פרק 88

בני האדם פשוט אינם יכולים להעלות על דעתם עד כמה צעדיי הואצו: זהו פלא שהתרחש והאדם אינו יכול לתפוס זאת. מאז בריאת העולם, צעדי נמשכים, ועבודתי מעולם לא נעצרה. התבל כולה משתנה מיום ליום, וגם בני האדם משתנים ללא-הרף. כל זה חלק מעבודתי, הכול חלק מתוכניתי, ויתרה מזאת, כל זה חלק מהניהול שלי, ושום בן אנוש אינו יודע את הדברים האלה או מבין אותם. רק כשאני עצמי מספר לכם, רק כשאני מתקשר איתכם פנים אל פנים, אתם יודעים קמצוץ מכך. אחרת, לאף אחד אין שמץ של מושג מהו המתווה לתוכנית הניהול שלי. כזה הוא כוחי העצום, ויותר מכך, כאלה הם מעשיי המופלאים. אלה דברים שאיש אינו יכול לשנותם. לפיכך, מה שאני אומר כיום מתממש, ודבר זה פשוט בלתי ניתן לשינוי. אין בתפיסות האנושיות אפילו שמץ של ידע אודותיי – הן כולן רק פטפוטים חסרי פשר! אל תחשבו שקיבלתם מספיק או שאתם מרוצים! אני אומֵר זאת לכם: עוד דרך ארוכה בפניכם! אתם יודעים רק מעט מתוכנית הניהול הכוללת שלי, ולכן אתם חייבים להקשיב לי ולעשות כדבריי. פעלו בהתאם לרצוני בכל דבר, ואין ספק שתזכו בברכותיי. מי שמאמין יכול לקבל, ואילו מי שלא מאמין, יתגשם בו ה"לא כלום" שהוא דמיין. זה הצדק שלי, ויתרה מזאת, אלה המלכותיות, חרון האף והייסורים שלי – לא אאפשר לאיש להתחמק אפילו עם מחשבה אחת או מעשה אחד.

למשמע דבריי, רוב בני האדם פוחדים ורועדים, ופניהם נקמטים בדאגה. האם באמת עשיתי לכם עוול? האם ייתכן שאינכם נמנים על ילדיו של התנין הגדול האדום כאש? אתם אפילו מעמידים פנים שאתם טובים! אתם אפילו מעמידים פנים שאתם בניי הבכורים! האם אתם חושבים שאני עיוור? האם אתם חושבים שאינני מסוגל להבחין בין בני אדם? אני האל שבוחן את צפונות לבם של בני האדם: זה מה שאני אומר לבניי וזה גם מה שאני אומר לכם, ילדיו של התנין הגדול האדום כאש. אני רואה הכול בבירור, ואיני עושה אפילו טעות קטנטנה. איך ייתכן שאינני יודע מה אני עושה? מעשיי ברורים לי כשמש! מדוע אני אומר שאני אלוהים עצמו, בורא היקום וכל אשר בו? מדוע אני אומר שאני האל שבוחן את צפונות לבם של בני האדם? אני מודע היטב למצבו של כל אדם. האם אתם חושבים שאינני יודע מה לעשות או מה לומר? זו לא הדאגה שלכם. היזהרו שידי לא תהרוג אתכם. כך תחוו אובדן. הצווים המנהליים שלי אינם סלחניים. האם אתם מבינים? כל הנאמר לעיל הוא חלק מהצווים המנהליים שלי. החל מהיום שבו אני מיידע אתכם לגביהם, אם תבצעו הפרות נוספות, יהיה עונש על כך, מפני שבעבר לא הבנתם זאת.

כעת, אני מכריז בפניכם את הצווים המנהליים (והם תקפים מיום הכרזתם, ומקצים ייסורים שונים לבני אדם שונים):

אני מקיים את הבטחותיי, והכול מצוי בידיי: כל מי שיפקפק בכך ייהרג לבטח. אין מקום לשיקול דעת כלשהו. הם יחוסלו מיד, ובכך יסלקו את השנאה מלבי. (מעתה ואילך, יש אישור לכך שכל מי שייהרג בהכרח איננו חבר במלכות שלי והוא בהכרח צאצא של השטן.)

כבנים הבכורים, עליכם לשמור על מעמדכם ולמלא את חובותיכם היטב, ולא להיות חטטנים. עליכם להעלות את עצמכם כקורבן מנחה למען תוכנית הניהול שלי, ובכל מקום שתלכו אליו, עליכם לשאת עליי עדות טובה ולהלל את שמי. אל תעשו מעשים מבישים. היו אות ומופת לכל בניי ולאנשיי. אל תהיו מושחתים אפילו לרגע אחד: עליכם להופיע תמיד בפני כולם בזהות של הבנים הבכורים, ואל תתרפסו. תחת זאת, עליכם לצעוד קדימה בראש מורם. אני מבקש מכם להלל את שמי ולא להמיט עליו חרפה. לכל אחד מהבנים הבכורים יש תפקיד משלו, ואיש אינו יכול לעשות הכול. זו האחריות שהענקתי לכם, ואל לכם להשתמט ממנה. עליכם להקדיש את עצמכם בלב שלם, בכל נפשכם ובמלוא כוחכם להגשים את מה שהפקדתי בידכם.

מהיום והלאה, ברחבי התבל, החובה לרעות את כל בניי ואת כל אנשיי תופקד בידי בניי הבכורים, ואני אייסר את כל מי שלא יוכל להקדיש לב ונפש שלמים להגשימה. זה הצדק שלי. לא אחוס אפילו על בניי הבכורים ולא אקל עליהם.

אם מישהו מבין בניי או מבין אנשיי ילעג לאחד מבניי הבכורים ויעליב אותו, אני אעניש את האדם הזה בחומרה, מפני שבניי הבכורים מייצגים אותי עצמי. מה שנעשה כלפיהם נעשה גם כלפיי. זה הצו החמור ביותר מבין הצווים המנהלתיים שלי. אני ארשה לבניי הבכורים להחיל את הצדק שלי כרצונם כנגד כל אחד מבניי ומאנשיי שיפר את הצו הזה.

אני אנטוש בהדרגה את כל מי שמתייחס אליי בקלות דעת ומתמקד רק במזון, בלבוש ובשינה שלי, כל מי שמטפל רק בעניינים החיצוניים שלי ואינו מתחשב בעול שלי, וכל מי שאינו מקפיד למלא את תפקידו כראוי. דברים אלה מכוונים לכל מי שיש לו אוזניים.

כל מי שמסיים לשרת אותי חייב לסגת בצייתנות בלי לחולל מהומה. היזהרו, ולא, אני אטפל בכם. (זהו צו נוסף.)

בניי הבכורים יניפו את מטה הברזל מעתה ואילך ויתחילו להוציא לפועל את הסמכות שלי ולמשול בכל האומות ובכל העמים, להתהלך בקרב כל האומות וכל העמים, ולהוציא לפועל את המשפט, הצדק והמלכותיות שלי בקרב כל האומות וכל העמים. בניי ואנשיי יחששו מפניי, ישבחו אותי, יריעו לי ויהללו אותי ללא הרף, מפני שתוכנית הניהול שלי מתגשמת ובניי הבכורים יכולים למלוך איתי.

זהו חלק מהצווים המנהליים שלי. לאחר מכן, אומר לכם אותם, כאשר העבודה תתקדם. מהצווים המנהליים לעיל אתם תראו את הקצב שבו אני עושה את עבודתי, כמו גם את השלב שעבודתי הגיעה אליו. זה יהיה האישור.

כבר שפטתי את השטן, מאחר שלא ניתן לסכל את רצוני ומאחר שבניי הבכורים זוכים לתהילה יחד איתי, כבר החלתי את הצדק והמלכותיות שלי על העולם ועל כל מה ששייך לשטן. אינני נוקף אצבע או מתייחס כלל לשטן (מפני שהוא אינו ראוי אפילו לדבר איתי). אני פשוט ממשיך לעשות את מה שאני רוצה לעשות. עבודתי מתקדמת באופן חלק, שלב אחר שלב, ושום דבר אינו מסכל את רצוני על פני האדמה כולה. דבר זה בייש את השטן במידת מה, והוא הושמד לחלוטין, אך דבר זה לכשעצמו לא הגשים את רצוני. אני גם מתיר לבניי הבכורים להוציא לפועל את הצווים המנהליים שלי עליהם. מצד אחד, אני מאפשר לשטן לראות את חרון אפי כלפיו, ומצד שני, אני מאפשר לו לראות את תהילתי (לראות כיצד בניי הבכורים נושאים את העדות המהדהדת ביותר על השפלתו של השטן). אינני מעניש את השטן באופן אישי, אלא אני מאפשר לבניי הבכורים להוציא לפועל את הצדק והמלכותיות שלי. מאחר שהשטן נהג להתעלל בבניי, לרדוף ולדכא אותם, כיום, לאחר שהשירות של השטן תם, אני אאפשר לבניי הבכורים והבוגרים לטפל בו. לשטן אין שום יכולת למנוע את נפילתו. השיתוק של כל אומות העולם הוא העדות הטובה ביותר לכך. מריבות בין בני אדם ומלחמות בין מדינות הן הביטויים הגלויים לעין לקריסת מלכותו של השטן. הסיבה לכך שלא הפגנתי בפניכם אותות ומופתים בעבר הייתה כדי להשפיל את השטן ולהלל את שמי, באופן הדרגתי. כשהשטן יחוסל כליל, אתחיל להפגין את עוצמתי: מה שאני אומר מתממש, והדברים העל-טבעיים שאינם תואמים את התפיסות האנושיות יתגשמו (אלה מתייחסים לברכות שיבואו בקרוב). מאחר שאני האל המעשי עצמו ואין לי כללים, ומאחר שאני מדבר בהתאם לשינויים בתוכנית הניהול שלי, דבריי בעבר אינם בהכרח ישימים בהווה. אל תיאחזו בתפיסות שלכם! אינני אל שמציית לכללים. אצלי הכול חופשי, נשגב ומשוחרר לחלוטין. ייתכן שמה שנאמר אתמול אינו תקף היום, או שאשליך אותו הצדה היום (עם זאת, הצווים המנהליים שלי לעולם לא ישתנו, מרגע הכרזתם). אלה השלבים בתוכנית הניהול שלי. אל תיצמדו לתקנות. בכל יום יש אור חדש וגילויים חדשים, וזו התוכנית שלי. בכל יום, האור שלי יתגלה בכם וקולי יושמע בתבל. האם אתם מבינים? זו חובתכם, וזו האחריות שהפקדתי בידיכם. אסור לכם להזניח אותה אפילו לרגע. אני אשתמש עד תום בבני האדם שאישרתי, ודבר זה לעולם לא ישתנה. מאחר שאני האל הכול יכול, אני יודע איזה אדם צריך לעשות דבר מסוים, ואיזה אדם מסוגל לעשות דבר מסוים. זו כול-יכולתי.

קודם: פרק 87

הבא: פרק 89

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

פשעים יובילו את האדם לגיהינום

הזהרתי אתכם פעמים רבות והענקתי לכם אמיתות רבות כדי לכבוש אתכם. כעת, אתם מרגישים מועשרים הרבה יותר מכפי שהרגשתם בעבר, מבינים עקרונות רבים...

נוהג (2)

בימים עברו, בני האדם התאמנו להיות עם אלוהים ולחיות ברוח בכל רגע ורגע. בהשוואה לנוהג של ימינו, זו צורה פשוטה של תרגול רוחני, והיא שלב הנוהג...

פרק 24

אני מטיל את ייסוריי על כל בני האדם, אך הם גם נותרים מרוחקים מכל בני האדם. כל חייו של כל אדם מלאים באהבה ושנאה כלפיי ואיש מעולם לא הכיר...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה