תעלומת ההתגלמות (4)

עליכם לדעת את הסיפור מאחורי ספרי הקודש ויצירתם. ידע זה אינו נחלתם של אלה שלא קיבלו את עבודתו החדשה של אלוהים. הם אינם יודעים. אילו הסברת להם בפשטות את העניינים המהותיים האלה, הם היו חדלים להיות דקדקנים איתך בנוגע לספרי הקודש. הם בוחנים בדקדוק ללא-הרף את תוכן הנבואות שנאמרו: האם המשפט הזה התגשם? האם המשפט ההוא התגשם? הם מקבלים את הבשורה בהתאם לספרי הקודש, והם מטיפים את הבשורה בהתאם לכתבי הקודש. אמונתם באלוהים נשענת על המילים מכתבי הקודש. אלמלא ספרי הקודש, הם לא היו מאמינים באלוהים. כך הם חיים – בוחנים את ספרי הקודש בדקדוק כזה. בפעם הבאה שהם יבחנו את ספרי הקודש בדקדוק ויבקשו ממך הסברים, תוכל לומר, "קודם כול, בואו לא נאמת כל משפט ומשפט. במקום זאת, בואו נתבונן באופן שבו עובדת רוח הקודש. בואו ניקח את הנתיב שבו אנו צועדים ונשווה אותו לאמת כדי להבין אם הוא אכן עבודתה של רוח הקודש, ובואו נשתמש בעבודת רוח הקודש כדי לבדוק אם נתיב זה נכון. באשר לשאלה אם משפט כזה או אחר התגשם כפי שנחזה, אנחנו, כבני אנוש, איננו צריכים להתערב בכך. מוטב שנדבר במקום זאת על עבודתה של רוח הקודש ועל העבודה האחרונה שאלוהים עושה כעת." הנבואות בספרי הקודש הן דברי האל שנמסרו באותה עת בידי הנביאים ודברים שכתבו בני אדם שאלוהים השתמש בהם, לאחר שקיבלו השראה. רק אלוהים עצמו יכול להסביר את הדברים האלה, רק רוח הקודש יכולה להבהיר את פירוש הדברים האלה, ורק אלוהים עצמו יכול לפתוח את שבעת החותמות ואת הספר. אתם אומרים: "אתה אינך אלוהים, וגם אני לא אלוהים, ולכן מי מעז להסביר את דברי האל בקלות ראש? האם אתה מעז להסביר את הדברים האלה? אפילו אם הנביאים ירמיהו, יוחנן ואליהו היו כאן, הם לא היו מעזים לנסות להסביר את הדברים האלה, מפני שהם אינם השה. רק השה יכול לפתוח את שבעת החותמות ואת הספר, ואף אחד אחר אינו יכול להסביר את דבריו. אינני מעז לגזול את שמו של אלוהים, לא כל שכן להסביר את דברי האל. אני יכול רק להיות זה שנשמע לאלוהים. האם אתה אלוהים? אף אחד מברואי האל אינו מעז לפתוח את הספר או להסביר את הדברים האלה, ולכן גם אני איני מעז להסביר אותם. מוטב שאתה לא תנסה להסביר אותם. אסור לאיש לנסות להסביר אותם. בואו נדבר על עבודתה של רוח הקודש. את זה האדם יכול לעשות. אני מכיר במקצת את עבודתם של יהוה וישוע, אך מכיוון שלא חוויתי את העבודה הזו באופן אישי, אני יכול לדבר עליה רק באופן מצומצם. באשר לפירוש הדברים שאמרו ישעיהו או ישוע בזמנו, לא אסביר אותם. אינני חוקר את ספרי הקודש, אלא אני עוקב אחר העבודה הנוכחית של אלוהים. למעשה, אתה מתייחס אל ספרי הקודש כאל הספר הקטן, אך האין זה משהו שרק השה יכול לפתוח אותו? מלבד השה, מי עוד יכול לפתוח אותו? אינך השה, ועל אחת כמה וכמה אינני מעז לטעון שאני אלוהים עצמו. לכן בואו נימנע מניתוח או בחינה דקדקנית של ספרי הקודש. מוטב לדון בעבודה שעושה רוח הקודש, כלומר בעבודה הנוכחית של אלוהים עצמו. בואו נתבונן בעקרונות ובמהות של עבודתו של אלוהים, ונשתמש בכך כדי לוודא שהנתיב שאנחנו צועדים בו כיום הוא נכון, וכך נהיה בטוחים בכך." אם ברצונכם להטיף את הבשורה, בייחוד בפני אנשים מעולם הדת, עליכם להבין את ספרי הקודש ולהכיר את הסיפור הפנימי שלהם על בוריו. אחרת, לא תהיו מסוגלים להטיף את הבשורה. לאחר שתבינו את התמונה הרחבה במלואה ותחדלו לבחון בדקדקנות ובקטנוניות את המילים המתות של ספרי הקודש, ובמקום זאת תדברו רק על עבודתו של אלוהים ועל אמת החיים, אזי תהיו מסוגלים לזכות בבני האדם שמחפשים בלב אמיתי.

עליכם להבין את עבודתו של יהוה, את החוקים שהוא קבע ואת העקרונות שבאמצעותם הוא הנחה את האדם כיצד עליו לחיות, את תוכן העבודה שהוא עשה בעידן החוק, את החשיבות של קביעת החוקים על ידיו, את החשיבות של עבודתו עבור עידן החסד ואת העבודה שאלוהים עושה בשלב האחרון הנוכחי. השלב הראשון הוא העבודה בעידן החוק, השלב השני הוא העבודה בעידן החסד והשלב השלישי הוא העבודה באחרית הימים. עליכם להבין היטב את השלבים האלה בעבודתו של אלוהים. מראשית ועד סוף, יש שלושה שלבים בסך הכול. מהי מהותו של כל שלב בעבודה? כמה שלבים מתבצעים בתוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים? כיצד מתבצעים השלבים האלה, ומדוע כל אחד מהם מתבצע באופן מסוים? אלה שאלות קריטיות! לעבודתו של כל עידן יש ערך ייצוגי. איזו עבודה ביצע יהוה? מדוע הוא עשה זאת באופן ספציפי זה? מדוע הוא נקרא יהוה? פעם נוספת, איזו עבודה ביצע ישוע בעידן החסד, וכיצד הוא עשה אותה? אילו היבטים של טבעו של אלוהים מיוצגים על ידי כל שלב בעבודה וכל עידן? אילו היבטים של טבעו מתבטאים בעידן החוק? ואילו בעידן החסד? ואילו בעידן האחרון? אלו שאלות מהותיות האלה שעליכם להבין היטב. כל טבעו של אלוהים התגלה במהלכה של תוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים. טבע זה לא התגלה רק בעידן החסד או רק בעידן החוק, לא כל שכן רק בתקופה הזו של אחרית הימים. העבודה שנעשית באחרית הימים מייצגת שיפוט, חרון אף וייסורים. העבודה שנעשית באחרית הימים אינה יכולה להחליף את העבודה של עידן החוק או של עידן החסד. יחד עם זאת, שלושת השלבים מתחברים יחד לישות אחת, וכולם עבודה של אל אחד. באופן טבעי, ביצוע העבודה הזו נחלק לעידנים שונים. העבודה שנעשית באחרית הימים מביאה הכול לידי סיום, העבודה שנעשתה בעידן החוק היא עבודת התחלה, והעבודה שנעשתה בעידן החסד הייתה עבודת גאולה. באשר לחזונות של העבודה בכל תוכנית הניהול הזו בת ששת אלפי השנים, איש אינו יכול לזכות בתובנה או בהבנה לגביהם וחזונות אלה נותרים בגדר חידות. באחרית הימים, נעשית רק העבודה של דבר האל, כדי לפתוח את עידן המלכות, אך היא אינה מייצגת את כל העידנים. אחרית הימים אינה אלא אחרית הימים ואינה אלא עידן המלכות, והיא אינה מייצגת את עידן החסד או את עידן החוק. אחרית הימים היא רק המועד שבו כל העבודה של תוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים נחשפת בפניכם. זו חשיפת התעלומה. אף אדם אינו יכול לחשוף תעלומה כזו. תהא בקיאותו בספרי הקודש רבה ככל שתהיה, היא נותרת מילים בלבד, משום שהאדם אינו מבין את מהותם של ספרי הקודש. כשהאדם קורא בספרי הקודש, ייתכן שהוא יבין אמיתות מסוימות, יסביר מילים מסוימות או ינתח אי-אלו פסוקים וציטוטים מפורסמים ניתוח חסר חשיבות. אולם הוא לעולם לא יוכל לחלץ את המשמעות שמילים אלו מכילות, משום שהאדם רואה רק מילים מתות ולא את התמונות של עבודתם של יהוה וישוע, והאדם אינו מסוגל לפתור את התעלומה של עבודה זו. לפיכך, התעלומה של תוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים היא התעלומה הגדולה ביותר, הנסתרת ביותר, וזו שהאדם כלל אינו מסוגל להבינה. איש אינו יכול להבין ישירות את רצונו של אלוהים, אלא אם אלוהים עצמו מסביר ומגלה אותו לאדם. אחרת, דברים אלה יישארו תמיד חידות עבור האדם ותעלומות חתומות לעולמים. אל תתייחסו לאותם אנשים מעולם הדת. אילולא הסברתי לכם זאת היום, גם אתם לא הייתם מבינים זאת. עבודה זו של ששת אלפי השנים מסתורית יותר מכל הנבואות של הנביאים. זו התעלומה הגדולה ביותר מימי הבריאה ועד ימינו, ואף נביא בכל העידנים מעולם לא הצליח לרדת לעומקה, מכיוון שתעלומה זו נפתרת רק בעידן האחרון והיא מעולם לא נחשפה. אם תבינו את התעלומה הזו ותהיו מסוגלים לקבל אותה במלואה, התעלומה הזו תכבוש את כל בני האדם הדתיים. רק זה החזון הגדול ביותר. זה החזון שהאדם כמה יותר מכול להבינו, אך גם החזון הבלתי מובן ביותר לאדם. כשהייתם בעידן החסד, לא הכרתם את מהות העבודה שעשו ישוע או יהוה. בני האדם לא הבינו מדוע יהוה קבע חוקים, מדוע הוא דרש מההמון לציית לחוקים ומדוע היה צריך להקים את בית המקדש. ועוד פחות אנשים הבינו מדוע אלוהים הוביל את בני ישראל ממצרים אל המדבר ואז לארץ כנען. רק בימינו, עניינים אלה מתגלים.

העבודה של אחרית הימים היא השלב האחרון מבין השלושה. זו העבודה של עידן חדש נוסף, והיא אינה מייצגת את עבודת הניהול כולה. תוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים נחלקת לשלושה שלבי עבודה. אף שלב לבדו אינו יכול לייצג את העבודה של שלושת העידנים, אלא רק חלק אחד מהשלם. השם יהוה אינו יכול לייצג את כל טבעו של אלוהים. העובדה שהוא ביצע עבודה בעידן החוק אינה מוכיחה שאלוהים יכול להיות אלוהים רק בתקופת החוק. יהוה קבע לאדם חוקים ומסר לו דברות, וביקש מהאדם לבנות את בית המקדש ואת המזבחות. העבודה שהוא עשה מייצגת רק את עידן החוק. העבודה שהוא עשה אינה מוכיחה שאלוהים הוא רק האל שמבקש מהאדם לקיים את החוק, שהוא האל אשר בבית המקדש או האל שנמצא בפני המזבח. אמירה כזאת תהיה שגויה. העבודה שנעשתה בתקופת החוק יכולה לייצג רק עידן אחד. לפיכך, אילו אלוהים עשה את העבודה רק בעידן החוק, אזי האדם היה תוחם את אלוהים בהגדרה הבאה ואומר, "אלוהים הוא האל שבבית המקדש, ועל מנת לשרת את אלוהים, עלינו ללבוש בגדי כוהנים ולהיכנס לבית המקדש." אילו העבודה בעידן החסד לא הייתה מתבצעת מעולם ועידן החוק היה נמשך עד עצם היום הזה, האדם לא היה יודע שאלוהים הוא גם רחום ואוהב. לולא נעשתה העבודה בעידן החוק ורק העבודה בעידן החסד הייתה נעשית, האדם היה יודע רק שאלוהים יכול לגאול את האדם ולמחול לו על חטאיו. האדם היה יודע רק שאלוהים קדוש ותמים ושהוא יכול להקריב את עצמו ולהיצלב למען האדם. האדם היה יודע רק זאת ולא הייתה לו הבנה על דבר מלבדם. על כן, כל עידן מייצג חלק אחד מטבעו של אלוהים. באשר לשאלה אילו היבטים מטבעו של האל מייצג עידן החוק, אילו מייצג עידן החסד ואילו העידן הנוכחי – טבעו של אלוהים יכול להתגלות במלואו רק כאשר שלושת השלבים ישתלבו למכלול אחד. רק כשהאדם יכיר את כל שלושת השלבים, הוא יוכל להבין זאת באופן מלא. לא ניתן להשמיט אף אחד משלושת השלבים. אתה תראה את טבעו של אלוהים בשלמותו רק לאחר שתכיר את שלושת שלבי העבודה האלה. העובדה שאלוהים השלים את עבודתו בעידן החוק אינה מוכיחה שהוא רק האל בתקופת החוק, והעובדה שהוא השלים את עבודת הגאולה שלו אין פירושה שאלוהים יגאל את האנושות לעד. כל אלה מסקנות שהאדם מסיק. משהסתיים עידן החסד, אינך יכול לומר שאלוהים שייך רק לצלב ושרק הצלב מייצג את הישועה של אלוהים. אמירה כזאת מהווה הגדרה של אלוהים. בשלב הנוכחי, אלוהים עושה בעיקר את העבודה של דברי האל, אך לא ניתן לומר שאלוהים מעולם לא היה רחום כלפי האדם ושהוא הביא לו רק ייסורים ושיפוט. העבודה באחרית הימים חושפת את עבודתם של יהוה וישוע ואת כל התעלומות שהאדם לא הבין, כדי לגלות את היעד והסוף של האנושות וכדי לסיים את כל עבודת הישועה בקרב האנושות. שלב העבודה הזה באחרית הימים מביא את הכול לידי סיום. יש לחשוף את כל התעלומות שהאדם אינו מבין כדי לאפשר לאדם לרדת לעומקן ולזכות בהבנה ברורה בלבו. רק אז ניתן יהיה לחלק את בני האדם על פי סוגם. רק לאחר שתוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים תושלם, האדם יבין את טבעו של אלוהים בשלמותו, מפני שאז ניהולו של אלוהים יגיע אל סופו. עכשיו, לאחר שחוויתם את עבודתו של אלוהים בעידן האחרון, מהו טבעו של אלוהים? האם אתה מעז לומר שאלוהים הוא אל שרק אומר דברים ותו לא? לא תעז להסיק מסקנה כזו. יש שיאמרו שאלוהים הוא האל שחושף תעלומות, שאלוהים הוא השה וזה שפותח את שבעת החותמות. אולם, איש אינו מעז להסיק מסקנה כזו. אחרים עשויים לומר שאלוהים הוא ההתגלמות כבשר ודם. אך זה עדיין לא יהיה נכון. ועוד אחרים עשויים לומר שאלוהים בהתגלמותו כבשר ודם רק אומר מילים ואינו עושה אותות ומופתים, אולם, אתה תעז עוד פחות מכך לדבר באופן זה, מכיוון שישוע התגלם כבשר ודם ועשה אותות ומופתים, ולכן לא תעז להגדיר את אלוהים בקלות דעת כזאת. כל העבודה שנעשתה לכל אורך תוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים באה על סופה רק כעת. רק לאחר שכל העבודה הזו תיחשף לעיני האדם ותתבצע בקרב האנושות, האנושות תכיר את טבעו המלא של אלוהים, את הדברים ששייכים לו ואת הווייתו. כשהעבודה של השלב הזה תושלם במלואה, כל התעלומות שהאדם אינו מבין ייחשפו, כל האמיתות שלא הובנו קודם לכן יתבררו, ויסופר לאנושות על דרכה ויעדה העתידיים. זו העבודה בכללותה שצריכה להיעשות בשלב הנוכחי. על אף שהנתיב שהאדם צועד בו כיום הוא גם הנתיב של הצלב ונתיב הסבל, הדברים שהאדם מנהיג, אוכל, שותה ונהנה מהם כיום שונים מאוד מהדברים שהאדם עשה בתקופת החוק ובעידן החסד. מה שנדרש מהאדם כיום אינו דומה למה שנדרש בעבר ועוד פחות מכך למה שנדרש ממנו בעידן החוק. ובכן, מה נדרש מהאדם בתקופת החוק, כשאלוהים עשה את עבודתו בישראל? בני האדם נדרשו רק לשמור את השבת ואת החוקים של יהוה. אסור היה לאיש לעבוד בשבת או להפר את החוקים של יהוה. אך אין זה כך כעת. בני האדם עובדים בשבת, נאספים ומתפללים כרגיל, ולא מוטלות עליהם מגבלות כלשהן. בני האדם בעידן החסד היו צריכים להיטבל, והם גם התבקשו לצום, לסעוד יחדיו, לשתות יין, לכסות את ראשיהם ולרחוץ את רגליהם של אחרים. כעת הכללים האלו מבוטלים ונדרשות מהאדם דרישות חשובות יותר, מפני שעבודתו של אלוהים מעמיקה ללא הרף והיווכחותו של האדם מגיעה לגבהים חדשים ללא הרף. בעבר, ישוע הניח את ידיו על האדם והתפלל, אך כעת, לאחר שהכול נאמר, מה התועלת בהנחת ידיים? מילים לבדן יכולות להשיג תוצאות. כשישוע הניח את ידיו על האדם בעבר, הוא עשה זאת כדי לברך את האדם ולרפא אותו מתחלואיו. כך רוח הקודש עבדה באותה עת, אך לא כך הדבר כעת. כעת, רוח הקודש משתמשת במילים כדי לעבוד ולהשיג תוצאות. דבריה הובהרו לכם, ועליכם להנהיג אותם בדיוק כמו שנאמר לכם. דבריה הם רצונה. הם העבודה שברצונה לעשות. באמצעות דבריה, תבינו את רצונה ואת מה שהיא מבקשת מכם להשיג, ותוכלו רק להנהיג את דבריה ישירות, ללא צורך בהנחת ידיים. יש כאלה שיאמרו, "הנח עליי את ידיך! הנח עליי את ידיך כדי שאוכל לקבל את ברכתך ולקחת חלק ממך." כל אלה הם נהגים ישנים מהעבר שתוקפם פג משום שהעידן התחלף. רוח הקודש עובדת בהתאם לעידן, לא באופן אקראי ולא בהתאם לכללים קבועים. העידן התחלף, והעידן חדש מביא עמו בהכרח עבודה חדשה. הדבר נכון לכל שלב עבודה, ולכן עבודתו של אלוהים מעולם לא חזרה על עצמה. בעידן החסד, ישוע עשה עבודה רבה מהסוג הזה, כגון ריפוי מחלות, גירוש שדים, הנחת ידיו על האדם כדי להתפלל למענו והענקת ברכות לאדם. אולם עשיית הדברים האלה שוב בימינו תהיה חסרת משמעות. רוח הקודש עבדה כך באותה עת, מפני שהיה זה עידן החסד והייתה מידה מספקת של חסד שהאדם יכול היה ליהנות ממנו. האדם לא נתבקש לשלם מחיר כלשהו, והוא יכול היה לזכות בחסד כל עוד הייתה לו אמונה. כולם זכו ליחס מלא חסד. כעת העידן התחלף ועבודתו של אלוהים התקדמה הלאה. באמצעות הייסורים והשיפוט יטוהרו מרדנותו של האדם והדברים הטמאים שבתוכו. מכיוון שהיה זה שלב הגאולה, היה על אלוהים לעבוד באופן זה ולהעניק לאדם חסד במידה שהוא יכול היה ליהנות ממנה, כדי שהאדם יוכל להיגאל מחטא, וכדי שחטאיו יימחלו באמצעות החסד. השלב הנוכחי הזה נעשה כדי לחשוף את האי-צדק באדם באמצעות ייסורים, שיפוט, הכאה במילים, כמו גם באמצעות הטלת המשמעת וחשיפת המילים, כדי שניתן יהיה להושיע את האנושות לאחר מכן. זו עבודה מעמיקה יותר מאשר גאולה. בעידן החסד, החסד הספיק לשם הנאת האדם. כעת, משהאדם כבר חווה את החסד הזה, הוא לא ייהנה ממנו עוד. זמנה של עבודה זו תם כעת והיא לא תיעשה עוד. כעת האדם ייוושע באמצעות השיפוט של המילים. לאחר שהאדם יישפט, ייוסר ויזוכך, טבעו ישתנה כתוצאה מכך. האין כל זה בזכות הדברים שאמרתי? כל שלב בעבודה נעשה בהתאם להתקדמותה של האנושות כולה ובהתאם לעידן. לכל עבודה יש חשיבות משלה, והיא נעשית למען הישועה הסופית, כדי שיהיה לאנושות יעד טוב בעתיד וכדי שבני האדם יחולקו על פי מינם בסופו של דבר.

העבודה באחרית הימים היא אמירת דברים. ניתן להשיג שינויים גדולים באדם באמצעות מילים. השינויים שנגרמו כעת בבני האדם האלו עם קבלת הדברים הללו גדולים הרבה יותר מהשינויים שחלו בבני האדם כאשר קיבלו את האותות והמופתים בעידן החסד. זאת מכיוון שבעידן החסד, השדים גורשו מהאדם באמצעות הנחת הידיים והתפילה, אך הטבע המושחת שבתוך האדם נותר כשהיה. האדם נרפא מחוליו ונמחל לו על חטאיו, אך באשר לטיהור האדם מהטבע השטני המושחת שבו – נותר עדיין לעשות עבודה זו. האדם רק זכה בישועה ונמחל לו על חטאיו בזכות אמונתו, אך אופיו החוטא של האדם לא נעקר מן השורש ועדיין נותר בו. חטאי האדם נמחלו באמצעות אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם, אך אין פירוש הדבר שהאדם היה כבר נקי מחטא. ניתן היה למחול לאדם על חטאיו באמצעות קורבן החטאת, אך האדם לא הצליח לפתור את הבעיה כיצד יוכל שלא לחטוא עוד וכיצד ניתן לעקור מן השורש את אופיו החוטא ולשנות אותו. חטאי האדם נמחלו בזכות עבודת הצליבה של אלוהים, אך האדם המשיך לחיות בטבע השטני הקודם והמושחת שלו. מכיוון שכך, יש להושיע את האדם לחלוטין מהטבע השטני המושחת שלו, כדי שאופיו החוטא של האדם ייעקר מן השורש ולא יתפתח שוב לעולם, ובכך יאפשר לטבעו של האדם להשתנות. הדבר ידרוש מהאדם להבין את נתיב הצמיחה בחיים, את דרך החיים ואת הדרך לשינוי טבעו. יתר על כן, הדבר ידרוש מהאדם לפעול בהתאם לנתיב הזה. זאת כדי שטבעו יוכל להשתנות בהדרגה וכדי שהוא יוכל לחיות בזוהרו של האור, על מנת שכל מעשיו יהיו בהתאם לרצונו של אלוהים, על מנת שהוא ישליך מעליו את טבעו השטני המושחת ועל מנת שישתחרר מהשפעתו האפלה של השטן, ובכך יחלץ לחלוטין מהחטא. רק אז האדם יזכה לישועה מלאה. כאשר ישוע עשה את עבודתו, הידע של האדם לגביו היה עדיין מעורפל ולא ברור. האדם האמין תמיד שישוע הוא בנו של דוִד והכריז עליו כנביא גדול וכאדון המיטיב שגאל את האדם מחטאיו. היו כאלה שנרפאו בזכות אמונתם כאשר רק נגעו בשולי בגדו. העיוורים הצליחו לראות, ואפילו את המתים ניתן היה להשיב לחיים. אולם האדם לא היה מסוגל לגלות את הטבע השטני המושחת המושרש עמוק בתוכו ולא ידע איך לסלקו מעליו. האדם זכה לחסד רב, כגון שלווה ואושר של הבשר, ברכה לכל המשפחה על סמך אמונתו של אחד מבניה, ריפוי מחלות וכדומה. היתר היו מעשיו הטובים של האדם ומראהו ירא השמיים. אדם שהיה יכול לחיות על סמך זאת, נחשב אז למאמין מתקבל על הדעת. רק מאמינים כאלה יכלו להיכנס לשמיים לאחר מותם, ופירוש הדבר שהם זכו בישועה. אולם במהלך חייהם של אנשים אלה, הם לא הבינו כלל את דרך החיים. הם רק חטאו ואחר כך התוודו, במעגל תמידי, ללא שום נתיב לשינוי טבעם. כזה היה מצבו של האדם בעידן החסד. האם האדם זכה לישועה מלאה? לא! לפיכך, לאחר שהשלב ההוא הושלם, נותרה עדיין עבודת השיפוט והייסורים. השלב הזה מטהר את האדם באמצעות מילים ובכך מעניק לו נתיב לצעוד בו. השלב הזה לא היה נושא פרי ולא היה בעל משמעות אילו המשיך לעסוק בגירוש שדים, מפני שאופיו החוטא של האדם לא היה נעקר מן השורש, והאדם היה מגיע למבוי סתום לאחר שחטאיו נמחלו. באמצעות קורבן החטאת, נמחל לאדם על חטאיו, משום שעבודת הצליבה כבר באה לקצה ואלוהים גבר על השטן. אולם טבעו המושחת של האדם נותר עדיין בתוכו, האדם יכול עדיין לחטוא ולהתנגד לאלוהים ואלוהים לא זכה באנושות. לכן, בשלב העבודה הזה, אלוהים משתמש במילים כדי לחשוף את טבעו המושחת של האדם וגורם לאדם לנהוג בהתאם לנתיב הנכון. השלב הזה משמעותי יותר מהשלב הקודם ואף נושא פירות רבים יותר, משום שכעת דבר האל הוא זה שמקיים את חיי האדם ישירות ומאפשר לטבעו של האדם להתחדש לגמרי. זה שלב יסודי הרבה יותר של העבודה. לפיכך, ההתגלמות כבשר ודם באחרית הימים השלימה את חשיבות התגלמותו של אלוהים כבשר ודם וסיימה לגמרי את תוכנית הניהול של אלוהים לישועת האדם.

ישועת האדם על ידי אלוהים אינה נעשית ישירות באמצעות רוח האל וזהותה של רוח האל, מכיוון שהאדם אינו יכול לגעת ברוח האל, לראותה או להתקרב אליה. אילו אלוהים ניסה להושיע את האדם ישירות דרך רוח הקודש, האדם לא יכול היה לקבל את ישועת האל. לולא אלוהים לבש צורה חיצונית של אדם שנברא, לא הייתה לבני האדם אפשרות לקבל את הישועה הזו. זאת מכיוון שלאדם אין דרך להתקרב לאלוהים, כשם שאיש לא היה יכול להתקרב לענן של יהוה. רק על ידי התגלמות כאדם שנברא, כלומר, רק על ידי הפיכת דברו לבשר ודם שבו הוא מתגלם, אלוהים יכול לעבוד בדבריו באופן אישי בכל חסידיו. רק אז האדם יוכל באופן אישי לראות ולשמוע את דבר האל ויותר מכך, להיווכח בתכונות של דברי האל, ועל ידי כך לזכות בישועה מלאה. לולא אלוהים התגלם כבשר ודם, שום בשר ודם לא היה מסוגל לזכות לישועה כה גדולה, ואף אדם לא היה נושע. אילו רוח האל עבדה ישירות בקרב בני האדם, האנושות כולה הייתה מוכית אפיים ארצה או נלקחת בשלמותה לשבי השטן, מפאת חוסר יכולתה ליצור קשר עם אלוהים. ההתגלמות הראשונה נועדה לגאול את האדם מחטא, באמצעות גופו של ישוע כבשר ודם, כלומר אלוהים הושיע את האדם מהצלב, אך הטבע השטני המושחת נותר עדיין בתוך האדם. ההתגלמות השנייה לא נועדה עוד לשמש כקורבן חטאת, אלא כדי להושיע לחלוטין את מי שנגאל מחטא. הדבר נעשה כדי שמי שנמחל לו יוכל להיגאל מחטאיו, להיטהר לגמרי ולהשיג שינוי בטבעו, ובכך להשתחרר מההשפעה האפלה של השטן ולשוב בפני כס המלכות של אלוהים. רק כך האדם יכול להתקדש באופן מלא. אלוהים החל בעבודת הישועה בתחילת עידן החסד, לאחר שעידן החוק בא אל סופו, והדבר נמשך לתוך אחרית הימים, כאשר אלוהים יטהר את האנושות לגמרי על ידי עשיית עבודת השיפוט והייסורים על האדם בשל מרדנותו. רק אז, אלוהים יסיים את עבודת הישועה שלו וינוח. לפיכך, בשלושת שלבי העבודה, אלוהים התגלם כבשר ודם רק פעמיים כדי לבצע בעצמו את עבודתו בקרב בני האדם. הסיבה לכך היא שרק אחד משלושת שלבי העבודה נועד להנחות את האדם בחייו, ואילו השניים האחרים הם עבודת הישועה. רק כשאלוהים מתגלם כבשר ודם הוא יכול לחיות לצד בני האדם, לחוות את סבלות העולם ולחיות כגוף בשר ודם רגיל. רק כך הוא יכול לספק לאדם את הדרך המעשית שהאדם זקוק לה כיציר נברא. האדם זוכה לישועה מלאה מאלוהים בזכות התגלמותו של אלוהים כבשר ודם, ולא ישירות מהשמיים כמענה לתפילותיו. זאת מכיוון שהאדם כבשר ודם אינו מסוגל לראות את רוח האל, כל שכן להתקרב אליה. האדם יכול ליצור קשר רק עם אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם, ורק כך האדם יכול להבין את כל הדרכים ואת כל האמיתות ולזכות בישועה מלאה. די יהיה בהתגלמות השנייה כדי לטהר את חטאי האדם ולזכך את האדם לחלוטין. לפיכך, ההתגלמות השנייה תסיים את מכלול עבודתו של אלוהים כבשר ודם ותשלים את חשיבות התגלמותו של אלוהים כבשר ודם. לאחר מכן, עבודתו של אלוהים כבשר ודם תגיע לסופה המוחלט. לאחר ההתגלמות השנייה, הוא לא יתגלם כבשר ודם בשלישית למען עבודתו, זאת משום שכל הניהול שלו יסתיים. באחרית הימים, התגלמותו כבשר ודם תזכה באופן מלא באנשיו הנבחרים, וכל האנושות תחולק באחרית הימים על פי סוגיה. הוא לא יעשה עוד את עבודת הישועה ולא ישוב עוד כבשר ודם כדי לבצע עבודה כלשהי. בעבודה של אחרית הימים, דבר האל עוצמתי יותר מהצגתם של אותות ומופתים, וסמכותו של דבר האל עולה על זו של האותות והמופתים. דבר האל חושף את כל הטבע המושחת הטמון עמוק בלב האדם. אינך מסוגל לזהות אותו בכוחות עצמך. כשהוא ייחשף בפניך באמצעות דבר האל, תגלה זאת באופן טבעי. לא תוכל להתכחש לכך ותשתכנע לחלוטין. האין זו הסמכות של דבר האל? זו התוצאה שהעבודה של דבר האל משיגה כיום. לפיכך, לא ניתן להושיע את האדם לגמרי מחטאיו על ידי ריפוי חולים וגירוש שדים, ולא ניתן להשלים אותו באופן מלא על ידי הצגת אותות ומופתים. הסמכות לרפא חולי ולגרש שדים רק מעניקה לאדם חסד, אך בשרו של האדם עדיין שייך לשטן, והטבע השטני המושחת נותר עדיין בתוך האדם. במילים אחרות, מה שלא טוהר שייך עדיין לחטא ולזוהמה. רק לאחר שהאדם יטוהר באמצעות דבר האל, הוא יוכל ליפול בנחלתו של אלוהים ולהתקדש. כשהשדים גורשו מהאדם והוא נגאל, פירוש הדבר היה רק שהוא חולץ מידי השטן והושב לאלוהים. עם זאת, מאחר שאלוהים לא טיהר את האדם ולא שינה אותו, הוא נותר מושחת. בתוך האדם ישנן עדיין זוהמה, התנגדות ומרדנות. האדם שב לאלוהים רק באמצעות גאולה, אך אין לו ידע קל שבקלים אודות אלוהים והוא עדיין מסוגל להתנגד לאלוהים ולבגוד בו. לפני שהאדם נגאל, נשתלו בו כבר רבים מהרעלים של השטן, ולאחר אלפי שנות השחתה בידי השטן, כבר התקבע באדם טבע שמתנגד לאלוהים. לפיכך כשהאדם נגאל, אין זו אלא גאולה שבה האדם נקנה במחיר גבוה, אך האופי הרעיל שבתוכו לא הוסר. האדם המזוהם כל כך מוכרח לעבור שינוי בטרם ייעשה ראוי לשרת את אלוהים. באמצעות העבודה הזו של משפט וייסורים, האדם יכיר באופן מלא את המהות המזוהמת והמושחתת שבתוכו ויהיה מסוגל להשתנות לגמרי ולהיטהר. רק כך האדם יוכל להיות ראוי לשוב בפני כס מלכותו של אלוהים. כל העבודה שנעשית כיום נועדה לכך שהאדם יוכל להיטהר ולהשתנות. באמצעות משפט וייסורים של דבר האל, וכן זיכוך, האדם יכול להשליך מעליו את שחיתותו ולהיטהר. במקום להתייחס לשלב זה של העבודה כשלב של ישועה, יהיה זה הולם יותר לומר שזו עבודת טיהור. למען האמת, זהו שלב של כיבוש, כמו גם השלב השני בעבודת הישועה. האדם נופל בנחלתו של אלוהים בזכות המשפט והייסורים של דבר האל, ובאמצעות השימוש בדבר האל כדי לזכך, לשפוט ולחשוף – כל הטומאה, התפיסות, המניעים והתקוות האישיות שבלב האדם נגלים לחלוטין. משום שעל אף שהאדם נגאל וחטאיו נמחלו, המשמעות היחידה של הדבר היא שאלוהים אינו זוכר את העבירות שהאדם ביצע ואינו מתייחס אליו בהתאם לעבירות אלה. אולם, כאשר האדם שחי כבשר ודם לא השתחרר מחטא, הוא יכול רק להמשיך לחטוא ולחשוף עד אין קץ את הטבע השטני המושחת שלו. אלה הם החיים שהאדם חי – מעגל אינסופי של חטא ומחילה. רוב בני האדם חוטאים ביום ואז מתוודים בערב. באופן זה, גם אם קורבן החטאת יעיל לעולם עבור האדם, הוא לא יוכל להושיע את האדם מחטא. עבודת הישועה הושלמה רק עד מחציתה, מכיוון שטבעו של האדם עדיין מושחת. לדוגמה, כשבני האדם גילו שהם צאצאי מואב, הם השמיעו דברי תלונה, חדלו לחפש חיים ונעשו שליליים לחלוטין. האין זה מראה שהאנושות עדיין אינה מסוגלת להישמע לריבונותו של אלוהים? האין זה בדיוק הטבע השטני המושחת שלה? כשלא יוסרת, הרמת את ידיך גבוה מעל ידיהם של כל האחרים, אפילו מעל ידיו של ישוע, וקראת בקול רם: "להיות בן אהוב של אלוהים! להיות מקורב של אלוהים! אנחנו מעדיפים למות ולא להשתחוות לשטן! מרדו בשטן הזקן! מרדו בתנין הגדול האדום כאש! מי ייתן והתנין הגדול האדום כאש יאבד את שלטונו בחרפה! מי ייתן ואלוהים ישלים אותנו!" הקריאות שלכם היו רמות מאלה של כל האחרים. אך אז הגיעה עת הייסורים ושוב התגלה הטבע המושחת של בני האדם. אז, שככו הקריאות שלהם, והם איבדו את הנחישות שלהם. זו השחיתות של האדם והיא עמוקה יותר מחטא. השטן שתל אותה באדם והיא מושרשת עמוק בתוכו. לא קל לאדם לפתח מודעות לחטאיו. אין לו דרך לזהות את האופי שמושרש בו עמוקות, ועליו להסתמך על השיפוט באמצעות דבר האל כדי להשיג תוצאה זו. רק כך ניתן לשנות את האדם בהדרגה ולהתקדם מנקודה זו. האדם צעק כך בעבר משום שהוא לא הבין כלל את הטבע המושחת הטבוע בו. כזה הוא הסיאוב שבתוך האדם. לאורך פרק זמן כה ממושך של משפט וייסורים, האדם חי באווירה של מתח. כל זה הושג באמצעות דבר האל, הלא כן? האם לא קראת בקול רם מאוד עוד לפני הניסיון של נותני השירות? "היכנסו למלכות! כל מי שמקבל את השם הזה ייכנס למלכות! כולם ייקחו חלק באלוהים!" כשהגיע הניסיון של נותני השירות, כבר לא קראת בקול. בהתחלה, כולם זעקו, "הו אלוהים! יהיה אשר יהיה המקום שבו תשים אותי, אני אשמע להכוונה שלך." לאחר קריאת דברי האל, "מי יהיה פאולוס שלי?", אנשים אמרו, "אני מוכן!" ואז הם ראו את דברי האל, "ומה באשר לאמונתו של איוב?" ואמרו, "אני מוכן לאמץ את אמונתו של איוב. אלוהים, אנא העמד אותי במבחן!" כשהגיע הניסיון של נותני השירות, הם התמוטטו בן-רגע וכמעט לא יכלו לעמוד שוב על רגליהם. אחרי זה, הסיאוב בלבם פחת בהדרגה. האם זה לא הושג בזכות דבר האל? על כן, הדברים שחוויתם כיום הם תוצאות שהושגו באמצעות דבר האל, שהן אפילו אדירות יותר מהתוצאות שהשיגו האותות והמופתים בעבודתו של ישוע. תהילת האל וסמכות האל עצמו, שאותם אתה רואה, אינם נגלים רק באמצעות הצליבה, ריפוי החולים וגירוש השדים, אלא אף יותר מכך באמצעות השיפוט של דבר האל. זה מראה לך שהסמכות והעוצמה של אלוהים אינן כוללות רק עשיית אותות, ריפוי חולים וגירוש שדים, אלא שהשיפוט של דבר האל מייצג טוב יותר את סמכות האל ומגלה טוב יותר את כול יכולתו.

הדברים שהאדם השיג כעת – שיעור קומתו הנוכחי, הידע שלו, אהבתו, נאמנותו, צייתנותו וכן התובנה שלו – הם תוצאות שהושגו באמצעות השיפוט של דבר האל. העובדה שאתה מסוגל להיות נאמן ולעמוד על רגליך עד כה הושגה באמצעות דבר האל. כעת, האדם מבין שעבודתו של אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם היא אכן יוצאת מגדר הרגיל, ויש דברים רבים בה שהאדם אינו יכול להשיגם, ואלה הן תעלומות ופלאים. לפיכך, רבים החלו להישמע לאלוהים. מקצתם מעולם לא נשמעו לשום אדם מאז יום לידתם, אך כשהם רואים את דברי האל כיום, הם נשמעים לו באופן מלא בלי לשים לב לכך שהם עושים זאת, והם אינם מעזים להיות ביקורתיים או לומר כל דבר אחר. האנושות נכנעה בפני דבר האל ושרועה אפיים ארצה בפני השיפוט של דבר האל. לו רוח האל דיברה ישירות אל האדם, האנושות הייתה נשמעת לקול, ונופלת ארצה ללא דברי התגלות, כפי שפאולוס נפל ארצה בתוך האור בדרך לדמשק. לו אלוהים המשיך לעבוד כך, האדם לעולם לא היה מתוודע לשחיתות שלו באמצעות השיפוט של דבר האל ולא היה משיג ישועה באופן זה. רק על ידי התגלמות כבשר ודם, אלוהים יכול למסור את דבריו באופן אישי באוזני כל בני האנוש, כדי שכל מי שאוזניים לו יוכל לשמוע את דבריו ולקבל את עבודת השיפוט שלו באמצעות דברו. זו התוצאה שרק דברו משיג, ולא הופעת רוח האל שתגרום לאדם להישמע מתוך פחד. רק באמצעות עבודה מעשית ויוצאת דופן כזו, טבעו הקודם של האדם, שהיה חבוי עמוק בתוכו במשך שנים רבות, יכול להיחשף במלואו, כדי שהאדם יוכל לזהותו ולשנותו. כל זה עבודתו המעשית של אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם, שבה הוא מדבר ושופט באופן מעשי ומשיג את התוצאות של שיפוט האדם באמצעות דבר האל. זו סמכותו של אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם וזו חשיבות התגלמותו של אלוהים. הדבר נעשה כדי להודיע ברבים על הסמכות של אלוהים בהתגלמותו, על התוצאות שמשיגה העבודה של דבר האל ועל התגלמותה של רוח האל כבשר ודם כדי להפגין את סמכותו של אלוהים על ידי שיפוט האדם באמצעות דבר האל. על אף שבשרו של אלוהים בהתגלמותו הוא בעל צורה חיצונית של אנושיות רגילה, התוצאות שדבריו משיגים הן שמראות לאדם שהאל מלא סמכות, שהוא אלוהים עצמו ושדבריו הם ביטוי של אלוהים עצמו. כך, האנושות כולה רואה שהוא אלוהים עצמו, אלוהים עצמו שהתגלם כבשר ודם, שאיש לא יכול לפגוע בו, שאיש אינו יכול להתעלות על שיפוטו באמצעות דבריו ושאין כוח אפל שיכול לגבור על סמכותו. האדם נשמע לאלוהים לגמרי משום שאלוהים הוא הדבר שנהיה לבשר, משום סמכותו ומשום שיפוטו באמצעות דבריו. העבודה שמביאה התגלמותו כבשר ודם היא הסמכות שלו. אלוהים התגלם כבשר ודם מפני שגם לבשר ודם יכולה להיות סמכות, וככזה הוא מסוגל לבצע עבודה בקרב בני האדם באופן מעשי, גלוי ומוחשי לאדם. עבודה כזו מציאותית הרבה יותר מכל עבודה שנעשית ישירות על ידי רוח האל שכל הסמכות ברשותה, וגם תוצאותיה ניכרות. הסיבה לכך היא שהתגלמותו של אלוהים כבשר ודם יכולה לדבר ולעשות עבודה באופן מעשי. לצורה החיצונית של בשר האל אין שום סמכות, והאדם יכול לבוא איתה במגע. אולם, מהותו של אלוהים נושאת את הסמכות, אך סמכותו אינה גלויה לעינו של איש. כשאלוהים מדבר ועובד, האדם אינו מסוגל לגלות את קיומה של סמכותו. הדבר מועיל עוד יותר לעבודתו המעשית של אלוהים. כל העבודה המעשית הזו יכולה להשיג תוצאות. על אף ששום אדם אינו מבין שלאלוהים יש סמכות, אינו מבין שלא ניתן לפגוע באלוהים ואינו רואה את חרון אפו, אלוהים משיג את התוצאות שלהן התכוון בדבריו באמצעות סמכותו החבויה, חרון אפו הנסתר והדברים שהוא נושא בגלוי. במילים אחרות, באמצעות נימת קולו של אלוהים, חומרת דיבורו וכל חוכמת דבריו, האדם משתכנע לחלוטין. כך האדם נשמע לדבר האל בהתגלמותו כבשר ודם, שלכאורה אין לו סמכות, ובכך מושגת מטרת האל להושיע את האדם. זו משמעות נוספת של התגלמותו של אלוהים כבשר ודם: לדבר באופן מציאותי יותר ולאפשר למציאות דבריו להשפיע על האדם כדי שהאדם יהיה עד לעוצמה של דבר האל. על כן, אילו עבודה זו לא נעשתה באמצעות התגלמות כבשר ודם, היא לא הייתה משיגה תוצאות כלשהן ולא הייתה יכולה להושיע חוטאים באופן מלא. לולא התגלם אלוהים כבשר ודם, הוא היה נותר רוח שאינה נראית לעין ואינה מוחשית לאדם. מאחר שהאדם נוצר כבשר ודם, האדם ואלוהים שייכים לשני עולמות שונים והם שונים באופיים. רוח האל אינה תואמת לאדם, שהוא בשר ודם, ואין שום דרך לייסד ביניהם יחסים כלשהם, על אחת כמה וכמה כאשר האדם אינו יכול להפוך לרוח. לפיכך, על רוח האל להתגלם כיציר שנברא כדי לעשות את עבודתה המקורית. אלוהים יכול הן להתעלות למקום הגבוה ביותר והן להצטנע ולהפוך ליצור אנושי, לעשות עבודה ולחיות בקרב בני האדם. לעומת זאת, האדם אינו יכול להתעלות למקום הגבוה ביותר ולהפוך לרוח, לא כל שכן לרדת למקום הנמוך ביותר. לפיכך, על אלוהים להתגלם כבשר ודם כדי לבצע את עבודתו. באופן דומה, במהלך ההתגלמות הראשונה, רק אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם יכול היה לגאול את האדם באמצעות צליבתו, ואילו רוח האל לא הייתה יכולה בשום דרך להיצלב כקורבן חטאת למען האדם. אלוהים היה יכול להתגלם ישירות כבשר ודם כדי לשמש כקורבן חטאת למען האדם, אך האדם לא היה יכול לעלות ישירות השמיימה כדי לקחת את קורבן החטאת שאלוהים הכין עבורו. מכיוון שכך, ניתן רק לבקש מאלוהים לנוע הלוך ושוב כמה פעמים בין השמיים והארץ, ולא לבקש מהאדם לעלות השמיימה כדי לקחת את הישועה הזו. זאת משום שהאדם נפל מגדולתו, ואף יותר מכך, הוא אינו יכול לעלות השמיימה, לא כל שכן לקבל את קורבן החטאת. לפיכך, היה צורך שישוע יבוא בקרב בני האדם ויעשה באופן אישי את העבודה שהאדם פשוט לא יכול היה לבצע. בכל פעם שאלוהים מתגלם כבשר ודם, הדבר הכרחי בהחלט. אילו רוח האל יכלה לבצע ישירות שלב כלשהו מבין השלבים, אלוהים לא היה סובל את ההשפלות הכרוכות בהתגלמותו כבשר ודם.

בשלב אחרון זה של העבודה, תוצאות מתקבלות באמצעות דבר האל. באמצעות דבר האל, האדם מבין תעלומות רבות ואת עבודתו של אלוהים לאורך הדורות הקודמים. באמצעות דבר האל, רוח הקודש הופכת את האדם לנאור. באמצעות דבר האל, האדם מבין תעלומות שמעולם לא נחשפו בעבר על ידי הדורות הקודמים, וכן את עבודתם של נביאים ושליחים מימים עברו, כמו גם את העקרונות שעל פיהם הם עבדו. באמצעות דבר האל, האדם מכיר גם את טבעו של אלוהים עצמו, וכן את מרדנותו והתנגדותו של האדם, והוא מכיר את מהותו שלו. באמצעות שלבי העבודה האלה וכל הדברים שנאמרים, האדם מכיר את עבודתה של רוח האל, את עבודתו של אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם, ויתרה מכך, את כל טבעו של אלוהים. גם הידע שלך אודות עבודת הניהול של אלוהים במהלך ששת אלפים שנים נרכש באמצעות דבר האל. הידע אודות תפיסותיך הקודמות והצלחתך לוותר עליהן הושגו גם הם באמצעות דבר האל, הלא כן? בשלב הקודם, ישוע עשה אותות ומופתים, אך בשלב הזה אין אותות ומופתים. הבנתך באשר לסיבה לכך שאלוהים אינו עושה אותות ומופתים כיום הושגה אף היא בזכות דבר האל, הלא כן? לפיכך, הדברים שנאמרים בשלב הזה עולים על העבודה שעשו השליחים והנביאים בדורות הקודמים. אפילו נבואותיהם של הנביאים לא היו יכולות להשיג תוצאות כאלה. הנביאים דיברו נבואות בלבד, הם דיברו על מה שיקרה בעתיד, אך לא על העבודה שאלוהים מעוניין לעשות באותה עת. הם לא דיברו כדי להנחות את האדם בחייו, להעניק לו אמיתות או לחשוף בפניו תעלומות, לא כל שכן כדי להעניק חיים. יש נבואה ואמת בדברים שנאמרים בשלב הזה, אך הם משמשים בעיקר כדי להעניק לאדם חיים. הדברים הנאמרים בהווה אינם דומים לנבואות של הנביאים. זה שלב של עבודה שנועד לחיי האדם, לשינוי טבע חייו של האדם, ולא על מנת לבשר נבואות. השלב הראשון היה עבודתו של יהוה: עבודתו הייתה לסלול דרך שבה יוכל האדם לעבוד את אלוהים על פני האדמה. זו הייתה עבודה ראשונית שנועדה למצוא את המקור עבור העבודה על פני האדמה. באותה עת, יהוה לימד את בני ישראל לשמור את השבת, לכבד את הוריהם ולחיות בשלום איש עם רעהו. זאת משום שבני האדם באותה תקופה לא הבינו מה מהווה אדם, וגם לא הבינו כיצד יש לחיות על פני האדמה. בשלב העבודה הראשון, אלוהים היה צריך להנחות את האנושות כיצד לחיות את חייה. כל הדברים שיהוה אמר להם לא היו ידועים לאנושות קודם לכן ולא היו ברשותה. באותה עת, אלוהים הקים נביאים רבים כדי לבשר נבואות, וכולם עשו זאת בהנהגתו של יהוה. זה היה רק חלק אחד מעבודתו של אלוהים. בשלב הראשון, אלוהים לא התגלם כבשר ודם, ולכן הוא הנחה את כל השבטים והאומות באמצעות הנביאים. כשישוע עבד בזמנו, הוא לא דיבר הרבה כמו בימים אלה. שלב זה בעבודה של דבר האל באחרית הימים לא נעשה מעולם בעידנים ובדורות הקודמים. על אף שישעיהו, דניאל ויוחנן ניבאו נבואות רבות, הנבואות שלהם היו שונות לחלוטין מהדברים שנאמרים כעת. הם בישרו נבואות בלבד, אך הדברים שנאמרים כעת אינם כאלה. אילו הפכתי לנבואות את כל הדברים שאני מדבר עליהם כעת, האם הייתם מצליחים להבינם? נניח שהייתי מדבר על דברים שיתקיימו לאחר לכתי, כיצד היית יכול אז לרכוש הבנה? העבודה של דבר האל מעולם לא נעשתה בתקופתו של ישוע או בעידן החוק. אולי יהיו כאלה שיאמרו, "גם יהוה אמר דברים בתקופת עבודתו, הלא כן? בנוסף לריפוי מחלות, גירוש שדים ועשיית אותות ומופתים, גם ישוע אמר דברים בזמנו, הלא כן?" יש הבדל בין הדברים שנאמרים. מה הייתה מהות הדברים שביטא יהוה? הוא רק הנחה את האנושות בחייה על פני האדמה, ללא נגיעה בעניינים רוחניים בחיים. מדוע נאמר שכאשר יהוה דיבר הוא עשה זאת כדי להנחות את בני האדם בכל מקום? המילה "להנחות" פירושה לומר מפורשות ולתת הוראות ישירות. הוא לא העניק לאדם חיים, אלא רק נטל את ידו של האדם ולימד אותו לירוא אותו, בלי לעסוק במְשָׁלִים. העבודה שיהוה עשה בישראל לא נועדה כדי לטפל באדם, להטיל עליו משמעת או לשפוט אותו ולהמיט עליו ייסורים, אלא כדי להנחות אותו. יהוה ציווה על משה לומר לעמו לאסוף מן במדבר. מדי בוקר לפני הזריחה, היה עליהם לאסוף מן בכמות מספקת רק למאכל באותו יום. לא ניתן היה לשמור את המן ליום המחרת, מכיוון שאז הוא היה נעשה מעופש. הוא לא הטיף לאדם ולא חשף את אופיו, והוא גם לא חשף את הדעות והמחשבות של האדם. הוא לא שינה את האדם, אלא הנחה אותו כיצד לחיות את חייו. באותה עת, בני האדם דמו לילדים. הם לא הבינו דבר ויכלו רק לבצע אי-אלו תנועות מכניות בסיסיות. לפיכך, יהוה רק חוקק חוקים כדי להנחות את ההמון.

על מנת להפיץ את הבשורה כדי שכל מי שמחפש בלב נאמן יוכל לרכוש ידע על העבודה שנעשית כיום ולהשתכנע לגמרי, עליך להבין לאשורם את הסיפור הפנימי ואת מהותה וחשיבותה של העבודה שנעשית בכל שלב. עשה זאת כך, שבאמצעות האזנה לשיתוף שלך, האחרים יוכלו להבין את עבודתו של יהוה ואת עבודתו של ישוע, ויתרה מכך, את כל העבודה של אלוהים כיום, כמו גם את הקשר וההבדלים בין שלושת שלבי העבודה. עשה זאת כך, שלאחר שהאחרים יסיימו להאזין, הם יבינו ששלושת השלבים אינם מפריעים זה לזה, אלא שכולם עבודתה של אותה רוח אל. על אף שהם עובדים בעידנים שונים, שתוכן העבודה שהם מבצעים שונה, ושהדברים שהם אומרים שונים, אולם העקרונות שלפיהם הם עובדים זהים. אלה הם החזונות הגדולים ביותר שעל כל חסידי האל להבינם.

קודם: תעלומת ההתגלמות (3)

הבא: שתי ההתגלמויות משלימות את חשיבותה של ההתגלמות

אסונות הפכו כעת לאירוע שכיח ברחבי העולם. האם תרצו להילקח למלכות השמיים לפני האסונות הגדולים? הצטרפו לקבוצת אונליין כדי לדון בכך ולמצוא את הדרך.

תוכן דומה

אחרית דבר

על אף שהדברים האלה אינם כלל הביטויים של אלוהים, די בהן כדי לאפשר לבני האדם להשיג את המטרות של הכרת האל ושינוי טבעם. ייתכן שיש כאלה שחושבים,...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה