אלוהים הוא אדון הבריאה כולה

שלב אחד בעבודת שני העידנים הקודמים התבצע בארץ ישראל, ושלב אחד התבצע בארץ יהודה. באופן כללי, אף אחד משלבי העבודה האלה לא היה מחוץ לעם ישראל, וכל אחד מהם בוצע ראשית בקרב העם הנבחר. כתוצאה מכך, בני ישראל מאמינים שיהוה אלוהים הוא אלוהיהם של בני ישראל בלבד. משום שישוע עבד ביהודה, שבה הוא ביצע את עבודת הצליבה, היהודים רואים בו גואל העם היהודי. הוא רק מלך היהודים והוא לא מלכו של שום עם אחר; הוא לא האדון שגואל את העם האנגלי, או האדון שגואל את העם האמריקני – הוא האדון שגואל את בני ישראל; הוא גאל את היהודים בארץ ישראל. למעשה, אלוהים הוא אדון הכול. הוא אלוהי הבריאה כולה. אלוהים הוא לא רק אלוהיהם של בני ישראל, והוא לא רק אלוהיהם של היהודים. הוא אלוהי הבריאה כולה. שני השלבים הקודמים של עבודתו התרחשו בעם ישראל, ולכן נוצרו כמה תפיסות בקרב בני האדם. הם חושבים שיהוה עבד בארץ ישראל ושישוע עצמו ביצע את עבודתו בארץ יהודה. יתרה מזאת, הם חושבים שישוע התגלם כבשר ודם כדי לעבוד, ושכך או כך, העבודה הזו לא התרחבה אל מעבר לעם ישראל. אלוהים לא עבד בקרב המצרים או בקרב ההודים – הוא עבד רק בקרב בני ישראל. לכן התגבשו בקרב בני האדם תפיסות שונות, והם תוחמים את עבודתו של אלוהים במסגרת מסוימת. הם אומרים שכאשר אלוהים עובד, עבודתו חייבת להתבצע בקרב העם הנבחר ובארץ ישראל. הם אומרים שאלוהים לא עובד באף עם אחר מלבד בני ישראל, ושאין לו מסגרת רחבה יותר לעבודתו. הם מחמירים במיוחד בכל הנוגע להתגלמותו של אלוהים כבשר ודם, ולא מתירים לו לחרוג מתחומיה של ארץ ישראל. האין כל אלה תפיסות אנושיות בלבד? אלוהים ברא את השמיים והארץ וכל צבאם, הוא ברא את כל הבריאה. לכן איך ייתכן שהוא יגביל את עבודתו רק לארץ ישראל? אילו כך היה, לשם מה היה צריך לברוא את הבריאה כולה? הוא ברא את העולם כולו, והוא ביצע את תוכנית הניהול שלו, בת ששת אלפי השנים, לא רק בארץ ישראל, אלא גם בקרב כל בני אדם בתבל. כל בני האדם הם צאצאים של אדם, בין אם הם גרים בסין, בארה"ב, בבריטניה או ברוסיה. אלוהים ברא את כולם. אף אחד מהם לא יכול להשתחרר מתחומי הבריאה, ואף אחד מהם לא יכול להימלט מהכותרת "צאצא של אדם". כולם ברואי האל, כולם צאצאים של אדם, וכולם גם צאצאיהם המושחתים של אדם וחווה. לא רק בני ישראל הם ברואי אל, אלא כל בני האדם. העניין הוא רק שחלק מבני האדם קוללו וחלק מהם בורכו. יש הרבה דברים רצויים בבני ישראל. אלוהים עבד בקרבם בראשית משום שהם היו הכי פחות מושחתים. הסינים לא משתווים אליהם, ולא מגיעים לקרסוליהם. לכן, אלוהים עבד בהתחלה בעם ישראל וביצע את השלב השני של עבודתו רק ביהודה. כתוצאה מכך, גובשו תפיסות רבות וכללים רבים. למעשה, אילו אלוהים היה פועל על פי התפיסות האנושיות, הוא היה אלוהיהם של בני ישראל בלבד. במצב כזה, הוא לא היה מסוגל להרחיב את עבודתו אל אומות הגויים, משום שהוא היה רק אלוהיהם של בני ישראל ולא אלוהי הבריאה כולה. לפי הנבואות, שמו של יהוה יתגדל באומות הגויים ויופץ אל אומות הגויים. מדוע נובא כך? אילו אלוהים היה רק אלוהיהם של בני ישראל, הוא היה עובד רק בעם ישראל. יתר על כן, הוא לא היה מפיץ את עבודתו ולא היה נושא נבואה כזו. מכיוון שהוא כן נשא את הנבואה הזו, אין ספק שהוא ירחיב את עבודתו אל אומות הגויים ולכל האומות והארצות. מכיוון שהוא אמר זאת, בוודאי יעשה זאת. זו תוכניתו, מפני שהוא אלוהים שברא את השמיים והארץ וכל צבאם, והוא אלוהי הבריאה כולה. בין אם הוא עובד בקרב בני ישראל או בכל רחבי יהודה, העבודה שהוא עושה היא העבודה של התבל כולה והעבודה של האנושות כולה. העבודה שהוא עושה כיום באומת התנין הגדול האדום כאש – באומה של גויים – גם היא עבודתה של האנושות כולה. ארץ ישראל הייתה יכולה להיות הבסיס לעבודתו עלי אדמות, ובאותה מידה, סין יכולה להיות הבסיס של עבודתו באומות הגויים. הוא הגשים כעת את הנבואה "גדול שמי בגויים", הלא כן? השלב הראשון של עבודתו באומות הגויים מתייחס לעבודה הזו, לעבודה שהוא עושה באומת התנין הגדול האדום כאש. העובדה שהאלוהים בהתגלמותו כבשר ודם עובד בארץ הזו ועובד בקרב בני האדם המקוללים האלה, סותרת במיוחד את התפיסות האנושיות. בני האדם האלה הם מהשפלים ביותר, הם חסרי ערך, ויהוה נטש אותם בהתחלה. בני אדם יכולים לנטוש בני אדם אחרים, אך אם אלוהים נוטש בני אדם, אין נחותים מהם ואין בעלי ערך מועט מהם. כברואים, כואב להיות תחת שליטתו של השטן וכואב כשבני אדם אחרים נוטשים אתכם, אך אם אדון הבריאה ייטוש אתכם, פירוש הדבר שמעמדכם נמצא בשפל המדרגה. צאצאי מואב קוללו, והם נולדו בארץ הנחשלת הזו. אין ספק שמבין כל בני האדם הנתונים להשפעת החשיכה, צאצאי מואב הם הנחותים ביותר. מפני שמעמדם של בני האדם האלה היה הנמוך ביותר עד כה, העבודה שנעשתה בקרבם מסוגלת יותר מכל לנפץ את התפיסות האנושיות, והיא גם העבודה שהועילה יותר מכל לתוכנית הניהול המלאה של אלוהים, בת ששת אלפי השנים. העובדה שהוא עושה את העבודה הזו בקרב בני האדם האלה היא הדבר שמסוגל לנפץ את התפיסות האנושיות יותר מכל, וכך אלוהים משיק עידן חדש; כך הוא מנפץ את כל התפיסות האנושיות; כך הוא מסיים את העבודה של עידן החסד כולו. עבודתו הראשונה בוצעה ביהודה, בתחומי עם ישראל. באומות הגויים, הוא לא ביצע שום עבודה להשקת עידן חדשה. השלב הסופי של עבודתו לא רק מתבצע בקרב הגויים. יותר מכך, הוא מתבצע בקרב בני האדם המקוללים. העובדה הזו היא הראיה שמסוגלת להשפיל את השטן יותר מכל, וכך אלוהים "הופך" לאלוהיה של כל הבריאה בתבל, אדון הכול, מושא הסגידה של כל היצורים החיים.

יש כיום בני האדם שעדיין לא מבינים איזה מין עבודה חדשה אלוהים החל. אלוהים הביא התחלה חדשה לאומות הגויים, פתח תקופה חדשה והשיק עבודה חדשה, והוא מבצע את העבודה הזו בקרבם של צאצאי מואב. האין זו עבודתו החדשה ביותר? לאורך ההיסטוריה, איש לא חווה את העבודה הזו, איש לא שמע עליה, וכל שכן איש לא העריך אותה. חוכמת האל, מופלאות האל, מסתרי האל, גדולת האל וקדושת האל קורמות עור וגידים באמצעות שלב העבודה הזה באחרית הימים. האין זו עבודה חדשה, עבודה שמנפצת את התפיסות האנושיות? יש כאלה שחושבים כך: "מכיוון שאלוהים קילל את מואב ואמר שהוא ייטוש את צאצאי מואב, איך ייתכן שהוא יושיע אותם כעת?" אלה הגויים שאלוהים קילל וגירש מארץ ישראל. בני ישראל קראו להם "גויים כלבים". לדעת הכול, הם לא רק גויים כלבים, אלא אפילו גרוע מכך, הם בני האבדון. במילים אחרות, זה לא העם הנבחר של אלוהים. על אף שהם נולדו במקור בתחומי ארץ ישראל, הם לא שייכים לעם ישראל. הם גורשו לאומות הגויים. זה העם השפל ביותר. בדיוק משום שהם השפלים ביותר באנושות, אלוהים מבצע בקרבם את עבודתו להשקת עידן חדש, משום שהם מייצגים את האנושות המושחתת. עבודתו של אלוהים סלקטיבית וממוקדת. העבודה שהוא מבצע כיום בקרב בני האדם האלה היא גם עבודה שהוא מבצע בקרב הבריאה. נח היה ברוא אל, וכך גם צאצאיו. כל יצור של בשר ודם בעולם הוא ברוא אל. עבודתו של אלוהים מכוונת לכל הבריאה ולא תלויה בשאלה מי קולל לאחר שנברא. עבודת הניהול של אלוהים מכוונת לכל הבריאה, ולא רק לנבחרים שלא קוללו. מכיוון שאלוהים רוצה לבצע את עבודתו בקרב הבריאה שלו, אין ספק שהוא ישלים אותה בהצלחה, והוא יעבוד בקרב בני האדם שמועילים לעבודתו. לפיכך, הוא מנפץ את כל המוסכמות כשהוא עובד בקרב בני האדם. המילים "מקולל", "מיוסר", "מבורך" חסרות משמעות עבורו! העם היהודי טוב למדי, וכך גם העם הנבחר, עם ישראל. אלה הם בני אדם איכותיים ובעלי אנושיות טובה. בראשית, יהוה השיק את עבודתו בקרבם וביצע בקרבם את עבודתו המוקדמת ביותר. עם זאת, שימוש בהם כנמעני עבודת הכיבוש שלו כעת יהיה חסר משמעות. על אף שגם הם ברואים ועל אף שיש להם הרבה היבטים חיוביים, יהיה חסר טעם לבצע את שלב העבודה הזה בקרבם. אלוהים לא יוכל לכבוש איש ולא יוכל לשכנע את הבריאה כולה. זו בדיוק התכלית של העברת עבודתו לבני האומה של התנין הגדול האדום כאש. החשיבות העמוקה ביותר כאן היא שהוא משיק תקופה חדשה, שהוא מנפץ את כל הכללים ואת כל התפיסות האנושיות ושהוא מסיים את העבודה של עידן החסד כולו. אילו עבודתו הנוכחית הייתה מתבצעת בקרב בני ישראל, כשתוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים הייתה מסתיימת, כולם היו סבורים שאלוהים הוא רק אלוהיהם של בני ישראל, שרק בני ישראל הם העם הנבחר של אלוהים, ושרק להם מגיע לרשת את ברכתו ואת הבטחתו של אלוהים. התגלמותו של אלוהים כבשר ודם באחרית הימים באומת הגויים של התנין הגדול האדום כאש משיגה את עבודת 'אלוהים כאלוהי הבריאה כולה'. הוא משלים את כל עבודת הניהול שלו, והוא שם קץ לחלק המרכזי של עבודתו באומת התנין הגדול האדום כאש. הליבה של שלושת שלבי העבודה האלו היא ישועת האדם – כלומר הבאה למצב שבו הבריאה כולה עובדת את הבורא. לפיכך, לכל שלב בעבודה הזו יש משמעות רבה. אלוהים לא עושה שום דבר שאין לו משמעות או ערך. מצד אחד, שלב העבודה הזה פותח תקופה חדשה וחותם את שתי התקופות הקודמות. מצד שני, הוא מנפץ את כל התפיסות האנושיות ואת כל האמונות והידע האנושיים הישנים. העבודה של שני העידנים הקודמים בוצעה בהתאם לתפיסות אנושיות שונות. לעומת זאת, השלב הזה מבטל לחלוטין את התפיסות האנושיות, וכך הוא כובש את האנושות לחלוטין. באמצעות הכיבוש של צאצאי מואב והעבודה שבוצעה בקרב צאצאי מואב, אלוהים יכבוש את בני האדם בכל רחבי התבל. זו החשיבות העמוקה ביותר של השלב הזה בעבודתו, וזה ההיבט בעל הערך הרב ביותר בשלב הזה של עבודתו. אפילו אם ידוע לכם כעת שמעמדכם נחות ושערככם עלוב, עדיין תרגישו שפגשתם בדבר משמח ביותר: ירשתם ברכה גדולה, קיבלתם הבטחה גדולה, ותוכלו לסייע להשלמת העבודה הגדולה הזו של אלוהים. ראיתם את פניו האמתיים של אלוהים, אתם מכירים את טבעו הפנימי של אלוהים ואתם מקיימים את רצון האל. שני השלבים הקודמים בעבודתו של אלוהים נעשו בעם ישראל. אילו השלב הזה של עבודתו באחרית הימים היה עדיין מתבצע בקרב בני ישראל, לא זו בלבד שכל הברואים היו מאמינים שרק בני ישראל הם העם הנבחר של אלוהים, אלא שכל תוכנית הניהול של אלוהים לא הייתה משיגה את התוצאה הרצויה. במהלך התקופה שבה שני שלבי עבודתו התבצעו בעם ישראל, לא התבצעה שום עבודה חדשה באומות הגויים – ושום עבודה של אלוהים להשקת עידן חדש לא התבצעה אי-פעם באומות הגויים. שלב העבודה הזה של השקת עידן חדש מתבצע קודם כל באומות הגויים, ובנוסף לכך, הוא מתבצע קודם כל בקרב צאצאי מואב. כך הושק עידן שלם. אלוהים ניפץ את כל הידע שכלול בתפיסות האנושיות, ולא הותיר לו זכר. בעבודת הכיבוש שלו, הוא ניפץ את התפיסות האנושיות, את הידע האנושי הישן והקדום הזה. הוא מאפשר לבני האדם לראות שלאלוהים אין כללים, שלאלוהים אין שום תכונה ישנה, שהעבודה שאלוהים עושה היא חופשית ומשוחררת לחלוטין, ושכל מעשה שלו הוא המעשה הנכון. עליכם להישמע לחלוטין לכל עבודה שהוא עושה בקרב הברואים. כל עבודה שהוא עושה היא בעלת משמעות, והיא מתבצעת לפי רצונו שלו וחוכמתו שלו, ולא לפי בחירות ותפיסות אנושיות. אם משהו מועיל לעבודתו של אלוהים, הוא עושה אותו, ואם משהו לא מועיל לעבודתו, הוא לא עושה אותו, אפילו אם הוא טוב מאוד! אלוהים עובד ובוחר את הנמענים ואת המיקום של עבודתו על פי משמעותה ותכליתה של עבודתו. הוא לא דבק בכללים מהעבר בעבודתו ולא מציית לנוסחאות ישנות. במקום זאת, הוא מתכנן את עבודתו על פי חשיבותה של העבודה. בסופו של דבר, הוא ישיג השפעה אמיתית ואת המטרה הצפויה. אם לא תבינו את הדברים האלה כיום, העבודה הזו לא תשפיע עליכם כלל.

קודם: ההבדל בין כהונת האל בהתגלמותו כבשר ודם לבין חובתו של האדם

הבא: הדרך שבה האדם צועד קובעת את הצלחתו או כשלונו

אסונות הפכו כעת לאירוע שכיח ברחבי העולם. האם תרצו להילקח למלכות השמיים לפני האסונות הגדולים? הצטרפו לקבוצת אונליין כדי לדון בכך ולמצוא את הדרך.

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה