פרק 87

אתם חייבים להאיץ את הקצב שלכם ולעשות את מה שאני רוצה לעשות. זו הכוונה הנלהבת שלי עבורכם. האם ייתכן שאפילו עכשיו עדיין אינכם מבינים את פירוש דבריי? האם ייתכן שעדיין אינכם יודעים מה כוונתי? דיברתי יותר ויותר בבהירות ואמרתי יותר ויותר, אך האם עדיין לא השקעתם מאמץ כלשהו לנסות לפענח את פירוש דבריי? השטן, אל תדמיין שאתה יכול להשמיד את התוכנית שלי! בני האדם שמשרתים את השטן, כלומר צאצאי השטן (הדבר מתייחס לבני האדם שהשטן דבק בהם, שאין ספק שחייהם הם כחייו של השטן, ולכן נאמר שהם צאצאי השטן) – מתחננים לרחמים לרגליי, בוכים וחורקים שיניים. אך לא אעשה דבר טיפשי כל כך! האם אני יכול לסלוח לשטן? האם אני יכול להעניק ישועה לשטן? זה בלתי אפשרי! אני עושה את מה שאני אומר ולעולם לא אתחרט על כך!

כל מה שאני אומר מתממש, האין זה כך? אולם אתם ממשיכים לא לבטוח בי, לפקפק בדבריי ולחשוב שאני רק מתבדח איתכם. זה באמת מגוחך. אני אלוהים עצמו! האם אתם מבינים? אני אלוהים עצמו! לו לא היו לי שום חוכמה ושום עוצמה, האם הייתי יכול פשוט לדבר כאוות נפשי? אולם אתם עדיין לא בוטחים בי. הדגשתי בפניכם חזור והדגש, ואמרתי לכם חזור ואמור. מדוע רובכם עדיין לא מאמינים? מדוע עדיין יש לכם ספקות? מדוע אתם נאחזים בתפיסות שלכם בכל כוחכם? האם הן יכולות להושיע אתכם? אני עושה את מה שאני אומר. אמרתי זאת לכם כמה פעמים: התייחסו לדבריי כנכונים ואל תפקפקו בהם. האם התייחסתם לדבריי ברצינות? לבדכם, אינכם יכולים לעשות דבר, אך אינכם מסוגלים להאמין במה שאני עושה. מה אפשר לומר על אדם כזה? אם אדבר בבוטות, ניתן לומר שנדמה שמעולם לא בראתי אתכם, במילים אחרות, אינכם כשירים מכל בחינה שהיא להיות נותני השירות שלי. כולם חייבים להאמין לדבריי! כולם חייבים לעבור את המבחן. לא אניח לאף אחד להתחמק. כמובן, אמירה זו לא חלה על המאמינים. אין ספק שבני האדם שמאמינים לדבריי יקבלו את ברכותיי, אשר יוענקו לכם ויוגשמו בהתאם לאמונתכם. בניי הבכורים! כעת, אני מתחיל להעניק לכם את כל ברכותיי. אתם תתחילו להשליך מעליכם אט-אט את כל הכבלים הבזויים של הבשר: נישואין, משפחה, אכילה, לבוש, שינה, ואת כל אסונות הטבע (רוח, שמש, גשם, סופות קשות, האומללות של השלג, וכל הדברים האחרים שאתם שונאים). אתם תנדדו בים, ביבשה ובאוויר בלי להיות מושפעים ממגבלות המרחב, הזמן או הגיאוגרפיה, תיהנו מהחיבוק האוהב שלי, ותהיו אחראים על הכול תחת הטיפול האוהב שלי.

מי לא גאה בבנים הבכורים שהפכתי לשלמים? מי לא ישבח את שמי למענם? מדוע אני רוצה כעת לגלות לכם תעלומות כה רבות? מדוע עכשיו ולא בעבר? גם זו תעלומה בפני עצמה. האם אתם יודעים זאת? מדוע לא אמרתי בעבר שסין היא אומה שקיללתי? ומדוע לא גיליתי את אלה שמשרתים אותי? כיום, אני גם אומר לכם כך: כיום, לדעתי, הכול הושג, ואני אומר זאת ביחס לבניי הבכורים. (מפני שכיום, בניי הבכורים מולכים לצדי, ולא רק לובשים צורה אלא מולכים בפועל יחד איתי. כעת, כל מי שרוח הקודש עובדת בו מולך לצידי לבטח, וזה מתגלה כעת, לא אתמול ולא מחר). כיום, אני מגלה את כל התעלומות של האנושיות הרגילה, מפני שבני האדם האלה שרציתי לגלותם התגלו, וזו חוכמתי. עבודתי התקדמה עד השלב הזה: כלומר בשלב הזה, אני חייב ליישם את התוכנית של הצווים המנהליים שקבעתי באופן ספציפי עבור תקופה זו. לפיכך, אני מעניק את האימות הראוי לבניי הבכורים, לבניי, לאנשיי ולנותני השירות, מפני שיש לי סמכות ואני אשפוט ואמשול בעזרת מטה הברזל. מי מעז לא לשרת אותי בצייתנות? מי מעז להתלונן בפניי? מי יעז לומר שאינני אל הצדק? אני יודע שהאופי השטני שלכם נחשף בפניי לפני זמן רב: אתם מקנאים בכל מי שאני טוב אליו ושונאים אותו. זה לחלוטין טבעו של השטן! אני טוב לבניי. האם תעזו לומר שאינני צדיק? יכולתי לבעוט אתכם ולגרש אתכם לחלוטין, אבל למזלכם, אתם משרתים אותי ואין זה הזמן עכשיו. אחרת, הייתי מסלק אתכם בבעיטה!

בני מינו של השטן! הפסיקו להיות פראיים! חדלו לדבר! אל תפעלו עוד! עבודתי כבר התחילה להתבצע בבניי ובאנשיי הנבחרים, והיא כבר מתפשטת בכל האומות, בכל הזרמים, בכל הדתות, ובכל הרבדים בחברה מחוץ לסין. מדוע בני האדם שמשרתים אותי תמיד חסומים מבחינה רוחנית? מדוע הם לעולם לא מבינים עניינים רוחניים? מדוע הרוח שלי לעולם אינה עובדת בבני האדם האלה? באופן כללי, פשוט אינני יכול להשקיע יותר מדי מאמצים בבני האדם שלא הועדתי אותם מראש ולא בחרתי בהם. כל הסבל שלי בעבר וכל הדאגה והמאמץ הקפדניים שלי הוקדשו לבניי הבכורים ולחלק קטן מבניי ואנשיי. יתר על כן, עשיתי את הדברים האלה כדי להשלים באופן חלק את עבודתי העתידית וכדי שדבר לא יסכל את רצוני. מפני שאני האל החכם עצמו, הסדרתי כל שלב כראוי. אינני מתאמץ לשמר שום אדם (הדבר מכוון לבני האדם שלא בחרתי בהם ולא הועדתי אותם מראש), ואינני מכה אפיים ארצה שום אדם כבדרך אגב (הדבר מכוון לבני האדם שבחרתי והועדתי): זה הצו המנהלי שלי, שאיש לא יוכל לשנותו! אני אכזרי כלפי בני האדם שאני שונא. אני משגיח ומגן על בני האדם שאני אוהב. לפיכך, אני עושה את מה שאני אומר (מי שאני בוחר בו נבחר, מי שאני מועיד אותו מועד. אלה העניינים שהסדרתי עוד לפני הבריאה).

מי יכול לשנות את לבי? מלבד העובדה שאני פועל לפי התוכניות שאני עורך כרצוני, מי מעז לפעול בחופזה ולא להישמע להוראות שלי? כל אלה הצווים המנהליים שלי. מי יעז ליטול ממני אפילו אחד מהם? כולם צריכים לציית לפקודותיי. יש כאלה שאומרים שאדם מסוים סבל רבות ושהוא כן ומתחשב בלבי. מדוע, אם כן, לא בחרתי בו? גם זה צו מנהלי שלי. אם אני אומר שמישהו מתואם עם כוונותיי, הרי שאותו אדם מתואם עם כוונותיי ואני אוהב אותו. אם אני אומר שמישהו הוא בנו של השטן, הרי שאני שונא את האדם הזה. אל תתרפסו בפני אף אחד! האם אתם באמת יכולים לרדת לסוף דעתו של אותו אדם? אני מחליט את כל הדברים האלה. בן תמיד יהיה בן, והשטן תמיד יהיה השטן. במילים אחרות, אופיו של האדם לא משתנה. כולם דבקים בבני אדם מסוגם ואינם מסוגלים להשתנות, אלא אם כן אני גורם לבני האדם להשתנות!

אני מגלה לכם את התעלומות שלי ככל שעבודתי מתקדמת. האם אתם יודעים באמת לאיזה שלב התקדמה העבודה שלי? האם באמת תצעדו בעקבות הרוח שלי ותעשו את כל מה שאני עושה ותאמרו את מה שאני אומר? מדוע אני אומר שסין היא אומה שקיללתי? בראשית, בראתי את העם הסיני של ימינו בצלמי ובדמותי. לא הייתה להם רוח, ובשלב מוקדם, השטן השחית אותם ואי-אפשר היה להושיעם. לכן, כעסתי על בני האדם האלה וקיללתי אותם. אני שונא את בני האדם האלה יותר מכול, ואני נמלא זעם למשמע שמם, מפני שהם ילדיו של התנין הגדול האדום כאש. זה מזכיר את התקופה שבה מדינות העולם סיפחו את סין. המצב עדיין דומה כיום, והכול נובע מהקללה שלי, מהמשפט העוצמתי ביותר שלי נגד התנין הגדול האדום כאש. לבסוף, יצרתי סוג נוסף של בני אדם, שמתוכם הועדתי מראש את בניי הבכורים, את בניי, את אנשיי ואת אלה שמשרתים אותי. לכן, הסדרתי מזמן את כל מה שאני עושה כיום. מדוע בעלי הסמכות בסין רודפים אתכם ומדכאים אתכם דרך קבע? הסיבה לכך היא שהתנין הגדול האדום כאש לא מרוצה מהקללה שלי ושהוא מתנגד לי. אולם בדיוק תחת דיכוי ואיום כאלה אני משלים את בניי הבכורים, על מנת לצאת במתקפת נגד כנגד התנין הגדול האדום כאש ובילדיו. לאחר מכן, אני אמיין אותם. כעת, לאחר שהאזנתכם לדבריי, האם אתם באמת מבינים את חשיבות העובדה שאני מאפשר לכם למלוך איתי? העת שבה אני אומר שהתנין הגדול האדום כאש הושלך מטה אל מותו היא גם העת שבה בניי הבכורים מולכים איתי. הרדיפה של התנין הגדול האדום כאש את הבנים הבכורים משרתת אותי היטב, וכשבניי יגדלו ויוכלו לנהל את ענייני ביתי, אותם משרתים מרושעים (נותני השירות) יושלכו הצדה. מפני שבניי הבכורים ימלכו איתי ויגשימו את כוונותיי, אני אדחוף את נותני השירות בזה אחר זה אל תוך אגם האש והגופרית: הם חייבים להסתלק, בכל מחיר! אני מודע לחלוטין לכך שבני מינו של השטן רוצים גם כן ליהנות מהברכות שלי ואינם רוצים לשוב לתחומו של השטן, אולם יש לי צווים מנהליים שכל בני האדם חייבים לציית להם ושיש להוציאם לפועל, ולא ניתן לפטור מהם איש. מאוחר יותר אפרט לכם את הצווים המנהליים שלי בזה אחר זה, כדי שלא תפרו אותם.

קודם: פרק 86

הבא: פרק 88

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

פרק 68

דברי מיושם בכל מדינה, מקום, אומה וזרם, ודברי מתגשם בכל פינה ובכל רגע נתון. האסונות שמתרחשים בכל מקום הם לא קרבות בין בני אדם, והם לא קרבות...

המושיע כבר חזר על "ענן לבן"

במשך כמה אלפי שנים, האדם השתוקק לחזות בבואו של המושיע. האדם השתוקק לראות את ישוע המושיע על ענן לבן כשהוא יורד באופן אישי אל קרבם של בני...

פרק 37

לאורך העידנים, בכל העבודה שעשיתי – כל שלב בה היה כרוך בשיטות העבודה הנאותות שלי. משום כך, אנשיי האהובים נעשו טהורים יותר ויותר ומתאימים...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה