5. כיצד עליכם להאמין באלוהים כדי שהוא יושיע אתכם ויהפוך אתכם למושלמים?

דברי אלוהים רלוונטיים:

לסיכום, הליכה בדרכו של פטרוס במסגרת אמונתו של אדם פירושה הליכה בדרך של חיפוש האמת, שהיא גם הדרך שבה באמת ובתמים יכיר את עצמו וישנה את טבעו. רק באמצעות הליכה בדרכו של פטרוס אדם יימצא בדרך של הבאה לידי שלמות בידי האל. יש להבין בבירור כיצד בדיוק יש ללכת בדרכו של פטרוס וכיצד יש להנהיג את דרכו. ראשית, על אדם לשים בצד את הכוונות האישיות שלו, את העיסוקים הלא ראויים שלו, ואפילו את המשפחה ואת כל ענייני הבשר. עליו להתמסר בכול לבו, כלומר להקדיש עצמו לחלוטין לדבר אלוהים, להתמקד באכילה ושתייה של דבר אלוהים, להתמקד בחיפוש אחר האמת ובחיפוש אחר כוונותיו של אלוהים בדבריו, ולנסות לתפוס את רצון אלוהים בכל דבר. זוהי שיטת הנוהג הבסיסית והחיונית ביותר. כך עשה פטרוס לאחר שראה את ישוע, ורק על ידי נוהג כזה מקבלים את התוצאות הטובות ביותר. מסירות מכול הלב לדברי אלוהים כוללת בעיקר חיפוש אחר האמת, חיפוש אחר כוונתו של אלוהים בתוך דבריו, התמקדות בתפיסת רצון אלוהים והבנה וקבלה של אמת רבה יותר מתוך דברי אלוהים. כשקרא את דבריו, פטרוס לא התמקד בהבנת דוקטרינות ועוד פחות מכך ברכישת ידע תיאולוגי, אלא בהבנת האמת ובתפיסת רצון אלוהים, וכן בהשגת והבנת טבעו וחביבותו. פטרוס אף ניסה להבין מדברי אלוהים את מצבי השחיתות השונים של האדם, וגם את אופיו המושחת של האדם וחסרונותיו האמיתיים, ובכך השיג את כל היבטי הדרישות שדורש אלוהים מן האדם כדי שירצה אותו. היו לפטרוס כל כך הרבה נהגים נכונים לפי דברי האל. זה תאם מאוד את רצונו של אלוהים, וזו הייתה הדרך הטובה ביותר לשתף פעולה עם אלוהים במהלך התנסות בעבודתו. כאשר פטרוס התנסה במאות ניסיונות של האל, הוא בחן את עצמו לחומרה אל מול כל מלה ומלה במשפטו של האל את האדם, כל מלה בהתגלות האל לאדם, וכל מלה מדרישותיו של האל לאדם, והוא התאמץ לרדת לעומקן של מלים אלו. הוא ניסה להרהר בכובד ראש ולזכור כל מלה שישוע אמר לו, והגיע לתוצאות טובות מאוד. באמצעות תרגול כזה, הוא הצליח להגיע להבנת עצמו דרך דברי האל, ולא רק שהבין את מצבי השחיתות השונים של האדם, אלא אף הבין את המהות, האופי וחסרונותיו השונים של האדם. זוהי הבנה אמיתית של האדם את עצמו. באמצעות דברי האל, הגיע פטרוס לא רק להבנה אמיתית של עצמו, אלא מתוך הדברים שבאו לידי ביטוי בדברי האל – טבעו הצודק של האל, מה ששייך לאל ומה שהינו, רצון האל באשר לעבודתו, דרישותיו מהאנושות – באמצעות דברים אלו הוא הצליח להכיר את האל באופן מלא. הוא הבין את טבעו של האל ואת מהותו. הוא ידע והבין מה שייך לאל ומה האל הינו, כמו גם את יופיו של האל ואת דרישותיו של האל מהאדם. למרות שאלוהים לא דיבר אז באותה מידה שהוא מדבר כיום, פטרוס הגיע בכל זאת לתוצאות בהיבטים הללו. זה היה אירוע נדיר ויקר ערך. פטרוס התנסה במאות ניסיונות, אולם הוא לא סבל לשווא. לא רק שהוא הצליח להבין את עצמו מתוך דברי האל ועבודתו, אלא הוא גם הצליח להכיר את האל. בנוסף, הוא התמקד במיוחד בדרישות של האל מהאנושות המצויות בדברי האל. בכל היבט שבו נדרש האדם להשביע את רצון האל ולהתאים עצמו לרצונו, הצליח פטרוס להשקיע מאמץ ניכר בהיבטים אלה ולהגיע לבהירות מלאה. דבר זה תרם מאוד להיווכחות שלו עצמו. יהיו דברי האל אשר יהיו, כל עוד יכלו מלים אלו להפוך לחייו שלו וכל עוד הן היו שייכות לאמת, הצליח פטרוס לחקוק אותן בלבו, להגות בהן ולהעריך אותן לעיתים תכופות. לאחר ששמע את דבריו של ישוע, הוא הצליח לאמץ אותן ללבו, דבר המעיד על התמקדותו בדברי האל, ובסופו של דבר הוא באמת ובתמים השיג תוצאות. כלומר, הוא הצליח לנהוג בצורה חופשית לפי דברי האל, לנהוג במדויק לפי האמת ולהיות מתואם עם רצון האל, לפעול באופן מוחלט בהתאם לכוונתו של האל ולוותר על דעותיו האישיות ודמיונותיו. בדרך זו נוכח פטרוס בממשות דברי האל. השירות של פטרוס עלה בקנה אחד עם רצון האל בראש ובראשונה משום שנהג כך.

קטע מתוך "כיצד ללכת בדרכו של פטרוס" ב'תיעוד נאומיו של המשיח'

על מנת לשאוף להפוך למושלמים בידי אלוהים, צריך קודם כול להבין מה פירוש הדבר להפוך למושלמים בידיו, ומהם התנאים שיש לעמוד בהם כדי להפוך למושלמים. לאחר שעניינים אלה הובנו, יש לחפש נתיב נוהג. נדרשות איכויות מסוימות כדי להפוך למושלמים. רבים אינם ניחנים באיכות גבוהה דיה, ולפיכך נדרש ממך לשלם מחיר מסוים ולהקדיש מאמץ סובייקטיבי. ככל שאיכותך ירודה יותר, כך תידרש להקדיש מאמץ סובייקטיבי רב יותר. ככל שתבין יותר את דברי האל וככל שתנהיג אותם יותר, כך תוכל לעלות מהר יותר על הנתיב של הפיכתך למושלם. באמצעות תפילה, תוכל להפוך למושלם בתחום התפילה. תוכל להפוך למושלם גם על ידי אכילה ושתייה של דברי האל, תפיסת מהותם, והבאה לידי ביטוי של המציאות של דברי האל. באמצעות החוויה של דברי האל באופן יום-יומי, תוכלו להבין מה לקוי בכם. יתר על כן, תוכלו לגלות מהי נקודת התורפה שלכם ומהם החסרונות האחרים שלכם, ותתפללו לאלוהים ותתחננו אליו. בעשותכם כן, תהפכו בהדרגה למושלמים. הנתיב להפיכה למושלמים הוא: תפילה, אכילה ושתייה של דברי האל, תפיסה של מהותם של דברי האל, היווכחות בחוויה של דברי האל, הבנה של הליקויים שלך, ציות לעבודתו של אלוהים, מתן קשב לעול של אלוהים וזניחת הבשר באמצעות אהבתך לאלוהים, וכן שיתוף תכוף עם אחיך ואחיותיך, דבר שיוכל להעשיר את חוויותיך. בין אם מדובר בחייך השיתופיים או בחייך האישיים, ובין אם מדובר באספות גדולות או בפגישות מצומצמות, כל הדברים האלה יכולים לאפשר לך לרכוש חוויות ולזכות בהכשרה, על מנת שלבך יוכל להיות שקט בפני אלוהים ולשוב לאלוהים. כל הדברים האלה הם חלק מהתהליך של הפיכה למושלם. החוויה של דברי אלוהים, כפי שצוין קודם לכן, פירושה יכולת לטעום אותם באמת ולאפשר לעצמך להביא אותם לידי ביטוי, כדי שתהיה לך אמונה חזקה יותר ואהבה רבה יותר לאלוהים. באופן זה, תשיל מעליך בהדרגה את הטבע השטני המושחת שלך, תשתחרר ממניעים בלתי הולמים, ותביא לידי ביטוי את דמותו של אדם רגיל. ככל שתאהב את אלוהים יותר – כלומר, ככל שאלוהים יהפוך אותך למושלם יותר – כך השחיתות של השטן תשלוט בך פחות. באמצעות החוויות המעשיות שלך, תעלה בהדרגה על הנתיב של הפיכתך למושלם. לפיכך, אם אתה רוצה להפוך למושלם, חשוב במיוחד שתהיה קשוב לרצונו של אלוהים ותחווה את דברי האל.

קטע מתוך "היו קשובים לרצונו של אלוהים כדי להפוך למושלמים" ב'הדבר מופיע בבשר'

אם אתם מאמינים בשלטונו של אלוהים, אתם מאמינים שהדברים שקורים בכל יום, בין אם הם טובים או רעים, לא מתרחשים באקראי. אין זה שמישהו מקשה עליכם במיוחד או פוגע בכם במיוחד, אלא שבעצם אלוהים מסדיר את כל זאת. לשם מה אלוהים מתזמר את הדברים האלה? הוא לא עושה זאת כדי לגלות את המגרעות שלכם או כדי לחשוף אתכם – חשיפתכם אינה היעד הסופי. היעד הסופי הוא להפוך אתכם למושלמים ולהושיע אתכם. כיצד אלוהים עושא זאת? ראשית, הוא גורם לכם להיו מודעים לטבע המושחת שלכם עצמכם, לאופי ולמהות שלכם, למגרעות שלכם ולדברים שחסרים לכם. רק על ידי כך שתדעו את הדברים האלה ותבינו אותם בלבכם, תוכלו לעסוק בחיפוש האמת ולהשליך מעליהם בהדרגה את הטבע המושחת שלכם. כך אלוהים מספק לכם הזדמנות. עליכם לדעת איך לנצל את ההזדמנות הזו, ולא להתנגח עם אלוהים. במיוחד כשאתם מתמודדים עם בני אדם, אירועים ודברים שאלוהים מסדיר סביבכם, אל תחשבו תמיד שהדברים לא תואמים לרצונכם, אל תרצו תמיד לברוח, אל תאשימו תמיד את אלוהים ואל תבינו אותו לא נכון. אם תתנהלו כך, אי-אפשר יהיה לומר שעברתם את עבודתו של אלוהים, מה שיקשה עליכם מאוד להיווכח במציאות האמת. יהיה אשר יהיה הדבר שאינכם יכולים להבין לגמרי, בכל עת שיש לכם קשיים, עליכם ללמוד לציית. ראשית, עליכם להתייצב בפני אלוהים ולהתפלל יותר. כך, במהרה יחול שינוי במצבכם הפנימי, ותהיו מסוגלים לחפש את האמת ולפתור את הבעיה שלכם – תהיו מסוגלים לחוות את עבודתו של אלוהים. במהלך התקופה הזו, מציאות האמת נוצקת בכם, וכך תתקדמו וכך יחול שינוי במצב חייכם. לאחר שתעברו את השינוי הזה ושמציאות האמת הזו תהיה בידכם, יהיה לכם שיעור קומה – ועם שיעור קומה באים חיים. אם אדם חי תמיד על סמך טבע שטני מושחת, תהיה אשר תהיה כמות ההתלהבות או האנרגיה שלו, עדיין אי-אפשר יהיה לומר שיש לו שיעור קומה או חיים. אלוהים עובד בכל אדם ואדם, ובלי קשר לשיטה שהוא נוקט, לסוג בני האדם, לדברים, לעניינים שמשמשים אותו לשירותו ולנימת דבריו, יש לו רק מטרה אחת: להושיע אתכם. הושעתכם פירושה לחולל בכם שינוי. לפני שהוא יושיע אתכם, עליו לגרום לכם להשתנות. אם כן, איך ייתכן שלא תסבלו קצת? תהיו חייבים לסבול. הסבל הזה יכול להיות כרוך בדברים רבים. לפעמים אלוהים מרומם את בני האדם, העניינים והדברים בסביבתכם כדי לאפשר לכם להכיר את עצמכם, ולפעמים הוא מטפל בכם ישירות, גוזם אתכם וחושף אתכם בעצמו. בדיוק כמו חולה על שולחן הניתוחים, עליכם לסבול כאב מסוים כדי לזכות בתוצאה טובה. אם בכל פעם שאלוהים גוזם אתכם ומטפל בכם, ובכל פעם שהוא מרומם בני אדם, עניינים ודברים, הדבר מעורר את רגשותיכם וגורם לכם לחיזוק, הרי שזה תקין, יהיה לכם שיעור קומה ותיווכחו במציאות האמת.

קטע מתוך "כדי להשיג את האמת, עליכם ללמוד מבני האדם, מהאירועים ומהדברים שסביבכם" ב'תיעוד נאומיו של המשיח'

באמונתו באלוהים, פטרוס שאף לְרַצות את אלוהים בכול, ושאף להישמע לכל הוראותיו של אלוהים. ללא כל תלונה, הוא היה מסוגל לקבל ייסורים ומשפט, וכן זיכוך, צרות וחוסר בחייו, ואף אחד מהדברים האלה לא יכול היה לשנות את אהבתו לאלוהים. האין זו האהבה המושלמת לאלוהים? האין זה מילוי חובתו של ברוא אל? בין אם מתוך ייסורים, משפט או צרות – אתה תמיד מסוגל להגיע לציות עד המוות, זה מה שכל ברוא אל צריך להגיע אליו, וזה טוהר האהבה לאלוהים. אם האדם יכול להגיע לכך, אזי הוא ברוא אל כשיר, ואין דבר שמרצה יותר את רצונו של הבורא.

קטע מתוך "הדרך שבה האדם צועד קובעת את הצלחתו או כשלונו" ב'הדבר מופיע בבשר'

אם בני האדם רוצים להפוך ליצורים חיים ולשאת עדות על אלוהים, וכן לזכות לאישורו של אלוהים, עליהם לקבל את ישועתו של אלוהים; עליהם להישמע בשמחה למשפטו וייסוריו, ועליהם לקבל בשמחה את הגיזום והטיפול של אלוהים. רק אז הם יהיו מסוגלים להנהיג את כל האמיתות שאלוהים דורש להנהיג, ורק אז הם יזכו בישועתו של אלוהים ויהפכו באמת ליצורים חיים.

קטע מתוך "האם התעוררתם לחיים?" ב'הדבר מופיע בבשר'

מי שלא נשמע לאלוהים כלל ובסך הכול מכיר בשמו של אלוהים ומבין במידה כלשהי את טובו וחביבותו של אלוהים, אך לא מתקדם בקצב צעדיה של רוח הקודש ולא נשמע לעבודתה ולדבריה העכשוויים של רוח הקודש – בני אדם כאלה חיים בחסדו של אלוהים ואלוהים לא יזכה בהם ולא יהפוך אותם למושלמים. אלוהים הופך בני אדם למושלמים באמצעות הציות שלהם, על ידי אכילתם ושתייתם את דברי האל והנאתם מדברי האל, ובאמצעות הסבל והזיכוך בחייהם. רק באמצעות אמונה כזו טבעם של בני אדם יכול להשתנות – רק אז הם יכולים לרכוש הכרה אמיתית של אלוהים. ציות מודע לאלוהים פירושו לא להסתפק בחיים בחסדו של אלוהים, אלא להשתוקק לאמת באופן פעיל, לחפש אחר האמת ולרצות ליפול בנחלת האל – זאת המשמעות של ציות מודע לאלוהים; זו בדיוק האמונה שאלוהים רוצה.

קטע מתוך "באמונתכם באלוהים עליכם להישמע לאלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר'

קודם: 4. חשיבותה של עבודת הניסיונות והזיכוך של אלוהים

הבא: 1. מהי ההתגלמות כבשר ודם? מה מהותה של ההתגלמות כבשר ודם?

אסונות הפכו כעת לאירוע שכיח ברחבי העולם. האם תרצו להילקח למלכות השמיים לפני האסונות הגדולים? הצטרפו לקבוצת אונליין כדי לדון בכך ולמצוא את הדרך.

תוכן דומה

הקדמה

למרות שבני אדם רבים מאמינים באלוהים, מעטים מבינים מהי משמעותה של אמונה באלוהים ומה עליהם לעשות כדי להיות כלבבו של אלוהים. זאת משום שעל אף...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה