פרק 79

עיוורים! בורים! ערימת אשפה חסרת ערך! אתם מפרידים את האנושיות הרגילה שלי מהאלוהיות המוחלטת שלי! אינכם חושבים שזהו חטא נגדי? יתרה מזאת, זה דבר שקשה לסלוח עליו! האל המעשי בא אליכם כיום, אך אתם מכירים רק צד אחד שלי, שהוא האנושיות הרגילה שלי, ולא ראיתם כלל את הצד שלי שהוא אלוהי לחלוטין. האם אתה חושב שאיני יודע מי ניסה לרמות אותי מאחורי גבי? אינני מותח עליך ביקורת. אני רק בודק לאיזו רמה אתה יכול להגיע ומה תהיה התוצאה הסופית שלך. ביטאתי מאות-אלפי מלים, ואילו אתם עשיתם דברים רעים רבים. מדוע אתם שוב ושוב מנסים לרמות אותי? היזהר שלא תאבד את חייך! אם תעורר את כעסי עד לרמה מסוימת, לא אגלה כלפיך שום רחמים, ואסלק אותך. לא אקח בחשבון את התנהגותך בעבר, האם היית נאמן או קנאי, עד כמה התרוצצת, או כמה השקעת למעני – לא אתבונן בדברים האלה כלל. אם רק תתגרה בי כעת, אשליך אותך אל הבור ללא התחתית. מי עדיין מעז לנסות לרמות אותי? זכור זאת! מעתה ואילך, בכל פעם כשאכעס, בלי קשר לשאלה עם מי אהיה, אטהר אותך מיד כדי שלא יהיו בעיות עתידיות וכדי שלא אהיה חייב לראות אותך שוב. אם תתריס נגדי, מיד אמיט עליך ייסורים – האם תזכרו זאת? החכמים יכו על חטא תכף ומיד.

כיום, כלומר כעת, אני מלא חימה. כולכם צריכים להיות נאמנים לי ולהעלות את כל הווייתכם כקורבן מנחה למעני. לא יכולים להיות עיכובים נוספים. אם לא תקשיב לדבריי, אושיט את ידי ואכה אותך אפיים ארצה. כך אגרום לכולם להכיר אותי. כיום, אני מלא חימה ומלכותי כלפי כולם (וזה חמור אף יותר מהמשפט שלי). ביטאתי מלים רבות כל כך, אך אתם לא הגבתם כלל. האם אתם באמת כל כך קהי-חושים? אינני חושב שאתם כאלה. זהו השטן הישן בתוככם שעושה את הנזק הזה – האם אתם מבינים זאת בבירור? מהרו לחולל שינוי קיצוני! כיום, עבודתה של רוח הקודש התקדמה עד השלב הזה. האם לא ראיתם זאת? שמי יופץ מבית לבית, בכל האומות ולכל עבר, ומבוגרים וילדים כאחד יצעקו אותו ברחבי התבל. זו אמת לאמיתה. אני האל הייחודי עצמו, ויתרה מזאת, אני דמותו האחת והיחידה של אלוהים, ואף יותר מכך, אני הבשר בשלמותו והתגלמותו המוחלטת של אלוהים. כל מי שיעז לא לסגוד לי, כל מי שיעז להתנגד לי בעיניו, וכל מי שיעז לבטא דברי התנגדות נגדי, ימות לבטח מהקללות והחימה שלי (יהיו קללות כתוצאה מהחימה שלי). בנוסף, כל מי שיעז לא להיות נאמן לי או לא לאהוב אותי כאב, וכל מי שיעז לנסות לשטות בי ימות לבטח כתוצאה מהשנאה שלי. הצדק, המלכותיות והמשפט שלי ישרדו לעולמי עולמים. בתחילה, הייתי אוהב ורחום, אך זה איננו טבעה של האלוהיות המוחלטת שלי. צדק, מלכותיות ומשפט רק מהווים את הטבע שלי – האל המוחלט עצמו. במהלך עידן החסד, הייתי אוהב ורחום. בשל העבודה שהיה עליי לסיים, התאפיינתי בנדיבות אוהבת וברחמים, אך לאחר מכן, לא היה עוד צורך באלה (ולא היו כאלה מאז). הכול צדק, מלכותיות ומשפט, וזהו הטבע המוחלט של האנושיות הרגילה שלי, לצד האלוהיות המוחלטת שלי.

אלה שאינם מכירים אותי יגוועו בבור ללא התחתית, ואילו אלה שבטוחים לגביי יחיו לנצח, ואדאג להם ואגונן עליהם באהבתי. ברגע שאני מבטא מלה אחת התבל כולה וקצותיה רועדים. מי יכול לשמוע את דבריי ולא לרעוד מפחד? מי אינו יכול להתמלא יראה כלפיי? ומי אינו יכול להכיר את הצדק והמלכותיות של מעשיי! ומי אינו יכול לראות את כול-היכולת והחוכמה שבמעשיי! כל מי שלא ישים לב ימות ללא ספק. זאת משום שמי שאינו שם לב מתריס נגדי ואינו מכיר אותי, והוא המלאך הראשי המופקר ביותר. בחנו את עצמכם – מי שהוא מופקר, צדקן, יהיר ושחצן יהיה בהחלט מושא לשנאתי ובהחלט ייגווע!

אני מכריז כעת את הצווים המנהליים של מלכותי: כל הדברים נתונים לשיפוטי, כל הדברים כלולים בצדק שלי, כל הדברים כלולים במלכותיות שלי, ואני מנהיג צדק לכולם. אלה שאומרים שהם מאמינים בי אך סותרים אותי בלבם, או אלה שלבם נטש אותי, יסולקו, אך כל אחד יסולק בזמן המתאים לי. אנשים שמדברים עליי בעוקצנות אך באופן שאחרים אינם מבחינים בו, ימותו מיד (הם יגוועו ברוחם, בגופם ובנפשם). אלה שמדכאים את אהוביי או מפנים להם עורף יישפטו מיד באמצעות חרון אפי. פירוש הדבר שאלה שמקנאים באהובי וחושבים שאינני צדיק יימסרו לידי אהוביי ויישפטו על ידיהם. כל המחונכים, הפשוטים והכנים (לרבות אלה שחסרה להם חוכמה) ואשר נוהגים כלפיי ביושר שאינו משתמע לשתי פנים, יישארו במלכותי. אלה שלא עברו הכשרה, כלומר, בני האדם הכנים שחסרים להם חוכמה ותובנה, יזכו לעוצמה במלכותי. אולם הם גם עברו טיפול ושבירה. לא נכון לומר שהם לא עברו הכשרה כלשהי, אלא שבאמצעות הדברים האלה אגלה לכולם את כול-יכולתי ואת החוכמה שלי. אני אסלק את כל אלה שעדיין מפקפקים בי. אינני רוצה אף אחד מהם (אני בז לבני האדם שעדיין מפקפקים בי בזמן שכזה). באמצעות המעשים שאני עושה ברחבי התבל כולה, אגלה לבני האדם הכנים את נפלאות פעולותיי, ובכך אפתח את החוכמה, התובנה וההבחנה שלהם. אגרום להשמדתם המיידית של הרמאים כתוצאה ממעשיי המופלאים. כל הבנים הבכורים שהיו הראשונים לקבל את שמי (כלומר בני האדם הקדושים והכנים שאין בהם כל דופי) יהיו הראשונים להיכנס למלכות ולמשול בכל האומות ובכל העמים יחד איתי, למלוך כמלכים במלכות ולשפוט את כל האומות ואת כל העמים (הכוונה לבנים הבכורים של המלכות, ולא לאף אחד אחר). אלה מבין כל האומות וכל העמים שנשפטו והיכו על חטא ייכנסו למלכותי ויהפכו לאנשיי, ואילו העקשנים שלא היכו על חטא יושלכו אל הבור ללא התחתית (ויגוועו בו לעולמים). משפט המלכות יהיה המשפט האחרון, וכך אטהר את העולם באופן יסודי. לא יהיו עוד עוולות, צער, דמעות או אנחות, ויתרה מזאת, לא יהיה עוד עולם. הכול יהיה ביטוי של המשיח, והכול יהיה מלכות המשיח. איזו תהילה! איזו תהילה!

קודם: פרק 78

הבא: פרק 80

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

פשעים יובילו את האדם לגיהינום

הזהרתי אתכם פעמים רבות והענקתי לכם אמיתות רבות כדי לכבוש אתכם. כעת, אתם מרגישים מועשרים הרבה יותר מכפי שהרגשתם בעבר, מבינים עקרונות רבים...

אלוהים עצמו, הייחודי ב'

טבעו הצודק של אלוהיםעתה, לאחר שהאזנתם לשיתוף הקודם העוסק בסמכותו של אלוהים, אני בטוח שאתם מצויידים במגוון לא קטן של מילים בנושא. כמה...

אחרית דבר

על אף שהדברים האלה אינם כלל הביטויים של אלוהים, די בהן כדי לאפשר לבני האדם להשיג את המטרות של הכרת האל ושינוי טבעם. ייתכן שיש כאלה שחושבים,...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה