כשאתם מבינים את האמת, עליכם להנהיג אותה

עבודתו ודברו של אלוהים נועדו לגרום לשינוי בטבע שלכם. מטרתו אינה רק לגרום לכם להבין או להכיר את עבודתו ודברו. אין די בכך. כבני אדם בעלי יכולת הבנה, אתם לא אמורים להתקשות להבין את דבר האל, משום שרוב דברי האל נכתבו בשפה אנושית קלה למדי להבנה. למשל, אתם יכולים ללמוד, ללא קושי, מה אלוהים רוצה שתבינו ותנהיגו. זה דבר שאדם רגיל בעל יכולת הבנה אמור להיות מסוגל לעשות. בפרט, הדברים שאלוהים אומר בשלב הנוכחי הם ברורים ושקופים במיוחד, ואלוהים מציין דברים רבים שבני האדם לא חשבו עליהם ואת התנאים השונים של האדם. דבריו כוללים וברורים כאור הירח המלא. לכן בני האדם מבינים כעת עניינים רבים. מה שחסר להם עדיין הוא הנהגת דבר האל. בני האדם חייבים לחוות את כל היבטי האמת בפירוט, ולחקור ולחפש אותה בפרוטרוט ולא רק לחכות לקבל את מה שניתן להם. אחרת, הם יהפכו לטפילים. הם מכירים את דבר האל, אך הם לא מנהיגים אותו. בני אדם כאלה לא אוהבים את האמת, והם יסולקו בסופו של דבר. להיות כמו פטרוס של שנות התשעים פירושו שכל אחד מכם צריך להנהיג את דבר האל, להיווכח באמת בחוויותיו ולזכות בנאורות רבה יותר ואדירה יותר בשיתוף הפעולה שלו עם אלוהים. הדבר יביא לתמיכה גדולה אף יותר בחייכם. אם קראתם רבות בדבר האל, אך אתם מבינים רק את המשמעות של הטקסט, ואין לכם ידע ממקור ראשון על דבר האל מחווייתכם המעשית, לא תכירו את דבר האל. עבורכם, דבר האל הוא לא חיים אלא רק אותיות חסרות רוח חיים. אם אתם חיים רק בציות לאותיות חסרות רוח חיים, אתם לא יכולים לתפוס את מהותו של דבר האל, ולא תוכלו להבין את רצונו. רק כשתחוו את דברו בחווייתכם בפועל, תיפתח בפניכם המשמעות הרוחנית של דבר האל. רק באמצעות חוויה, אתם יכולים לתפוס את המשמעות הרוחנית של אמיתות רבות, ולפתור את התעלומות של דבר האל. אם לא תנהיגו את דבר האל, גם אם הוא יהיה ברור מאוד, הדבר היחיד שתיאחזו בו יהיה אותיות ודוקטרינות ריקות מתוכן, שיהפכו עבורכם לתקנות דתיות.האם לא כך נהגו הפרושים? אם תנהיגו את דבר האל ותחוו אותו, הוא יהפוך למעשי עבורכם. אם לא תשאפו להנהיג אותו, דבר האל יהפוך לאגדה על הרקיע השלישי ותו לא. למעשה, תהליך האמונה באלוהים הוא התהליך שבו אתם חווים את דברו וכן נופלים בנחלתו. אנסח זאת ביתר בהירות: אמונה באלוהים היא הכרה והבנה של דבר האל, חוויית דברו והבאתו לידי ביטוי. זו המציאות של אמונתכם באלוהים. אם אתם מאמינים באלוהים ומייחלים לחיי נצח, מבלי לשאוף להנהיג את דבר האל כדבר שנמצא בקרבכם, אתם טיפשים. אתם כאילו הולכים לסעודה אך רק מתבוננים במאכלים ומשננים אותם, מבלי לטעום מהם באמת. האם לא תחשבו אז לשוטים?

האמת שהאדם צריך להחזיק בה מצויה בדבר האל, וזו אמת שיכולה להועיל ולסייע לאנושות יותר מכל. זו התרופה וההזנה שגופכם זקוק להן, זו עזרה לאדם להשיב לעצמו את האנושיות הרגילה שלו, זו אמת שהאדם צריך להצטייד בה. ככל שתנהיגו את דבר האל, כך חייכם יפרחו במהירות רבה יותר, וכך תתבהר לכם האמת. ככל ששיעור קומתכם יגדל, כך תראו דברים ששייכים לעולם הרוחני בבהירות רבה יותר, ותהיה לכם עוצמה רבה יותר להביס את השטן. דברים רבים מהאמת שאתם לא מבינים כעת יתבהרו לכם כשתנהיגו את דבר האל. רוב בני האדם מסתפקים בהבנת הטקסט של דבר האל בלבד, והם מתמקדים בהצטיידות בדוקטרינות מבלי להעמיק את חווייתם בהנהגת דבר האל. האין זו דרכם של הפרושים? אם כן, איך יכול הביטוי "דבר האל הוא חיים" להיות אמיתי עבורם? רק כשהאדם מנהיג את דבר האל, חייו יכולים לפרוח באמת. הם לא יכולים לצמוח רק מהקריאה של דבר האל. אם אתם מאמינים שהבנה של דבר האל היא כל מה שצריך כדי להיות בחיים ובעל שיעור קומה, הרי שהבנתכם מעוותת. ההבנה האמיתית של דבר האל מגיעה כשמנהיגים את האמת, ועליכם להבין ש"את האמת ניתן להבין רק על-ידי הנהגתה". כיום, לאחר שקראתם את דבר האל, אתם בסך הכל יכולים לומר שאתם מכירים את דבר האל, אבל אתם לא יכולים לומר שאתם מבינים אותו. יש שאומרים שהדרך היחידה להנהיג את האמת היא קודם להבין אותה, אך זה נכון רק למחצה ובוודאי לא מדויק לגמרי. לפני שאתם מכירים את האמת, עדיין לא חוויתם את האמת. ההרגשה שאתם מבינים משהו שאתם שומעים בדרשה אינה הבנה אמיתית, אלא רק קבלת המשמעות המילולית של האמת. היא אינה זהה להבנת המשמעות האמיתית הטמונה בה. העובדה שאתם מכירים את האמת באופן שטחי לא אומרת שאתם באמת מבינים או מכירים אותה. המשמעות האמיתית של האמת נובעת מחוויית האמת. לפיכך, רק לאחר שתחוו את האמת, תוכלו להבין אותה, ורק אז תוכלו לתפוס את החלקים הנסתרים שלה. העמקת חווייתכם את האמת היא הדרך היחידה לתפוס את ההקשרים של האמת ולהבין את מהותה. לפיכך, אתם יכולים ללכת לכל מקום עם האמת, אך אם אין אמת בתוככם, אל תחשבו לנסות לשכנע אפילו את משפחתכם, קל וחומר אנשים דתיים. ללא האמת, אתם כמו פתיתי שלג נידפים ברוח, אך עם האמת, אתם יכולים להיות שמחים וחופשיים ואיש לא יכול להתקיף אתכם. גם אם תאוריה היא חזקה מאוד, היא לא יכולה להתגבר על האמת. עם האמת, ניתן להניע את העולם עצמו, ולהזיז והרים וימים ואילו בהיעדר האמת גם חומות העיר החזקות מאוכלות על-ידי תולעים. זו עובדה ברורה.

בשלב הנוכחי, חשוב מכול להכיר קודם כל את האמת, ואז להנהיג אותה ולהצטייד במשמעותה האמיתית של האמת. זה צריך להיות היעד שלכם. במקום לבקש שאחרים ישמעו לדבריכם, הביאו אותם לחקות את מעשיכם. רק כך אפשר למצוא משהו בעל משמעות. יהיו אשר יהיו הדברים עמם תתמודדו והאנשים אותם תפגשו, אתם יכולים לעמוד איתן כל עוד אתם אוחזים באמת. דבר האל הוא מה שמביא לאדם חיים, לא מוות. אם אתם לא מתעוררים לחיים לאחר קריאת דבר האל, אלא שאתם עדיין מתים, משהו בכם אינו כשורה. אם אחרי זמן מה, לאחר שקראתם רבות בדבר האל ושמעתם דרשות מעשיות רבות, אתם עדיין מצויים במצב של מוות, זו הוכחה לכך שאתם לא מעריכים את האמת, ושאתם לא עוסקים בחיפוש אחר האמת. אילו באמת שאפתם לזכות באלוהים, לא הייתם מתמקדים בהצטיידות בדוקטרינות נעלות ולא הייתם משתמשים בהן כדי ללמד את הזולת, אלא הייתם מתמקדים בחוויית דבר האל ובהנהגת האמת. זה מה שעליכם להיווכח בו כעת, הלא כן?

הזמן שבו אלוהים יכול לעשות את עבודתו באדם מוגבל, אז איזה סוף יכול להיות לכם אם לא תשתפו איתו פעולה? מדוע אלוהים תמיד רוצה שתנהיגו את דברו לאחר שתבינו אותו? הסיבה לכך היא שאלוהים גילה לכם את דבריו, והשלב הבא שלכם יהיה להנהיג אותם. כשתנהיגו את דבריו, אלוהים יבצע את עבודתו, יהפוך אתכם לנאורים ויכוון אתכם. כך יש לעשות. דבר האל נועד לאפשר לאדם לפרוח בחייו ושום חלק ממנו לא יכול לגרום לסטיות או לגישה פאסיבית. אתם אומרים שקראתם את דבר האל ושנהגתם אותו, אך שעדיין לא קיבלתם שום עבודה מרוח הקודש – דבריכם יכולים לשטות רק בילד. בני אדם אחרים לא יכולים אולי לדעת אם הכוונות שלכם נכונות, אך האם אתם חושבים שאלוהים לא ידע זאת? מדוע אחרים מנהיגים את דבר האל ומקבלים את הנאורות של רוח הקודש, אך אתם מנהיגים את דברו ולא מקבלים את הנאורות של רוח הקודש? האם אלוהים רגשן? אם כוונותיכם באמת נכונות, ואם אתם משתפים פעולה, רוח האל תשכון בכם. בני אדם מסוימים תמיד רוצים שהזרקור יאיר עליהם, אך מדוע אלוהים לא מאפשר להם לעלות ולהוביל את הכנסייה? בני אדם מסוימים פשוט ממלאים את תפקידם, ומבלי להבין זאת, הם זוכים באישורו של אלוהים. איך זה ייתכן? אלוהים בוחן את לב לבו של האדם, ובני אדם שעוסקים בחיפוש אחר האמת חייבים לעשות זאת בכוונות נכונות. בני אדם שאין להם כוונות נכונות לא יכולים לעמוד איתן. בלב לבה, מטרתכם היא לאפשר לדבר האל להשפיע עליכם. במילים אחרות, עליכם להבין באמת את דבר האל בהנהגתכם אותו. יכול להיות שיכולתכם לתפוס את דבר האל לקויה, אך כשאתם מנהיגים את דבר האל, הוא יכול לפצות על הליקוי הזה, כך שלא רק שעליכם לדעת אמיתות רבות, אלא שעליכם גם להנהיג אותן. זה העניין החשוב ביותר שאסור להתעלם ממנו. ישוע עבר השפלות רבות וסבל רב בשלושים ושלוש השנים וחצי של חייו. הוא סבל כל כך פשוט משום שהוא הנהיג את האמת, ביצע את רצון האל בכל דבר והתחשב רק ברצון האל. זה היה סבל שהוא לא היה עובר אילו הוא רק היה יודע את האמת אך לא היה מנהיג אותה. אילו ישוע היה הולך בדרכי היהודים והפרושים, הוא לא היה סובל. אתם יכולים ללמוד ממעשיו של ישוע שהיעילות של עבודתו של אלוהים על האדם נובעת משיתוף הפעולה של האדם. זה דבר שחובה עליכם להכיר בו. האם ישוע היה סובל כפי שהוא סבל על הצלב אלמלא הנהיג את האמת? האם הוא היה נושא תפילה כה מיוסרת אלמלא הוא נהג לפי רצון האל? לפיכך, עליכם לסבול כדי להנהיג את האמת. זה סוג הסבל שבני אדם צריכים לעבור.

קודם: בנוגע לשימושו של אלוהים באדם

הבא: הזוכה בישועה הוא זה שמוכן להנהיג את האמת

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

אלוהים עצמו, הייחודי ג'

סמכותו של אלוהים (ב')היום, נמשיך בשיתוף שלנו בנושא "אלוהים עצמו, הייחודי". היו לנו כבר שני שיתופים בנושא זה, הראשון עסק בסמכותו של אלוהים...

פרק 19

חובה על האנושות להשתמש בדבריי כתשתית להישרדותה. האדם חייב לבסס את חלקו האישי בכל חלק מדבריי – אחרת האדם יביא לאובדנו וימיט על עצמו קלון....

פרק 12

כשהברק יוצא ממזרח – וזה גם בדיוק הרגע שבו אני מתחיל לדבר – ברגע שהברק יוצא, הרקיע כולו מואר, וחל שינוי בכל הכוכבים. נדמה שהאנושות כולה...

עבודה והיווכחות (4)

אילו האדם היה באמת יכול להיווכח בהתאם לעבודתה של רוח הקודש, חייו היו צומחים במהירות כמו צמח הבמבוק לאחר גשם אביבי. על פי שיעור קומתם הנוכחי...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה