אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

סביבת המחיה הבסיסית שאלוהים בורא למען האנושות – קול

1

הדבר השלישי הוא הקול. גם זה דבר שסביבת מחיה רגילה לבני אדם מוכרחה להיות מצויידת בו. הקול נוצר כאשר אלוהים ברא את כל הדברים. אלוהים טיפל בכך היטב בזמנו. זהו דבר חשוב מאוד לאלוהים וכן להישרדותה של האנושות. לולא טיפל אלוהים היטב בנושא הקול, היה זה מכשול עצום להישרדותה של האנושות. כלומר, זה היה משפיע משמעותית על גופו וחייו של האדם עד כדי כך שהאדם לא היה יכול לשרוד בסביבה כזו. ניתן אף לומר שכול היצורים החיים אינם יכולים לשרוד בסביבה כזו. מהו אם כן הדבר הזה? זהו קול. אלוהים ברא הכול, וכל הדברים חיים בידיו של אלוהים. בעיני אלוהים, כול הדברים מתנועעים וחיים. אלוהים ברא את כול הדברים, ולקיומו של כול אחד מהם יש ערך ומשמעות. כלומר, מאחורי קיומו של כול אחד מהם יש צורך. אולם, בין כול הדברים שאלוהים ברא, לכול אחד מהדברים יש חיים – מכיוון שכולם חיים ומתנועעים, הם מפיקים באופן טבעי צלילים. לדוגמה, כדור הארץ מסתובב ללא הרף, השמש מסתובבת ללא הרף, וגם הירח מסתובב ללא הרף. צלילים נוצרים ללא הרף בחייהם ובתנועתם של כול הדברים. הדברים על פני האדמה אף הם מתרבים, מתפתחים ומתנועעים ללא הרף. לדוגמה, בסיסי ההרים נעים וזזים ממקום למקום, וכך גם כול היצורים החיים במעמקי הים מתנועעים ושוחים. בעיני אלוהים, יצורים חיים אלה, ובעצם כול הדברים, נמצאים בתנועה מתמדת באופן רגיל וסדיר. אם כן, מה מביאות עמן התרבותם, התפתחויותיהם ותנועותיהם החשאיות של הדברים האלה? צלילים רבי עוצמה. מלבד כדור הארץ, כוכבי הלכת מכול הסוגים נמצאים גם בתנועה מתמדת, והיצורים החיים והאורגניזמים על כוכבי הלכת האלה אף הם מתרבים, מתפתחים ומתנועעים ללא הרף. כלומר, כול הדברים, שיש להם חיים ושאין להם חיים, נעים בהתמדה קדימה בעיני אלוהים, וכאשר היצורים החיים מכול המינים והסוגים מתנועעים, הם גם מפיקים צלילים בו-בזמן. אלוהים טיפל גם בצלילים האלה. מדוע? עליכם לדעת זאת, נכון? כשאתם מתקרבים למטוס, מה יגרום לכם הצליל הרועם של המטוס? (הוא יחריש אוזניים.) האם הוא יסב נזק לשמיעתם של בני אדם? האם לבם יוכל לעמוד בכך? (לא.) אנשים מסוימים בעלי לב חלש לא יוכלו לעמוד בכך. כמובן, גם אנשים בעלי לב חזק לא יוכלו לעמוד בכך, אם הדבר יימשך זמן רב מדי. כלומר, השפעת הקול על גוף האדם, בין שזה על האוזניים ובין שעל הלב, משמעותית ביותר לכול אדם ואדם, וצלילים רמים מדי יגרמו נזק לבני אדם. לפיכך, כאשר אלוהים ברא את כול הדברים ולאחר שהם החלו לתפקד באופן רגיל, אלוהים גם העניק לצלילים האלה – צלילי כול הדברים הנעים – טיפול הולם. גם זה אחד מהשיקולים ההכרחיים שהיו לאלוהים כשהוא ברא את הסביבה למען האנושות.

דבר ראשון, גובה האטמוספרה מעל פני האדמה יבטל ויגביל צלילים. כמו כן, גודל המרווחים באדמה, כלומר, גודל החללים שבקרקע, יפעל אף הוא על הקול וישפיע עליו. בנוסף לכך, יש זרימה משותפת של סביבות גיאוגרפיות שונות, שאף היא תשפיע על הקול. כלומר, בעזרת שיטות מסוימות אלוהים נפטר מצלילים מסוימים כדי שבני אדם יוכלו לשרוד בסביבה שאוזניהם ולבם יכולים לשאת. לולא כן, צלילים היו מהווים מכשול עצום להישרדות האנושות וגורמים צרות גדולות לחייהם. זוהי בעיה גדולה. כלומר, אלוהים נהג בקפדנות רבה כשברא את האדמה, האטמוספרה והסוגים השונים של הסביבות הגיאוגרפיות. חוכמתו של אלוהים טמונה בכול הדברים האלה. הבנת הדברים האלה על ידי האנושות אינה חייבת להיות מפורטת מדי. כול שעל בני האדם לדעת הוא שפעולתו של אלוהים טמונה בכך. בריאתם של כול הדברים על ידי אלוהים אכן הייתה למען הישרדותה של האנושות. כעת, אימרו לי, האם עבודתו של אלוהים, כשתמרן את הקול, הייתה הכרחית? האם אינכם חשים בהכרח שבעטיו אלוהים פעל כך? העבודה שאלוהים עשה הייתה פעולה מדויקת מאוד על הקול. הוא ביצע עבודה זו כדי לשמור על סביבת החיים של האנושות ועל חייהם הרגילים של בני האדם. האם עבודה זו הייתה הכרחית? (כן.) בהנחה שעבודה זו הייתה הכרחית, האם ניתן לומר, מנקודת מבט זו, שאלוהים נעזר בשיטה זו כדי לספק את צורכיהם של כול הדברים? אלוהים סיפק לאנושות וברא סביבה כה שקטה כדי שגוף האדם יוכל לחיות בצורה רגילה מאוד בסביבה כזו, וכדי שלאנושות לא יהיו הפרעות כלשהן והיא תוכל להתקיים ולחיות באופן רגיל. האין זו אחת הדרכים שבהן אלוהים מספק את צורכי האנושות? (כן.) האם הדבר הזה שאלוהים עשה היה חשוב מאוד? (כן.) הוא היה הכרחי מאוד. כיצד אם כן אתם מעריכים זאת? על אף שאינכם מסוגלים להרגיש שזה היה מעשה אלוהים, ועל אף שאינכם יודעים כיצד אלוהים עשה זאת בזמנו, האם אתם יכולים בכול זאת להרגיש את ההכרח בשלו אלוהים עשה את הדבר הזה? האם אתם יכולים להרגיש את חוכמתו של אלוהים או את הדאגה והמחשבה שהשקיע בכך? (כן.) עצם היכולת להרגיש זאת היא בסדר. היא מספיקה. יש דברים רבים שאלוהים עשה בין כול הדברים, שבני אדם אינם יכולים להרגיש ושקשה להם לראותם. המטרה בכך שאני מציין זאת כאן, היא רק למסור לכם מידע מסוים על מעשי אלוהים כדי שתוכלו להכיר את אלוהים. רמזים אלה יכולים לגרום לכם להכיר ולהבין טוב יותר את מעשי אלוהים.

מתוך 'המשך של הדבר מופיע בבשר'

פוסט בנושא דומה