פרק 7, היבטים אחרים של האמת שעליכם להבין באמונתכם באלוהים

דברי אלוהים רלוונטיים:

כיום, אין למרבית בני האדם את הידע הזה. הם סבורים שאין לסבל כל ערך, העולם מגנה אותם, חיי המשפחה שלהם בצרות, אלוהים לא אוהב אותם, והסיכויים העתידיים שלהם עגומים. הסבל של בני אדם מסוימים מגיע לקיצוניות והם מתחילים לחשוב על המוות. זו איננה אהבה אמיתית לאלוהים. בני אדם כאלה הם מוגי לב, אין להם יכולת התמדה, הם חלשים וחסרי אונים! אלוהים להוט לכך שהאדם יאהב אותו, אך ככל שהאדם אוהב אותו יותר, כך האדם סובל יותר, וככל שהאדם אוהב אותו, כך מתרבים ניסיונותיו של האדם. אם תאהבו את אלוהים, תחוו כל סוג של סבל, ואם לא תאהבו את אלוהים, אזי אולי הכול יתקדם על מי מנוחות עבורכם והכול יהיה שלו סביבכם. כשתאהבו את אלוהים, תרגישו שאתם מוקפים בדברים רבים שלא ניתן להתגבר עליהם, ומאחר ששיעור קומתכם נמוך מדי, תעברו זיכוך. יתרה מכך, לא תהיו מסוגלים לְרַצות את אלוהים, ותמיד תחושו שרצונו של אלוהים נשגב מדי ושהוא מעבר ליכולתו של האדם. משום כל זה, אתם תעברו זיכוך – משום שיש בכם חולשה רבה ומשום שחלק רב מכם לא מסוגל לְרַצות את אלוהים, תעברו זיכוך פנימי. אולם עליכם להבין בבירור שהטיהור מושג רק באמצעות זיכוך. לפיכך, במהלך אחרית הימים, אתם חייבים לשאת עדות על אלוהים. אין זה משנה עד כמה תסבלו, עליכם להמשיך לצעוד עד הסוף, ואפילו בנשמת אפכם האחרונה, עליכם להיות נאמנים לאלוהים ולהיות נתונים לחסדו של אלוהים. רק זו אהבה אמיתית לאלוהים, ורק זו עדות חזקה ומהדהדת.

קטע מתוך "רק על ידי ניסיונות כאובים תוכלו להכיר את חביבותו של אלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר'

אל תתייאש, אל תהיה חלש, ואני אבהיר לך את המצב. הדרך למלכות איננה כה חלקה. שום דבר איננו פשוט כל כך! אתם רוצים שהברכות יבואו אליכם בקלות, לא כן? כיום כולם יצטרכו להתמודד עם ניסיונות מרים. ללא ניסיונות כאלה, הלב האוהב שיש לכם כלפיי לא יתחזק, ולא תהיה לכם אהבה אמיתית כלפיי. אפילו אם ניסיונות אלה יהיו כרוכים רק בנסיבות פשוטות, כולם חייבים לעבור אותם. פשוט, מידת הקושי של הניסיונות האלה תשתנה מאדם לאדם. הניסיונות הן הברכות שלי, וכמה מכם באים בפניי לעיתים קרובות וכורעים ברך בפניי ומתחננים לקבל את ברכתי? ילדים מטופשים! תמיד נדמה לכם שכמה מלים מבשרות טובות נחשבות כברכה שלי, אך אינכם מבחינים שהמרירות היא אחת מהברכות שלי. מי שיחלוק את המרירות שלי, יחלוק ללא ספק גם את המתיקות שלי. זו ההבטחה שלי והברכה שלי עבורכם.

קטע מתוך "פרק 41" ב'אמירותיו של המשיח בראשית' בספר 'הדבר מופיע בבשר'

כשאלוהים עובד כדי לזכך את האדם, האדם סובל. ככל שזיכוכו של האדם רב יותר, כך אהבתו לאלוהים מתגברת וחלק רב יותר מעוצמתו של אלוהים נגלית בו. ובאופן הפוך, ככל שהאדם מקבל פחות זיכוך, כך אהבתו לאלוהים מעטה יותר, וכך פחות מעוצמתו של אלוהים נגלית בו. ככל שהזיכוך והכאב שלו רבים יותר וככל שהוא מיוסר יותר, כך תגבר אהבתו לאלוהים, כך תיעשה אמונתו באלוהים אמיתית יותר, וכך תעמיק הכרתו את אלוהים. במהלך התנסויותיך, אתה תראה בני אדם שסובלים מאוד בזיכוך שלהם, שעוברים טיפול ומשמעת קשים, ותראה שלאנשים אלה יש אהבה עמוקה לאלוהים והכרה מעמיקה וחודרת יותר של אלוהים. לבני האדם שלא חוו טיפול יש היכרות שטחית בלבד עם אלוהים, והם רק יכולים לומר: "אלוהים טוב כל כך, הוא מעניק חסד לבני האדם כדי שהם יוכלו ליהנות ממנו." אם בני האדם חוו טיפול ומשמעת, הם יהיו מסוגלים לבטא הכרה אמיתית של אלוהים. אם כן, ככל שעבודתו של אלוהים על האדם מופלאה יותר, כך ערכה וחשיבותה רבות יותר. ככל שהיא יותר בלתי חדירה בעיניך וככל שהיא חורגת יותר מתפיסותיך, כך עבודתו של אלוהים מסוגלת יותר לכבוש אותך, לזכות בך ולהפוך אותך למושלם. כה אדירה חשיבותה של עבודת האל! אלמלא אלוהים זיכך את האדם באופן זה ואלמלא הוא עבד לפי שיטה זו, אזי עבודתו הייתה חסרת השפעה וחסרת חשיבות. נאמר בעבר שאלוהים יבחר את הקבוצה הזו ויזכה בה, ויהפוך את בני האדם בה למושלמים באחרית הימים. לדבר זה יש חשיבות יוצאת דופן. ככל שהעבודה שהוא מבצע בקרבכם רבה יותר, כך אהבתכם לאלוהים עמוקה וטהורה יותר. ככל שהעבודה של אלוהים רבה יותר, כך האדם מסוגל יותר לתפוס מעט מחוכמתו של אלוהים, וכך האדם מכיר את אלוהים באופן מעמיק יותר.

קטע מתוך "בני האדם שיהפכו למושלמים חייבים לעבור זיכוך" ב'הדבר מופיע בבשר'

עליכם להתמודד עם קשיים למען האמת, עליכם למסור את עצמכם לאמת, עליכם לשאת בהשפלה למען האמת, ועליכם להתנסות בסבל רב יותר כדי להשיג יותר מהאמת. זה מה שעליכם לעשות. אסור לכם להשליך את האמת לטובת חיי משפחה שלווים, ואסור לכם לאבד את הכבוד והיושר של חייכם לטובת הנאה רגעית. עליכם לעסוק בחיפוש אחר כל מה שיפה וטוב ואחר דרך חיים בעלי משמעות רבה יותר. אם אתם מנהלים חיים וולגריים כאלה ולא עוסקים בחיפוש אחר שום מטרה, האין אתם מבזבזים את חייכם? מה תוכלו להשיג מחיים כאלה? עליכם לזנוח את כל ההנאות הגשמיות שלכם לטובת אמת אחת, במקום לזנוח את כל האמיתות לטובת מעט הנאה. אנשים כאלה הם חסרי כבוד ויושר – לקיומם אין כל משמעות!

קטע מתוך "חוויותיו של פטרוס: הידע שלו על ייסורים ומשפט" ב'הדבר מופיע בבשר'

כשאנחנו מקבלים את השיפוט של דברי האל, אסור לנו לחשוש מסבל, ואסור לנו לפחד מכאב. יתרה מכך, אל לנו לחשוש שדברי האל ינקבו את לבנו. עלינו לקרוא יותר מאמירותיו המתארות את האופן שבו הוא שופט אותנו ומטיל עלינו ייסורים, ואת האופן שבו הוא חושף את מהותנו המושחתת. עלינו לקרוא אותם ולהשוות את עצמנו אליהם. לא להשוות אחרים אליהם – עלינו להשוות את עצמנו אליהם. אנחנו ניחנים בכל אחת מהשחיתויות האלה, ללא יוצא מן הכלל. אנחנו יכולים למצוא בעצמנו כל אחת מהן. אם אינכם מאמינים בכך, בדקו זאת בחווייתכם. ...לפני שנעשה כל דבר אחר עלינו להבין שאנו חייבים לקבל כל מילה מהדברים שאמר אלוהים, בין אם אמירות אלו נעימות לאוזן ובין אם לאו, ובין אם הן גורמות לנו להרגשה מרירה או מתוקה. זו הגישה שצריכה להיות לנו ביחס לדברי האל. איזו מין גישה היא זו? האם היא גישה רצינית, גישה סבלנית, או גישה החובקת ייסורים? אני אומר לכם שהיא אינה אף אחת מאלו. באמונתנו, אנחנו חייבים לעמוד על כך שדברי האל הם האמת. מאחר שהם אכן האמת, עלינו לקבלם באופן רציונלי. בין אם נהיה מסוגלים להכיר או להודות בכך או לא, יחסנו הראשוני לדברי האל צריך להיות יחס של קבלה גמורה.

קטע מתוך "החשיבות והנתיב של חיפוש האמת" ב'תיעוד נאומיו של המשיח'

אהבת האל דורשת חיפוש של רצון האל בכל. היא דורשת מכם לגשש בעומק לבכם כשמשהו קורה לכם, בניסיון לתפוס את רצון האל, ולהבין מהו רצון האל בנוגע לעניין הזה, מה הוא רוצה שתשיגו וכיצד עליכם להיות מודעים לרצונו. לדוגמה: קורה משהו שמאלץ אתכם לחוות מצוקה. בשלב הזה, עליכם להבין את רצון האל ולהבין כיצד עליכם להיות מודעים לרצונו. אסור לכם לְרַצות את עצמכם. קודם כל, שימו את עצמכם בצד. אין דבר נתעב יותר מהבשר והדם. עליכם לשאוף לְרַצות את אלוהים ועליכם למלא את חובתכם. עם מחשבות כאלה בראשכם, אלוהים יעניק לכם נאורות מיוחדת בנוגע לעניין הזה וגם לבכם ימצא מנוח. כשקורה לכם משהו, בין שהוא גדול או קטן, עליכם לשים את עצמכם בצד ולהתייחס לרצונות הבשר והדם כאלוהים העלובים ביותר. ככל שתְּרַצו יותר את הבשר והדם, כך הם ירשו לעצמם יותר – אם תְּרַצו אותם הפעם, בפעם הבאה הם יבקשו עוד, וככל שהמצב הזה יימשך, כך בני האדם יאהבו יותר את הבשר והדם. לבשר והדם יש תמיד רצונות ראוותניים, הם תמיד דורשים שתְּרַצו אותם ותשביעו את רצונם בלבכם, בין שבמזון שאתם אוכלים, בבגדים שאתם לובשים, בזעם מתפרץ, בכניעה לחולשותיכם ולעצלותכם... ככל שאתם מְרַצים יותר את הבשר והדם, כך יגדלו רצונותיהם וכך הם יתהוללו יותר, עד למצב שבו הבשר והדם האנושיים מפתחים תפיסות עמוקות עוד יותר וממרים את פיו של אלוהים, מרוממים את עצמם ומטילים ספק בעבודתו של אלוהים. ...לכן עליכם להתמרד בבשר, ולא להיכנע לו: "בעלי (רעייתי), ילדיי, עתידי, נישואיי, משפחתי – אף אחד מהם לא חשובים! רק אלוהים נמצא בלבי ועליי לעשות הכל לְרַצות את אלוהים ולא לְרַצות את הבשר והדם". עליכם להגיע למסקנה זו. אם תמיד תחזיקו במחשבה הזו בדעתכם, כשתנהיגו את האמת ותשימו את עצמכם בצד, תוכלו לעשות זאת ואף בקלות.

קטע מתוך "רק אהבת האל היא אמונת אמת באלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר'

השאלות אם תוכלו לזכות בחיים בפני אלוהים ומה תהיה אחריתכם תלויות במרד שלכם בבשר. אלוהים הושיע אתכם ובחר בכם והועיד אתכם, אך אם אתם לא מוכנים לְרַצות אותו כיום, לא מוכנים להנהיג את האמת; לא מוכנים למרוד בבשר בלב האוהב את אלוהים באמת, הרי שבסופו של דבר תהרסו את עצמכם ותסבלו כאב עז. אם תמיד תיכנעו לבשר והדם, עם הזמן השטן יבלע אתכם ויותיר אתכם ללא חיים וללא מגע עם רוח האל, עד שיבוא יום שבו תהיו מלאים בחושך. כשתחיו בחושך, כבר תהיו שבויים בידי השטן, אלוהים כבר לא יהיה בליבכם, ובשלב הזה תתכחשו לקיומו של אלוהים ותיטשו אותו. על כן, אם בני האדם רוצים לאהוב את אלוהים, עליהם לשלם את המחיר בכאב ולסבול מצוקה. אין צורך בלהט ומצוקה חיצוניים, בקריאה נוספת ובהתרוצצות נוספת. במקום זאת, עליהם לשים בצד את הדברים שבתוכם: את המחשבות הראוותניות והאינטרסים האישיים ואת שיקוליהם, תפיסותיהם ומניעיהם. זה רצון האל.

קטע מתוך "רק אהבת האל היא אמונת אמת באלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר'

אלוהים דורש מבני האדם להנהיג את האמת בראש ובראשונה כדי לטפל בדברים שבקרבם, עם המחשבות והתפיסות שאינם כלבבו של אלוהים. רוח הקודש נוגעת בבני האדם בלבבותיהם, מאירה אותם והופכת אותם לנאורים. כך שמאחורי כל דבר שקורה ניטש קרב: בכל פעם שבני אדם מנהיגים את האמת או מנהיגים את אהבת האל, ניטש קרב גדול. אף אם נדמה שבשרם ודמם כשורה, למעשה ניטש בעומק לבם קרב של חיים ומוות, ורק לאחר הקרב הקשה הזה ולאחר חשבון נפש רב, ניתן יהיה להכריע מי ניצח ומי הובס. אי-אפשר לדעת אם לצחוק או לבכות. משום שרבים מהמניעים הפנימיים של בני האדם הם שגויים, או משום שחלקים ניכרים מעבודתו של אלוהים סותרים את תפיסותיהם, כשבני אדם מנהיגים את האמת, ניטש קרב גדול מאחורי הקלעים. משהנהיגו בני אדם את האמת הזו, מאחורי הקלעים, הם הזילו אינספור דמעות של עצב עד שהחליטו בסופו של דבר לְרַצות את אלוהים. הקרב הזה הוא הסיבה לכך שבני אדם סובלים ייסורים וזיכוך – הוא הייסורים האמיתיים. כשהקרב ניטש בכם, אם תוכלו להתייצב לצד אלוהים, משמע שתוכל לְרַצות את אלוהים. במהלך הנהגת האמת, לא מן הנמנע שהאדם יסבול בתוך-תוכו. אם כל הדברים בקרבם של בני האדם היו נכונים כשהם מנהיגים את האמת, אלוהים לא היה צריך להפוך אותם למושלמים, לא היה קרב והם לא היו סובלים. הסיבה שבני אדם צריכים ללמוד את הלקח של ההתמרדות בבשר באופן מעמיק יותר היא ששיש דברים רבים בקרבם שלא מתאימים לשימושו של אלוהים, ושיש בקרבם הרבה מטבעו המרדני של הבשר והדם. זה מה שאלוהים מכנה ייסורים וזה מה שאלוהים דורש שהאדם יעבור יחד איתו.

קטע מתוך "רק אהבת האל היא אמונת אמת באלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר'

כשבני האדם מאמינים באלוהים, הם שואפים להשיג ברכות לעתיד – זו המטרה באמונתם. הכוונה והתקווה הזאת קיימות אצל כל בני האדם, אך את השחיתות שבאופיים יש לפתור באמצעות ניסיונות. כל היבט שבו אינכם עוברים טיהור הוא היבט שעליכם לזכך – זה ההסדר של אלוהים. אלוהים יוצר סביבה עבורכם ובכך הוא מכריח אתכם להזדכך, כדי שתכירו את השחיתות שלכם. בסופו של דבר תגיעו לנקודה שבה תעדיפו למות ולוותר על המזימות והרצונות שלכם ולהישמע לריבונותו ולהסדריו של אלוהים. לכן אם בני אדם לא עברו מספר שנים של זיכוך, ואם הם לא חוו מידה מסוימת של סבל, הם לא יוכלו להיחלץ מכבלי השחיתות של הבשר והדם במחשבתם ובלבם. בכל היבט שבו אתם עדיין כפופים לכבלי השטן, ובכל היבט שבו עדיין יש לכם רצונות ודרישות משלכם – אלו ההיבטים שבהם עליכם לסבול. רק מתוך הסבל ניתן ללמוד לקחים, כלומר לזכות באמת ולהבין את רצונו של אלוהים. למעשה, אמיתות רבות מובנות מתוך חוויית ניסיונות כואבים. איש לא יכול לתפוס את רצונו של אלוהים, לזהות את כול-יכולתו וחוכמתו או להבין עד תום את טבעו הצודק של אלוהים בסביבה נוחה או בנסיבות טובות. זה יהיה בלתי אפשרי!

קטע מתוך "כיצד להשביע את רצונו של אלוהים בעודך נתון בניסיונות" ב'תיעוד נאומיו של המשיח'

אלוהים עובד בכל אדם ואדם, ובלי קשר לשיטה שהוא נוקט, לסוג בני האדם, לדברים, לעניינים שמשמשים אותו לשירותו ולנימת דבריו, יש לו רק מטרה אחת: להושיע אתכם. הושעתכם פירושה לחולל בכם שינוי. לפני שהוא יושיע אתכם, עליו לגרום לכם להשתנות. אם כן, איך ייתכן שלא תסבלו קצת? תהיו חייבים לסבול. הסבל הזה יכול להיות כרוך בדברים רבים. לפעמים אלוהים מרומם את בני האדם, העניינים והדברים בסביבתכם כדי לאפשר לכם להכיר את עצמכם, ולפעמים הוא מטפל בכם ישירות, גוזם אתכם וחושף אתכם בעצמו. בדיוק כמו חולה על שולחן הניתוחים, עליכם לסבול כאב מסוים כדי לזכות בתוצאה טובה. אם בכל פעם שאלוהים גוזם אתכם ומטפל בכם, ובכל פעם שהוא מרומם בני אדם, עניינים ודברים, הדבר מעורר את רגשותיכם וגורם לכם לחיזוק, הרי שזה תקין, יהיה לכם שיעור קומה ותיווכחו במציאות האמת. אם בכל פעם שאתם עוברים גיזום וטיפול ובכל פעם שאלוהים מרומם את הסביבה שלכם, אתם לא מרגישים שום כאב או אי-נוחות, אם אינכם מרגישים דבר כלל, ואם אינכם מתייצבים בפני אלוהים כדי לחפש את רצונו, ואינכם מתפללים או מחפשים את האמת, הרי שאתם באמת מאוד קהי-חושים! אם אדם הוא יותר מדי קהה-חושים, ותמיד נעדר מודעות רוחנית, לא תהיה לאלוהים שום דרך לעבוד בו. הוא יאמר, "האדם הזה יותר מדי קהה-חושים, והשחיתות בו עמוקה מדי. עשיתי לו כל כך הרבה דברים, והשקעתי בו כל כך הרבה מאמץ, אך עדיין איני יכול לקרוא ללבו, ואיני יכול לעורר את רוחו. זה מצב בעייתי. קשה לי לעבוד איתו." אם אלוהים מסדיר לכם סביבות, בני אדם, דברים ואובייקטים מסוימים, אם הוא גוזם ומטפל בכם ואם אתם לומדים לקח מכך, אם למדתם להתייצב בפני אלוהים ולחפש את האמת, ואם, מבלי דעת, אתם זוכים בנאורות ובהארה ומשיגים את האמת, אם חוויתם שינוי בסביבות האלה, קצרתם את הפירות והתקדמתם, אם אתם מתחילים לתפוס במידה מעטה את רצון האל, ואתם מפסיקים להתלונן – הרי שכל אלה מעידים שעמדתם איתן במהלך הניסיונות של הסיבות האלה, ועמדתם במבחן. מכיוון שכך, אתם תצלחו את החוויה הקשה הזו.

קטע מתוך "כדי להשיג את האמת, עליכם ללמוד מבני האדם, מהאירועים ומהדברים שסביבכם" ב'תיעוד נאומיו של המשיח'

קודם: 5. אמונה באלוהים לא צריכה להיות רק למען חיפוש שלווה וברכות

הבא: 7. מאמינים באלוהים צריכים להתכונן ליעדם עם מספיק מעשים טובים

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

הקדמה

למרות שבני אדם רבים מאמינים באלוהים, מעטים מבינים מהי משמעותה של אמונה באלוהים ומה עליהם לעשות כדי להיות כלבבו של אלוהים. זאת משום שעל אף...

הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש

תוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים של אלוהים מגיעה לקצה ושער המלכות נפתח לכל מי שחפץ בהופעתו של אלוהים. אחים ואחיות יקרים, למה אתם מחכים? במה...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה