פרק 100

אני מתעב את כל מי שלא הועדתי מראש ולא בחרתי בו. לפיכך, אני חייב להוציא את בני האדם האלה מביתי בזה אחר זה. כך יהיה המקדש שלי קדוש וללא רבב, כך יהיה ביתי תמיד חדש ולעולם לא ישן, כך שמי הקדוש יוכל להתפשט לעד, וכך אנשיי הקדושים יוכלו להפוך להיות אהוביי. מצב כזה, בית כזה ומלכות כזו הם המטרה שלי והמשכן שלי, וזה הבסיס לבריאה שבראתי את כל הדברים. איש אינו רשאי להשפיע על כך או לשנות זאת. רק אני ובניי האהובים נחיה שם יחד, ואיש לא יורשה לרמוס זאת תחת רגליו. דבר לא יורשה לשכון בו, לא כל שכן יותר לדבר לא נעים להתרחש. הכול יהיה שבח וצהלה, והכול יהיה מראה שהאדם אינו מסוגל לדמיין אותו. אני רק מייחל לכך שתקריבו למעני את כל כוחכם, בלב ובנפש, וכמיטב יכולתכם. בין אם היום או מחר, ובין אם אתם כאלה שמשרתים אותי או כאלה שזוכים בברכות, על כולכם להשקיע כוחות לפי יכולתכם במלכות שלי. זו חובה שכל בני האדם הברואים צריכים ליטול על עצמם, ויש לעשותה וליישם אותה כך. אני אגייס את כל הדברים כדי לשרת את הדר מלכותי המתחדשת תמיד, וכדי שביתי ייעשה הרמוני ומאוחד. איש אינו מורשה להתריס נגדי, ומי שיעשה כן יסבול ממשפט ויקולל. כעת, הקללות שלי מתחילות לחול על כל האומות ועל כל העמים, והקללות שלי חמורות אף יותר מהמשפט שלי. עכשיו הזמן להתחיל להרשיע את כל בני האדם, ולכן נאמר שאלה קללות. זאת משום שכעת זהו העידן האחרון, ואין זה זמן הבריאה. משהתחלפו העידנים, קצב העבודה שלי שונה מאוד עכשיו. עקב צורכי עבודתי, בני האדם שנחוצים לי שונים גם הם. אני אטוש את אלה שעליי לנטוש, אני אנשל את אלה שעליי לנשל, אני אהרוג את אלה שעליי להרוג, ואני אעזוב את אלה שעליי לעזוב. זו מגמה בלתי נמנעת שאינה תלויה ברצונו של האדם, ואיש אינו רשאי לשנות זאת. הדבר חייב להיעשות בהתאם לרצון שלי! אני זונח את אלה שאני רוצה לזנוח, ואני מסלק את אלה שאני רוצה לסלק. איש לא יפעל באופן שרירותי. אני עוזב את אלה שאני רוצה לעזוב, ואני אוהב את אלה שאני רוצה לאהוב. זה חייב להיעשות בהתאם לרצוני! אינני פועל ברגשנות. יש בי רק צדק, משפט וחרון אף – אין בי רגש כלל. אין בי שמץ מהאנושי, כי אני אלוהים עצמו, דמותו של אלוהים. משום שכל בני האדם רואים את ההיבט של האנושיות שלי והם אינם רואים את ההיבט של האלוהיות שלי. הם באמת עיוורים ומבולבלים!

אתם חייבים לנצור בלבכם את מה שאני אומר לכם, ואתם חייבים להבין את לבי באמצעות דבריי ולגלות התחשבות בעול שלי. כך תתוודעו לכול-יכולתי, וכך תראו את דמותי. מכיוון שדבריי הם דברי חוכמה, ואיש אינו יכול לתפוס את העקרונות או החוקים שבבסיס דבריי. בני האדם חושבים שאני מנהיג הונאה ורמאות, והם אינם מכירים אותי באמצעות דבריי. נהפוך הוא: הם מחללים את שמי. הם עיוורים ונבערים כל כך! אין להם יכולת הבחנה מזערית ביותר. כל משפט שאני מבטא נושא בתוכו סמכות ושיפוט, ואיש אינו יכול לשנות את דבריי. משביטאתי את דבריי, העניינים יתבצעו לבטח בהתאם לדבריי. זהו הטבע שלי. דבריי הם סמכות, וכל מי שמשנה אותם פוגע בייסורים שאני ממיט, ואני חייב להכות אותו אפיים ארצה. במקרים חמורים, בני אדם כאלה ממיטים חורבן על חייהם שלהם, והם נשלחים לשאול או אל הבור ללא התחתית. זו הדרך היחידה שבה אני מתמודד עם האנושות, ואין לאדם שום דרך לשנות זאת – זה הצו המנהלי שלי. זכרו זאת! איש אינו מורשה להפר את הצו שלי. יש לעשות את הדברים בהתאם לרצוני! בעבר, הקלתי עליכם יותר מדי, ונתקלתם רק בדבריי. דבריי בנוגע להכאת בני אדם אפיים ארצה טרם התממשו. אולם החל מהיום, כל האסונות (אלה שקשורים לצווים המנהליים שלי) יתרחשו בזה אחר זה, כדי להעניש את כל אלה שאינם מתיישרים לפי רצוני. העובדות חייבות לצאת לאור – אחרת, בני האדם לא יהיו מסוגלים לראות את חרון אפי, אלא ישקעו בשחיתות פעם אחר פעם. זהו שלב בתוכנית הניהול שלי, וזה האופן שבו אני עושה את השלב הבא בעבודתי. אני אומר לכם זאת מראש, כדי שתוכלו להימנע מביצוע עבירה ולהימנע מאובדן לנצח. במילים אחרות, מהיום והלאה, אגרום לכל בני האדם, למעט בניי הבכורים, לתפוס את מקומם הראוי בהתאם לרצוני, ואמיט עליהם ייסורים בזה אחר זה. לא אחוס אף על אחד מהם. רק תעזו להיות שוב מושחתים! נראה אתכם מעזים להיות שוב מרדנים! אמרתי בעבר שאני צודק כלפי כולם, שאין בי שמץ של רגשנות, וזה מראה שאסור לפגוע בטבע שלי. זו הדמות שלי. איש אינו יכול לשנות זאת. כל בני האדם שומעים את דבריי וכל בני האדם רואים את ארשת פניי המהוללת. כל בני האדם חייבים להישמע לי לחלוטין ובאופן גמור – זה הצו המנהלי שלי. כל בני האדם ברחבי העולם ובקצות תבל צריכים לשבח אותי ולהלל אותי, כי אני האל הייחודי עצמו, וכי אני דמותו של אלוהים. איש אינו יכול לשנות את דבריי ואת האמירות שלי, את הדיבור שלי ואת ההתנהגות שלי, מכיוון שאלה העניינים שלי בלבד, ואלה דברים שישנם ברשותי מקדמת דנה ואשר יתקיימו לנצח נצחים.

בני האדם מטפחים כוונות לבחון אותי, והם רוצים למצוא בדבריי דבר מה שיוכלו להשתמש בו נגדי, כדי להכפיש אותי. האם אתה תכפיש אותי? האם אישפט כבדרך אגב? האם ענייניי יישפטו כבדרך אגב? אתם באמת חבורה של בני אדם שאינם יודעים מה טוב להם! אינכם מכירים אותי כלל! מהו הר ציון? מהו מקום המשכן שלי? מהי ארץ כנען הטובה? מהו בסיס הבריאה? מדוע בימים האחרונים אני שב ומזכיר את המילים האלו? הר ציון, מקום המשכן שלי, ארץ כנען הטובה, בסיס הבריאה – כל המילים האלו מתייחסות לדמותי (בהתייחס לגופי). בני האדם כולם חושבים שאלה מקומות שקיימים באופן פיזי. דמותי היא הר ציון, וזהו מקום המשכן שלי. כל מי שייכנס לעולם הרוחני יטפס על הר ציון וייכנס למקום המשכן שלי. בראתי את כל הדברים בדמותי, כלומר כל הדברים נבראו בתוך הגוף, ולפיכך זהו הבסיס. מדוע אני אומר שתחזרו לגוף ביחד איתי? בכך טמונה המשמעות המקורית. בדיוק כמו הכינוי "אלוהים", לשמות העצם האלה אין משמעות לכשעצמם, אלא הם שמות שונים שאני נותן למקומות שונים. אם כן, אל תקדישו יותר מדי תשומת לב למשמעות המילולית שלהם, אלא התמקדו רק בהאזנה לדבריי. אתם חייבים לראות אותם כך, ואז תהיו מסוגלים לתפוס את רצוני. מדוע אני מזכיר לכם פעם אחר פעם שיש חוכמה בדבריי? כמה מכם ניסו לברר את המשמעות הטמונה בכך? כולכם מנתחים את הדברים בעיוורון ומתנהגים בחוסר היגיון!

עדיין אינכם מבינים את רוב הדברים שאמרתי בעבר. אתם נשארים במצב של ספק ואינכם מסוגלים לְרַצות את לבי. הרגע שבו תהיו בטוחים לגבי כל משפט שאני מבטא יהיה הרגע שבו חייכם יבשילו. עבורי, יום אחד הוא כאלף שנים, ואלף שנים הם כיום אחד. איך אתם חושבים על הזמן שאני מדבר עליו? כיצד תסבירו זאת? אתם מפרשים זאת באופן שגוי! יתר על כן, רוב בני האדם עדיין מתווכחים על כך איתי, בתקווה למצוא דבר מה שיוכל לשמש נגדי – אינכם יודעים מה טוב לכם! הישמרו, ולא, אני אכה אתכם אפיים ארצה! כשיבוא היום שבו הכול יתבהר, אתם תבינו הכול לחלוטין. אני עדיין לא מספר לכם כעת (עכשיו הזמן לחשוף את בני האדם, על כולם להיות זהירים וקפדנים כדי שיוכלו להשביע את רצוני). אני אחשוף את כל בני האדם באמצעות דבריי, וצורתם המקורית תתגלה ותראה אם הם כנים או לא. אם מישהי פרוצה או דומה לאיזבל, אני חייב לחשוף אותה. אמרתי בעבר שאני עושה דברים בלי לנקוף אצבע, ושאני משתמש רק בדבריי כדי לחשוף בני אדם. אינני מפחד מתחפושות. ברגע שדבריי נאמרים, עליך לחשוף את צורתך המקורית, ואין זה משנה אם הסווית את עצמך היטב, לבטח אראה את צורתך המקורית. זהו העיקרון של מעשיי – שימוש באמירות בלבד והימנעות מהפעלת כוח כלשהו. בני האדם מזיעים מהמחשבה אם דבריי יתגשמו או לא, והם חוששים ודואגים לי, אך המאמצים האלה באמת אינם נחוצים. הם מחיר שאין צורך לשלמו. אתם דואגים לגביי, אך האם החיים שלכם הבשילו? מה עם הגורל שלכם? שאלו את עצמכם לעתים קרובות ואל תהיו רשלנים. כל בני האדם צריכים להתחשב בעבודה שלי, ובאמצעות מעשיי ודבריי, עליהם לראות את דמותי, להכיר אותי טוב יותר, להכיר את כול-יכולתי, להכיר את חוכמתי ולהכיר את האמצעים והשיטות שבהם בראתי את כל הדברים, ובכך לשבח אותי עד אין קץ. אני אגרום לכל בני האדם לראות על מי יושתו הצווים המנהליים שלי, על מי אעבוד, מה ברצוני לעשות ומה ברצוני להשלים. זה דבר שכל אדם צריך להשיג, כי זה הצו המנהלי שלי. אני אגשים את דבריי. אסור לאיש לנתח את דבריי כבדרך אגב. כולם חייבים לראות את העקרונות שבבסיס מעשיי, באמצעות דבריי, ובאמצעות דבריי עליהם לדעת מהו חרון אפי, מהי הקללה שלי ומהו המשפט שלי. כל הדברים האלה תלויים בדבריי, ואלה דברים שכל אדם ואדם צריך לראותם בכל אחת ואחת ממילותיי.

קודם: פרק 99

הבא: פרק 101

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

פרק 22

האדם חי בתוך האור, אך הוא אינו מודע לערכו הרב של האור. הוא אינו יודע את מהותו של האור ואת מקורו של האור, ויתרה מזו, הוא אינו יודע למי האור...

פשעים יובילו את האדם לגיהינום

הזהרתי אתכם פעמים רבות והענקתי לכם אמיתות רבות כדי לכבוש אתכם. כעת, אתם מרגישים מועשרים הרבה יותר מכפי שהרגשתם בעבר, מבינים עקרונות רבים...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה