רק מי שהפך למושלם יכול לחיות חיים בעלי משמעות

למען האמת, העבודה שנעשית כעת נועדה כדי שבני האדם יזנחו את השטן, אביהם הקדמון. כוונתם של כל השיפוטים בידי הדבר היא לחשוף את טבעה המושחת של האנושות ולאפשר לבני אדם להבין את מהות החיים. השיפוטים החוזרים והנשנים האלה חודרים כולם ללבם של בני האדם. כל שיפוט משפיע ישירות על גורלם ונועד לפצוע את לבם כדי שהם יוכלו לוותר על כל הדברים האלה ולהכיר בכך את החיים, את העולם המזוהם הזה וכן את חוכמתו וכול יכולתו של אלוהים ואת האנושות הזו שהשטן השחית. ככל שיש יותר ייסורים ושיפוט כאלה, כך יכול לבו של האדם להיפצע יותר, ורוחו יכולה להתעורר יותר. מטרתו של שיפוט כזה היא לעורר את רוחם של בני האדם האלה שהשחיתו ורימו אותם באופן העמוק ביותר. לאדם אין רוח, כלומר רוחו מתה לפני זמן רב, והוא לא יודע שיש שמיים, לא יודע שיש אלוהים ובוודאי לא יודע שהוא נאבק בתוך תהום המוות. איך ייתכן שהוא ידע שהוא חי בגיהינום הזה עלי אדמות? איך ייתכן שהוא ידע שגווייתו המרקיבה נפלה אל תוך שאול המוות משום שהשטן השחית אותה? איך ייתכן שהוא ידע שהאנושות הרסה זה מכבר כל דבר על פני האדמה ללא תקנה? ואיך ייתכן שהוא ידע שהבורא יורד היום אל פני האדמה ומחפש קבוצה של בני אדם מושחתים שהוא יוכל להושיע? אפילו לאחר שהאדם חווה כל זיכוך ושיפוט אפשרי, מצפונו הקהה עדיין מתעורר אך בקושי וכמעט לא מגיב. האנושות מנוונת כל כך! על אף ששיפוט כזה דומה לברד האכזר שנופל מהשמיים, הוא מועיל ביותר לאדם. לולא בני האדם נשפטו כך, לא הייתה שום תוצאה ולחלוטין לא היה ניתן להושיע בני אדם מתהום האומללות. לולא העבודה הזו, היה לבני אדם קשה מאוד לצאת מהשאול, מפני שלבם מת לפני זמן רב, והשטן רמס את רוחם לפני זמן רב. כדי להושיע אתכם, בני האדם ששקעו במעמקי הניוון, יש צורך לקרוא אליכם נמרצות, לשפוט אתכם נמרצות, ורק אז יתעורר לבכם הקר כקרח.

בשרכם ודמכם, רצונותיכם המופרזים, החמדנות והתאוותנות שלכם מושרשים בכם עמוק מדי. הדברים האלה שולטים בלבכם באופן כה תמידי עד שאין לכם כל כוח להשליך מעליכם את עול המחשבות הפאודליות והמנוונות האלה. אתם לא משתוקקים לשנות את מצבכם הנוכחי או להימלט מהשפעת החושך. הדברים האלה פשוט כובלים אתכם. גם אם אתם יודעים שחיים כאלה כואבים מדי ושעולם כזה חשוך מדי, בכל זאת אף אחד מכם לא מעז לשנות חיים כאלה. אתם כמהים רק לחמוק מחיים אמיתיים כאלה, לשחרר את נשמותיכם מכור המצרף ולחיות בסביבה שלווה ומאושרת הדומה לשמיים. אתם לא מוכנים לשאת קשיים כדי לשנות את חייכם הנוכחיים, ואתם לא מוכנים לחפש בתוך המשפט והייסורים האלה את החיים שעליכם להיווכח בהם. במקום זאת, אתם חולמים חלומות לגמרי בלתי מציאותיים על העולם היפה שמעבר לבשר והדם. החיים שאליהם אתם משתוקקים הם חיים שאתם יכולים לזכות בהם ללא מאמץ ומבלי לסבול כל כאב. זהו לגמרי בלתי מציאותי! זאת מפני שהדבר שאתם מקווים לו הוא לא להביא לידי ביטוי חיים בעלי משמעות כבשר ודם ולרכוש את האמת במהלך תקופת חיים, כלומר לחיות למען האמת ולהגן על הצדק. אלה לא חיים שהייתם מחשיבים כחיים זוהרים ומסנוורים. אתם חשים שלא יהיו אלה חיים קסומים או בעלי משמעות. בעיניכם, חיים כאלה יעניקו לכם תחושת אי צדק! על אף שאתם מקבלים את הייסורים האלה כיום, הדבר שאתם עוסקים בשאיפה אליו הוא בכל זאת לא זכייה באמת או חיי אמת בהווה, אלא היכולת לבוא בהמשך הדרך לחיים של אושר מעבר לבשר ודם. אתם לא מחפשים את האמת ולא מגינים עליה, ואתם בהחלט לא קיימים למען האמת. אתם לא עוסקים כיום בהיווכחות, אלא במקום זאת אתם חושבים ללא-הרף על "אותו היום" שבו תביטו ברקיע התכלת ותזילו דמעות מרות, בציפייה שתילקחו אל השמיים. אתם לא יודעים שחשיבה כזו כבר מנותקת מהמציאות? אתם תמיד חושבים שאין ספק שהמושיע בעל טוב הלב והחמלה האינסופיים יבוא באחד הימים כדי לקחת אתכם איתו – אלה שנשאו קשיים וסבל בעולם הזה – ושאין ספק שהוא ינקום את הנקמה שלכם על כך שדוכאתם והייתם קורבנות. אתם מלאים בחטא, הלא כן? האם אתם היחידים שסבלו בעולם הזה? נפלתם בעצמכם לתחומו של השטן וסבלתם – האם אלוהים צריך עדיין לנקום את נקמתכם? מי שלא מסוגל למלא את דרישותיו של אלוהים הוא אויבו של אלוהים, הלא כן? מי שלא מאמין באלוהים בהתגלמותו הוא צורר המשיח, הלא כן? מה ערכם של המעשים הטובים שלכם? האם הם יכולים למלא את מקומו של לב שעובד את אלוהים? אתם לא יכולים לקבל את ברכתו של אלוהים רק על ידי עשיית כמה מעשים טובים, ואלוהים לא ינקום את נקמת העוולות שסבלתם רק מפני שדוכאתם והייתם קורבנות. גם מי שמאמין באלוהים ולא מכיר את אלוהים, אך עושה מעשים טובים, גם מיוסר, הלא כן? אתם רק מאמינים באלוהים, רק רוצים שאלוהים יתקן את העוולות שסבלתם וינקום את נקמתם, ויעניק לכם מפלט מהאומללות שלכם. אולם אתם מסרבים לשים לב לאמת, ואתם לא צמאים להביא את האמת לידי ביטוי. על אחת כמה וכמה אתם לא מסוגלים להימלט מהחיים הקשים והריקים האלה. במקום זאת, בשעה שאתם חיים את חייכם כבשר ודם, את חיי החטא שלכם, אתם מצפים לאלוהים שיתקן את העוולות שנעשו לכם ויפזר את הערפל מעל קיומכם. איך זה ייתכן? אם האמת ברשותכם, אתם יכולים להיות חסידי אל. אם יש ברשותכם הבאה לידי ביטוי, אתם יכולים להוות ביטוי לדבר האל. אם יש לכם חיים, אתם יכולים ליהנות מברכתו של אלוהים. מי שברשותו האמת יכול ליהנות מברכתו של אלוהים. אלוהים מבטיח תיקון למי שאוהב אותו בכל לבו בנוסף להתמודדות עם קשיים וסבלות, ולא למי שאוהב רק את עצמו ונפל טרף להונאותיו של השטן. איך ייתכן שיהיה טוב במי שלא אוהב את האמת? איך ייתכן שיהיה צדק במי שאוהב רק את הבשר והדם? כל הצדק והטוב מתייחסים לאמת, הלא כן? האין הם שמורים למי שאוהב את אלוהים בלב שלם? מי שלא אוהב את האמת וכל מי שהוא אינו אלא גווייה מרקיבה – כל בני האדם האלה מטפחים בתוכם רוע, הלא כן? כל מי שלא מסוגל לחיות לפי האמת הוא אויב האמת, הלא כן? ומה איתכם?

אם אתם יכולים לחמוק מההשפעות האלה של החושך ולהתנתק מהדברים הטמאים האלה, ואם אתם יכולים להפוך לקדושים, פירוש הדבר שהאמת ברשותכם. האופי שלכם לא השתנה, אלא שאתם מסוגלים להנהיג את האמת ולזנוח את הבשר. זה מה שיש למי שטוהר. המטרה העיקרית של עבודת הכיבוש היא לטהר את האנושות כדי שהאמת תוכל להיות ברשות האדם, מפני שכעת האדם מבין מעט מדי מן האמת! לעשיית עבודת הכיבוש על בני האדם האלה יש חשיבות עמוקה ביותר. כולכם נקלעתם להשפעת החושך ונפגעתם עמוקות. אם כן, מטרתה של העבודה הזו היא לאפשר לכם להכיר את האופי האנושי ובכך להביא את האמת לידי ביטוי. ההפיכה למושלמים הוא דבר מה שכל הברואים צריכים לקבל. אם העבודה בשלב זה כרוכה רק בהפיכת בני אדם למושלמים, ניתן לעשות אותה באנגליה, באמריקה או בישראל. ניתן לעשות אותה על בני כל אומה שהיא. אולם עבודת הכיבוש היא בררנית. השלב הראשון בעבודת הכיבוש הוא קצר מועד. יתרה מזאת, הוא ישמש כדי להשפיל את השטן ולכבוש את התבל כולה. זו עבודת הכיבוש ההתחלתית. ניתן לומר שאפשר להפוך למושלם כל ברוא שמאמין באלוהים, מפני שהבאה לידי שלמות היא דבר מה שניתן להשיג רק לאחר שינוי ארוך טווח. אולם הכיבוש שונה. הנכבשים צריכים להיות אלה שמשתרכים רחוק יותר מכל מאחור וחיים בחושך העמוק ביותר, בני האדם השפלים ביותר שמוכנים פחות מכל לקבל את אלוהים, אלה שמתמרדים יותר מכל נגד אלוהים. זה סוג האדם שיכול להעיד על כך שהוא נכבש. מטרתה העיקרית של עבודת הכיבוש היא להביס את השטן. לעומת זאת, מטרתה העיקרית של הפיכתם של בני אדם למושלמים היא לזכות בבני אדם. המטרה היא לאפשר לבני אדם שנכבשו לשאת עדות לכך שעבודת הכיבוש הזו נעשית כאן על בני אדם כמוכם. הכוונה היא שבני אדם יישאו עדות לאחר שהם נכבשו. ייעשה שימוש בבני האדם האלה שנכבשו כדי להשיג את המטרה של השפלת השטן. אם כך, מהי שיטת הכיבוש העיקרית? ייסורים, משפט, הטלת קללות וחשיפה – שימוש בטבע הצודק כדי לכבוש בני אדם על מנת לשכנע אותם לגמרי בזכות טבעו הצודק של אלוהים. להיעזר במציאות הדבר ובסמכות הדבר כדי לכבוש בני אדם ולשכנע אותם באופן מלא – זה פירושו של כיבוש. לא זו בלבד שמי שהפך למושלם מסוגל להיות צייתן לאחר שהוא נכבש, אלא שהוא גם מסוגל לרכוש ידע על עבודת המשפט, לשנות את טבעו ולהכיר את אלוהים. הוא חווה את הנתיב של רחישת אהבה לאלוהים, והוא מלא באמת. הוא יודע כיצד לחוות את עבודתו של אלוהים, והוא מסוגל לסבול למען אלוהים ולהחזיק ברצון משלו. בני האדם שהפכו למושלמים הם אלה שמבינים את האמת לאשורה, הודות לכך שהם חוו את דבר האל. בני האדם שנכבשו יודעים את האמת אך לא השלימו עם משמעותה האמיתית של האמת. לאחר שהם נכבשים, הם נשמעים לאלוהים, אך הציות שלהם כולו תוצאה של האופן שבו הם נשפטו. הם לא מבינים כלל ועיקר את משמעותן האמיתית של אמיתות רבות. הם מכירים באמת מן השפה ולחוץ, אך הם לא נוכחו באמת. הם מבינים את האמת, אך הם לא חוו את האמת. העבודה שנעשית על מי שהופך למושלם כוללת ייסורים ומשפט, לצד אספקת חיים. אדם שמעריך את ההיווכחות באמת הוא אדם שיש להפוך אותו למושלם. ההבדל בין בני האדם שמיועדים להפוך למושלמים לבין בני האדם שנכבשו טמון בשאלה אם הם נוכחים באמת. מי שמבין את האמת, נוכח באמת ומביא את האמת לידי ביטוי, הופך למושלם. מי שלא מבין את האמת ולא נוכח באמת, כלומר מי שלא מביא את האמת לידי ביטוי, הוא אדם שלא יכול להפוך למושלם. אם בני אדם כאלה מסוגלים כעת להישמע לאלוהים לחלוטין, הם נכבשו. אם בני האדם שנכבשו לא מחפשים את האמת – אם הם מצייתים אך הם לא מביאים את האמת לידי ביטוי, אם הם רואים את האמת בחטף ושומעים עליה, אך הם לא מעריכים את החיים לפי האמת – לא ניתן להפוך אותם למושלמים. בני אדם שמיועדים להפוך למושלמים מנהיגים את האמת בהתאם לדרישותיו של אלוהים לאורך נתיב ההבאה לידי השלמות. כך הוא מגשים את רצונו של אלוהים והופך למושלם. מי שמציית עד הסוף לפני שמסתיימת עבודת הכיבוש, נכבש, אך אי-אפשר לומר שהוא הפך למושלם. מי שהפך למושלם הוא מי שלאחר תום עבודת הכיבוש, מסוגל לעסוק בחיפוש האמת וליפול בנחלתו של אלוהים. זה אדם שלאחר שעבודת הכיבוש מסתיימת, עומד איתן לנוכח צרות ומביא את האמת לידי ביטוי. מה שמבדיל בין הכיבוש להבאה לידי שלמות הם הבדלים בשלבי העבודה ובמידה שבה אדם מבין את האמת ונוכח בה. כל מי שלא עלה על נתיב ההבאה לידי שלמות, כלומר מי שהאמת לא ברשותו, בכל זאת יושמד בסופו של דבר. רק מי שהאמת ברשותו ומי שמביא את האמת לידי ביטוי יכול ליפול לחלוטין בנחלתו של אלוהים. כלומר מי שמביא לידי ביטוי את צלמו של פטרוס, הפך למושלם, ואילו כל היתר נכבשו. העבודה שנעשית על כל מי שנכבש כוללת רק הטלת קללות, המטת ייסורים והפגנת חרון אף, ומה שפוקד אותו הם רק צדק וקללות. עבודה על אדם כזה פירושה חשיפה בוטה – חשיפה של הטבע המושחת שבתוכו כדי שהוא יכיר בו בעצמו וישתכנע לחלוטין. לאחר שאדם נעשה צייתן לחלוטין, עבודת הכיבוש מסתיימת. גם אם רוב בני האדם עדיין לא ישאפו להבין את האמת, עבודת הכיבוש תסתיים.

יש אמות מידה שעליכם לעמוד בהן כדי להפוך למושלמים. על ידי נחישות, התמדה ומצפון, וכן באמצעות עיסוקכם בחיפוש, תוכלו לחוות את החיים ולהגשים את רצונו של אלוהים. הדברים האלה הם ההיווכחות שלכם ומה שנדרש מכם בנתיב ההבאה לידי שלמות. ניתן לעשות את עבודת ההבאה לידי שלמות על כל בני האדם. כל מי שעוסק בחיפוש אחר אלוהים יכול להפוך למושלם, ויש לו ההזדמנות והכישורים לכך. אין כאן כלל קבוע. השאלה אם אדם יכול להפוך למושלם תלויה בעיקר בדברים שהוא עוסק בשאיפה אליהם. בני אדם שאוהבים את האמת ומסוגלים להביא אותה לידי ביטוי בהחלט מסוגלים להפוך למושלמים. אלוהים לא משבח בני אדם שלא אוהבים את האמת; אין להם את החיים שאלוהים דורש, והם לא מסוגלים להפוך למושלמים. עבודת ההבאה לידי שלמות נועדה רק למען הזכייה בבני אדם, והיא לא שלב במלחמה נגד השטן. עבודת הכיבוש נועדה רק למען המלחמה בשטן, ופירוש הדבר שכיבוש האדם משמש כדי להביס את השטן. זו העבודה העיקרית, העבודה החדשה ביותר שמעולם לא נעשתה בכל העידנים. אפשר לומר שמטרתו של שלב העבודה הזה היא בעיקר לכבוש את כל בני האדם כדי להביס את השטן. העבודה של הפיכת כל בני אדם למושלמים היא לא עבודה חדשה. מטרתה העיקרית של כל העבודה במהלך התקופה שבה אלוהים עובד כבשר ודם, היא כיבושם של בני אדם. הדבר הוא כמו בעידן החסד. גאולת האנושות כולה באמצעות הצליבה הייתה העבודה העיקרית. "זכייה בבני אדם" נוספה לעבודה כבשר ודם ונעשתה רק לאחר הצליבה. כשישוע בא ועשה את עבודתו, מטרתו הייתה בעיקר להשתמש בצליבתו כדי לנצח את כבלי המוות והשאול ולנצח את השפעת השטן, כלומר להביס את השטן. רק לאחר שישוע נצלב, פטרוס יצא לנתיב ההפיכה למושלם שלב אחר שלב. כמובן, הוא היה בין חסידיו של ישוע כשישוע עבד, אך הוא לא הפך למושלם באותה עת. במקום זאת, לאחר שישוע סיים את עבודתו, פטרוס הבין את האמת בהדרגה, ואחר כך הוא הפך למושלם. אלוהים בהתגלמותו יורד אל פני האדמה רק כדי להשלים שלב עיקרי ומכריע של עבודה בפרק זמן קצר, ולא כדי לחיות לאורך זמן בקרב בני האדם על פני האדמה ולהפוך אותם למושלמים בכוונה תחילה. הוא לא עושה את העבודה הזו. הוא לא ממתין עד שהאדם יהפוך לגמרי למושלם כדי להשלים את עבודתו. אלה לא המטרה והחשיבות של התגלמותו בבשר ודם. הוא בא רק כדי לעשות את העבודה קצרת המועד של ישועת האנושות, ולא כדי לעשות את העבודה הממושכת מאוד של הפיכת האנושות למושלמת. עבודת הישועה של האנושות היא ייצוגית, היא מסוגלת להשיק עידן חדש, וניתן לסיים אותה בפרק זמן קצר. אולם הפיכת האנושות למושלמת דורשת את הבאת האדם לרמה מסוימת, וזו עבודה שאורכת זמן רב. רוח האל היא זו שצריכה לעשות את העבודה הזו, אך היא נעשית על יסוד האמת שנאמרת במהלך העבודה כבשר ודם. בנוסף לכך, אלוהים מרומם את השליחים, כדי שהם יעשו עבודת רעייה ארוכת טווח על מנת להשיג את מטרתו, להפוך את האנושות למושלמת. אלוהים בהתגלמותו לא עושה את העבודה הזו. הוא רק מדבר על דרך החיים כדי שבני אדם יבינו, והוא רק מעניק את האמת לאנושות, ולא מלווה את האדם בהתמדה כשהוא מנהיג את האמת, מפני שהדבר לא כלול במסגרת כהונתו. לכן, הוא לא ילווה את האדם עד ליום שבו האדם יבין לחלוטין את האמת ויזכה לחלוטין באמת. עבודתו כבשר ודם מסתיימת כשהאדם עולה באופן רשמי על דרך הישר של אמונה באלוהים, כשהאדם עולה על דרך הישר להפיכה למושלם. כמובן, זה גם הרגע שבו אלוהים יביס לחלוטין את השטן וינצח בעולם כולו. לא אכפת לו אם האדם ייווכח באמת בסופו של דבר בעת הזו, ולא אכפת לו אם חיי האדם קטנים או גדולים. אף אחד מהדברים האלה הוא לא מה שעליו לנהל בהתגלמותו כבשר ודם. שום דבר מאלה לא כלול במסגרת כהונתו של אלוהים בהתגלמותו. לאחר שהוא מסיים את העבודה שהתכוון לעשות, הוא מסיים את עבודתו כבשר ודם. לפיכך, העבודה שאלוהים בהתגלמותו עושה היא רק העבודה שרוח האל לא יכולה לעשות ישירות. יתרה מזאת, זוהי עבודת הישועה קצרת המועד ולא העבודה על פני האדמה לאורך זמן.

שיפור האיכות שלכם לא כלולה בתחום עבודתי. אני דורש מכם לעשות זאת רק מפני שאיכותכם ירודה מדי. למען האמת, זה לא רק חלק מעבודת ההבאה לידי שלמות, אלא שזוהי עבודה נוספת שנעשית בכם. העבודה שמושלמת בכם כיום נעשית בהתאם לצרכים שלכם. היא מותאמת אישית, ולא מדובר בנתיב מסוים שכל מי שהופך למושלם צריך לעלות עליו. מכיוון שהאיכות שלכם ירודה יותר מזו של כל אדם אחר שהפך למושלם בעבר, כשהעבודה הזו מגיע אליכם היא נתקלת במכשולים רבים מדי. אני עושה את העבודה הנוספת הזו בקרבכם מפני שיעדי ההבאה לידי שלמות שונים. בעיקרון, כשאלוהים יורד אל פני האדמה, הוא נשאר בתחום המתאים שבו הוא מבצע את עבודתו, ולא טורח בעניינים אחרים רבים מדי. הוא לא מתערב בעניינים משפחתיים ולא לוקח חלק בחייהם של בני האדם. זוטות כאלה לא מטרידות אותו כלל – הן לא חלק מכהונתו. אולם האיכות שלכם ירודה במידה כה רבה מהאיכות שדרשתי – אין כל מקום להשוואה – עד שהיא מציבה מכשולים קיצוניים בפני העבודה. יתרה מזאת, העבודה הזו חייבת להיעשות בקרב אנשי ארץ סין. השכלתכם כה עלובה עד שאין לי ברירה אלא לדרוש שתשכילו. אמרתי לכם שזוהי עבודה נוספת, אך זה גם דבר מה שמוכרח להיות לכם, דבר מה שמועיל להפיכתכם למושלמים. למעשה, עליכם לרכוש מראש השכלה, ידע בסיסי על התנהלות עצמית וידע בסיסי על החיים. אני לא צריך לדבר איתכם על דברים כאלה. אולם מכיוון שהדברים האלה לא ברשותכם, אין לי ברירה אלא לעשות את העבודה של יציקת דברים אלה בכם אחרי שכבר באתם לעולם. גם אם אתם מטפחים בלבכם תפיסות רבות לגביי, אני בכל זאת דורש זאת מכם – אני בכל זאת דורש שתשפרו את איכותכם. אני לא מתכוון לבוא ולעשות את העבודה הזו, מפני שעבודתי היא רק לכבוש אתכם ולקבל מכם נחישות על ידי כך שאשפוט אתכם. בכך אצביע על דרך החיים שבה עליכם לבוא. במילים אחרות, לא היה שום קשר ביני לבין רמת השכלתכם ולשאלה אם יש לכם ידע על החיים, לולא העובדה שעליי לכבוש אתכם באמצעות דברי. כל זה נוסף כדי להבטיח תוצאות לעבודת הכיבוש ולמען הפיכתכם למושלמים לאחר מכן. זה לא שלב בעבודת הכיבוש. מכיוון שהאיכות שלכם ירודה ואתם עצלים ורשלנים, טיפשים וקשי תפיסה, רפי שכל ואוויליים – מכיוון שאתם חריגים באופן יוצא דופן – אני דורש שקודם כל תשפרו את איכותכם. כל מי שברצונו להפוך למושלם צריך לעמוד באמות מידה מסוימות. כדי להפוך למושלם, האדם צריך להיות בעל מחשבה פיכחת וצלולה ולהיות מוכן לחיות חיים בעלי משמעות. אם אתם לא מוכנים לחיות חיים נבובים, אפ אתם בני אדם שעוסקים באמת, אם אתם בני אדם רציניים בכל מעשיהם, ואם אתם בני אדם בעלי אנושיות רגילה באופן יוצא דופן, אתם כשירים להפוך למושלמים.

העבודה הזו בקרבכם מתבצעת עליכם בהתאם לעבודה שיש לעשות. לאחר כיבושם של בני האדם האלה, קבוצה של בני אדם תובא לידי שלמות. לפיכך, חלק גדול מהעבודה בהווה הוא גם הכנה למטרת הפיכתכם למושלמים, מפני שיש בני אדם רבים שרעבים לאמת ואשר ניתן להפוך אותם למושלמים. אם עבודת הכיבוש הייתה אמורה להתבצע בכם ולאחר מכן לא התבצעה כל עבודה נוספת, האם לא היה קורה שמי שהשתוקק לאמת לא זכה בה? העבודה הנוכחית מכוונת לפתיחת נתיב להפיכתם של בני אדם למושלמים מאוחר יותר. על אף שעבודתי היא רק כיבוש, דרך החיים שאני מדבר עליה היא בכל זאת הכנה להפיכתם של בני אדם למושלמים מאוחר יותר. העבודה שבאה לאחר הכיבוש מתרכזת בהפיכתם של בני אדם למושלמים, ולפיכך, הכיבוש נעשה כדי להניח יסודות להבאה לידי שלמות. ניתן להפוך את האדם למושלם רק לאחר שהוא נכבש. ברגע זה, המשימה העיקרית היא הכיבוש. מאוחר יותר, מי שמחפש את האמת ומשתוקק אליה יהפוך למושלם. ההבאה לידי שלמות כרוכה בהיבטי ההיווכחות החיוביים של בני האדם: האם יש לכם לב שאוהב את אלוהים? מה היה עומק החוויות שלכם כשצעדתם בנתיב הזה? עד כמה טהורה אהבתכם לאלוהים? עד כמה קפדני העיסוק שלכם בחיפוש האמת? כדי להפוך למושלם, האדם צריך להחזיק בידע בסיסי בנוגע לכל היבטי האנושיות. זו דרישה בסיסית. כל מי שלא ניתן להפוך אותו למושלם לאחר שנכבש, נעשה כלי שרת. בסופו של דבר, הוא בכל זאת יוטל אל אגם האש והגופרית, והוא בכל זאת ייפול אל תוך בור התהום, מפני שטבעו לא השתנה והוא עדיין שייך לשטן. אם חסרה לאדם הכשירות להפוך למושלם, הוא חסר תועלת – הוא פסולת, כלי, דבר מה שלא יכול לעמוד במבחן האש! עד כמה גדולה אהבתכם לאלוהים ברגע זה? עד כמה גדול התיעוב שלכם לעצמכם? עד כמה עמוקה ההיכרות האמיתית שלכם עם השטן? האם חישלתם את הנחישות שלכם? האם חייכם באנושיות מווסתים היטב? האם חייכם השתנו? האם אתם חיים חיים חדשים? האם השקפת חייכם השתנתה? אם הדברים האלה לא השתנו, אתם לא יכולים להפוך למושלמים גם אם לא תיסוגו, אלא שרק נכבשתם. כשמגיעה העת לבחון אתכם, אתם נעדרים אמת, האנושיות שלכם חריגה, ואתם שפלים כחיות. רק נכבשתם, רק כבשתי אתכם. כפי שחמור, לאחר שהוא חווה את שוט אדונו, נעשה מפוחד וחושש לפעול בכל פעם שהוא רואה את האדון, כך גם אתם כמו החמור הכנוע הזה. אם האדם נעדר את ההיבטים החיוביים האלה, ובמקום זאת הוא פסיבי ומפוחד, ביישן והססן בכל הדברים; אם הוא לא מסוגל להבחין בבירור בשום דבר, לא מסוגל לקבל את האמת, אם עדיין אין לו נתיב לנוהג, ויתרה מזאת, אם אין לו לב שאוהב את אלוהים – אם האדם לא מבין כיצד יש לאהוב את אלוהים, לחיות חיים בעלי משמעות ולהיות אדם אמיתי – איך ייתכן שאדם כזה יישא עדות על אלוהים? הדבר מוכיח שערכם של חייכם מועט ושאתם רק חמורים כנועים. נכבשתם, אך פירוש הדבר הוא רק שהתכחשתם אל התנין הגדול האדום כאש, ושאתם מסרבים להיכנע לתחום שלטונו. פירוש הדבר הוא שאתם מאמינים שיש אלוהים, שאתם רוצים להישמע לכל התוכניות של אלוהים, ושאין לכם תלונות. אך בהיבטים החיוביים, האם אתם מסוגלים להביא את דבר האל לידי ביטוי? אם אין לכם אף אחד מאלה, פירוש הדבר הוא שלא נפלתם בנחלתו של אלוהים, ושאתם רק חמורים כנועים. אין בכם שום דבר רצוי, ורוח הקודש לא עובדת בכם. האנושיות שלכם לקויה מדי, ואלוהים לא יכול להשתמש בכם. אתם צריכים לקבל את אישורו של אלוהים, ועליכם להיות טובים פי מאה מבעלי החיים חסרי האמונה ומהמתים המהלכים – רק מי שמגיע לרמה הזו כשיר להפוך למושלם. רק אם יש לאדם אנושיות ומצפון, הוא מתאים לשימושו של אלוהים. רק לאחר שאתם הופכים למושלמים, אתם יכולים להיחשב אנושיים. רק מי שהפך למושלם הוא אדם שחי חיים בעלי משמעות. רק בני אדם כאלה יכולים לשאת עדות מהדהדת אף יותר על אלוהים.

קודם: בנוגע לתארים וזהות

הבא: עליכם להניח בצד את ברכות המעמד ולהבין את רצונו של אלוהים בנוגע לישועת האדם

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

עליכם לחפש דרך לִתְאום למשיח

רבות עבדתי בקרב בני האדם, ורבים הדברים שהטפתי באוזניכם בזמן הזה. דברים אלו נאמרו למען ישועת האדם ובמטרה לאפשר לאדם לתאום לי. למרות זאת,...

אלוהים עצמו, הייחודי ה'

קדושתו של אלוהים (ב')אחים ואחיות, הבה נשיר היום מזמור. בחרו מזמור שאתם אוהבים ושרים דרך קבע. (היינו רוצים לשיר מזמור מדברי האל, "אהבה טהורה...

פשעים יובילו את האדם לגיהינום

הזהרתי אתכם פעמים רבות והענקתי לכם אמיתות רבות כדי לכבוש אתכם. כעת, אתם מרגישים מועשרים הרבה יותר מכפי שהרגשתם בעבר, מבינים עקרונות רבים...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה