4. חשיבותה של עבודת הניסיונות והזיכוך של אלוהים

דברי אלוהים רלוונטיים:

למה במצבו הפנימי של האדם מכוונים הניסיונות האלה? הם מתמקדים בטבע המרדני של בני אדם שלא מסוגלים לְרַצות את אלוהים. יש בבני אדם טומאה רבה וצביעות רבה, ולכן אלוהים מעמיד אותם בניסיונות כדי לטהר אותם. ...

אם אתם לא מכירים את טבעו של אלוהים, תיפלו במהלך הניסיונות באופן בלתי נמנע, מפני שאתם לא מודעים לאופן שבו אלוהים הופך בני אדם למושלמים, ולאמצעים שבהם הוא הופך אותם למושלמים. כשתועמדו בניסיונותיו של אלוהים ויפרו את התפיסות שלכם, לא תוכלו לעמוד איתן. אהבתו האמיתית של אלוהים היא כלל טבעו, וכשכלל טבעו מוצג לבני האדם, מה מביא הדבר לבשרכם ולדמכם? כאשר טבעו הצודק של אלוהים מוצג בפני בני האדם, בשרם ודמם יסבלו כאב רב באופן בלתי נמנע. ללא הכאב הזה, אלוהים לא יוכל להפוך אתכם למושלמים ולא תוכלו להקדיש אהבת אמת לאלוהים. אם אלוהים יהפוך אתכם למושלמים, הוא ודאי יראה לכם את כלל טבעו. מאז ימי הבריאה ועד היום, אלוהים לא הציג אפילו פעם אחת את כלל טבעו בפני האדם, אך באחרית הימים הוא מגלה את טבעו לקבוצה של בני אדם שהוא הועיד ובחר. בהפיכת בני האדם האלה למושלמים, הוא חושף את טבעו, שבאמצעותו הוא משלים קבוצה של בני אדם. זוהי אהבת האל כלפי בני האדם. כדי לחוות את אהבת האל האמיתית כלפיהם, על בני האדם האלה לסבול כאב עצום ולשלם מחיר יקר. רק אז הם ייפלו בנחלת האל ויוכלו להשיב את אהבת האמת שלהם לאלוהים, ורק אז יתרצה לבו של אלוהים. אם בני אדם רוצים שאלוהים יהפוך אותם למושלמים, ואם הם רוצים לבצע את רצונו ולתת את כל אהבת האמת שלהם לאלוהים, עליהם לחוות סבל רב וייסורים רבים מהנסיבות, לסבול כאבים עזים ממוות, ולבסוף ייאלצו להשיב את לבם האמיתי לאלוהים. אהבת האדם את אלוהים מתגלה רק בתהליך המצוקה והזיכוך. אלוהים מטהר את אהבתם של בני אדם, וגם את זה הוא עושה רק באמצעות מצוקה וזיכוך.

קטע מתוך "רק אהבת האל היא אמונת אמת באלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר'

לנוכח מצבו של האדם וגישתו כלפי אלוהים, אלוהים עשה עבודה חדשה, המאפשרת לאדם להכירו, לשמוע לו ולזכות באהבה ובעדות. לפיכך, האדם חייב לחוות את זיכוכו בידי אלוהים, וכן את המשפט, הטיפול והגיזום שלו בידי אלוהים. אחרת, האדם לעולם לא יכיר את אלוהים ולעולם לא יהיה מסוגל לאהוב אותו באמת ולשאת עליו עדות באמת. זיכוך האדם בידי אלוהים לא נועד להשיג השפעה חד-צדדית בלבד, אלא כדי להשיג השפעה רבת פנים. רק כך אלוהים עושה את עבודת הזיכוך של בני אדם שמוכנים לחפש את האמת, כדי שנחישותם ואהבתם יהפכו למושלמות בזכות אלוהים. עבור בני אדם המוכנים לחפש את האמת והכמהים לאלוהים אין דבר משמעותי יותר או מועיל יותר מזיכוך כזה. לא קל לאדם להכיר או להבין את טבעו של אלוהים, מכיוון שבסופו של דבר, אלוהים הוא אלוהים. אחרי הכול, לא ייתכן שלאלוהים ולאדם יהיה אותו טבע, ולכן לא קל לאדם להכיר את טבעו של אלוהים. האדם לא מחזיק באמת מעצם טבעו, ולא קל לבני אדם שהשטן השחית להבין את האמת. האדם חסר את האמת ואת הנחישות להנהיג את האמת, ואם לא יעבור זיכוך או משפט, נחישותו לעולם לא תהפוך למושלמת. בעיני בני האדם, הזיכוך הוא תהליך של עינוי; קשה להם מאוד לקבל זאת. עם זאת, דווקא בזיכוך אלוהים מגלה את טבעו הצודק לאדם, חושף בפרהסיה את דרישותיו מהאדם, ומספק נאורות רבה יותר וכן גיזום וטיפול ממשיים יותר. באמצעות הנגדת העובדות והאמת, אלוהים מאפשר לאדם להכיר טוב יותר את עצמו ואת האמת, ולהבין יותר את רצונו של אלוהים. בכך מתאפשר לאדם לרחוש אהבה אמיתית וטהורה יותר לאלוהים. אלה כוונותיו של אלוהים כשהוא מבצע זיכוך. לכל העבודה שאלוהים עושה באדם יש כוונות וחשיבות – אלוהים לא עושה עבודה חסרת משמעות ולא עושה עבודה שאין בה תועלת לאדם. זיכוך אין פירושו סילוק בני אדם מעל פני אלוהים, ואין פירושו השמדתם בגיהינום. פירושו שינוי טבעו של האדם במהלך הזיכוך, שינוי מניעיו, שינוי השקפותיו הישנות, שינוי אהבתו לאלוהים ושינוי כל חייו. זיכוך הוא בחינה אמיתית עבור האדם, וסוג של הכשרה אמיתית. רק בזיכוך יכולה אהבתו של האדם למלא את תפקידה הטבעי.

קטע מתוך "רק הודות לחוויית הזיכוך יוכל אדם לאהוב באמת" ב'הדבר מופיע בבשר'

ככל שאלוהים מזכך יותר את בני האדם, כך לבם יותר מסוגל לאהוב את אלוהים. העינוי שבליבם מועיל לחייהם, הם מסוגלים יותר להיות שלווים בפני אלוהים, הקשר שלהם עם אלוהים מתהדק והם מסוגלים לחזות יותר באהבה העילאית ובישועה העילאית של אלוהים. פטרוס חווה זיכוך מאות פעמים, ואיוב עבר כמה ניסיונות. אם אתם רוצים שאלוהים יהפוך אתכם למושלמים, גם עליכם לעבור זיכוך מאות פעמים. רק אם תעברו את התהליך הזה ותסתמכו על השלב הזה, תוכלו להשביע את רצונו של אלוהים ולהפוך למושלמים בידי אלוהים. זיכוך הוא הדרך הטובה ביותר שבאמצעותה אלוהים הופך בני אדם למושלמים. רק זיכוך וניסיונות מרים יכולים להפיח אהבת אמת לאלוהים בליבם של בני האדם. בהעדר מצוקה אין בבני האדם אהבת אמת לאלוהים. אם לא יעברו מבחן פנימי וזיכוך אמיתי, לעולם לא יהיו מעוגנים בעצמם. לאחר שתעברו זיכוך במידה מסוימת, תראו את חולשותיכם וקשייכם, תבינו כמה אתם לקויים ושאינכם מסוגלים להתגבר על הבעיות הרבות שנקרות בדרככם, ותבינו מה רבה מרדנותכם. רק במהלך ניסיונות בני אדם מסוגלים להכיר באמת את מצבם האמיתי. ניסיונות מכשירים בני אדם להפוך למושלמים.

במהלך חייו, פטרוס חווה זיכוך מאות פעמים ועבר הרבה מבחנים כואבים. הזיכוך הפך ליסוד אהבתו העילאית לאלוהים ולחוויה המשמעותית ביותר בחייו. יכולתו לרחוש אהבה עילאית לאלוהים נבעה, במובן אחד, מנחישותו לאהוב את אלוהים. אך חשוב מכך, היא נבעה מהזיכוך ומהסבל שעבר. הסבל הזה הפך למורה הדרך שלו בנתיב האהבה לאלוהים ולדבר שהוא העריך יותר מכל. אם בני האדם לא עוברים את כאב הזיכוך באהבתם את אלוהים, אהבתם מלאה בטומאה ובהעדפות שלהם. אהבה כזו מלאה בדעות של השטן ופשוט אינה מסוגלת לְהשביע את רצונו של אלוהים. הנחישות לאהוב את אלוהים לא זהה לאהבה אמיתית לאלוהים. על אף שכל מה שבני אדם כאלה חושבים עליו בליבם מכוון לאהבה לאלוהים ולריצויו, ונדמה כאילו שמחשבותיהם מוקדשות כולן לאלוהים ונעדרות כל רעיון אנושי, כשהם מגישים את מחשבותיהם לאלוהים הוא לא משבח או מברך אותן. אפילו כשבני האדם מבינים לגמרי את כל האמיתות – כשהם מכירים את כולן – אין זה בהכרח סימן שהם אוהבים את אלוהים, ולא ניתן לומר שבני האדם האלה באמת אוהבים את אלוהים. על אף שבני אדם מבינים אמיתות רבות מבלי לעבור זיכוך, הם לא מסוגלים להנהיג את האמיתות האלה. רק במהלך זיכוך בני אדם יכולים להבין את מלוא המשמעות של האמיתות האלה. רק אז הם יכולים להעריך באמת ובתמים את משמעותן הפנימית. אז, כשהם מנסים שוב, הם מסוגלים להנהיג את האמיתות כראוי ובהתאם לרצונו של אלוהים. אז רעיונותיהם האנושיים פוחתים, השחיתות האנושית שלהם פוחתת ורגשותיהם האנושיים מתמעטים. רק אז הנוהג שלהם הוא ביטוי אמת של אהבה לאלוהים.

קטע מתוך "רק הודות לחוויית הזיכוך יוכל אדם לאהוב באמת" ב'הדבר מופיע בבשר'

כשאלוהים עובד כדי לזכך את האדם, האדם סובל. ככל שזיכוכו של האדם רב יותר, כך אהבתו לאלוהים מתגברת וחלק רב יותר מעוצמתו של אלוהים נגלית בו. ובאופן הפוך, ככל שהאדם מקבל פחות זיכוך, כך אהבתו לאלוהים מעטה יותר, וכך פחות מעוצמתו של אלוהים נגלית בו. ככל שהזיכוך והכאב שלו רבים יותר וככל שהוא מיוסר יותר, כך תגבר אהבתו לאלוהים, כך תיעשה אמונתו באלוהים אמיתית יותר, וכך תעמיק הכרתו את אלוהים. במהלך התנסויותיך, אתה תראה בני אדם שסובלים מאוד בזיכוך שלהם, שעוברים טיפול ומשמעת קשים, ותראה שלאנשים אלה יש אהבה עמוקה לאלוהים והכרה מעמיקה וחודרת יותר של אלוהים. לבני האדם שלא חוו טיפול יש היכרות שטחית בלבד עם אלוהים, והם רק יכולים לומר: "אלוהים טוב כל כך, הוא מעניק חסד לבני האדם כדי שהם יוכלו ליהנות ממנו." אם בני האדם חוו טיפול ומשמעת, הם יהיו מסוגלים לבטא הכרה אמיתית של אלוהים. אם כן, ככל שעבודתו של אלוהים על האדם מופלאה יותר, כך ערכה וחשיבותה רבות יותר. ככל שהיא יותר בלתי חדירה בעיניך וככל שהיא חורגת יותר מתפיסותיך, כך עבודתו של אלוהים מסוגלת יותר לכבוש אותך, לזכות בך ולהפוך אותך למושלם. כה אדירה חשיבותה של עבודת האל! אלמלא אלוהים זיכך את האדם באופן זה ואלמלא הוא עבד לפי שיטה זו, אזי עבודתו הייתה חסרת השפעה וחסרת חשיבות. נאמר בעבר שאלוהים יבחר את הקבוצה הזו ויזכה בה, ויהפוך את בני האדם בה למושלמים באחרית הימים. לדבר זה יש חשיבות יוצאת דופן. ככל שהעבודה שהוא מבצע בקרבכם רבה יותר, כך אהבתכם לאלוהים עמוקה וטהורה יותר. ככל שהעבודה של אלוהים רבה יותר, כך האדם מסוגל יותר לתפוס מעט מחוכמתו של אלוהים, וכך האדם מכיר את אלוהים באופן מעמיק יותר.

קטע מתוך "בני האדם שיהפכו למושלמים חייבים לעבור זיכוך" ב'הדבר מופיע בבשר'

אלוהים יכול להפוך את האדם למושלם הן בהיבט החיובי והן בהיבט השלילי. הדבר תלוי ביכולתכם לחוות חוויות ובחתירתכם לכך שאלוהים יהפוך אתכם למושלמים. אם אתם באמת שואפים שאלוהים יהפוך אתכם למושלמים, הפן השלילי לא יגרום לכם לאובדן אלא יביא אתכם לדברים אמיתיים יותר ויאפשר לכם להיטיב לדעת במה אתם לוקים, להתעמת עם מצבכם האמיתי, ולהכיר בכך שאין לאדם כלום ושהוא אינו כלום. אם לא תחוו ניסיונות לא תדעו זאת, ותמיד תרגישו שאתם נעלים על הזולת ויותר טובים מכולם. באמצעות כל זה, תבינו שכל מה שקרה בעבר היה מעשה של אלוהים שאלוהים הגן עליו. הכניסה לניסיונות מותירה אתכם ללא אהבה או אמונה. אתם נעדרים תפילה, ואתם לא מסוגלים לשיר מזמורים – ומבלי להיות מודעים לכך, בתוך כל זה, אתם זוכים להכיר את עצמכם. יש לאלוהים דרכים רבות להפוך את האדם למושלם. אלוהים משתמש במגוון סביבות כדי לטפל בטבעו המושחת של האדם, והוא משתמש במבחר דברים כדי לחשוף את האדם במערומיו. מבחינה אחת, הוא מטפל באדם; מבחינה אחרת, הוא חושף את האדם במערומיו; ומבחינה אחרת הוא מגלה את האדם, חופר פנימה ומגלה את ה"תעלומות" במעמקי לבו של האדם, ומראה לאדם את אופיו, בכך שהוא מגלה רבים ממצביו. אלוהים הופך את האדם למושלם בשיטות רבות – באמצעות חשיפה, טיפול, זיכוך וייסורים – כדי שהאדם ידע שאלוהים מעשי.

קטע מתוך "רק בני האדם שמתמקדים בנוהג יכולים להפוך למושלמים" ב'הדבר מופיע בבשר'

כשבני האדם מאמינים באלוהים, הם שואפים להשיג ברכות לעתיד – זו המטרה באמונתם. הכוונה והתקווה הזאת קיימות אצל כל בני האדם, אך את השחיתות שבאופיים יש לפתור באמצעות ניסיונות. כל היבט שבו אינכם עוברים טיהור הוא היבט שעליכם לזכך – זה ההסדר של אלוהים. אלוהים יוצר סביבה עבורכם ובכך הוא מכריח אתכם להזדכך, כדי שתכירו את השחיתות שלכם. בסופו של דבר תגיעו לנקודה שבה תעדיפו למות ולוותר על המזימות והרצונות שלכם ולהישמע לריבונותו ולהסדריו של אלוהים. לכן אם בני אדם לא עברו מספר שנים של זיכוך, ואם הם לא חוו מידה מסוימת של סבל, הם לא יוכלו להיחלץ מכבלי השחיתות של הבשר והדם במחשבתם ובלבם. בכל היבט שבו אתם עדיין כפופים לכבלי השטן, ובכל היבט שבו עדיין יש לכם רצונות ודרישות משלכם – אלו ההיבטים שבהם עליכם לסבול. רק מתוך הסבל ניתן ללמוד לקחים, כלומר לזכות באמת ולהבין את רצונו של אלוהים. למעשה, אמיתות רבות מובנות מתוך חוויית ניסיונות כואבים. איש לא יכול לתפוס את רצונו של אלוהים, לזהות את כול-יכולתו וחוכמתו או להבין עד תום את טבעו הצודק של אלוהים בסביבה נוחה או בנסיבות טובות. זה יהיה בלתי אפשרי!

קטע מתוך "כיצד להשביע את רצונו של אלוהים בעודך נתון בניסיונות" ב'תיעוד נאומיו של המשיח'

קודם: 3. חשיבותה של עבודת המשפט והייסורים של אלוהים

הבא: 5. כיצד עליכם להאמין באלוהים כדי שהוא יושיע אתכם ויהפוך אתכם למושלמים?

אסונות הפכו כעת לאירוע שכיח ברחבי העולם. האם תרצו להילקח למלכות השמיים לפני האסונות הגדולים? הצטרפו לקבוצת אונליין כדי לדון בכך ולמצוא את הדרך.

תוכן דומה

הקדמה

למרות שבני אדם רבים מאמינים באלוהים, מעטים מבינים מהי משמעותה של אמונה באלוהים ומה עליהם לעשות כדי להיות כלבבו של אלוהים. זאת משום שעל אף...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה