אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

הדבר מופיע בבשר

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

רוחב הדף

0 תוצאת(תוצאות) חיפוש

לא נמצאו תוצאות

בנוגע לשימושו של אלוהים באדם

איש אינו מסוגל לחיות באופן עצמאי מלבד בני האדם שמקבלים הכוונה והדרכה מיוחדות מרוח הקודש, מכיוון שעבורם נדרשות הכהונה והרעייה שמקבלים בני האדם שאלוהים משתמש בהם. לפיכך, בכל עידן, אלוהים מרומם בני אדם אחרים, אשר ממהרים ומתרוצצים לרעות את הכנסיות למען עבודתו של אלוהים. פירוש הדבר הוא שעבודתו של אלוהים חייבת להתבצע באמצעות אותם בני אדם שנושאים חן בעיניו ושמהם הוא מרוצה. על מנת לעבוד, רוח הקודש חייבת להשתמש לצורך עבודתה באותו חלק בתוכם שראוי לשימוש, ואלוהים מכשיר אותם לשימוש על ידי כך שרוח הקודש הופכת אותם למושלמים. מאחר שיכולת ההבנה של האדם לקויה מדי, אותם אנשים שאלוהים משתמש בהם צריכים לרעות אותו. כך בדיוק היה כאשר אלוהים השתמש במשה, שבו הוא מצא הרבה דברים ראויים לשימוש באותה עת, ואשר בהם הוא השתמש כדי לעשות את עבודתו של אלוהים במהלך השלב ההוא. בשלב הנוכחי, אלוהים משתמש באדם וגם מנצל את אותו חלק באדם שרוח הקודש יכולה להשתמש בו לעבודתה, ורוח הקודש מכוונת את האדם, ובו-בזמן גם הופכת למושלמת את השארית שלו, שאינה ראויה לשימוש.

מטרת העבודה שמבצע האדם שאלוהים משתמש בו היא לשתף פעולה עם העבודה של המשיח או של רוח הקודש. אלוהים מרומם את האדם הזה מקרב כל בני האדם, הוא נועד להוביל את כל אנשיו הנבחרים של האל, ואלוהים מרומם אותו גם כדי לעשות את עבודת שיתוף הפעולה האנושי. באמצעות אדם כזה, שמסוגל לעשות את שיתוף הפעולה האנושי, ניתן להשיג דרישות רבות יותר מאלה שאלוהים מציב בפני האדם וחלק גדול יותר מהעבודה שרוח הקודש חייבת לעשות בקרב בני האדם. אפשר לנסח זאת גם אחרת: כוונתו של אלוהים כאשר הוא משתמש באדם זה היא שכל חסידי האל ייטיבו להבין את רצונו של אלוהים, ושהם יוכלו לעמוד בדרישות רבות יותר שאלוהים מציב בפניהם. מאחר שבני האדם אינם מסוגלים להבין ישירות את דברי האל או את רצונו, אלוהים רומם אדם שמשמש אותו לביצוע עבודה כזו. ניתן לתאר את האדם הזה שמשמש את אלוהים גם כמדיום, שדרכו אלוהים מנחה את בני האדם, וכ"מתרגם", שמתקשר בין אלוהים לבין בני האדם. לפיכך, אדם כזה שונה מכל בני האדם שעובדים בביתו של אלוהים או מהשליחים שלו. כמוהם, אפשר לומר שהוא משרת את אלוהים, אך מהות עבודתו והרקע לשימוש שאלוהים עושה בו שונים מאוד מאלה של עובדים ושליחים אחרים. אלוהים מרומם את האדם שהוא משתמש בו מבחינת מהות העבודה של אותו אדם והרקע של השימוש בו, ואלוהים מכין אותו לעבודת האל, ואדם זה משתף פעולה בעבודה של אלוהים עצמו. איש לא יוכל אי פעם לעשות עבודה זו במקומו – זהו שיתוף פעולה אנושי חיוני, לצד העבודה האלוהית. לעומת זאת, העבודה שמבצעים עובדים או שליחים אחרים היא רק ההעברה והיישום של ההיבטים הרבים של ההסדרים עבור הכנסיות במהלך כל תקופה, או שזו עבודה של אספקת חיים פשוטה כלשהי לשם קיומם של חיי הכנסייה. אלוהים אינו ממנה את העובדים והשליחים האלה, ועל אחת כמה וכמה שלא ניתן לכנותם ככאלה שרוח הקודש משתמשת בהם. הם נבחרים מקרב הכנסיות, ולאחר שהם הוכשרו וטופחו במשך פרק זמן מסוים, הכשירים נשמרים, ואילו הבלתי כשירים מוחזרים למקום מוצאם. מאחר שאנשים אלה נבחרים מקרב הכנסיות, מקצתם חושפים את פרצופם האמיתי לאחר שהם הופכים למנהיגים, ומקצתם אף עושים מעשים רעים רבים ומסולקים בסופו של דבר. לעומת זאת, האדם שאלוהים משתמש בו הוא אדם שאלוהים הכין אותו ואשר ניחן באיכות מסוימת ובאנושיות. רוח הקודש הכינה אותו והפכה אותו למושלם מראש, והיא מובילה אותו לחלוטין, מכוונת אותו ופוקדת עליו, בייחוד בכל הנוגע לעבודתו. כתוצאה מכך, אין כל סטייה בנתיב של הובלת אנשיו הנבחרים של האל, מכיוון שאין ספק שאלוהים נושא באחריות על עבודתו שלו, ואלוהים עושה את עבודתו שלו בכל עת.

קודם:אודות כל אחד שמבצע את תפקידו

הבא:כשאתם מבינים את האמת, עליכם להנהיג אותה

פוסט בנושא דומה

 • בנוגע להשקטת לבכם בפני אלוהים

  אין שלב חיוני להיווכחות בדברי האל יותר מהשקטת לבכם בפני אלוהים. זה לקח שכל בני האדם בהווה חייבים להיווכח בו בדחיפות. דרכי ההיווכחות על מנת להשקיט את ל…

 • פרק 33

  למען האמת, על פי מה שאלוהים עשה בבני האדם ונתן להם, וכן על פי מה שבני האדם ניחנים בו, אפשר לומר שדרישותיו מבני האדם אינן מוגזמות ושהוא לא מפריז בדרישו…

 • אלוהים הוא אדון הבריאה כולה

  שלב אחד בעבודת שני העידנים הקודמים התבצע בארץ ישראל, ושלב אחד התבצע בארץ יהודה. באופן כללי, אף אחד משלבי העבודה האלה לא היה מחוץ לעם ישראל, וכל אחד מה…

 • פשעים יובילו את האדם לגיהינום

  הזהרתי אתכם פעמים רבות והענקתי לכם אמיתות רבות כדי לכבוש אתכם. כעת, אתם מרגישים מועשרים הרבה יותר מכפי שהרגשתם בעבר, מבינים עקרונות רבים בנוגע להתנהלו…