שתי ההתגלמויות משלימות את חשיבותה של ההתגלמות

לכל שלב של עבודה שאלוהים עושה יש חשיבות מעשית. כשישוע הגיע, הוא הגיע בצורה של זכר, וכאשר אלוהים מגיע הפעם, צורתו היא של נקבה. מתוך כך ניתן לראות שהעובדה שאלוהים ברא הן גברים והן נשים יכולה לשמש את עבודתו ושאין אצל אלוהים הבחנה מגדרית. כשרוחו מגיעה, היא יכולה לעטות על עצמה כל בשר כרצונה והבשר הזה מייצג אותה. בין שזה בשר של זכר או נקבה, הוא יכול לייצג את אלוהים כל עוד זוהי התגלמותו כבשר ודם. אילו ישוע היה מופיע כנקבה בבואו, במילים אחרות, אילו רוח הקודש הייתה מולידה תינוקת ולא תינוק, השלב ההוא בעבודה היה מתבצע עד תום בכל מקרה. לעבודה המתבצעת בכל שלב יש חשיבות משלה. אף אחד מהשלבים הללו לא חוזר על עצמו והם אינם סותרים זה את זה. בזמנו, כשישוע ביצע את עבודתו, הוא נקרא הבן היחידי, והמילה "בן" מצביעה על מגדר של זכר. מדוע הבן היחידי אינו מוזכר בשלב הזה? משום שצורכי העבודה דרשו שינוי במגדר מזה של ישוע. אצל אלוהים, אין הבחנה מגדרית. אלוהים עושה את עבודתו כרצונו, וכשהוא עובד, הוא אינו כפוף למגבלות כלשהן אלא חופשי ביותר. עם זאת, לכל שלב בעבודה יש חשיבות מעשית משלו. אלוהים התגלם פעמיים כבשר ודם וברור מאליו שהתגלמותו באחרית הימים היא ההתגלמות הסופית. הוא בא כדי לפרסם את כל מעשיו. לולא הוא התגלם כבשר ודם בשלב הזה כדי לעשות באופן אישי עבודה שהאדם יהיה עד לה, האדם היה מחזיק לנצח בתפיסה שאלוהים הוא רק זכר ולא נקבה. לפני כן, האנושות כולה האמינה שאלוהים יכול להיות רק זכר ושנקבה אינה יכולה להיקרא אלוהים, מפני שהאנושות כולה ראתה בגברים בעלי הסמכות ביחס לנשים. בני האדם סברו שאף אישה אינה יכולה להיות בעלת סמכות, אלא רק גברים. יתר על כן, הם אף אמרו שהגבר הוא הראש של האישה ושעל האישה להישמע לגבר ושהיא אינה יכולה להתעלות עליו. כשנאמר בעבר שהגבר הוא הראש של האישה, הדבר נאמר ביחס לאדם וחוה, שהנחש הוליך אותם שולל, ולא ביחס לאיש ולאישה שיהוה ברא בראשית. כמובן שעל כל אישה להישמע לבעלה ולאהוב אותו ועל כל בעל ללמוד לכלכל ולפרנס את משפחתו. אלה הם החוקים והצווים שקבע יהוה שעל האנושות לציית להם בחייה על פני האדמה. יהוה אמר לאישה, "וְאֶל־אִישֵׁךְ֙ תְּשׁ֣וּקָתֵ֔ךְ וְה֖וּא יִמְשָׁל־בָּֽךְ". יהוה דיבר כך רק כדי שהאנושות (כלומר, הן האיש והן האישה) תוכל לחיות חיים רגילים תחת ריבונותו של יהוה וכדי שיהיה לחיים של האנושות מבנה וכדי שהסדר שלהם לא ישתבש. לכן, יהוה קבע כללים מתאימים לאופן שבו האיש והאישה צריכים לפעול, אך הם התייחסו רק לכל היצירים הנבראים החיים על פני האדמה ולא היה לכך כל קשר להתגלמותו של אלוהים כבשר ודם. איך ייתכן שאלוהים יהיה זהה ליציריו הנבראים? דבריו כוונו רק לאנושות שהוא ברא. הוא קבע כללים לאיש ולאישה כדי שהאנושות תוכל לחיות חיים רגילים. בראשית, כשיהוה ברא את האנושות, הוא יצר שני סוגים של בני אנוש, הן זכר והן נקבה, ועל כן ישנה הפרדה בין זכר לנקבה בהתגלמויותיו כבשר ודם. הוא החליט על עבודתו על סמך הדברים שהוא אמר לאדם וחוה. שתי הפעמים שבהן הוא התגלם כבשר ודם נקבעו לחלוטין בהתאם לחשיבתו כשהוא ברא את האנושות לראשונה. כלומר הוא השלים את העבודה של שתי ההתגלמויות שלו על סמך הזכר והנקבה לפני שהם הושחתו. אילו האנושות הייתה לוקחת את הדברים שיהוה אמר לאדם וחוה, שהנחש הוליך אותם שולל, והייתה מחילה אותם על העבודה של התגלמותו של אלוהים, הרי שגם ישוע היה נדרש לאהוב את אשתו כראוי, הלא כן? לו כך היה, האם אלוהים היה עדיין אלוהים? לו כך היה, האם הוא עדיין היה יכול להשלים את עבודתו? לו היה זה שגוי שהתגלמותו של אלוהים כבשר ודם תהיה נקבה, האם לא הייתה זו שגיאה עצומה גם כן בכך שאלוהים ברא את האישה? אם אנשים עדיין מאמינים שזו שגיאה שאלוהים יתגלם כנקבה, האין פירוש הדבר שישוע, שלא התחתן ולפיכך לא יכול היה לאהוב את אשתו, היה שגיאה דומה להתגלמות הנוכחית? מכיוון שאתה משתמש בדברים שיהוה אמר לחוה כדי למדוד את האמת בדבר התגלמותו של אלוהים כיום, הרי שעליך להשתמש בדברי יהוה לאדם כדי לשפוט את ישוע אדוננו שהתגלם כבשר ודם בעידן החסד. האין אלה היינו הך? מכיוון שאתה שופט את ישוע אדוננו על פי הזכר שהנחש לא הוליך אותו שולל, אינך רשאי לשפוט את האמיתות של ההתגלמות כיום על פי הנקבה שהנחש הוליך אותה שולל. זה לא יהיה הוגן! באופן זה, אלוהים מוכיח שאין לכם היגיון. כשיהוה התגלם פעמיים כבשר ודם, המגדר של גופו היה קשור לזכר ולנקבה שהנחש לא הוליכם שולל. הוא התגלם פעמיים כבשר ודם בהתאם לזכר ולנקבה שהנחש לא הוליכם שולל. אל תחשוב שהזכריות של ישוע הייתה זהה לזו של אדם שהנחש הוליך אותו שולל. אין כל קשר בין השניים, הם זכרים בעלי אופי שונה. ודאי לא ייתכן שהזכריות של ישוע מוכיחה שהוא ראש רק לכל הנשים ולא לכל הגברים? האין הוא המלך של כל היהודים (גברים ונשים כאחד)? הוא אלוהים עצמו, ולא רק ראש לאישה אלא ראש גם לגבר. הוא אדון כל הברואים וראש לכל הברואים. איך ייתכן שאתה תקבע שהזכריות של ישוע היא סמל של ראש לאישה? האין זה חילול הקודש? ישוע הוא זכר שלא הושחת. הוא אלוהים, הוא המשיח, הוא האדון. כיצד ייתכן שהוא יהיה זכר כמו אדם שהושחת? ישוע הוא הבשר והדם שלובשת רוח האל הקדושה מכול. איך אתה יכול לומר שהוא אל בעל זכריות כמו זו של אדם? לו כך היה הדבר, כל עבודתו של אלוהים הייתה טעות, הלא כן? האם יהוה היה משלב בישוע את זכריותו של אדם שהנחש הוליכו שולל? האין ההתגלמות הנוכחית דוגמה נוספת לעבודתו של אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם, שהמגדר שלה שונה מזה של ישוע אך שאופייה דומה לאופיו? האם אתה עדיין מעז לומר שאלוהים בהתגלמותו אינו יכול להיות נקבה, מפני שהאישה הייתה זו שהנחש הוליך שולל לראשונה? האם אתה עדיין מעז לומר שמכיוון שהאישה היא הטמאה ביותר ומקור השחתתה של האנושות, לא ייתכן שאלוהים יתגלם כנקבה? האם אתה מעז להתעקש ולומר ש"האישה תישמע תמיד לגבר ולעולם לא תוכל לבטא את אלוהים ישירות או לייצג אותו ישירות"? לא הבנת בעבר, אך האם אתה יכול עדיין לחלל כעת את קדושת עבודתו של אלוהים, בייחוד את התגלמותו כבשר ודם? אם הדבר אינו ברור לך, מוטב שתנצור את לשונך, שמא יתגלו טיפשותך ובורותך וייחשף כיעורך. אל תחשוב שאתה מבין הכול. אני אומר לך שלא די בכל מה שראית וחווית על מנת שתבין ולו אלפית מתוכנית הניהול שלי. מדוע, אם כן, אתה כה יהיר? לא די במעט הכישרון ובידע המזערי שיש לך כדי לשמש בעבודתו של ישוע אפילו לשנייה אחת! כמה חוויות יש לך באמת? הדברים שראית וכל הדברים ששמעת בימי חייך וכן הדברים שדמיינת, כולם פחותים מהעבודה שאני עושה ברגע אחד! מוטב שלא תיטפל לזוטות ולא תחפש פגמים. אתה יכול להיות יהיר ככל שתרצה, אבל אינך אלא ברוא שאינו שווה אפילו לנמלה! כל תכולת בטנך קטנה מתכולת בטנה של נמלה! אל תחשוב שרק משום שחווית חוויות מסוימות ונעשית בכיר, אתה זכאי לנפנף בידיך ולדבר גבוהה-גבוהה. האין החוויות והבכירות שלך נובעות מהדברים שאמרתי? האם אתה מאמין שהם התמורה לעבודתך ולעמלך? כיום, אתה רואה את התגלמותי כבשר ודם, וכתוצאה מכך בלבד יש בך שלל השקפות ותפיסות אין קץ. לולא ההתגלמות שלי, אפילו אם היו לך כישרונות יוצאי דופן, לא היו לך השקפות כה רבות. והאין זה נכון שההשקפות שלך נבעו מהן? לולא התגלם ישוע כבשר ודם באותה פעם ראשונה, האם היית יודע כלל אודות ההתגלמות? רק בזכות הידע שקיבלת מההתגלמות הראשונה יש לך את החוצפה לנסות לשפוט את ההתגלמות השנייה, הלא כן? מדוע אתה בוחן אותה בקפידה במקום להיות חסיד צייתן? כשתיכנס לתוך הזרם הזה ותתייצב בפני אלוהים בהתגלמותו, האם הוא יתיר לך לחקור אותו? אתה רשאי לחקור את ההיסטוריה המשפחתית שלך, אך אם תנסה לחקור את "ההיסטוריה המשפחתית" של אלוהים, האם אלוהים של ימינו יתיר לך לערוך מחקר כזה? האין אתה עיוור? האין אתה ממיט חרפה על עצמך?

לו רק הייתה עבודתו של ישוע מתבצעת ולא זוכה להשלמה על ידי העבודה בשלב הזה של אחרית הימים, האדם היה נאחז לנצח בתפיסה שרק ישוע הוא בנו היחידי של אלוהים, שלאלוהים יש רק בן אחד ושכל מי שבא לאחר מכן בשם אחר לא יהיה בנו היחידי של אלוהים, לא כל שכן אלוהים עצמו. לאדם יש תפיסה שלפיה כל מי שמשמש כקורבן חטאת או שתופס את השלטון בשם אלוהים וגואל את האנושות כולה הוא בנו היחידי של אלוהים. יש כאלה שמאמינים שכל עוד זה שבא הוא זכר, ניתן להחשיב אותו כבנו היחידי של אלוהים וכנציגו של אלוהים. ישנם אפילו כאלה שאומרים שישוע הוא בנו של יהוה, בנו יחידו. האין אלו תפיסות מופרזות ביותר? לולא נעשה השלב הזה של העבודה בעידן האחרון, האנושות הייתה כולה אפופה צל כבד ביחס לאלוהים. לו כך היה, האיש היה חושב שמעמדו נעלה מזה של האישה, והנשים לעולם לא היו יכולות לזקוף את ראשן, ואז לא היה ניתן להושיע אפילו אישה אחת. בני האדם מאמינים תמיד שאלוהים הוא זכר, ויותר מכך, שהוא תמיד תיעב את האישה ושהוא לא יעניק לה ישועה. לו כך היה הדבר, האם לא היה זה נכון שכל הנשים שיהוה ברא ואשר הושחתו גם כן לעולם לא היו מקבלות הזדמנות להיוושע? אם כך, האם לא היה חוסר טעם בכך שיהוה ברא את האישה, כלומר את חוה? והאם האישה לא הייתה גוועת לנצח? לפיכך, שלב העבודה באחרית הימים מבוצע כדי להושיע את כל האנושות, ולא רק את האישה. אם מישהו חושב שלו אלוהים היה מתגלם כנקבה, זה היה רק למען הושעת האישה, הוא אכן טיפש! 

העבודה כיום קידמה את העבודה של עידן החסד. כלומר העבודה במסגרת תוכנית הניהול הכוללת בת ששת אלפי השנים התקדמה הלאה. על אף שעידן החסד הסתיים, חלה התקדמות בעבודתו של אלוהים. מדוע אני אומר שוב ושוב ששלב העבודה הזה בנוי על היסוד של עידן החסד ועידן החוק? משום שהעבודה של היום הזה היא המשך של העבודה שנעשתה בעידן החסד והתקדמות מעבר לעבודה שנעשתה בעידן החוק. שלושת השלבים קשורים זה לזה בקשר הדוק, כאשר כל שלב בשרשרת קשור קשר הדוק לזה שאחריו. מדוע אני אומר גם ששלב העבודה הזה בנוי על יסוד השלב שישוע עשה? נניח שהשלב הזה לא היה בנוי על יסוד העבודה שישוע עשה, אזי היה צורך בצליבה נוספת בשלב הזה, ועבודת הגאולה מהשלב הקודם הייתה צריכה להתבצע מחדש. זה היה חסר משמעות. לפיכך, העבודה לא הסתיימה לחלוטין, אלא העידן התקדם הלאה והעבודה רוממה עוד יותר מבעבר. אפשר לומר ששלב העבודה הזה בנוי על יסודות עידן החוק ועל סלע עבודתו של ישוע. עבודת האל נבנית שלב-אחר-שלב והשלב הזה איננו התחלה חדשה. רק השילוב של שלושת שלבי העבודה יכול להיחשב לתוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים. העבודה של השלב הזה נעשית על יסודות העבודה בעידן החסד. לו שני שלבי העבודה האלה לא היו קשורים זה לזה, אזי מדוע הצליבה לא חוזרת בשלב הזה? מדוע אינני נושא את חטאי האדם ובמקום זאת אני בא כדי לשפוט את האדם ולהמיט עליו ייסורים באופן ישיר. לולא עשיתי את עבודת המשפט והייסורים על האדם אחרי הצליבה, כאשר בואי עכשיו אינו באמצעות התעברות מרוח הקודש, אזי לא הייתי מוסמך לשפוט ולייסר את האדם. בדיוק מפני שאני וישוע חד הם, אני בא ישירות כדי לשפוט את האדם ולהמיט עליו ייסורים. שלב העבודה הזה מבוסס כולו על השלב שקדם לו. זו הסיבה לכך שרק עבודה כזו יכולה להושיע את האדם, צעד-אחר-צעד. ישוע ואני נובעים מרוח האל האחת. על אף שאין קשר בין בשרנו, רוחנו אחת. על אף שהדברים שאנחנו עושים והעבודה שאנחנו נוטלים על עצמנו לא זהים, אנו דומים במהותנו. בשרנו מתגלם בדרכים שונות, אך הסיבה לכך היא התחלפות התקופה והשוני בדרישות של עבודתנו. כהונותינו אינן דומות, כך שהעבודה שאנו עושים והטבע שאנו חושפים בפני האדם שונים גם כן. זו הסיבה לכך שהדברים שהאדם רואה ומבין כיום שונים מאלו שבעבר, וזאת משום התחלפות התקופה. על אף שהם שונים במגדר שלהם ובצורה של בשרם ועל אף שהם לא נולדו לאותה משפחה, לא כל שכן באותה תקופה, רוחם אחת. על אף שאין שום קשר דם או קשר פיזי בין בשרם, אי-אפשר להכחיש שאלה התגלמויותיו של אלוהים כבשר ודם בשתי תקופות שונות. זו אמת שלא ניתן לערער עליה שאלה התגלמויותיו של אלוהים כבשר ודם, אולם, הן אינן נצר לאותה שושלת ואינן דוברות שפה אנושית משותפת (האחת הייתה זכר שדיבר את שפת היהודים והאחרת היא נקבה שמדברת רק סינית). אלה הסיבות לכך שהן חיות במדינות שונות ועושות את העבודה שעל כל אחד מהן לעשות, וכן בתקופות שונות. למרות העובדה שהן אותה רוח ושמהותן זהה, אין דמיון מוחלט כלל בין המעטפות החיצוניות של בשרן ודמן. הדבר היחיד שהן חולקות הוא אותה אנושיות, אך בכל הנוגע למראה החיצוני של בשרן ודמן ולנסיבות לידתן, הו אינן דומות. לדברים אלה אין כל השפעה על העבודה של כל אחת מהן או על הידע של האדם אודותן. כי, בסופו של דבר, הן אותה רוח אל ואיש אינו יכול להפריד ביניהן. על אף שאין ביניהן קשר דם, רוחן מכוונת את כל הווייתן ומקצה להן עבודה שונה בתקופות שונות, ובשרן ודמן אינם נצר לאותה שושלת. רוח יהוה אינה הורתו של רוחו של ישוע, ורוחו של ישוע אינה פרי בטנה של רוח יהוה – הן אותה רוח. באופן דומה, אין קשר דם בין אלוהים בהתגלמותו כיום לבין ישוע, אבל חד הם, מפני שרוחם אחת. אלוהים יכול לעשות את עבודת רוחב הלב והחמלה וכן את עבודת המשפט והייסורים הצודקים על האדם ואת הטלת הקללות על האדם, ובסופו של דבר, הוא יכול לעשות את העבודה של השמדת העולם והענשת הרשעים. האין הוא עושה את כל זה בעצמו? האין זו כול יכולתו של אלוהים? הוא יכול היה הן להכריז על חוקים לאדם ולקבוע לו דברות והן לכוון את בני ישראל הקדומים לחיות את חייהם על פני האדמה, לכוון אותם לבנות את בית המקדש והמזבחות ולהחזיק את כל בני ישראל תחת ריבונותו. בזכות סמכותו, הוא חי עם בני ישראל על פני האדמה במשך אלפיים שנה. בני ישראל לא העזו להתמרד נגדו. כולם יראו את אלוהים וצייתו לדברותיו. כזו הייתה העבודה שנעשתה כולה בזכות סמכותו וכול יכולתו. לאחר מכן, בעידן החסד, ישוע בא לגאול את כל האנושות שחטאה (לא רק את בני ישראל). הוא גילה חמלה ורוחב לב כלפי האדם. ישוע שהאדם ראה בעידן החסד היה רחב לב ותמיד רחש אהבה לאדם, מפני שהוא בא לגאול את האנושות מחטא. הוא יכול היה למחול לאדם על חטאיו עד שצליבתו גאלה באופן מלא את האנושות מחטא. בעת ההיא, אלוהים הופיע בפני האדם עם חמלה ורוחב לב, כלומר הוא הפך לקורבן חטאת למען האדם ונצלב בעבור חטאי האדם, כדי שאלה יימחלו לעד. הוא היה רחום, חנון, סבלני ואוהב וכל חסידיו של ישוע בעידן החסד שאפו אף הם להיות סבלניים ואוהבים בכל דבר ועניין. הם סבלו לאורך זמן ומעולם לא השיבו מלחמה, גם כאשר היכו אותם, קיללו אותם או סקלו אותם באבנים. אולם הדבר לא יכול להיות כך בשלב האחרון. עבודתם של ישוע ויהוה לא הייתה אחת, אף שרוחם הייתה אחת. יהוה לא חתם את העידן אלא הנחה את העידן והשיק את חיי האנושות על פני האדמה. והעבודה של ימינו היא לכבוש את בני אדם בקרב אומות הגויים שהושחתו עמוקות ולהוביל לא רק את אנשיו הנבחרים של אלוהים בסין, אלא את התבל כולה ואת האנושות כולה. אולי נדמה לך שהעבודה הזו נעשית כעת רק בסין, אך למעשה היא כבר החלה להתפשט אל מעבר לגבולותיה. מדוע בני אדם מחוץ לסין מחפשים את הדרך הנכונה פעם אחר פעם? הסיבה לכך היא שרוח האל כבר החלה בעבודתה ושהדברים שנאמרים כיום מכוונים לבני אדם בכל רחבי תבל. בכך, מחצית העבודה כבר מתבצעת. רוח האל מקדמת את העבודה האדירה הזו מבריאת העולם ועד ימינו, ויתרה מזאת, היא עושה עבודה שונה בעידנים השונים ובקרב אומות שונות. בני האדם בכל עידן רואים טבע שונה של אלוהים, שמתגלה באופן טבעי דרך העבודה השונה שהוא עושה. הוא אלוהים המלא רוחב לב וחמלה. הוא קורבן החטאת למען האדם ורועה האדם. אולם, הוא גם המשפט, הייסורים והקללה של האדם. הוא יכול היה להוביל את האדם לחיים על פני האדמה במשך אלפיים שנה וכן לגאול מהחטא את האנושות המושחתת. כיום, הוא יכול גם לכבוש את האנושות שאינה מכירה אותו ולהכפיף אותה לריבונותו, כדי שכולם יישמעו לו לחלוטין. בסופו של דבר, הוא ישרוף את כל הטומאה והרשע בקרב בני האדם בתבל כולה, כדי להראות להם שהוא לא רק אל של חמלה, אהבה, חוכמה, פליאה וקדושה, אלא עוד יותר מכך, אל ששופט את האדם. עבור בני האדם הרשעים הוא שריפה, שיפוט וענישה. עבור מי שעתיד להפוך למושלם, הוא סבל, זיכוך וניסיונות, כמו גם נחמה, קיום, אספקה של מילים, טיפול וגיזום. ועבור מי שיסולק, הוא ענישה ותגמול. אמור לי, האין אלוהים כל יכול? הוא מסוגל לעשות כל עבודה שהיא ואת כל העבודות, לא רק את הצליבה כפי שדמיינתם. אתה ממעיט מדי בערכו של אלוהים! האם אתה מאמין שהוא רק יכול לגאול את האנושות כולה באמצעות צליבתו ותו לא? ושבעקבות זאת, אתה תעלה אחריו השמיימה ותאכל את פרי עץ החיים ותשתה מנהר החיים?... הייתכן שזה כה פשוט? אמור לי, מה השגת? האם יש לך חיים כמו חייו של ישוע? הוא אכן גאל אותך, אך הצליבה הייתה עבודתו של ישוע עצמו. איזו חובה מילאת אתה כבן אנוש? אתה אדוק רק כלפי חוץ, אך אינך מבין את דרכו. האם כך אתה מבטא אותו? אם לא זכית בחיים מאלוהים ולא ראית את מכלול טבעו הצודק, הרי שאינך יכול לטעון שיש לך חיים ואינך ראוי לעבור בשעריה של מלכות השמיים.

לא זו בלבד שאלוהים הוא רוח, אלא שהוא יכול גם להתגלם כבשר ודם. זאת ועוד, הוא גוף של כבוד. למרות שלא ראיתם את ישוע, בני ישראל חזו בו, כלומר, היהודים של אותה תקופה. בתחילה הוא היה גוף בשר ודם, אך לאחר שהוא נצלב, הוא הפך לגוף הכבוד. הוא הרוח השורה בכול והוא יכול לעשות את עבודתו בכל מקום. הוא יכול להיות יהוה, ישוע או המשיח. בסופו של דבר, הוא יכול גם להפוך לאל הכול יכול. הוא צֶדֶק, משפט וייסורים, הוא קללה וחרון אף, אך הוא גם חמלה ורוחב לב. כל העבודה שהוא עשה יכולה לייצג אותו. איזה מין אל הוא לדעתך? אינך מסוגל להסביר זאת. אם באמת ובתמים אינך מסוגל להסביר זאת, אל לך להסיק מסקנות ביחס לאלוהים. אל תסיק את המסקנה שאלוהים הוא לנצח אל של חמלה ורוחב לב רק מפני שאלוהים עשה את עבודת הגאולה בשלב אחד. האם אתה יכול להיות בטוח שהוא רק אל חומל ואוהב? אם הוא רק אל חומל ואוהב, מדוע הוא יחתום את העידן באחרית הימים? מדוע הוא ישלח אסונות כה רבים לעולם? בתפיסותיהם ובמחשבותיהם של בני האדם, על אלוהים להיות חומל ואוהב עד הסוף, כך שכל פרט במין האנושי יוכל להיוושע. אבל מדוע אלוהים ממיט אסונות גדולים כמו רעידות אדמה, מגפות ורעב באחרית הימים כדי להשמיד את האנושות המרושעת שרואה באלוהים אויב? מדוע הוא מניח לאדם לסבול את האסונות האלה? איש מכם אינו מעז לומר איזה מין אל הוא, ואיש מכם אינו מסוגל להסביר זאת. האם אתה בטוח שהוא רוח האל? האם אתה מעז לומר שהוא אינו אלא בשרו של ישוע? והאם אתה מעז לומר שהוא אל שייצלב לנצח למען האדם?

קודם: תעלומת ההתגלמות (4)

הבא: האם השילוש הקדוש קיים?

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

הנתיב... (1)

אף אדם לא יודע באילו עכבות הוא עתיד להיתקל בחייו, ואף אדם לא יודע איזה זיכוך הוא עתיד לעבור. יש החווים זאת בעבודתם, יש החווים זאת...

אלוהים עצמו, הייחודי י'

אלוהים הוא מקור החיים של הכל (ד') היום נעסוק בנושא מיוחד. לכל מאמין, יש רק שני דברים עיקריים שעליו לדעת, לחוות ולהבין – ומהם שני הדברים...

עד כמה אתם מבינים את אלוהים?

בני האדם מאמינים באלוהים מזה זמן רב, אך רובם לא מבינים את המילה הזו, "אלוהים", ורק עושים כמצווה עליהם בבלבול. אין להם מושג מדוע בדיוק האדם...

בנוגע לתארים וזהות

אם אתם רוצים להיות ראויים לשימושו של אלוהים, עליכם להכיר את עבודתו של אלוהים, עליכם להכיר את העבודה שהוא עשה בעבר (בתנ"ך ובברית החדשה),...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה