פרק 99

מאחר שקצב עבודתי מאיץ, איש אינו יכול לעמוד בקצב של צעדיי ואיש אינו יכול לחדור למחשבתי, אך זו הדרך היחידה לנוע קדימה. זהו ה"מת" (הדבר מתייחס לחוסר היכולת לתפוס את רצוני, לחוסר היכולת להבין את כוונת דבריי. זהו הסבר אחר למילה "מת", ואין פירושו ש"רוחי זנחה אותו") בביטוי "תחיית המתים", שכבר דובר בו. כשאתם ואני נעבור מהשלב הזה אל הגוף, אזי המשמעות האמיתית של "תחיית המתים" תתגשם (כלומר, זו המשמעות האמיתית של תחיית המתים). ובכן, זהו המצב שבו כולכם חיים: אינכם מסוגלים לתפוס את רצוני ואינכם מוצאים את עקבותיי. יתרה מזאת, אינכם מסוגלים למצוא שלווה לרוחכם, ולכן אתם חשים חוסר שקט. מצב כזה הוא בדיוק ה"סבל" שהזכרתי, ובתוך הסבל הזה שבני האדם אינם יכולים לשאת, אתם, מצד אחד, חושבים על העתיד שלכם, ומצד שני, מקבלים את הבעירה והמשפט שלי שמצליפים ומכים בכם מכל עבר. בנוסף, אינכם מסוגלים להבין כללים כלשהם מהנימה והסגנון של דבריי, וביום אחד של אמירות, יש כמה נימות שונות, ולכן אתם סובלים קשות. אלה שלבי העבודה שלי. זו חוכמתי. בעתיד, אתם תחוו סבל רב יותר מההיבט הזה, הכול על מנת לחשוף את כל האנשים הצבועים – זה צריך להיות ברור כעת! כך אני עובד. בעזרת המוטיבציה של סבל כזה ולאחר שתחוו כאב שמשול למוות, אתם תיווכחו במישור אחר. אתם תיכנסו לתוך הגוף ותשלטו יחד איתי על כל האומות וכל העמים.

מדוע אני מדבר בנימה חמורה יותר בזמן האחרון? מדוע הנימה שלי משתנה לעתים כה תכופות, ומדוע שיטת העבודה שלי השתנתה גם היא לעתים כה תכופות? חוכמתי טמונה בדברים האלה. דבריי נאמרים למען כל מי שקיבל את השם הזה (בין אם אתם מאמינים או לא מאמינים שניתן להגשים את דבריי), כך שכולם צריכים לשמוע ולראות את דבריי, ואין לדכא אותם מפני שיש לי את שיטת העבודה שלי ואת חוכמתי. אני משתמש בדבריי כדי לשפוט בני אדם, כדי לחשוף בני אדם וכדי לחשוף את האופי האנושי. כך אני בוחר את בני האדם שבחרתי בהם, וכך אני מסלק את בני האדם שלא בחרתי בהם או הועדתי אותם מראש. כל זה החוכמה שלי והפלא של עבודתי. זו השיטה שלי בשלב העבודה הזה. מבין בני האדם, האם יש מישהו שיכול לתפוס את רצוני? מבין בני האדם, האם יש מישהו שיכול להתחשב בעול שלי? אני, אלוהים עצמו, הוא זה שעושה את העבודה. יבוא יום שבו תבינו באופן יסודי את המשמעות של דבריי ומדוע רציתי לומר אותם. החוכמה שלי אינסופית, נצחית, ואינה ניתנת לשיעור, והיא לגמרי בלתי חדירה בפני בני אנוש. בני אנוש יכולים רק לראות חלק ממנה מתוך הדברים שאני עושה, אך מה שהם רואים עדיין פגום ולא שלם. כשתעברו לחלוטין מהשלב הזה לשלב הבא, תהיו מסוגלים להבין זאת בבירור. זכרו! זו התקופה החשובה ביותר – זה השלב האחרון שבו אתם חיים כבשר ודם. חייכם כעת הם החיים המוחשיים האחרונים שלכם. כשתיווכחו בעולם הרוחני מהבשר והדם, כל הכאב יעזוב אתכם. אתם תצהלו ותעלצו עד מאוד, ותפזזו מרוב אושר ללא-הפסק. אולם אתם חייבים להבין שדבריי נועדו רק לבנים הבכורים, מפני שרק הבנים הבכורים ראויים לברכה זו. היווכחות בעולם הרוחני היא הברכה הגדולה מכול, הברכה הנשגבת מכול, וההנאה היקרה ביותר. הדברים שאתם זוכים לאכול וללבוש כעת אינם אלא הנאות הבשר. הם חסד שאני פשוט לא מתייחס אליו. עבודתי מתמקדת בשלב הבא (היווכחות בעולם הרוחני וההתמודדות עם היקום).

אמרתי שכבר השלכתי ארצה את התנין הגדול האדום כאש ומחצתי אותו. איך ייתכן שאינכם מאמינים לדבריי? מדוע אתם עדיין רוצים לחוות רדיפה ומצוקה למעני? האין אתם משלמים מחיר בלתי נחוץ? הזכרתי לכם פעמים רבות שעליכם רק ליהנות בזמן שאני עושה את העבודה באופן אישי. מדוע אתם להוטים כל כך לעשות מעשה? באמת אינכם יודעים ליהנות! הכנתי לגמרי הכול למענכם. מדוע איש מכם לא בא אליי כדי לדרוש זאת? עדיין אינכם בטוחים במה שאמרתי! אינכם מבינים אותי! אתם חושבים שאני אומר מילות נימוס ריקות מתוכן. אתם באמת מבולבלים! (הפירוש של ההכנות המלאות שאני מדבר עליהן הוא שעליכם להעריך אותי יותר ולהתפלל אליי יותר, בזמן שאני אעבוד באופן אישי כדי לקלל את כל מי שמתנגד אליי וכדי להעניש את כל מי שרודף אתכם). אינכם יודעים דבר על דבריי! אני מגלה לכם את כל התעלומות שלי, אולם כמה מכם באמת מבינים אותן? כמה מכם מבינים אותן לעומקן? מהו כס המלכות שלי? מהו מטה הברזל שלי? מי מביניכם יודע זאת? כשכס המלכות שלי מוזכר, רוב בני האדם חושבים שזה המקום שבו אני יושב, שהדבר מתייחס למקום משכני, או שהוא מתייחס אליי, לאדם שהנני. כל אלה הן הבנות שגויות – הן פשוט אנדרלמוסיה של אי-הבנות! דבר מהן אינו נכון, הלא כן? זה האופן שבו כולכם מבינים ותופסים זאת, וזו פשוט טעות מוחלטת בהבנה! מהי סמכות? מה הקשר בין סמכות לבין כס המלכות? כס המלכות הוא הסמכות שלי. כאשר בניי הבכורים יניפו מעלה את כס המלכות שלי, זו תהיה העת שבה בניי הבכורים יקבלו ממני את הסמכות. רק לי יש סמכות, ולכן כס המלכות הוא שלי בלבד. במילים אחרות, אחרי שבניי הבכורים יסבלו באותו אופן שבו אני סבלתי, הם יקבלו את מה שאני ואת מה שיש לי, והם יקבלו ממני הכול. זה התהליך שבו הם יזכו במעמד של בן בכור. זו תהיה העת שבה בניי הבכורים יניפו מעלה את כס המלכות שלי, וזו גם תהיה העת שבה הם יקבלו ממני סמכות. עליכם להבין זאת כעת! כל מה שאני אומר הוא ברור ולא משתמע לשתי פנים, כדי שכולם יבינו זאת. הניחו בצד את התפיסות שלכם והמתינו לקבל את התעלומות שאני מגלה לכם! אם כן, מהו מטה הברזל? בשלב הקודם, הוא התייחס לדבריי החמורים, אך כעת המצב שונה מבעבר. כעת, מטה הברזל מתייחס למעשיי, שהם אסונות אדירים שנושאים סמכות. אם כן, בכל פעם כאשר מטה הברזל שלי מוזכר, הוא תמיד מקושר לסמכות. המשמעות המקורית של מטה הברזל מתייחסת לאסונות האדירים – הוא חלק מהסמכות. כולם חייבים להבין זאת בבירור, ורק כך הם יוכלו לתפוס את רצוני ולזכות בהתגלות מדבריי. כל מי שיש בו את עבודתה של רוח הקודש נושא את מטה הברזל בידו, והוא זה שיש לו סמכות וזכות להוציא לפועל כל אחד מהאסונות האדירים. זה אחד מהצווים המנהליים שלי.

כל דבר וכל הדברים פתוחים בפניכם (עניין זה מתייחס לחלק שהוסבר בבירור), וכל דבר וכל הדברים נסתרים מכם (עניין זה מתייחס לחלק הנסתר בדבריי). אני מדבר בחוכמה: אני מניח לכם להבין רק את הפירוש המילולי של מילים מסוימות, ולעומת זאת, אני מניח לכם לתפוס את המשמעות של אחרים (אולם מרבית בני האדם אינם מסוגלים להבין), מפני שזהו שלב בעבודתי. אוכל לגלות לכם את המשמעות האמיתית של דבריי רק כשתגיעו לשיעור קומה מסוים. זו החוכמה שלי ואלה מעשיי המופלאים (על מנת להפוך אתכם למושלמים ולהביס את השטן באופן יסודי ולהמיט חרפה על השדים). רק כשתיווכחו במישור אחר, תהיו מסוגלים להבין זאת לגמרי. אני חייב לעשות זאת משום שבתפיסות האנושיות יש דברים רבים שבני האדם פשוט אינם מצליחים לרדת לעומקם, ואפילו אם אדבר בבירור, עדיין לא תבינו אותם. אחרי הכול, מוחם של בני האדם מוגבל, ויש דברים רבים שאוכל להסביר לכם רק אחרי שתיווכחו בעולם הרוחני. אחרת, הבשר והדם האנושיים אינם כשירים למשימה זו, והדבר יכול רק להפריע לניהול שלי. זו המשמעות האמיתית של "שלב העבודה שלי" שאני מדבר עליו. עד כמה אתם מבינים אותי בתפיסות שלכם? האם הבנתכם נקייה מפגמים? האם זה ידע שיש לכם ברוחכם? לפיכך, אני חייב להניח לכם לעבור למישור אחר, על מנת שתוכלו להשלים את עבודתי ולמלא את רצוני. אם כן, מהו המישור האחר הזה בדיוק? האם הוא באמת מראה נשגב, כפי שבני האדם חושבים? האם הוא באמת דומה לאוויר, שלא ניתן לראותו או למששו, אך הוא בכל זאת קיים? כפי שאמרתי, המצב של היותכם גוף הוא מצב של בשר ועצמות, של היותכם בעלי תבנית וצורה. זו האמת לאמיתה, ואין בכך ספק, וכולם חייבים להאמין בכך. זה המצב האמיתי של הגוף. יתרה מזאת, אין בגוף דברים שבני האדם שונאים. אולם מהו המצב הזה בדיוק? כשבני האדם עוברים מהבשר והדם לגוף, קבוצה גדולה חייבת להיעלם. במילים אחרות, הם יעזבו את בית הבשר שלהם, ואפשר לומר שכל אחד ילך אחר סוגו: הבשר ידבק בבשר והגוף ידבק בגוף. ובכן, בני האדם שעוזבים את ביתם, את הוריהם, את בני זוגם, את בניהם ואת בנותיהם מתחילים להיווכח בעולם הרוחני. בסופו של דבר, קורה כך: המצב בעולם הרוחני הוא שהבנים הבכורים נאספים יחד, שרים ורוקדים, משבחים ומריעים לשמי הקדוש. זה מחזה יפהפה וחדש תמיד. כל בניי האהובים משבחים אותי לעולמי עד ולא-הפסק, ומרוממים את שמי הקדוש לנצח. זה המצב לאחר ההיווכחות בעולם הרוחני, וזו גם העבודה לאחר ההיווכחות בעולם הרוחני. בנוסף, זה גם המצב שעליו דיברתי, על רעיית הכנסייה בעולם הרוחני. יתר על כן, דמותי מופיעה בכל אומות התבל ובקרב כל האומות וכל העמים ונושאת את סמכותי, את חרון אפי, את המשפט שלי, ויתרה מזאת, את מטה הברזל שלי, כדי למשול בכל האומות ובכל העמים. בקרב כל העמים ובתבל כולה, דבר זה נושא עליי עדות שמרעידה את השמיים והארץ, והדבר גורם לכל העמים ולכל הדברים בהרים, בנהרות, באגמים ובקצות התבל לשבח אותי, להלל אותי ולהכיר אותי, האל האחד עצמו, בורא הכול, אשר מכוון את הכול, מנהל את הכול, שופט את הכול, משיג את הכול, מעניש את הכול ומשמיד את הכול. זהו, אם כן, המופע של דמותי.

קודם: פרק 98

הבא: פרק 100

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

אלוהים עצמו, הייחודי ט'

אלוהים הוא מקור החיים של הכל (ג')במהלך תקופה זו, דיברנו על דברים רבים הקשורים להכרת אלוהים, ולאחרונה דיברנו על דבר חשוב מאוד בנושא זה. מהו...

עבודת האל ועבודת האדם

איזה חלק מתוך עבודתו של האדם הוא עבודתה של רוח הקודש, ואיזה חלק הוא חווייתו של האדם? גם כיום, אפשר לומר שבני האדם עדיין לא מבינים את השאלות...

פרק 68

דברי מיושם בכל מדינה, מקום, אומה וזרם, ודברי מתגשם בכל פינה ובכל רגע נתון. האסונות שמתרחשים בכל מקום הם לא קרבות בין בני אדם, והם לא קרבות...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה