בנוגע לנוהג התפילה

אינכם מייחסים חשיבות לתפילה בחיי היום-יום שלכם. האדם מזניח את נושא התפילה. בעבר, התפילה הייתה שטחית, כאשר אנשים פשוט פעלו באופן מכני בפני האל. איש לעולם לא הקדיש את לבו לאלוהים ולא עסק בתפילה אמיתית לאל. אנשים התפללו לאל רק בעת צרה. לאורך כל הזמן הזה, האם אי-פעם התפללת לאלוהים באמת? האם אי-פעם הזלת דמעות כאב בפני אלוהים? האם אי-פעם הכרת את עצמך בפני אלוהים? האם אי-פעם נשאתם תפילה מלב אל לב לאלוהים? התפילה נעשית באמצעות נוהג: אם בדרך כלל אינכם מתפללים בביתכם, לא תהיה לכם כל דרך להתפלל בכנסייה, ואם בדרך כלל אינכם מתפללים באספות קטנות, לא תהיו מסוגלים להתפלל באספות גדולות. אם בדרך כלל אינכם מתקרבים לאלוהים או מהרהרים בדברי האל, לא יהיה להם שום דבר לומר כשיגיע הזמן להתפלל – ואפילו אם תתפללו, זו תהיה תפילה מהשפה לחוץ, לא תפילה אמיתית.

מה פירוש הדבר להתפלל באמת? פירוש הדבר הוא לומר את הדברים שבתוך לבך לאלוהים, לשתף עם אלוהים לאחר שהבנת את רצונו, לשתף עם אלוהים באמצעות דבריו. להרגיש קרוב במיוחד לאלוהים, לחוש שהוא נמצא ממש לפניך, וכי יש לך משהו לומר לו. לבך נמלא אור ואתה מרגיש עד כמה אלוהים חביב. תחוש השראה מיוחדת, ואחיך ואחיותיך ירגישו סיפוק משישמעו את דבריך. הם ירגישו שהמילים שאתה אומר הן המילים שבתוך לבם, המילים שהם רוצים להגיד, כאילו מילותיך החליפו את אלה שלהם. זה פירושה של תפילה אמיתית. לאחר שתתפלל באמת, תחוש בלבך שלווה ורצון לחוות סיפוק. כוחך לאהוב את אלוהים יגבר, ותרגיש ששום דבר בחייך אינו בעל ערך רב יותר או משמעותי יותר מאהבתך לאלוהים. כל זה מוכיח שתפילותיך נשאו פרי. האם אי-פעם התפללת כך?

ומה לגבי תוכן התפילה? עליך להתפלל שלב אחר שלב, על פי המצב האמיתי של לבך ועל פי עבודתה של רוח הקודש. תבוא לשתף עם אלוהים בהתאם לרצונו של אלוהים ובהתאם לדרישותיו מהאדם. כשתתחיל להנהיג את תפילותיך, ראשית תן את לבך לאלוהים. אל תנסה לתפוס את רצונו של אלוהים. נסה רק לומר את המילים שבלבך לאלוהים. כשתתייצב בפני אלוהים, דבר כך: "הו, אלוהים! רק היום אני מבין שנהגתי להמרות את פיך. אני באמת מושחת ובזוי. בעבר, בזבזתי לריק את חיי.מעתה ואילך אחייה למענך, אחייה חיים בעלי משמעות, ואֲרַצה את מבוקשך. מי ייתן ורוחך תמיד תעבוד בתוכי ותמיד תאיר אותי ותהפוך אותי לנאור. תן לי לשאת עדות חזקה ומהדהדת בפניך. אפשר לשטן לראות את תהילתך, את עדותך ואת ההוכחה לניצחונך, כפי שהם באים לידי ביטוי בנו." כשתתפלל כך, לבך ישתחרר לחלוטין. לאחר שתתפלל כך, לבך יתקרב לאלוהים. אם תתפלל כך לעתים קרובות, רוח הקודש תעבוד בקרבך באופן בלתי נמנע. אם תמיד תקרא כך לאלוהים ותקבל החלטה נחושה בפני אלוהים, יום יבוא והנחישות שלך תתקבל בפני אלוהים, כשלבך וכל הוויתך יפלו בנחלתו של אלוהים, ובסופו של דבר אלוהים יהפוך אותך למושלם. תפילה היא דבר חשוב מאוד עבורך. כשתתפלל ותקבל את עבודתה של רוח הקודש, אלוהים יגע בלבך וינבע ממך כוח לאהוב את אלוהים. אם לא תתפלל בלבך, אם לא תפתח את לבך כדי לשתף עם אלוהים, לא תהיה לאלוהים שום דרך לעבוד בקרבך. אם לאחר שהתפללת ואמרת את כל המילים שבלבך, רוח האל לא החלה בעבודתה, ולא חשת כל השראה, אזי הדבר מוכיח שלבך אינו כן, שדבריך אינם כנים, ושהם עדיין טמאים. אם לאחר שהתפללת אתה חש סיפוק, הרי שאלוהים קיבל את תפילותיך, ורוח האל עובדת בקרבך. כמי שמשרת את אלוהים, אינך יכול להתקיים ללא תפילה. אם אתה באמת ובתמים רואה בשיתוף עם אלוהים דבר משמעותי ובעל ערך, האם תוכל לזנוח את התפילה? איש אינו יכול להתקיים בלי לשתף עם אלוהים. ללא תפילה אתה חי בבשר, בכבליו של השטן. ללא תפילה אתה נתון להשפעת החושך. אני מקווה שאתם, אחים ואחיות, תהיו מסוגלים להתפלל תפילה אמיתית מדי יום ביומו. אין מדובר בציות לכללים אלא בהשגת תוצאה מסוימת. האם אתם מוכנים לוותר על מעט שינה והנאה כדי לקום עם שחר לתפילות הבוקר וליהנות מדברי האל? אם תתפללו ותאכלו ותשתו את דברי האל, כך, בלב טהור, הרי שאלוהים יקבל אתכם יותר. אם תעשה זאת בכל בוקר, אם מדי יום תנהיג את מתן לבך לאלוהים, תשתף איתו ותעסוק בו, הרי שלבטח תכיר את אלוהים טוב יותר, ולבטח תגבר יכולתך לתפוס את רצונו של אלוהים. אתה אומר: "הו, אלוהים! אני מוכן למלא את חובתי. רק לך אקדיש את כל הוויתי, כדי שתהילתך תיוודע בקרבנו, כדי שתיהנה מהעדות שנושאת קבוצה זו שלנו. אני מתחנן בפניך שתעבוד בקרבנו, כדי שאוכל באמת ובתמים לאהוב אותך ולְרַצות אותך , וכדי שתהיה היעד שלי." משתיטול על עצמך את העול הזה, אין ספק שאלוהים יהפוך אותך למושלם. אל לך להתפלל רק למען תועלתך האישית, אלא התפלל על מנת להיות חסיד האל וכדי לרחוש אהבה כלפיו. זו תפילה מהסוג האמיתי ביותר. האם אתה מתפלל על מנת לעשות כרצון האל?

בעבר, לא ידעתם איך להתפלל והזנחתם את נושא התפילה. כעת, עליכם לעשות ככל יכולתכם כדי להכשיר עצמכם להתפלל. אם אינך מסוגל לאזור כוחות מתוך-תוכך כדי לאהוב את אלוהים, כיצד תתפלל? אתה אומר: "הו, אלוהים! לבי אינו מסוגל לאהוב אותך באמת. אני רוצה לאהוב אותך, אך אין לי את הכוחות הנחוצים. מה עליי לעשות? מי ייתן ותפקח את עיני רוחי ורוחך תיגע בלבי. גרום לכך שכאשר אבוא בפניך, אשיל מעליי את כל השליליות ואחדל להיות מוגבל על-ידי כל אדם, עניין או דבר שהם. לבי ייחשף בפניך לגמרי, כך שכל הווייתי תוקדש לך. אולם, אתה יכול לבחון אותי, אני מוכן. כעת, אינני מקדיש כל מחשבה לסיכויי העתידיים, ואינני נתון לעול המוות. בלב מלא אהבה אליך אחפש את דרך החיים. כל דבר וכל עניין נתונים בידיך, גורלי נתון בידיך, וחיי נתונים בידיך. כעת, אני שואף לאהוב אותך, ובלי קשר לשאלה האם תניח לי לאהוב אותך, ובלי קשר לאופן שבו השטן יתערב בכך, אני נחוש בדעתי לאהוב אותך." כשאתה נתקל בעניין זה, התפלל כך. אם תתתפלל כך מדי יום, יכולתך לאהוב את אלוהים תגבר בהדרגה.

כיצד נוכחים בתפילה אמיתית?

במהלך התפילה, על לבך להיות שלו בפני אלוהים, ועליו להיות כן. אתה באמת ובתמים משתף את אלוהים ומתפלל. אל לך להוליך את אלוהים שולל באמצעות מילים ערבות לאוזן. על התפילה להתרכז במה שאלוהים רוצה להגשים ברגע זה. בקש מאלוהים להעניק לך יותר הארה ונאורות. כשאתה מתפלל, הבא בפני אלוהים את מצבך בפועל ואת הבעיות שלך, ובכלל זה את ההחלטה הנחושה שקיבלת בפני אלוהים. תפילה איננה ביצוע של הליך אלא חיפוש אחר אלוהים באמצעות לבך הכן. בקש שאלוהים יגן על לבך, כדי שלבך יחוש שלווה בפני אלוהים לעתים קרובות, וכדי שתכיר את עצמך בסביבה שבה אלוהים הציב אותך, תבוז לעצמך ותזנח את עצמך. כך תאפשר לעצמך לקיים קשר תקין עם אלוהים ותהפוך לאדם שאוהב את אלוהים באמת ובתמים.

מהי חשיבותה של התפילה?

תפילה היא אחת הדרכים שבה האדם משתף פעולה עם אלוהים. זהו אמצעי שהאדם משתמש בו כדי לבקר אצל אלוהים, וזהו תהליך שבו רוח הקודש מרגשת את האדם. ניתן לומר שאדם ללא תפילה הוא אדם מת, אדם ללא רוח, הוכחה לכך שאין לו את התבונה הנחוצה כדי שאלוהים ירגש אותו. ללא תפילה, אין זה אפשרי לנהל חיים רוחניים תקינים, לא כל שכן לפעול לפי קצב עבודתה של רוח הקודש. ללא תפילה, האדם גודע את הקשר שלו עם אלוהים ואינו מסוגל לזכות בתשבחות מאלוהים. בתור מאמינים באלוהים, ככל שתתפללו יותר, כלומר, ככל שאלוהים ירגש אתכם יותר, כך תתמלאו יותר נחישות וכך תהיו מסוגלים יותר לקבל את ההארה החדשה מאלוהים. כתוצאה מכך, בני אדם כאלה יוכלו מהר מאוד להפוך למושלמים בידי רוח הקודש.

מהי התוצאה שהתפילה צריכה להשיג?

בני האדם מסוגלים אולי לבצע את הנוהג של התפילה ולהבין את חשיבותה, אולם תפילה יעילה איננה עניין פשוט. תפילה אינה רק פעולה מכנית, ביצוע של הליך, או דקלום של דברי האל. כלומר, תפילה אין פירושה חזרה כתוכי על מילים מסוימות או העתקה מאחרים. בתפילה, עליכם להגיע למצב שבו הנכם מסוגלים להעניק את לבכם לאלוהים ולפרוש את לבכם בפניו כדי שאלוהים יוכל לגעת בו. על מנת שתפילתכם תהיה יעילה, עליה להיות מבוססת על קריאת דברי האל. רק על ידי נשיאת תפילה מתוך דברי האל תהיו מסוגלים לקבל עוד הארה ונאורות. תפילה אמיתית באה לידי ביטוי כך: היא תפילה מלב שכמה לדרישות שאלוהים מציב, ויותר מכך, שמשתוקק לממש את הדרישות האלה, לתעב את כל מה שאלוהים מתעב, ואחר כך, על סמך זאת, לרכוש הבנה מסוימת של הדבר, ולזכות במעט ידע ובהירות באשר לאמיתות שאלוהים מסביר. כאשר יהיו לכם נחישות, אמונה, ידע ונתיב לנוהג לאחר התפילה, רק אז ניתן יהיה לכנות זאת תפילה אמיתית, ורק תפילה מסוג זה יכולה לשאת פרי. עם זאת, התפילה שלכם צריכה להיות מבוססת על התענגות מדברי האל. עליה להתבסס על שיתוף עם אלוהים בדבריו, ועל לבכם להיות מסוגל לחפש את אלוהים ולהיות שלו בפניו. תפילה מסוג זה כבר הגיעה לרמה של שיתוף אמיתי עם אלוהים.

הידע הבסיסי ביותר בנוגע לתפילה:

1. אל תאמרו בעיוורון כל דבר שעולה על רוחכם. חייב להיות עול בתוך לבכם, כלומר צריכה להיות לכם מטרה כשאתם מתפללים.

2. התפילות שלכם חייבות להכיל את דברי האל. הן חייבות להיות מבוססות על דברי האל.

3. במהלך התפילה, אל תחזרו ותאמרו דברים מיושנים. תפילותיכם צריכות להתייחס לדבריו הנוכחיים של אלוהים, וכאשר אתם מתפללים, גלו לאלוהים את מחשבותיכם הפנימיות ביותר. 

4. תפילה קבוצתית חייבת ליסוב סביב ליבה מסוימת, וליבה זו היא בהכרח עבודתה הנוכחית של רוח הקודש.

5. על כל בני האדם ללמוד להתפלל תפילת השתדלות. זו גם כן דרך להפגין התחשבות ברצונו של אלוהים.

חיי התפילה של היחיד מבוססים על הבנת המשמעות של התפילה ועל ידע בסיסי בנושא התפילה. בחיי היום-יום, התפללו לעתים קרובות למען החסרונות שלכם, התפללו על מנת לגרום לשינוי בטבע חייכם, והתפללו על בסיס הכרתכם את דברי אלוהים. על כל אדם לייסד חיי תפילה משלו. עליו להתפלל על מנת להכיר את דבריו של אלוהים, ועליו להתפלל על מנת לרכוש ידע אודות עבודתו של אלוהים. שטחו את הנסיבות האישיות שלכם בפני אלוהים, היו אמיתיים ואל תדקדקו באשר לאופן התפילה שלכם. העיקר הוא לרכוש הבנה אמיתית והתנסות אמיתית בדברי האל. מי ששואף להיווכח בחיים הרוחניים חייב להיות מסוגל להתפלל בדרכים רבות ושונות. תפילה שקטה, הרהור בדברי האל, התוודעות לעבודתו של אלוהים – כל אלה הן דוגמאות של העבודה הממוקדת הזו של שיתוף רוחני במטרה להגיע להיווכחות בחיים רוחניים נאותים, המשפרים יותר ויותר את מצבכם בפני אלוהים ודוחפים אתכם להתקדמות אדירה אף יותר בחייכם. בקצרה, כל מעשיך – בין שמדובר באכילה ושתייה של דברי האל, בתפילה שקטה או בהכרזה בקול רם – נועדו לאפשר לך לראות בבירור את דברי האל, את עבודתו ואת מה שהוא רוצה להשיג בך. חשוב מכך, כל מעשיך נועדו על מנת לעמוד באמות המידה שאלוהים דורש ולרומם את חייך לגבהים חדשים. המינימום שאלוהים דורש מבני האדם הוא שהם יוכלו לפתוח את לבם בפניו. אם האדם נותן את לבו הַיָּשָׁר לאלוהים ואומר באמת את אשר על לבו, אזי אלוהים מוכן לעבוד בו. אלוהים אינו רוצה את לבו המעוות של האדם, אלא את לבו הטהור והכן. אם האדם אינו אומר לאלוהים את אשר על לבו, אלוהים לא יגע בלבו של האדם ולא יעבוד בתוכו. לפיכך, מהות התפילה היא לדבר לאלוהים מתוך לבך, לספר לו על חסרונותיך או על טבעך המרדני ולהיפתח לחלוטין בפני אלוהים. רק אז אלוהים יהיה מעוניין בתפילותיך. אם לא, אלוהים יסתיר את פניו מפניך. הקריטריון המינימלי לתפילה הוא שעליך להיות מסוגל לשמור על לב רגוע בפני אלוהים ולא להניח ללבך להיפרד מאלוהים. ייתכן שבמהלך השלב הזה לא תרכוש תובנה חדשה או נעלה יותר, אולם עליך להשתמש בתפילה כדי לשמר את הדברים כמות שהם – אסור לך לסגת לאחור. זה המינימום שעליך להשיג. אם אינך יכול להשיג אפילו את זה, הדבר מוכיח שחייך הרוחניים לא עלו על הדרך הנכונה. כתוצאה מכך, לא תהיה מסוגל להיאחז בחזון הקודם שלך, תאבד את האמונה באלוהים, וכפועל יוצא מכך, הנחישות שלך תימוג. סימן אחד לקיומה או לאי-קיומה של היווכחות שלך בחיים רוחניים נעוץ בהתבוננות האם תפילותיך עלו על הדרך הנכונה. כל בני האדם חייבים להיווכח במציאות זו. על כולם לעשות באופן מודע את עבודת האימון העצמי בתפילה, לא להמתין באופן פסיבי, אלא לשאוף באופן מודע לכך שרוח הקודש תיגע בהם. רק אז הם יהיו בני אדם שבאמת ובתמים מחפשים את אלוהים.

כשאתה מתחיל להתפלל, אל תרחיק לכת מדי ואל תקווה להשיג הכול בבת אחת. אינך יכול להציב דרישות ראוותניות ולקוות שברגע שתפתח את פיך, רוח הקודש תרגש אותך, תאיר אותך ותהפוך אותך לנאור, או שהאל ימטיר עליך רוב חסד. זה לא יקרה. אלוהים אינו עושה דברים על-טבעיים. אלוהים מגשים את תפילותיהם של בני האדם במועד הרצוי לו, ולפעמים הוא בוחן את אמונתך כדי לראות אם אתה נאמן לו. כשאתה מתפלל, חייבות להיות לך אמונה, התמדה ונחישות. כשרוב בני האדם מתחילים להתאמן בתפילה, הם מאבדים תקווה כי אינם חשים שרוח הקודשנגעה בהם. זו לא הדרך! עליך להתמיד. עליך להתמקד בתחושת הריגוש של רוח הקודש ובחיפוש וחקירה. לפעמים הנתיב שאתה מנהיג אינו נכון ולפעמים המניעים והתפיסות שלך לא מסוגלים לעמוד איתן בפני אלוהים, ולכן רוח האל אינה מרגשת אותך. בפעמים אחרות, אלוהים מתבונן האם אתה נאמן לו, אם לאו. בקצרה, בעת האימון עליך לשלם מחיר גבוה יותר. אם אתה מגלה שסטית מהנתיב שאתה מנהיג, תוכל לשנות את אופן תפילתך. כל עוד תחפש בלב כן ותשתוקק לקבל, רוח הקודש לבטח תכניס אותך למציאות זו. לפעמים, אתה מתפלל בלב כן, אך אינך חש ריגוש של ממש. ברגעים כאלה, עליך להסתמך על האמונה ולבטוח בכך שאלוהים מביט בתפילותיך. עליך להתמיד בתפילותיך.

היה אדם ישר. התפלל לאלוהים שיפטור אותך מהערמומיות שבלבך. טהר את עצמך תמיד באמצעות תפילה, התרגש מרוח האל באמצעות תפילה, וכך טבעך ישתנה בהדרגה. החיים הרוחניים האמיתיים הם חיי תפילה – אלה חיים שרוח הקודש מרגשת אותם. התהליך שבו רוח הקודש מרגשת אותך הוא התהליך שבו האדם משנה את טבעו. חיים שרוח הקודש לא נגעה בהם אינם חיים רוחניים אלא חיים של טקס דתי, ותו לא. רק מי שרוח הקודש מרגשת אותו לעתים קרובות, ושרוח הקודש האירה אותו והפכה אותו לנאור, רק הוא נוכח בחיים הרוחניים. טבעו של האדם משתנה ללא הרף כשהוא מתפלל. ככל שרוח האל מרגשת אותו יותר, כך הוא הופך יותר פעיל וצייתן. כך גם לבו ילך וייטהר, וטבעו ילך וישתנה. כזו היא ההשפעה של תפילה אמיתית.

קודם: אהבה אמיתית לאלוהים היא ספונטנית

הבא: הכירו את העבודה החדשה ביותר של אלוהים ולכו בעקבותיו

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

עבודה והיווכחות (3)

אלוהים הטיל דברים רבים על בני האנוש וכן התייחס להיווכחותם בדרכים רבות מספור. אולם מפני שאיכותם של בני האדם ירודה באופן ניכר, רבים מדברי האל...

אלוהים עצמו, הייחודי ט'

אלוהים הוא מקור החיים של הכל (ג')במהלך תקופה זו, דיברנו על דברים רבים הקשורים להכרת אלוהים, ולאחרונה דיברנו על דבר חשוב מאוד בנושא זה. מהו...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה