידי נשיאת עדות במילותיך-שלך, ובכך לגרום לאנשים להכיר את עבודתו של אלוהים ולראות את מעשיו. אם באמת תשאף לכל זאת, אזי אלוהים יהפוך אותך למושלם. אם כל מה שאתה שואף אליו הוא שאלוהים יהפוך אותך למושלם ויברך אותך בסופו של דבר, אזי נקודת המבט של אמונתך באלוהים אינה טהורה. עליך לעסוק בשאלה כיצד תראה את מעשיו של אלוהים בחיים האמיתיים וכיצד תְרַצה את אלוהים כשהוא יגלה לך את רצונו, לשאוף להבין איך עליך לשאת עדות על מופלאותו וחוכמתו, ואיך תישא עדות אודות האופן שבו אלוהים מטיל עליך משמעת ומטפל בך. כל אלה דברים שעליך להרהר בהם כעת. אם אהבתך לאלוהים נועדה רק כדי לאפשר לך לחלוק את תהילתו של אלוהים לאחר שהוא יהפוך אותך למושלם, אזי אהבתך עדיין אינה הולמת ואינה יכולה לעמוד בדרישותיו של אלוהים. עליך להיות מסוגל לשאת עדות על עבודתו של אלוהים, לעמוד בדרישותיו ולחוות את העבודה שהוא עשה על בני האדם באופן מעשי. בין שמדובר בכאב, בבכי או בעצב, עליך לחוות הכול בפועל. דברים אלה נועדו להפוך אותך למושלם כאדם הנושא עדות למען אלוהים. מה בדיוק מכריח אותך עכשיו לסבול ולחפש שלמות? האם הסבל הנוכחי הוא באמת כדי לאהוב את אלוהים וכדי לשאת עדות למענו? האם אתה עושה זאת כדי לזכות בברכות עבור בשרך, למען סיכוייך העתידיים ולמען גורלך? כל הכוונות, המניעים והיעדים האישיים של עיסוקך חייבים לעבור תיקון ואסור שיהיו מכוונים על ידי הרצון שלך.

קטע מתוך "בני האדם שיהפכו למושלמים חייבים לעבור זיכוך" ב'הדבר מופיע בבשר'

קודם: 4. ההגינות הקדושה שמאמינים באלוהים צריכים להתאפיין בה

הבא: 6. משמעות הסבל וסוגהסבל שמאמינים באלוהים חייבים לשאת

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

הקדמה

למרות שבני אדם רבים מאמינים באלוהים, מעטים מבינים מהי משמעותה של אמונה באלוהים ומה עליהם לעשות כדי להיות כלבבו של אלוהים. זאת משום שעל אף...

הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש

תוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים של אלוהים מגיעה לקצה ושער המלכות נפתח לכל מי שחפץ בהופעתו של אלוהים. אחים ואחיות יקרים, למה אתם מחכים? במה...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה