5. כיצד עליכם להאמין באלוהים כדי שהוא יושיע אתכם ויהפוך אתכם למושלמים?

דברי אלוהים רלוונטיים:

לסיכום, הליכה בדרכו של פטרוס במסגרת אמונתו של אדם פירושה הליכה בדרך של חיפוש האמת, שהיא גם הדרך שבה באמת ובתמים יכיר את עצמו וישנה את טבעו. רק באמצעות הליכה בדרכו של פטרוס אדם יימצא בדרך של הבאה לידי שלמות בידי האל. יש להבין בבירור כיצד בדיוק יש ללכת בדרכו של פטרוס וכיצד יש להנהיג את דרכו. ראשית, על אדם לשים בצד את הכוונות האישיות שלו, את העיסוקים הלא ראויים שלו, ואפילו את המשפחה ואת כל ענייני הבשר. עליו להתמסר בכל לבו, כלומר להקדיש עצמו לחלוטין לדבר אלוהים, להתמקד באכילה ובשתייה של דברי אלוהים, להתמקד בחיפוש אחר האמת ובחיפוש אחר כוונותיו של אלוהים בדבריו ולנסות לתפוס את רצון אלוהים בכל דבר. זוהי שיטת הנוהג הבסיסית והחיונית ביותר. כך עשה פטרוס לאחר שראה את ישוע ורק על ידי נוהג כזה מקבלים את התוצאות הטובות ביותר. מסירות מכל הלב לדברי אלוהים כוללת בעיקר חיפוש אחר האמת, חיפוש אחר כוונתו של אלוהים בתוך דבריו, התמקדות בתפיסת רצון אלוהים והבנה וקבלה של אמת רבה יותר מתוך דברי אלוהים. כשפטרוס קרא את דבריו, הוא לא התמקד בהבנת דוקטרינות ועוד פחות מכך ברכישת ידע תיאולוגי, אלא בהבנת האמת ובתפיסת רצון אלוהים וכן בהשגת והבנת טבעו וחביבותו של אלוהים. פטרוס אף ניסה להבין מדברי אלוהים את מצבי השחיתות השונים של האדם וגם את אופיו המושחת של האדם וחסרונותיו הממשיים, ובכך השיג את כל היבטי הדרישות שדורש אלוהים מן האדם כדי שירצה אותו. היו לפטרוס כל כך הרבה נוהגים נכונים לפי דברי האל. זה תאם מאוד את רצונו של אלוהים וזו הייתה הדרך הטובה ביותר לשתף פעולה עם אלוהים במהלך התנסות בעבודתו. כאשר פטרוס התנסה במאות ניסיונות של האל, הוא בחן את עצמו לחומרה אל מול כל מלה ומלה במשפטו של האל את האדם, כל מלה בהתגלות האל לאדם, וכל מלה מדרישותיו של האל לאדם, והוא התאמץ לרדת לעומקן של מלים אלו. הוא ניסה להרהר בכובד ראש ולזכור כל מלה שישוע אמר לו, והגיע לתוצאות טובות מאוד. באמצעות תרגול כזה, הוא הצליח להגיע להבנת עצמו דרך דברי האל, ולא רק שהבין את מצבי השחיתות השונים של האדם, אלא אף הבין את המהות, האופי וחסרונותיו השונים של האדם. זוהי הבנה אמיתית של האדם את עצמו. באמצעות דברי האל, הגיע פטרוס לא רק להבנה אמיתית של עצמו, אלא מתוך הדברים שבאו לידי ביטוי בדברי האל – טבעו הצודק של האל, מה ששייך לאל ומה שהינו, רצון האל באשר לעבודתו, דרישותיו מהאנושות – באמצעות דברים אלו הוא הצליח להכיר את האל באופן מלא. הוא הבין את טבעו של האל ואת מהותו. הוא ידע והבין מה שייך לאל ומה האל הינו, כמו גם את יופיו של האל ואת דרישותיו של האל מהאדם. למרות שאלוהים לא דיבר אז באותה מידה שהוא מדבר כיום, פטרוס הגיע בכל זאת לתוצאות בהיבטים הללו. זה היה אירוע נדיר ויקר ערך. פטרוס התנסה במאות ניסיונות, אולם הוא לא סבל לשווא. לא רק שהוא הצליח להבין את עצמו מתוך דברי האל ועבודתו, אלא הוא גם הצליח להכיר את האל. בנוסף, הוא התמקד במיוחד בדרישות של האל מהאנושות המצויות בדברי האל. בכל היבט שבו נדרש האדם להשביע את רצון האל ולהתאים עצמו לרצונו, הצליח פטרוס להשקיע מאמץ ניכר בהיבטים אלה ולהגיע לבהירות מלאה. דבר זה תרם מאוד להיווכחות שלו עצמו. יהיו דברי האל אשר יהיו, כל עוד יכלו מלים אלו להפוך לחייו וכל עוד הן היו האמת, הצליח פטרוס לחקוק אותן בלבו, להגות בהן ולהעריך אותן לעיתים תכופות. לאחר ששמע את דבריו של ישוע, הוא הצליח לאמץ אותן ללבו, דבר המעיד על התמקדותו בדברי האל, ובסופו של דבר הוא באמת ובתמים השיג תוצאות. כלומר, הוא הצליח לנהוג בצורה חופשית לפי דברי האל, לנהוג במדויק לפי האמת ולהיות מתואם עם רצון האל, לפעול באופן מוחלט בהתאם לכוונתו של האל ולוותר על דעותיו האישיות ודמיונותיו. בדרך זו נוכח פטרוס בממשות דברי האל. השירות של פטרוס עלה בקנה אחד עם רצון האל בראש ובראשונה משום שנהג כך.

– הדבר, כרך שלישי: שיחותיו של המשיח של אחרית הימים, כיצד לצעוד בדרכו של פטרוס

על מנת לשאוף להפוך למושלמים בידי אלוהים, צריך קודם כול להבין מה פירוש הדבר להפוך למושלמים בידיו, ומהם התנאים שיש לעמוד בהם כדי להפוך למושלמים. לאחר שעניינים אלה הובנו, יש לחפש נתיב נוהג. נדרשות איכויות מסוימות כדי להפוך למושלמים. רבים אינם ניחנים באיכות גבוהה דיה, ולפיכך נדרש ממך לשלם מחיר מסוים ולהקדיש מאמץ סובייקטיבי. ככל שאיכותך ירודה יותר, כך תידרש להקדיש מאמץ סובייקטיבי רב יותר. ככל שתבין יותר את דברי האל וככל שתנהיג אותם יותר, כך תוכל לעלות מהר יותר על הנתיב של הפיכתך למושלם. באמצעות תפילה, תוכל להפוך למושלם בתחום התפילה. תוכל להפוך למושלם גם על ידי אכילה ושתייה של דברי האל, תפיסת מהותם, והבאה לידי ביטוי של המציאות של דברי האל. באמצעות החוויה של דברי האל באופן יום-יומי, תוכלו להבין מה לקוי בכם. יתר על כן, תוכלו לגלות מהי נקודת התורפה שלכם ומהם החסרונות האחרים שלכם, ותתפללו לאלוהים ותתחננו אליו. בעשותכם כן, תהפכו בהדרגה למושלמים. הנתיב להפיכה למושלמים הוא: תפילה, אכילה ושתייה של דברי האל, תפיסה של מהותם של דברי האל, היווכחות בחוויה של דברי האל, הבנה של הליקויים שלך, ציות לעבודתו של אלוהים, מתן קשב לעול של אלוהים וזניחת הבשר באמצעות אהבתך לאלוהים, וכן שיתוף תכוף עם אחיך ואחיותיך, דבר שיוכל להעשיר את חוויותיך. בין אם מדובר בחייך השיתופיים או בחייך האישיים, ובין אם מדובר באספות גדולות או בפגישות מצומצמות, כל הדברים האלה יכולים לאפשר לך לרכוש חוויות ולזכות בהכשרה, על מנת שלבך יוכל להיות שקט בפני אלוהים ולשוב לאלוהים. כל הדברים האלה הם חלק מהתהליך של הפיכה למושלם. החוויה של דברי אלוהים, כפי שצוין קודם לכן, פירושה יכולת לטעום אותם באמת ולאפשר לעצמך להביא אותם לידי ביטוי, כדי שתהיה לך אמונה חזקה יותר ואהבה רבה יותר לאלוהים. באופן זה, תשיל מעליך בהדרגה את הטבע השטני המושחת שלך, תשתחרר ממניעים בלתי הולמים, ותביא לידי ביטוי את דמותו של אדם רגיל. ככל שתאהב את אלוהים יותר – כלומר, ככל שאלוהים יהפוך אותך למושלם יותר – כך השחיתות של השטן תשלוט בך פחות. באמצעות החוויות המעשיות שלך, תעלה בהדרגה על הנתיב של הפיכתך למושלם. לפיכך, אם אתה רוצה להפוך למושלם, חשוב במיוחד שתהיה קשוב לרצונו של אלוהים ותחווה את דברי האל.

– הדבר, כרך ראשון: הופעתו של אלוהים ועבודתו, היו קשובים לרצונו של אלוהים כדי להפוך למושלמים

אם אתה מאמין בריבונות האל, אזי עליך להאמין שהתרחשויות יומיומיות, טובות או רעות, אינן קורות באופן אקראי. לא מדובר בכך שמישהו מקשה עליך בכוונה או שם אותך למטרה. כל זה הוסדר על ידי אלוהים. מדוע אלוהים מתזמר את כל הדברים האלה? זה לא נועד להציג אותך כמות שהנך או לחשוף אותך. המטרה הסופית איננה לחשוף אותך. המטרה היא להפוך אותך למושלם ולהושיע אותך. כיצד אלוהים עושה זאת? תחילה, הוא גורם לך להיות מודע לטבעך המושחת, לאופי ולמהות שלכם, למגרעות שלכם ולדברים שחסרים לכם. רק על ידי הכרת הדברים הללו והבנתם בבהירות תוכל לבקש את האמת ולהשליך ממך בהדרגה את טבעך המושחת. כך אלוהים מספק לכם הזדמנות. עליכם לדעת איך לנצל את ההזדמנות הזו, ואסור לך להתנצח עם אלוהים. בייחוד כשאתה נתקל באנשים, בעניינים ובדברים שאלוהים מסדיר סביבך, אל תרגיש כל הזמן שהדברים אינם כפי שהיית רוצה שיהיו. אל תשתוקק כל הזמן לברוח מהם או להאשים תמיד את אלוהים ולהבינו שלא כהלכה. אם אתה עושה את הדברים האלה דרך קבע, אזי אינך חווה את עבודת האל וזה יקשה עליך מאוד להיווכח במציאות האמת. בכל פעם שאתה נתקל במשהו ואינך יכול להבינו במלואו, כאשר מתעורר קושי, עליך ללמוד לציית. עליך לבוא תחילה בפני אלוהים ולהתפלל יותר. כך, לפני שתחוש בכך, יתרחש שינוי במצב הפנימי שלך ותהיה מסוגל לחפש את האמת כדי לפתור את הבעיה שלך. כך תוכל לחוות את עבודת האל. כשזה יקרה, מציאות האמת תתחשל בתוכך ובאופן זה תתקדם ותעבור שינוי במצב חייך. ברגע שתעבור את השינוי הזה ותחזיק במציאות האמת הזו, תהיה גם בעל שיעור קומה, ועם שיעור קומה באים חיים. אם אדם חי תמיד על סמך טבע שטני מושחת, תהיה אשר תהיה כמות ההתלהבות או האנרגיה שלו, עדיין אי-אפשר יהיה לומר שיש לו שיעור קומה או חיים. אלוהים עובד בכל אדם ואדם, ובלי קשר לשיטה שהוא נוקט, לסוג בני האדם, לעניינים ולדברים שאלוהים משתמש בהם בשירות שלו ולנימת דבריו, יש לו רק מטרה אחת: להושיע אתכם. הושעתכם פירושה לחולל בכם שינוי. לפני שהוא יושיע אתכם, עליו לגרום לכם להשתנות. אם כן, איך ייתכן שלא תסבלו קצת? תהיו חייבים לסבול. הסבל הזה יכול להיות כרוך בדברים רבים. לפעמים אלוהים מרומם את בני האדם, העניינים והדברים בסביבתכם כדי לאפשר לכם להכיר את עצמכם, ולפעמים הוא מטפל בכם ישירות, גוזם אתכם וחושף אתכם בעצמו. בדיוק כמו חולה על שולחן הניתוחים, עליכם לסבול כאב מסוים כדי לזכות בתוצאה טובה. אם בכל פעם שאלוהים גוזם אתכם ומטפל בכם, ובכל פעם שהוא מרומם בני אדם, עניינים ודברים, הדבר מעורר את תחושותיך ונותן לך תמריץ, אם כן, הדבר נכון ויהיה לך שיעור קומה ותיווכח במציאות האמת.

– הדבר, כרך שלישי: שיחותיו של המשיח של אחרית הימים, כדי להשיג את האמת, עליכם ללמוד מבני האדם, מהאירועים ומהדברים שסביבכם

באמונתו באלוהים, פטרוס שאף לְרַצות את אלוהים בכול, ושאף להישמע לכל הוראותיו של אלוהים. ללא כל תלונה, הוא היה מסוגל לקבל ייסורים ומשפט, וכן זיכוך, צרות וחוסר בחייו, ואף אחד מהדברים האלה לא יכול היה לשנות את אהבתו לאלוהים. האין זו האהבה המושלמת לאלוהים? האין זה מילוי חובתו של ברוא אל? בין אם מתוך ייסורים, משפט או צרות – אתה תמיד מסוגל להגיע לציות עד המוות, זה מה שכל ברוא אל צריך להגיע אליו, וזה טוהר האהבה לאלוהים. אם האדם יכול להגיע לכך, אזי הוא ברוא אל כשיר, ואין דבר שמרצה יותר את רצונו של הבורא.

– הדבר, כרך ראשון: הופעתו של אלוהים ועבודתו, הדרך שבה האדם צועד קובעת את הצלחתו או כשלונו

אם בני האדם רוצים להפוך ליצורים חיים ולשאת עדות על אלוהים, וכן לזכות לאישורו של אלוהים, עליהם לקבל את ישועתו של אלוהים; עליהם להישמע בשמחה למשפטו וייסוריו, ועליהם לקבל בשמחה את הגיזום והטיפול של אלוהים. רק אז הם יהיו מסוגלים להנהיג את כל האמיתות שאלוהים דורש להנהיג, ורק אז הם יזכו בישועתו של אלוהים ויהפכו באמת ליצורים חיים.

– הדבר, כרך ראשון: הופעתו של אלוהים ועבודתו, האם התעוררתם לחיים?

מי שלא נשמע לאלוהים כלל ובסך הכול מכיר בשמו של אלוהים ומבין במידה כלשהי את טובו וחביבותו של אלוהים, אך לא מתקדם בקצב צעדיה של רוח הקודש ולא נשמע לעבודתה ולדבריה העכשוויים של רוח הקודש – בני אדם כאלה חיים בחסדו של אלוהים ואלוהים לא יזכה בהם ולא יהפוך אותם למושלמים. אלוהים הופך בני אדם למושלמים באמצעות הציות שלהם, על ידי אכילתם ושתייתם את דברי האל והנאתם מדברי האל, ובאמצעות הסבל והזיכוך בחייהם. רק באמצעות אמונה כזו טבעם של בני אדם יכול להשתנות – רק אז הם יכולים לרכוש הכרה אמיתית של אלוהים. ציות מודע לאלוהים פירושו לא להסתפק בחיים בחסדו של אלוהים, אלא להשתוקק לאמת באופן פעיל, לחפש אחר האמת ולרצות ליפול בנחלת האל – זאת המשמעות של ציות מודע לאלוהים; זו בדיוק האמונה שאלוהים רוצה.

– הדבר, כרך ראשון: הופעתו של אלוהים ועבודתו, באמונתכם באלוהים עליכם להישמע לאלוהים

קודם: 4. חשיבותה של עבודת הניסיונות והזיכוך של אלוהים

הבא: 1. מהי ההתגלמות כבשר ודם? מה מהותה של ההתגלמות כבשר ודם?

אסונות הפכו כעת לאירוע שכיח ברחבי העולם. האם תרצו להילקח למלכות השמיים לפני האסונות הגדולים? הצטרפו לקבוצת אונליין כדי לדון בכך ולמצוא את הדרך.

תוכן דומה

הקדמה

למרות שבני אדם רבים מאמינים באלוהים, מעטים מבינים את משמעותה של אמונה באלוהים ומה עליהם לעשות כדי למלא את רצונו של אלוהים. זאת משום שעל אף...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה